Giáo án Kĩ thuật lớp 5 cả năm

Giáo án Kĩ thuật lớp 5 cả năm

Kĩ thuật : Lớp 5 ĐÍNH KHUY HAI LỖ ( tiết 1 )

I/ Mục tiêu :

HS cần phải :

-Biết đính khuy 2 lỗ .

-Đính được khuy 2 lỗ đúng qui trình, đúng kĩ thuật.

-Rèn luyện tính cẩn thận .

II/ Đồ dùng dạy học :

-Mẫu đính khuy 2 lỗ .

-1 số khuy, 1 mảnh vải, chỉ, kim, phấn thước.

 

doc 30 trang Người đăng Nobita95 Ngày đăng 19/11/2016 Lượt xem 802Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Kĩ thuật lớp 5 cả năm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Thứ 6 ngày 29 tháng 8 năm 20
Kĩ thuật : Lớp 5 ĐÍNH KHUY HAI LỖ ( tiết 1 )
I/ Mục tiêu :
HS cần phải :
-Biết đính khuy 2 lỗ . 
-Đính được khuy 2 lỗ đúng qui trình, đúng kĩ thuật.
-Rèn luyện tính cẩn thận .
II/ Đồ dùng dạy học :
-Mẫu đính khuy 2 lỗ .
-1 số khuy, 1 mảnh vải, chỉ, kim, phấn thước. 
III/ Các hoạt động dạy học :
Hoạt động dạy học
Hoạt động dạy học
1/ Giới thiệu bài :
2/ HĐ 1 : Quan sát, nhận xét mẫu .
-Y/c :
-Giới thiệu mẫu đính khuy 2 lỗ, y/c : 
Kluận : Khuy còn gọi là cúc hoặc nút được làm bằng nhiều vật liệu khác nhau, màu sắc, kích thước, hình dạng khác nhau .Khuy được dính trên nẹp áo .
3/ HĐ 2 : H/dẫn thao tác kĩ thuật 
-Y/c :
-H/dẫn cách đính khuy, y/c :
3/ Củng cố, dặn dò :
-Chuẩn bị tiết sau thực hành.
-Qs 1 số mẫu khuy 2 lỗ và hình 1a ( SGK), rút ra nhận xét về đặc điểm, hình dạng, kích thước, màu sắc của khuy 2 lỗ .
-Qs mẫu và hình 1b ( sgk) nêu nhận xét về đường chỉ đính khuy, khoảng cách giữa các khuy.
-Đọc nd mục II ( sgk ) nêu tên các bước trong qui trình đính khuy ( vạch dấu , đính khuy vào các điểm vạch dấu.)
-Đọc nd mục I, qs hình 2 ( sgk) nêu cách vạch dấu các điểm đính khuy 2 lỗ.
-Vài HS nêu.
-Đọc mục 2b và qs hình 4 ( sgk ) nêu cách đính khuy.
-2 HS lên bảng thực hiện .
-Qs hình 5, 6 ( sgk )nêu cách quấn chỉ kết thúc đính khuy.
-2 HS nhắc lại thao tác đính khuy .
-Thực hành gấp nẹp, khâu lượt nẹp, vạch dấu các điểm đính khuy.
 Thứ 5 ngày 3 tháng 9 năm 20
Kĩ thuật : Lớp 5 ĐÍNH KHUY HAI LỖ ( tiết 2 )
I/ Mục tiêu :
HS cần phải :
-Biết cách đính khuy 2 lỗ . 
-Đính được ít nhất 1khuy 2 lỗ. Khuy đính tương đối chắc chắn.
II/ Đồ dùng dạy học :
-Mẫu đính khuy 2 lỗ .
-1 số khuy, 1 mảnh vải, chỉ, kim, phấn thước. 
III/ Các hoạt động dạy học :
Hoạt động dạy học
Hoạt động dạy học
1/ Giới thiệu bài :
2/ HĐ 1 : HS thực hành
-Y/c :
-Nhận xét và nhắc lại 1 số điểm cần lưu ý khi đính khuy 2 lỗ.
-Kiểm tra sự chuẩn bị vật liệu, dụng cụ thực hành của HS
-Y/c :
-Trong khi HS thực hành GV quan sát, giúp đỡ thêm.
