Báo giảng Lớp 1 - Tuần 11 đến 20

Báo giảng Lớp 1 - Tuần 11 đến 20

Sinh hoạt dưới cờ.

Bài 42: Ưu - ươu (Tiết 1)

Bài 42: Ưu - ươu (Tiết 2)

Thực hành kĩ năng giữa học kì I.

Học hát: Bài Đàn gà con. Nhạc: Lời Việt Anh.

Bài 43: Ôn tập (Tiết 1)

Bài 43: Ôn tâp (Tiết 2)

Luyện tập.

Gia đình.

Vẽ màu vào hình vẽ ở đường diềm.

Bài 44: On - an (Tiết 1)

Bài 44: On - an (Tiết 2)

Số 0 trong phép trừ.

 

doc 10 trang Người đăng thanhlinh213 Ngày đăng 02/11/2018 Lượt xem 187Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Báo giảng Lớp 1 - Tuần 11 đến 20", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần học thứ: 11
œ
Thứ
ngày, tháng
Tiết
Môn
(p.môn)
Tiết
PPCT
Đầu bài hay nội dung công việc
Thứ ...... 2 .....
Ngày: 02-11
1
2
3
4
5
6
Chào cờ
Học vần
Học vần
Đạo đức
11
93
94
11
Sinh hoạt dưới cờ.
Bài 42: Ưu - ươu (Tiết 1)
Bài 42: Ưu - ươu (Tiết 2)
Thực hành kĩ năng giữa học kì I.
Thứ ..... 3 ......
Ngày: 03-11
1
2
3
4
5
6
Hát nhạc
Học vần
Học vần
Toán
TN - XH
11
95
96
41
11
Học hát: Bài Đàn gà con. Nhạc: Lời Việt Anh.
Bài 43: Ôn tập (Tiết 1)
Bài 43: Ôn tâp (Tiết 2)
Luyện tập.
Gia đình.
Thứ ...... 4 .....
Ngày: 04-11
1
2
3
4
5
6
Mỹ thuật
Học vần
Học vần
Toán
11
97
98
42
Vẽ màu vào hình vẽ ở đường diềm.
Bài 44: On - an (Tiết 1)
Bài 44: On - an (Tiết 2)
Số 0 trong phép trừ.
Thứ ...... 5 .....
Ngày: 05-11
1
2
3
4
5
6
Học vần
Học vần
Toán
Thủ công
99
100
43
11
Bài 45: Ân - ă ăn (Tiết 1)
Bài 45: Ân - ă ăn (Tiết 2)
Luyện tập.
Xé, dán hình con gà con.
Thứ ..... 6 .....
Ngày: 06-11
1
2
3
4
5
6
Thể dục
Tập viế
Tập viếtt
Toán
Sinh hoạt
11
9
10
44
11
Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản - Trò chơi vận động.
Cái kéo, trái đào, sáo sậu ...
Chú cừu, rau non, thợ hàn ...
Luyện tập chung.
Sinh hoạt lớp tuần 11.
Thực hiện từ ngày: 02/11 đến 06/11/2009
Người thực hiện:
Nguyễn Thị Nga
Tuần học thứ: 12
œ
Thứ
ngày, tháng
Tiết
Môn
(p.môn)
Tiết
PPCT
Đầu bài hay nội dung công việc
Thứ ...... 2 .....
Ngày: 09-11
1
2
3
4
5
6
Chào cờ
Học vần
Học vần
Đạo đức
12
101
102
12
Sinh hoạt dưới cờ.
Bài 46: Ôn - ơn (Tiết 1)
Bài 46: Ôn - ơn (Tiết 2)
Nghiêm trang khi chào cờ.
Thứ ..... 3 ......
Ngày: 10-11
1
2
3
4
5
6
Hát nhạc
Học vần
Học vần
Toán
TN - XH
12
103
104
45
12
Ôn tập bài hát: Đàn gà con. Lời: Việt Anh.
Bài 47: En - ên (Tiết 1)
Bài 47: En - ên (Tiết 2)
Luyện tập chung.
Nhà ở.
Thứ ...... 4 .....
Ngày: 11-11
1
2
3
4
5
6
Mỹ thuật
Học vần
Học vần
Toán
12
105
106
46
Vẽ tự do.
Bài 48: In - un (Tiết 1).
Bài 48: In - un (Tiết 2).
Phép cộng trong phạm vi 6.
Thứ ...... 5 .....
