Đề khảo sát chất lượng tháng 12 năm học: 2009 – 2010 môn: Toán 1

Đề khảo sát chất lượng tháng 12 năm học: 2009 – 2010 môn: Toán 1

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM

 Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Kết quả của phép tính: 6 + 1 + 2 = . là:

A. 7 B. 8 C. 10 D. 9

 Câu 2: 8 - = 2. Số cần điền vào ô trống là:

A. 4 B. 6 C. 5 D. 7

 Câu 3: 10 3 + 4. Dấu cần điền vào ô trống là:

A. Dấu + B. Dấu - C. Dấu > D. Dấu

Câu 4: 10 = . + 2. Số cần điền vào chỗ chấm là:

A. 8 B. 7 C. 9 D. 6

 

doc 3 trang Người đăng haihoa92 Ngày đăng 27/07/2019 Lượt xem 78Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề khảo sát chất lượng tháng 12 năm học: 2009 – 2010 môn: Toán 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phòng gd & đt huyện Hoài Đức 	đề khảo sát chất lượng tháng 12
	Trường tiểu học Sơn đồng 	Năm học: 2009 – 2010
	Môn: Toán 1
	Thời gian: 35 phút ( Không kể thời gian giao đề)
Họ và tên: ..........................................	Lớp:.........................	
Phần i: trắc nghiệm
	Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Kết quả của phép tính: 6 + 1 + 2 = .. là: 
A. 7	B. 8	C. 10	D. 9
 Câu 2: 	8 - = 2. Số cần điền vào ô trống là: 
A. 4	B. 6	C. 5	D. 7
 Câu 3: 	10 3 + 4. Dấu cần điền vào ô trống là:
A. Dấu + 	B. Dấu -	C. Dấu >	D. Dấu <
Câu 4: 10 = ....... + 2.	Số cần điền vào chỗ chấm là:
A. 8	B. 7	C. 9	D. 6	
4
5
6
7
Câu 5: 	Số hình vuông ở hình vẽ bên là:
A. <	
Câu 6: 	9 - 0 8. Dấu cần điền vào ô trống là:
A. Dấu > 	B. Dấu <	C. Dấu =	D. Dấu +
Câu 7: Phép tính nào đúng:
	A. 7 – 4 – 3 = 1	B. 5 + 1 + 1 = 7	
C. 2 + 3 + 2 = 6	D. 4 + 0 + 2 = 5
Câu 8: 10 – 1 < ..... + 1.	Số cần điền vào chỗ chấm là:
A. 8	B. 9	C. 7	D. 6	
Phần II: Tự luận
Câu 9: Tính:
6 + 3 - 5 = .......
5 + 2 - 6 = .......
3 - 2 + 9 = ........
2 + 5 - 4 = ........
5 + 3 + 2 = .......
4 + 4 + 1 = .......
>
<
=
5 + 2 5 + 3
4 + 5 10 - 2
10 5 + 5 
 9 5 + 5
Câu 10: 
?
Câu 11: Viết phép tính thích hợp:
a) Có : 9 quả	 b) 
 Cho em : 5 quả
 Còn: ...... quả
Đáp án – thang điểm
Môn : Toán 1
Phần i: trắc nghiệm (4 điểm)
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
D
B
C
A
C
A
B
A
Điểm
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Phần ii: tự luận (6 điểm)
Câu
Nội dung
Điểm
9
- Mỗi lần tính đúng được 0,5 điểm.
3
10
- Điền đúng mỗi dấu được 0,5 điểm.
2
11
- Viết đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm.
1

Tài liệu đính kèm:

  • docDe Trac nghiem Toan -T12(Duy Thi Hong Hanh).doc