3/ HĐ 2 : Đánh giá sản phẩm
-Y/c :
-Đánh giá, nhận xét
3/ Củng cố, dặn dò :
-Nhận xét tiết học.
-Chuẩn bị tiết sau Thêu dấu nhân.
-Nhắc lại cách đính khuy 2 lỗ.
-Mỗi HS đính 1 khuy
-Thực hành đính khuy 2 lỗ theo nhóm 4 em.
-Trưng bày sản phẩm đã làm xong.
-Nêu các y/c để đánh giá sản phẩm.
-Tự đánh giá sản phẩm của mình và của bạn.
 Thứ 6 ngày 11 tháng 9 năm 20
Kĩ thuật : Lớp 5 ĐÍNH KHUY BỐN LỖ ( tiết 1 )
I/ Mục tiêu :
HS cần phải :
-Biết đính khuy 4 lỗ theo 2 cách. 
-Đính được khuy 4 lỗ đúng qui trình, đúng kĩ thuật.
-Rèn luyện tính cẩn thận .
II/ Đồ dùng dạy học :
-Mẫu đính khuy 4 lỗ được đính theo 2 cách.
-1 số mẫu khuy 4 lỗ, 1 mảnh vải, chỉ, kim, phấn thước, 2 chiếc khuy 4 lỗ ( lớn ). 
III/ Các hoạt động dạy học :
Hoạt động dạy học
Hoạt động dạy học
1/ Giới thiệu bài :
2/ HĐ 1 : Qs, nhận xét mẫu.
-Y/c :
. Nêu đặc điểm của khuy 4 lỗ.
. Qs hình 1b, nhận xét về đường khâu trên khuy 4 lỗ? 
3/ HĐ 2 : H/dẫn thao tác kĩ thuật
-Y/c :
. Cách đính khuy 2 lỗ với cách đính khuy 4 lỗ có gì giống và khác nhau ? 
-Y/c : 
3/ Củng cố, dặn dò :
-Chuẩn bị tiết sau thực hành.
-Qs mẫu kết hợp qs hình 1a (sgk) TLCH
-Khuy 4 lỗ có nhiều màu sắc, hình dạng, kích thước khác nhau. Có 4 lỗ ở giữa mặt khuy.
-Đường khâu tạo thành 2 đường song song hoặc chéo nhau ở giữa mặt khuy
-Đọc lướt các nd SGK để TLCH
-Cách đính khuy gần giống nhau, chỉ khác là số đường khâu nhiều gấp đôi.
-Nhắc lại và lên bảng thực hiện vạch dấu các điểm đính khuy.
-Đọc nd và qs hình 2 sgk nêu cách đính khuy 4 lỗ theo cách tạo 2 đường chỉ khâu song song trên mặt khuy.
-2 HS lên bảng thực hiện đính khuy 4 lỗ theo cách tạo 2 đường chỉ song song .
-Qs hình 3 sgk nêu cách đính khuy 4 lỗ theo cách thứ 2.
-1 HS lên bảng thực hiện đính khuy.
-Thực hành vạch dấu các điểm đính khuy và đính khuy.
 Thứ năm ngày 10 tháng 9 năm 20
Kĩ thuật : Lớp 5 THÊU DẤU NHÂN
I/ Mục tiêu :
HS cần phải :
-Biết cách thêu dấu nhân.
-Thêu được các mũi thêu dấu nhân. Các mũi thêu tương đối đều nhau. Thêu được ít nhất năm dấu nhân. Đường thêu có thể bị dúm.
II/ Đồ dùng dạy học :
-Mẫu thêu dấu nhân 
-Một mảnh vải trắng, kim khâu len, len, phấn màu, thước kẻ, khung thêu.
III/ Các hoạt động dạy học :
Hoạt động dạy học
Hoạt động dạy học
1/ Giới thiệu bài :
2/ HĐ 1 : Qs, nhận xét mẫu.
-Giới thiệu mẫu thêu dấu nhân, y/c :
3/ HĐ 2 : H/dẫn thao tác kĩ thuật
-Y/c :
-H/dẫn thêu mũi thêu dấu nhân thứ nhất, thứ hai. Y/c :
4/ HĐ 3: Thực hành
-Y/c :
-Qs, nhắc nhở thêm.