Ngày: 12-11
1
2
3
4
5
6
Học vần
Học vần
Toán
Thủ công
107
108
47
12
Bài 49: Iên - yên (Tiết 1).
Bài 49: Iên - yên (Tiết 2).
Phép trừ trong phạm vi 6.
Ôn tập chương I: Kĩ thuật xé, dán giấy.
Thứ ..... 6 .....
Ngày: 13-11
1
2
3
4
5
6
Thể dục
Học vần
Học vần
Toán
Sinh hoạt
12
109
110
48
12
Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản - Trò chơi vận động.
Bài 50: Uôn - ươn (Tiết 1)
Bài 50: Uôn - ươn (Tiết 2)
Luyện tập.
Sinh hoạt lớp tuần 10
Thực hiện từ ngày: 09/11 đến 13/11/2009
Người thực hiện:
Nguyễn Thị Nga
Tuần học thứ: 13
œ
Thứ
ngày, tháng
Tiết
Môn
(p.môn)
Tiết
PPCT
Đầu bài hay nội dung công việc
Thứ ...... 2 .....
Ngày: 16-11
1
2
3
4
5
6
Chào cờ
Học vần
Học vần
Đạo đức
13
111
112
13
Sinh hoạt dưới cờ.
Bài 51: Ôn tập (Tiết 1)
Bài 51: Ôn tập (Tiết 2)
Nghiêm trang khi chào cờ.
Thứ ..... 3 ......
Ngày: 17-11
1
2
3
4
5
6
Hát nhạc
Học vần
Học vần
Toán
TN - XH
13
113
114
49
13
Học hát: Bài Sắp đến Tết rồi.
Bài 52: Ong - ông (Tiết 1)
Bài 52: Ong - ông (Tiết 2)
Phép cộng trong phạm vi 7.
Công việc ở nhà.
Thứ ...... 4 .....
Ngày: 18-11
1
2
3
4
5
6
Mỹ thuật
Học vần
Học vần
Toán
13
115
116
50
Vẽ cá.
Bài 53: Ăng - âng (Tiết 1)
Bài 53: Ăng - âng (Tiết 2)
Phép trừ trong phạm vi 7.
Thứ ...... 5 .....
Ngày: 19-11
1
2
3
4
5
6
Học vần
Học vần
Toán
Thủ công
117
118
51
13
Bài 54: Ung - ưng (Tiết 1)
Bài 54: Ung - ưng (Tiết 2)
Luyện tập.
Các quy ước cơ bản về gấp giấy và gấp hình.
Thứ ..... 6 .....
Ngày: 20-11
1
2
3
4
5
6
Thể dục
Tập viết
Tập viết
Toán
Sinh hoạt
13
11
12
52
13
Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản - Trò chơi vận động.
Nền nhà, nhà in, cá biển ...
Con ong, cây thông ...
Phép cộng trong phạm vi 8.
Sinh hoạt lớp tuần 13
Thực hiện từ ngày: 16/11 đến 20/11/2009
Người thực hiện:
Nguyễn Thị Nga
Tuần học thứ: 14
œ
Thứ
ngày, tháng
Tiết
Môn
(p.môn)
Tiết
PPCT
Đầu bài hay nội dung công việc
Thứ ...... 2 .....
Ngày: 23-11
1
2
3
4
5
6
Chào cờ
Học vần
Học vần
Đạo đức
14
119
120
14
Sinh hoạt dưới cờ.
Bài 55: Eng - iêng (Tiết 1)
Bài 55: Eng - iêng (Tiết 2)
Đi học đều và đúng giờ.
Thứ ..... 3 ......
Ngày: 24-11
1
2
3
4
5
6
Hát nhạc
Học vần
Học vần
Toán
TN - XH
14
121
122
53
14
Ôn tập bài hát: Sắp đến Tết rồi.
Bài 56: Uông - ương (Tiết 1)
Bài 56: Uông - ương (Tiết2 )
Phép trừ trong phạm vi 8.
An toàn khi ở nhà.
Thứ ...... 4 .....
Ngày: 25-11
1
2
3
4
5
6
Mỹ thuật
Học vần
Học vần
Toán
14
123
124
54
Vẽ màu vào các hoạ tiết ở hình vuông.
Bài 57: Ang - anh (Tiết 1)
Bài 57: Ang - anh (Tiết 2)
Luyện tập.
Thứ ...... 5 .....
Ngày: 26-11
1
2
3
4
5
6
Học vần
Học vần
Toán
Thủ công
