Giáo án Lớp 1 - Buổi 2 - Tuần 7 đến 10 - Trường Tiểu học Ninh Tiến

Giáo án Lớp 1 - Buổi 2 - Tuần 7 đến 10 - Trường Tiểu học Ninh Tiến

Tiếng việt

LUYỆN ĐỌC, VIẾT: y, tr

I. Mục tiêu: - HS đọc, viết đúng một số tiếng có y, tr

 - Rèn kỹ năng đọc, viết cho HS.

II. Các hoạt động:

 1. Giới thiệu bài: Ghi tên bài lên bảng.

 2. Giảng bài:

 GV hướng dẫn HS làm các bài tập sau:

* Bài 1: Đọc các âm, tiếng sau:

y, tr, y tá, cá trê, lá tre, y sĩ, trở về, trí nhớ, trị vì, nhà trẻ, trẻ nhỏ, tre ngà,.

 ( Cho HS đọc tiếp nối cá nhân, đọc theo bàn, đọc theo tổ, cả lớp, có kết hợp phân tích tiếng.)

* Bài 2: Nối chữ với chữ rồi đọc: ( Bài 2/ 16 - VBTBT )

 a) chú ngà b) nhà chè

 y sĩ pha tế

 tre ý y trẻ

 - GV nêu yêu cầu của bài, cho HS suy nghĩ, làm bài vào vở, 1 HS lên bảng làm.

 - Hướng dẫn HS chữa bài.

 - Gọi HS đọc bài đã chữa.

* Bài 3: Điền y hay tr?

 . tế; . sĩ; cá .ê; .ở về, .'. nghĩ

 