5/ HĐ 4 :Đánh giá sản phẩm :
-Y/c :
-Nêu y/c đánh giá, y/c :
-Nhận xét, đánh giá kquả học tập của HS theo 2 mức.
6/ Củng cố, dặn dò :
-Chuẩn bị tiết sau thực hành.
-Qs, nhận xét đặc điểm của đường thêu dấu nhân ở mặt trái và mặt phải đường thêu.
-Đọc nd mục II sgk nêu các bước thêu dấu nhân .
-Nêu cách vạch đường thêu dấu nhân.
-1 HS lên bảng vạch dấu đường thêu.
-Đọc các mục trong sgk và qs các hình 4a, 4b, 4c, 4d nêu các thêu dấu nhân.
-HS lên bảng thực hiện các mũi thêu tiếp theo.
-Qs hình 5 nêu cách kết thúc đường thêu.
-Nhắc lại cách thêu dấu nhân.
-Thực hành thêu dấu nhân.
-Trưng bày sản phẩm.
-Tự đánh giá sản phẩm của mình
 Thứ năm ngày 17 tháng 9 năm 20
Kĩ thuật : Lớp 5 THÊU DẤU NHÂN (tiết 2)
I/ Mục tiêu :
HS cần phải :
-Biết cách thêu dấu nhân.
-Thêu được các mũi thêu dấu nhân. Các mũi thêu tương đối đều nhau. Thêu được ít nhất 5 dấu nhân. Đường thêu có thể bị dúm.
II/ Đồ dùng dạy học :
-Mẫu thêu dấu nhân 
-Một mảnh vải trắng, kim khâu len, len, phấn màu, thước kẻ, khung thêu.
III/ Các hoạt động dạy học :
Hoạt động dạy học
Hoạt động dạy học
1/ Giới thiệu bài :
2/ HĐ 1: Thực hành
-Y/c :
-Nhận xét và hệ thống lại cách thêu dấu nhân.
-Kiểm tra sự chuẩn bị của HS, nêu các y/c của sản phẩm.
Y/c :
-Qs, nhắc nhở thêm.
3/ HĐ 2 :Đánh giá sản phẩm :
-Y/c :
-Nêu y/c đánh giá, y/c :
-Nhận xét, đánh giá kquả học tập của HS theo 2 mức.
4/ Củng cố, dặn dò :
-Chuẩn bị tiết sau 
-Nhận xét tiết học.
-Nhắc lại cách thêu dấu nhân.
-Thực hành thêu dấu nhân.
-Trưng bày sản phẩm.
-Tự đánh giá sản phẩm của mình
 Tuần : 5 Thứ năm ngày 24 tháng 9 năm 20
Kĩ thuật : Lớp 5 MỘT SỐ DỤNG CỤ NẤU ĂN VÀ ĂN UỐNG TRONG GIA ĐÌNH 
I/ Mục tiêu :
HS cần phải :
-Biết đặcđiểm, cách sử dụng, bảo quản 1 số dụng cụ nấu ăn và ăn uống thông thường trong gia đình.
-Biết giữ gìn vệ sinh, an toàn trong quá trình sử dụng dụng cụ nấu ăn, ăn uống.
II/ Đồ dùng dạy học :
-Tranh 1 số dụng cụ nấu ăn và ăn uống thông thường.
III/ Các hoạt động dạy học :
Hoạt động dạy học
Hoạt động dạy học
1/ Giới thiệu bài :
2/ HĐ 1: Xác định các dụng cụ đun, nấu, ăn uống thông thường trong gđình,
-Y/c :
. Kể tên các loại bếp đun được sử dụng để nấu ăn trong gia đình ?
. Kể tên một số dụng cụ nấu ăn thường được dùng trong gia đình em?
. Kể tên 1 số dụng cụ bày thức ăn và ăn uống trong gia đình?
3/ HĐ 2 : Tìm hiểu đặc điểm, cách sử dụng, bảo quản 1 số dụng cụ đun, nấu, ăn uống trong gia đình.
. Nêu đặc điểm, cách bảo quản 1 số dụng cụ đun, nấu, ăn uống trong gia đình ?