125
126
55
14
Bài 58: Inh - ênh (Tiết 1).
Bài 58: Inh - ênh (Tiết 2).
Phép cộng trong phạm vi 9.
Gấp các đoạn thẳng cách đều.
Thứ ..... 6 .....
Ngày: 27-11
1
2
3
4
5
6
Thể dục
Học vần
Học vần
Toán
Sinh hoạt
14
127
128
56
14
Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản - Trò chơi vận động.
Bài 59: Ôn tập (Tiết 1)
Bài 59: Ôn tập (Tiết 2)
Phép trừ trong phạm vi 9.
Sinh hoạt lớp tuần 14.
Thực hiện từ ngày: 23/11 đến 27/11/2009
Người thực hiện:
Nguyễn Thị Nga
Tuần học thứ: 15
œ
Thứ
ngày, tháng
Tiết
Môn
(p.môn)
Tiết
PPCT
Đầu bài hay nội dung công việc
Thứ ...... 2 .....
Ngày: 30-11
1
2
3
4
5
6
Chào cờ
Học vần
Học vần
Đạo đức
15
129
130
15
Sinh hoạt dưới cờ.
Bài 60: Om - am (Tiết 1)
Bài 60: Om - am (Tiết 2)
Đi học đều và đúng giờ.
Thứ ..... 3 ......
Ngày: 01-12
1
2
3
4
5
6
Hát nhạc
Học vần
Học vần
Toán
TN - XH
15
131
132
57
15
Ôn tập 2 bài hát: Đàn gà con, Sắp đến Tết rồi.
Bài 61: Ăm - âm (Tiết 1)
Bài 61: Ăm - âm (Tiết 2)
Luyện tập.
Lớp học.
Thứ ...... 4 .....
Ngày: 02-12
1
2
3
4
5
6
Mỹ thuật
Học vần
Học vần
Toán
15
133
134
58
Vẽ cây, vẽ nhà.
Bài 62: Ôm - ơm (Tiết 1)
Bài 62: Ôm - ơm (Tiết 2)
Phép cộng trong phạm vi 10.
Thứ ...... 5 .....
Ngày: 03-12
1
2
3
4
5
6
Học vần
Học vần
Toán
Thủ công
135
136
59
15
Bài 63: Em - êm (Tiết 1)
Bài 63: Em - êm (Tiết 2)
Luyện tập.
Gấp cái quạt.
Thứ ..... 6 .....
Ngày: 04-12
1
2
3
4
5
6
Thể dục
Tập viết
Tập viết
Toán
Sinh hoạt
15
13
14
60
15
Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản - Trò chơi vận động.
Nhà trường, buôn làng ...
Đỏ thắm, mầm non ...
Phép trừ trong phạm vi 10.
Sinh hoạt lớp tuần 15
Thực hiện từ ngày: 30/11 đến 04/12/2009
Người thực hiện:
Nguyễn Thị Nga
Tuần học thứ: 16
œ
Thứ
ngày, tháng
Tiết
Môn
(p.môn)
Tiết
PPCT
Đầu bài hay nội dung công việc
Thứ ...... 2 .....
Ngày: 07-12
1
2
3
4
5
6
Chào cờ
Học vần
Học vần
Đạo đức
16
137
138
16
Sinh hoạt dưới cờ.
Bài 64: Im - um (Tiết 1)
Bài 64: Im - um (Tiết 2)
Trật tự trong trường học.
Thứ ..... 3 ......
Ngày: 08-12
1
2
3
4
5
6
Hát nhạc
Học vần
Học vần
Toán
TN - XH
16
139
140
61
16
Nghe hát Quốc ca. Kể chuyện âm nhạc.
Bài 65: Iêm - yêm (Tiết 1)
Bài 65: Iêm - yêm (Tiết 1)
Luyện tập.
Hoạt động ở lớp.
Thứ ...... 4 .....
Ngày: 09-12
1
2
3
4
5
6
Mỹ thuật
Học vần
Học vần
Toán
16
141
142
62
Vẽ hoặc xé dán lọ hoa.
Bài 66: Uôm - ươm (Tiết 1)
Bài 66: Uôm - ươm (Tiết 1)
Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10.
Thứ ...... 5 .....
Ngày: 10-12
1
2
3
4
5
6
Học vần
Học vần
Toán
Thủ công
143
144
63
16
Bài 67: Ôn tập (Tiết 1)
Bài 67: Ôn tập (Tiết 2)
Luyện tập.