doc 28 trang Người đăng thanhlinh213 Ngày đăng 02/11/2018 Lượt xem 190Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 1 - Buổi 2 - Tuần 7 đến 10 - Trường Tiểu học Ninh Tiến", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 7
Thứ hai ngày 5 tháng 10 năm 2009
Tiếng việt
Luyện đọc, viết: y, tr
I. Mục tiêu: - HS đọc, viết đúng một số tiếng có y, tr
	 - Rèn kỹ năng đọc, viết cho HS.
II. Các hoạt động:
	1. Giới thiệu bài: Ghi tên bài lên bảng.
	2. Giảng bài:
	GV hướng dẫn HS làm các bài tập sau:
* Bài 1: Đọc các âm, tiếng sau:
y, tr, y tá, cá trê, lá tre, y sĩ, trở về, trí nhớ, trị vì, nhà trẻ, trẻ nhỏ, tre ngà,...
	( Cho HS đọc tiếp nối cá nhân, đọc theo bàn, đọc theo tổ, cả lớp, có kết hợp phân tích tiếng.)
* Bài 2: Nối chữ với chữ rồi đọc: ( Bài 2/ 16 - VBTBT )
	a) chú 	ngà	b) nhà chè
	 y sĩ pha tế 
 tre ý y trẻ
	- GV nêu yêu cầu của bài, cho HS suy nghĩ, làm bài vào vở, 1 HS lên bảng làm.
	- Hướng dẫn HS chữa bài.
	- Gọi HS đọc bài đã chữa.
* Bài 3: Điền y hay tr?
	..... tế; ..... sĩ; cá ....ê; .....ở về, ..'... nghĩ
* Bài 4: Viết các chữ, tiếng sau:
	a) y, tr
	b) tre ngà, trí nhớ, ý nghĩ
	- GV đọc cho HS viết vào vở mỗi chữ 2 lần.
	- GV chấm một số bài, nhận xét.
	3. Củng cố: - GV hỏi HS nội dung luyện tập.
	 - Dặn dò về đọc bài trong SGK, vở bài tập.
Sinh hoạt tập thể
Truyền thống nhà trường
I. Mục tiêu: - Cho HS tiếp tục sinh hoạt theo chủ đề "Truyền thống nhà trường" với nội dung: tìm hiểu truyền thống tốt đẹp của nhà trường.
	- Giáo dục HS lòng tự hào về ngôi trường của mình, từ đó có ý thức học tập và tu dưỡng tốt để xây dựng trường, lớp.
II. Các hoạt động:
	- GV giới thiệu nội dung buổi sinh hoạt.
	- HS báo cáo trước lớp những thông tin mà mình đã tìm hiểu được về trường,
 lớp ( 4 - 5 em).
	- GV cho HS xem tranh, ảnh về các hoạt động học tập, văn hoá văn nghệ, thể thao của trường.
	- Dạy HS hát bài" Em yêu trường em" ( tiếp).
	- GV nhận xét chung tiết học, dặn dò chuẩn bị cho tiết sau.
Tự học
Hướng dẫn học sinh hoàn thành các bài tập trong ngày
Thứ ba ngày 6 tháng 10 năm 2009
Thể dục
Luyện tập đội hình đội ngũ, trò chơi vận động
I. Mục tiêu: - Ôn luyện một số kỹ năng đội hình đội ngũ đã học. Yêu cầu thực hiện chính xác, nhanh, trật tự và kỉ luật.
 - Ôn trò chơi " Qua đường lội". 
II. Các hoạt động:
	1. Mở đầu:
	- GV nhận lớp, GV phổ biến nội dung giờ học.
	- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
	- Trò chơi" Diệt các con vật có hại".
	2. Cơ bản:
	- Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng dọc, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái: 2 - 3 lần:
	+ Lần 1+ 2: GV điều khiển có kết hợp nhận xét, sửa sai.
	+ Lần 3: Cán sự điều khiển.
	- Ôn trò chơi " Qua đường lội" : 8 - 10 phút
	+ GV nêu lại cách chơi, cho HS chơi thử, chơi chính thức ( có thể phạt những đội thua).
	3. Kết thúc:
	- Đứng tại chỗ, vỗ tay và hát.
	- GV cùng HS hệ thống bài.
	- GV nhận xét chung giờ học, giao bài tập về nhà.
Toán
Luyện tập các số từ 0 đến 10
I. Mục tiêu: - Củng cố cho HS về cấu tạo, thứ tự các số trong dãy số đã học; so sánh các số từ 0 đến 10.
	 - Rèn kỹ năng đọc, viết số và trình bày cho HS.
II. Các hoạt động:
	1. Giới thiệu bài: GV giới thiệu nội dung tiết học - ghi tên bài lên bảng.
	2. Giảng bài: GV hướng dẫn HS làm các bài tập sau;
* Bài 1 : Đếm xuôi từ 0 đến 10, đếm ngược từ 10 đến 0.
	- GV cho HS đọc tiếp nối, sau đó cho 3 - 4 em đọc thuộc.
	- Hỏi: + Các số viết theo thứ tự xuôi có đặc điểm gì?
	 + Các số viết theo thứ tự ngược có đặc điểm gì?
* Bài 2 : Trong các số từ 0 đến 10, số lớn nhất là số nào? Số bé nhất là số nào? Số vừa lớn hơn 8 vừa bé hơn 10 là số nào? Số nào có 2 chữ số? Những số nào có 1 chữ số.