4/ Củng cố, dặn dò :
. Nêu cách sử dụng bếp đun ở gia đình em?
-Chuẩn bị tiết sau 
-Nhận xét tiết học.
-Qs hình 1 
-Bếp ga, bếp dầu, bếp củi, bếp lò,...
-HS kể 
-Chén, bát, dĩa, muỗng, đũa, li, ...
-Dụng cụ bày thức ăn và ăn uống thường được làm bằng sứ, thủy tinh nên dễ bị sứt mẻ, vỡ. Vì vậy khi sử dụng phải nhẹ nhàng, sử dụng xong phải rửa sạch.
-Dụng cụ nấu thường được làm bằng kim loại nên dễ bị ăn mòn, han gỉ. Dùng xong phải rửa sạch.
 Tuần : 6 
Kĩ thuật : Lớp 5 CHUẨN BỊ NẤU ĂN
I/ Mục tiêu :
HS cần phải :
-Nêu được tên những công việc chuẩn bị nấu ăn.
-Biết cách thực hiện 1 số công việc nấu ăn. Có thể sơ chế được 1 số thực phẩm đơn giản, thông thường phù hợp với gia đình.
-Biết liên hệ với việc chuẩn bị nấu ăn ở nhà.
II/ Đồ dùng dạy học :
-Tranh 1 số loại thực phẩm thông thường : rau xanh, củ, quả, thịt, trứng, cá,...
-Một số loại rau xanh, củ, quả còn tươi.
-Dao thái, dao gọt.
III/ Các hoạt động dạy học :
Hoạt động dạy học
Hoạt động dạy học
1/ Giới thiệu bài :
2/ HĐ 1: Xác định 1 số công việc chuẩn bị nấu ăn.
-Y/c :
-Các nguyên liệu được sử dụng trong nấu ăn được gọi là thực phẩm. Trước khi nấu cần chọn thực phẩm, sơ chế thực phẩm, ...
3/ HĐ 2 : Tìm hiểu cách thực hiện 1 số công việc chuẩn bị nấu ăn.
-Y/c :
-Trước khi chế biến 1 món ăn, ta cần loại bỏ những phần không ăn được và làm sạch.Ngoài ra ta còn ướp gia vị cho thực phẩm,...Những công việc đó được gọi là sơ chế thực phẩm.
. Nêu mục đích của việc sơ chế thực phẩm?
4/ HĐ 3 : Đánh giá kquả học tập 
. Em hãy nêu các công việc cần thực hiện khi chuẩn bị nấu ăn ?
. Khi giúp gia đình chuẩn bị nấu ăn, em đã làm những công việc gì, và làm ntn ? 
5/ Củng cố, dặn dò :
-Nhận xét tiết học.
-Đọc nd SGK nêu tên các công việc cấn thực hiện khi chuẩn bị nấu ăn.
-Đọc nd mục 1 và qs hình 1(SGK) nêu cách chọn thực phẩm.
-Đọc nd mục 2 (SGK) nêu những công việc thường làm trước khi nấu 1 món ăn nào đó.
-Làm sạch thực phẩm trước khi chế biến thành các món ăn.
-HS suy nghĩ, trả lời.
 Tuần : 7 Thứ năm ngày 8 tháng 10 năm 20
Kĩ thuật : Lớp 5 NẤU CƠM 
I/ Mục tiêu :
HS cần phải :
-Biết cách nấu cơm.
-Biết liên hệ với việc nấu cơm ở gia đình.
II/ Đồ dùng dạy học :
- Gạo tẻ.
- Nồi nấu cơm thường.
- Nước, rá, chậu để vo gạo.
- Bếp đun.
III/ Các hoạt động dạy học :
Hoạt động dạy học
Hoạt động dạy học
1/ Giới thiệu bài :
2/ HĐ 1: Tìm hiểu các cách nấu cơm ở gđình.
. Nêu các cách nấu cơm ở gđình.
. Hai cách nấu cơm này có ưu, nhược điểm gì và có những điểm nào giống, khác nhau ?
3/ HĐ 2 : Tìm hiểu cách nấu cơm bằng soong, nồi trên bếp đun.
-Chia nhóm, y/c :
-Nhận xét và h/dẫn cách nấu cơm bằng bếp đun.