Gấp cái quạt.
Thứ ..... 6 .....
Ngày: 11-12
1
2
3
4
5
6
Thể dục
Học vần
Học vần
Toán
Sinh hoạt
16
145
146
64
16
Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản - Trò chơi vận động.
Bài 68: Ot - at (Tiết 1)
Bài 68: Ot - at (Tiết 2)
Luyện tập chung.
Sinh hoạt lớp tuần 16.
Thực hiện từ ngày: 07/12 đến 11/12/2009
Người thực hiện:
Nguyễn Thị Nga
Tuần học thứ: 17
œ
Thứ
ngày, tháng
Tiết
Môn
(p.môn)
Tiết
PPCT
Đầu bài hay nội dung công việc
Thứ ...... 2 .....
Ngày: 14-12
1
2
3
4
5
6
Chào cờ
Học vần
Học vần
Đạo đức
17
147
148
17
Sinh hoạt dưới cờ.
Bài 69: Ăt - ât (Tiết 1)
Bài 69: Ăt - ât (Tiết 1)
Trật tự trong trường học.
Thứ ..... 3 ......
Ngày: 15-12
1
2
3
4
5
6
Hát nhạc
Học vần
Học vần
Toán
TN - XH
17
149
150
65
17
Học hát: Dành cho địa phương tự chọn.
Bài 70: Ôt - ơt (Tiết 1)
Bài 70: Ôt - ơt (Tiết 2)
Luyện tập chung.
Giữ gìn lớp học sạch, đẹp.
Thứ ...... 4 .....
Ngày: 16-12
1
2
3
4
5
6
Mỹ thuật
Học vần
Học vần
Toán
17
151
152
66
Vẽ tranh ngôi nhà của em.
Bài 71: Et - êt (Tiết 1)
Bài 71: Et - êt (Tiết 2)
Luyện tập chung.
Thứ ...... 5 .....
Ngày: 17-12
1
2
3
4
5
6
Học vần
Học vần
Toán
Thủ công
153
154
67
17
Bài 72: Ut - ưt (Tiết 1)
Bài 72: Ut - ưt (Tiết 2)
Luyện tập chung.
Gấp cái ví.
Thứ ..... 6 .....
Ngày: 18-12
1
2
3
4
5
6
Thể dục
Tập viết
Tập viết
Toán
Sinh hoạt
17
15
16
68
17
 Trò chơi vận động.
Thanh kiếm, âu yếm ...
Xay bột, nét chữ, kết bạn ...
Kiểm tra định kì cuối kì I.
Sinh hoạt lớp tuần 17
Thực hiện từ ngày: 14/12 đến 18/12/2009
Người thực hiện:
Nguyễn Thị Nga
Tuần học thứ: 18
œ
Thứ
ngày, tháng
Tiết
Môn
(p.môn)
Tiết
PPCT
Đầu bài hay nội dung công việc
Thứ ...... 2 .....
Ngày: 21-12
1
2
3
4
5
6
Chào cờ
Học vần
Học vần
Đạo đức
18
155
156
18
Sinh hoạt dưới cờ.
Bài 73: It - iết (Tiết 1).
Bài 73: It - iết (Tiết 2).
Thực hành kĩ năng cuối học kì I.
Thứ ..... 3 ......
Ngày: 22-12
1
2
3
4
5
6
Hát nhạc
Học vần
Học vần
Toán
TN - XH
18
157
158
69
18
Tập biểu diễn.
Bài 74: Uôt - ươt (Tiết 1)
Bài 74: Uôt - ươt (Tiết 1)
Điểm. Đoạn thẳng.
Cuộc sống xung quanh.
Thứ ...... 4 .....
Ngày: 23-12
1
2
3
4
5
6
Mỹ thuật
Học vần
Học vần
Toán
18
159
160
70
Vẽ tiếp hình và màu vào hình vuông.
Bài 75: Ôn tập (Tiết 1)
Bài 75: Ôn tập (Tiết 2)
Độ dài đoạn thẳng.
Thứ ...... 5 .....
Ngày: 24-12
1
2
3
4
5
6
Học vần
Học vần
Toán
Thủ công
161
162
71
18
Bài 76: Oc - ôc (Tiết 1)
Bài 76: Oc - ôc (Tiết 2)
Thực hành đo độ dài.
Gấp cái ví.
Thứ ..... 6 .....
Ngày: 25-12
1
2
3
4
5
6
Thể dục
Học vần
Học vần
Toán
Sinh hoạt
18
163
164
72
18
Sơ kết học kì I (Như bài 17).
Ôn tập kiểm tra học kì I.