-Y/c :
4/ Củng cố, dặn dò :
-Về nhà giúp gia đình nấu cơm.
-Nhận xét tiết học.
-Có 2 cách: Nấu cơm bằng soong hoặc nồi trên bếp và nấu cơm bằng nồi cơm điện.
-Suy nghĩ, trả lời.
-Thảo luận về cách nấu cơm bằng bếp đun (đọc nd mục 1 kết hợp với qs hình 1,2,3 sgk và liên hệ thực tế nấu cơm ở gia đình em).
-Đại diện từng nhóm lên trình bày kquả thảo lu ... .
a) H/dẫn chọn các chi tiết
-Y/c :
b) Lắp từng bộ phận
+Lắp khung sàn xe và các giá đỡ (H 2-SGK)
-Y/c :
+Lắp sàn ca bin và thanh đỡ (H.3-SGK)
-Y/c :
+Lắp hệ thống giá đỡ trục bánh xe sau (H.4-SGK)
-Y/c :
+ Lắp trục bánh xe trước (H.5a-SGK)
-GV y/c :
+Lắp ca bin (H.5b-SGK)
c) Lắp ráp xe ben (H.1-SGK)
-GV tiến hành lắp xe ben theo các bước trong SGK.
-Y/c :
d) H/dẫn tháo rời các chi tiết và xếp gọn vào hộp.
-GV h/dẫn cách tháo và xếp các chi tiết vào hộp.
-Y/c :
4/ Củng cố, dặn dò :
-Chuẩn bị tiết sau thực hành Lắp xe ben.
-Nhận xét tiết học.
-HS qs kĩ từng bộ phận và trả lời.
-Cần lắp 5 bộ phận : khung sàn xe và các giá đỡ, sàn ca bin và các thanh đỡ, hệ thống giá đỡ trục bánh xe sau,trục bánh xe trước, ca bin.
-HS chọn đúng, đủ từng loại chi tiết xếp vào nắp hộp.
-HS qs H.2 (SGK) và chọn các chi tiết để lắp.
-1 HS lên lắp khung sàn xe.
-HS chọn chi tiết và lắp.
-HS qs hình , 2 HS lên lắp 
-1 HS lên bảng lắp, lớp nhận xét, bổ sung.
- HS lên bảng lắp 1-2 bước.
-Vài HS đọc nd ghi nhớ ở SGK.
Tuần : 26 Thứ năm ngày 12 tháng 3 năm 2009
Kĩ thuật : Lớp 5 LẮP XE BEN (tiết 3)
I/ Mục tiêu :
HS cần phải :
-Chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp xe cần cẩu.
-Lắp được xe ben đúng kĩ thuật, đúng qui trình.
-Rèn luyện tính cẩn thận khi thực hành.
II/ Đồ dùng dạy học :
-Mẫu xe ben đã lắp sẵn.
-Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật.
III/ Các hoạt động dạy học :
Hoạt động dạy học
Hoạt động dạy học
1/ Giới thiệu bài :
2/ HĐ 1: HS thực hành lắp xe ben.
a) Chọn các chi tiết
-Y/c :
b) Lắp từng bộ phận
-Trước khi thực hành, y/c :
-Trong khi HS thực hành lắp từng bộ phận, GV qs, giúp đỡ HS còn lúng túng.
c) Lắp ráp xe ben (H.1-SGK)
-GV y/c :.
3/ HĐ 2 : Đánh giá sản phẩm.
-GV y/c :
-GV nêu tiêu chuẩn đánh giá, y/c :
-GV nhận xét, đánh giá sản phẩm của HS theo 2 mức.
-Y/c :
4/ Củng cố, dặn dò :
-Chuẩn bị bài tiết sau Lắp máy bay trực thăng.
-Nhận xét tiết học.
-HS chọn đúng, đủ từng loại chi tiết xếp vào nắp hộp.
-1 HS đọc ghi nhớ trong SGK.
-HS qs kĩ các hình trong SGK và đọc nd của từng bước lắp trong SGK.
-HS thực hành lắp từng bộ phận.
-HS lắp ráp xe ben theo các bước trong SGK.
-HS trưng bày sản phẩm theo nhóm.
-HS tự đánh giá sản phẩm của mình và của bạn.
-HS tháo rời các chi tiết và xếp vào hộp.
Tuần : 27 Thứ năm ngày 19 tháng 3 năm 2009
Kĩ thuật : Lớp 5 LẮP MÁY BAY TRỰC THĂNG
I/ Mục tiêu :
HS cần phải :
-Chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp máy bay trực thăng.
-Lắp từng bộ phận và lắp ráp máy bay trực thăng đúng kĩ thuật, đúng qui trình.
-Rèn luyện tính cẩn thận khi thao tác lắp, tháo các chi tiết của máy bay trực thăng.
II/ Đồ dùng dạy học :
-Mẫu máy bay trực thăng đã lắp sẵn.
-Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật.
III/ Các hoạt động dạy học :
Hoạt động dạy học
Hoạt động dạy học
1/ Giới thiệu bài :
2/ HĐ 1: Quan sát, nhận xét mẫu.
-GV cho HS qs mẫu máy bay trực thăng đã lắp sẵn.
. Để lắp được máy bay trực thăng, theo em cần phải lắp mấy bộ phận ? Kể tên các bộ phận đó ?
3/ HĐ 2 : H/dẫn thao tác kĩ thuật.
a) H/dẫn chọn các chi tiết
-Y/c :
b) Lắp từng bộ phận
+Lắp thân và đuôi máy bay (H 2-SGK)
-Y/c :
+Lắp sàn ca bin và giá đỡ (H.3-SGK)
-Y/c :
+Lắp ca bin (H.4-SGK)
-Y/c :
+ Lắp cánh quạt (H.5-SGK)
-GV y/c :
+Lắp càng máy bay (H.6-SGK)
c) Lắp ráp máy bay trực thăng (H.1-SGK)
-GV tiến hành lắp máy bay trực thăng theo các bước trong SGK.
-Y/c :
d) H/dẫn tháo rời các chi tiết và xếp gọn vào hộp.
-GV h/dẫn cách tháo và xếp các chi tiết vào hộp.
-Y/c :
4/ Củng cố, dặn dò :
-Chuẩn bị tiết sau thực hành Lắp máy bay trực thăng.
-Nhận xét tiết học.
-HS qs kĩ từng bộ phận và trả lời.
-Cần lắp 5 bộ phận : thân và đuôi máy bay, sàn ca bin và giá đỡ, ca bin, cánh quạt, càng máy bay.
-HS chọn đúng, đủ từng loại chi tiết xếp vào nắp hộp.
-HS qs H.2 (SGK) và chọn các chi tiết để lắp.
-1 HS lên lắp.
-1HS lên chọn chi tiết và lắp ca bin.
-HS qs hình , 2 HS lên lắp 
-1 HS lên bảng lắp, lớp nhận xét, bổ sung.
- HS lên bảng lắp 1-2 bước.
-HS thực hành tháo rời các chi tiết và bỏ vào hộp.
-Vài HS đọc nd ghi nhớ ở SGK.
Tuần : 28 Thứ năm ngày 26 tháng 3 năm 2009
Kĩ thuật : Lớp 5 LẮP MÁY BAY TRỰC THĂNG (tiết 2)
I/ Mục tiêu :
HS cần phải :
-Chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp máy bay trực thăng.
-Lắp từng bộ phận và lắp ráp máy bay trực thăng đúng kĩ thuật, đúng qui trình.
-Rèn luyện tính cẩn thận khi thao tác lắp, tháo các chi tiết của máy bay trực thăng.
II/ Đồ dùng dạy học :
-Mẫu máy bay trực thăng đã lắp sẵn.
-Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật.
III/ Các hoạt động dạy học :
Hoạt động dạy học
Hoạt động dạy học
1/ Giới thiệu bài :
2/ HĐ 1 : HS thực hành lắp máy bay trực thăng.
a) Chọn chi tiết
-Y/c :
-GV kiểm tra HS chọn các chi tiết.
b) Lắp từng bộ phận
Trước khi HS thực hành, y/c :
-Trong khi HS lắp GV qs, giúp đỡ thêm cho những HS còn lúng túng.
c) Lắp ráp máy bay trực thăng (H.1-SGK)
-GV y/c :
3/ HĐ 2 : Đánh giá sản phẩm
-GV y/c :
-Gv nêu tiêu chuẩn đánh giá, y/c :
-GV nhận xét, đánh giá sản phẩm.