Ôn tập kiểm tra học kì I.
Một chục. Tia số.
Sinh hoạt lớp tuần 10
Thực hiện từ ngày: 21/12 đến 25/12/2009
Người thực hiện:
Nguyễn Thị Nga
Tuần học thứ: 19
œ
Thứ
ngày, tháng
Tiết
Môn
(p.môn)
Tiết
PPCT
Đầu bài hay nội dung công việc
Thứ ...... 2 .....
Ngày: 28-12
1
2
3
4
5
6
Chào cờ
Học vần
Học vần
Đạo đức
19
165
166
19
Sinh hoạt dưới cờ.
Bài 77: Ăc - âc (Tiết 1)
Bài 77: Ăc - âc (Tiết 2)
Lễ phép, vâng lời thầy giáo, cô giáo.
Thứ ..... 3 ......
Ngày: 29-12
1
2
3
4
5
6
Hát nhạc
Học vần
Học vần
Toán
TN - XH
19
167
168
73
19
Học hát: Bài Bầu trời xanh.
Bài 78: Uc - ưc (Tiết 1)
Bài 78: Uc - ưc (Tiết 2)
Mười một, mười hai.
Cuộc sống xung quanh.
Thứ ...... 4 .....
Ngày:30-12
1
2
3
4
5
6
Mỹ thuật
Học vần
Học vần
Toán
19
169
170
74
Vẽ gà.
Bài 79: Ôc - uôc (Tiết 1)
Bài 79: Ôc - uôc (Tiết 1)
Mười ba, mười bốn, mười lăm.
Thứ ...... 5 .....
Ngày: 31-12
1
2
3
4
5
6
Học vần
Học vần
Toán
Thủ công
171
172
75
19
Bài 80: Iêc - ươc (Tiết 1)
Bài 80: Iêc - ươc (Tiết 1)
Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín.
Gấp mũ ca lô.
Thứ ..... 6 .....
Ngày: 01-01
1
2
3
4
5
6
Thể dục
Học vần
Học vần
Toán
Sinh hoạt
19
17
18
76
19
Bài thể dục - Trò chơi vận động.
Tuốt lúa, hạt thóc ....
Con ốc, đôi guốc, cá diếc ....
Hai mươi. Hai chục.
Sinh hoạt lớp tuần 19
Thực hiện từ ngày: 28/12 đến 01/01/2010
Người thực hiện:
Nguyễn Thị Nga
Tuần học thứ: 20
œ
Thứ
ngày, tháng
Tiết
Môn
(p.môn)
Tiết
PPCT
Đầu bài hay nội dung công việc
Thứ ...... 2 .....
Ngày: 04-01
1
2
3
4
5
6
Chào cờ
Học vần
Học vần
Đạo đức
20
173
174
20
Sinh hoạt dưới cờ.
Bài 81: Ach (Tiết 1)
Bài 81: Ach (Tiết 2)
Lễ phép, vâng lời thầy giáo, cô giáo.
Thứ ..... 3 ......
Ngày: 05-01
1
2
3
4
5
6
Hát nhạc
Học vần
Học vần
Toán
TN - XH
20
175
176
77
20
Ôn tập bài hát: Bầu trời xanh.
Bài 82: Ich - êch (Tiết 1)
Bài 82: Ich - êch (Tiết 1)
Phép cộng dạng: 14 + 3.
An toàn trên đường đi học.
Thứ ...... 4 .....
Ngày: 06-01
1
2
3
4
5
6
Mỹ thuật
Học vần
Học vần
Toán
20
177
178
78
Vẽ hoặc nặn quả chuối.
Bài 83: Ôn tập (Tiết 1)
Bài 83: Ôn tập (Tiết 1)
Luyện tập.
Thứ ...... 5 .....
Ngày: 07-01
1
2
3
4
5
6
Học vần
Học vần
Toán
Thủ công
179
180
79
20
Bài 84: Op - ap (Tiết 1)
Bài 84: Op - ap (Tiết 1)
Phép trừ dạng: 17 - 3.
Gấp mũ ca lô.
Thứ ..... 6 .....
Ngày: 08-01
1
2
3
4
5
6
Thể dục
Học vần
Học vần
Toán
Sinh hoạt
20
181
182
80
20
Bài thể dục - Trò chơi vận động.
Bài 85: Ăp - âp (Tiết 1)
Bài 85: Ăp - âp (Tiết 1)
Luyện tập.
Sinh hoạt lớp tuần 20
Thực hiện từ ngày: 04/01 đến 08/01/2010
Người thực hiện:
Nguyễn Thị Nga

Tài liệu đính kèm:

  • docBAO GIANG LOP 1.doc