-Y/c :
4/ Củng cố, dặn dò :
-Chuẩn bị tiết sau thực hành Lắp máy bay trực thăng.
-Nhận xét tiết học.
-HS chọn đúng, đủ từng loại chi tiết xếp vào nắp hộp.
-1 HS đọc phần ghi nhớ trong SGK để toàn lớp nắm vững qui trình lắp máy bay trực thăng.
-QS kĩ hình và đọc nd từng bước lắp SGK
-HS thực hành lắp các bộ phận của máy bay trực thăng.
-HS lắp ráp máy bay trực thăng theo các bước trong SGK.
-HS trưng bày sản phẩm.
-HS dựa vào tiêu chuẩn. đánh giá sản phẩm của mình và của bạn.
-HS tháo rời các chi tiết và xếp vào hộp.
Tuần : 29 Thứ năm ngày 2 tháng 4 năm 2009
Kĩ thuật : Lớp 5 LẮP MÁY BAY TRỰC THĂNG (tiết 3)
I/ Mục tiêu :
HS cần phải :
-Chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp máy bay trực thăng.
-Lắp từng bộ phận và lắp ráp máy bay trực thăng đúng kĩ thuật, đúng qui trình.
-Rèn luyện tính cẩn thận khi thao tác lắp, tháo các chi tiết của máy bay trực thăng.
II/ Đồ dùng dạy học :
-Mẫu máy bay trực thăng đã lắp sẵn.
-Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật.
III/ Các hoạt động dạy học :
Hoạt động dạy học
Hoạt động dạy học
1/ Giới thiệu bài :
2/ HĐ 1 : HS thực hành lắp máy bay trực thăng.
a) Chọn chi tiết
-Y/c :
-GV kiểm tra HS chọn các chi tiết.
b) Lắp từng bộ phận
Trước khi HS thực hành, y/c :
-Trong khi HS lắp GV qs, giúp đỡ thêm cho những HS còn lúng túng.
c) Lắp ráp máy bay trực thăng (H.1-SGK)
-GV y/c :
3/ HĐ 2 : Đánh giá sản phẩm
-GV y/c :
-Gv nêu tiêu chuẩn đánh giá, y/c :
-GV nhận xét, đánh giá sản phẩm.
-Y/c :
4/ Củng cố, dặn dò :
-Chuẩn bị tiết sau thực hành Lắp máy bay trực thăng.
-Nhận xét tiết học.
-HS chọn đúng, đủ từng loại chi tiết xếp vào nắp hộp.
-1 HS đọc phần ghi nhớ trong SGK để toàn lớp nắm vững qui trình lắp máy bay trực thăng.
-QS kĩ hình và đọc nd từng bước lắp SGK
-HS thực hành lắp các bộ phận của máy bay trực thăng.
-HS lắp ráp máy bay trực thăng theo các bước trong SGK.
-HS trưng bày sản phẩm.
-HS dựa vào tiêu chuẩn. đánh giá sản phẩm của mình và của bạn.
-HS tháo rời các chi tiết và xếp vào hộp.
Tuần : 30 Thứ năm ngày 9 tháng 4 năm 2009
Kĩ thuật : Lớp 5 LẮP RÔ-BỐT
I/ Mục tiêu :
HS cần phải :
-Chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp rô-bốt.
-Lắp được rô-bốt đúng kĩ thuật, đúng qui trình.
-Rèn luyện tính khéo léo và kiên nhẫn khi lắp, tháo các chi tiết của rô-bốt.
II/ Đồ dùng dạy học :
-Mẫu rô-bốt đã lắp sẵn.
-Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật.
III/ Các hoạt động dạy học :
Hoạt động dạy học
Hoạt động dạy học
1/ Giới thiệu bài :
2/ HĐ 1: Quan sát, nhận xét mẫu.
-GV cho HS qs mẫu rô-bốt đã lắp sẵn.
. Để lắp được rô-bốt, theo em cần phải lắp mấy bộ phận ? Kể tên các bộ phận đó ?
3/ HĐ 2 : H/dẫn thao tác kĩ thuật.
a) H/dẫn chọn các chi tiết
-Y/c :
b) Lắp từng bộ phận
+Lắp chân rô-bốt (H 2-SGK)
-Y/c :
+Lắp thân rô-bốt (H.3-SGK)
-Y/c :
+Lắp đầu rô-bốt (H.4-SGK)
-Y/c :
+ Lắp tay rô-bốt (H.5a-SGK)
-GV y/c :
+Lắp ăng ten (H.5b-SGK)
+Lắp trục bánh xe (H.5c-SGK)
c) Lắp ráp rô-bốt (H.1-SGK)
-GV lắp rô-bốt theo các bước trong SGK.
d) H/dẫn tháo rời các chi tiết và xếp gọn vào hộp.
-GV h/dẫn cách tháo và xếp các chi tiết vào hộp.
-Y/c :
4/ Củng cố, dặn dò :
-Chuẩn bị tiết sau thực hành Lắp rô-bốt.
-Nhận xét tiết học.
-HS qs kĩ từng bộ phận và trả lời.
-Cần lắp 6 bộ phận : chân rô-bốt, thân rô-bốt, đầu rô-bốt, tay rô-bốt, ăng ten, trục bánh xe.
-HS chọn đúng, đủ từng loại chi tiết xếp vào nắp hộp.
-HS qs H.2a, 2b (SGK) và chọn các chi tiết để lắp.
-HS qs hình 3 và 1 HS lên lắp.
-HS qs hình 4, 1HS lên chọn chi tiết và lắp 
-HS qs hình 5a, 2 HS lên lắp 
-HS qs hình 5b và 1 HS lên bảng lắp
-HS qs hình 5c và 1 HS lên lắp.
-HS thực hành tháo rời các chi tiết và bỏ vào hộp.
-Vài HS đọc nd ghi nhớ ở SGK.
Tuần : 31 Thứ năm ngày 16 tháng 4 năm 2009
Kĩ thuật : Lớp 5 LẮP RÔ-BỐT (tiết 2)
I/ Mục tiêu :
HS cần phải :
-Chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp rô-bốt.
-Lắp từng bộ phận và lắp ráp rô-bốt đúng kĩ thuật, đúng qui trình.
-Rèn luyện tính cẩn thận khi thao tác lắp, tháo các chi tiết của rô-bốt.
II/ Đồ dùng dạy học :
-Mẫu rô-bốt đã lắp sẵn.
-Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật.
III/ Các hoạt động dạy học :
Hoạt động dạy học
Hoạt động dạy học
1/ Giới thiệu bài :
2/ HĐ 1 : HS thực hành lắp rô-bốt.
a) Chọn chi tiết
-Y/c :
-GV kiểm tra HS chọn các chi tiết.
b) Lắp từng bộ phận
Trước khi HS thực hành, y/c :
-Trong khi HS lắp GV qs, giúp đỡ thêm cho những HS còn lúng túng.
c) Lắp ráp rô-bốt (H.1-SGK)
-GV y/c :
-GV nhắc HS kiểm tra sự nâng lên, hạ xuống của tay rô-bốt.
3/ HĐ 2 : Đánh giá sản phẩm
-GV y/c :
-Gv nêu tiêu chuẩn đánh giá, y/c :
-GV nhận xét, đánh giá sản phẩm.
-Y/c :
4/ Củng cố, dặn dò :
-Chuẩn bị tiết sau thực hành Lắp rô-bốt (tt)
-Nhận xét tiết học.
-HS chọn đúng, đủ từng loại chi tiết xếp vào nắp hộp.
-1 HS đọc phần ghi nhớ trong SGK để toàn lớp nắm vững qui trình lắp rô-bốt.
-QS kĩ hình và đọc nd từng bước lắp SGK
-HS thực hành lắp các bộ phận của rô-bốt.
-HS lắp ráp rô-bốt theo các bước trong SGK.
-HS trưng bày sản phẩm.
-HS dựa vào tiêu chuẩn. đánh giá sản phẩm của mình và của bạn.
-HS tháo rời các chi tiết và xếp vào hộp.

Tài liệu đính kèm:

  • docGA ki thuat lop 5 ca nambgls.doc