	- GV nêu câu hỏi cho HS trả lời.
* Bài 3 : Viết các số 9, 6, 8, 7, 4, 10 
	- Theo thứ tự từ bé đến lớn.
	- Theo thứ tự từ lớn đến bé.
	- GV nêu cầu của bài tập, hướng dẫn cách làm. HS yếu có thể cho các em so sánh trên thước có chia vạch.
	- HS làm bài cá nhân, GV chấm bài.
	- Gọi HS đọc bài làm.
	- GV củng cố cho HS về so sánh 2 số đến 10.
* Bài 4 : Số?
	9 < ....	6 < ....	8 < ....... < 10
	... > 9	8 > ....	5 < ....... < 7
	10 = ....	8 = ......	7 < ..... < .....< 10
	- HS đọc đề, làm bài cá nhân.
	- GV củng cố cho HS về so sánh 2 số đến 10.
	3. Củng cố: - GV nêu lại nội dung luyện tập.
	 - Dặn HS về nhà đếm thuộc các số từ 0 đến 10 , từ 10 đến 0; thuộc cấu tạo các số 10.
Tiếng việt
ôn tập âm và chữ ghi âm
I. Mục tiêu: - HS đọc, viết đúng được các âm và chữ ghi âm đã học.
	 - Rèn kỹ năng đọc, viết cho HS.
II. Các hoạt động:
	1. Giới thiệu bài: Ghi tên bài lên bảng.
	2. Giảng bài:
	GV hướng dẫn HS làm các bài tập sau:
* Bài 1: Đọc các âm, tiếng sau:
	- a, ă, â, b, c, d, đ, e, ê, g, gh, h, i, k, l, m, n, o, ô, ơ, p, ph, q, qu, r, s, t, th, tr, u, ư, v, y, g, gh, gi, ng, ngh,...
	- củ sả, chó xù, ba ba, nghé ọ, lá tre, sở thú, rổ khế, ba mẹ, gà gô, ghế gỗ, lá thư, che chở.
	( Cho HS đọc tiếp nối cá nhân, đọc theo bàn, đọc theo tổ, cả lớp, có kết hợp
 phân tích tiếng.)
* Bài 2: Nối chữ với chữ rồi đọc: 
	a)	ba ba	 kẻ vở	 b) nghỉ hè có chó xù
	chị hà ở hồ nhà bà bé về quê
 bé lê pha trà bé đi bộ
	- GV nêu yêu cầu của bài, cho HS suy nghĩ, làm bài vào vở, 1 HS lên bảng làm.
	- Hướng dẫn HS chữa bài.
	- Gọi HS đọc bài đã chữa.
* Bài 3: Viết các chữ, tiếng sau:
	a) ê, h, c, ơ, a, m, d, th, ư ngh.
	b) xe, phở, quạ, nghé, tre.
	c) ngũ quả, tre ngà, quê nhà, chú khỉ, thả cá.
	- GV đọc cho HS viết vào vở mỗi chữ 2 lần; mỗi từ, tiếng 1 lần.
	- GV chấm một số bài, nhận xét.
	3. Củng cố: - GV hỏi HS nội dung luyện tập.
	 - Dặn dò về đọc bài trong SGK, vở bài tập.
Tự học
Hướng dẫn học sinh hoàn thành các bài tập trong ngày
Thứ năm ngày 8 tháng 10 năm 2009
Âm nhac
Luyện tập bài hát: tìm bạn thân ( tiếp)
I. Mục tiêu: - HS hát thuộc lời và giai điệu bài hát: " Tìm bạn thân".
	- Biết vỗ tay và gõ đệm theo phách.
II. Các hoạt động:
	- GV giới thiệu nội dung tiết học.
	- Luyện tập bài hát "Tìm bạn thân ".
	+1 HS hát lời 2 của bài, GV sửa chữa những chỗ HS hát chưa đúng.
	+ HS luyện tập bài hát theo nhóm, cả lớp, cá nhân.
	+ Gõ đệm bài hát theo phách ( GV làm mẫu, HS làm theo).
	- Luyện tập cả bài: cá nhân, nhóm, lớp.
	+ Biểu diễn bài hát trước lớp: cá nhân, nhóm.
	+ GV cùng cả lớp chọn tiết mục hát hay nhất, tuyên dương.
	- Cả lớp hát cả bài hát " Tìm bạn thân" .
	- GV nhận xét chung giờ học, dặn về nhà luyện tập bài hát.
Tiếng việt
Luyện đọc, viết: ia
I. Mục tiêu: - HS đọc, viết đúng một số tiếng có vần ia
	 - Rèn kỹ năng đọc, viết cho HS.
II. Các hoạt động:
	1. Giới thiệu bài: Ghi tên bài lên bảng.
	2. Giảng bài:
	GV hướng dẫn HS làm các bài tập sau:
* Bài 1: Đọc :
	ia, tỉa tô, tờ bìa, lá mía, chia quà, thia lia, tỉa lá, vỉa hè, nia đỗ, bia mộ,...
	( Cho HS đọc tiếp nối cá nhân, đọc theo bàn, đọc theo tổ, cả lớp, có kết hợp phân tích tiếng.)
* Bài 2: Nối chữ với chữ rồi đọc: ( Bài 2/ 18 - VBTBT)
	a)	vỉa	 đỗ	 b) mẹ đổ đỗ vở bìa đỏ
	nia tô bé có cho bé
 tía hè cô chia quà ra nia
 - GV nêu yêu cầu của bài, cho HS suy nghĩ, làm bài vào vở, 1 HS lên bảng làm.
	- Hướng dẫn HS chữa bài.
	- Gọi HS đọc bài đã chữa.
* Bài 3: Viết các vần, tiếng sau:
	a) ia
	b) chia quà, trỉa đỗ
	- GV đọc cho HS viết vào vở ( vần ia 1 dòng, mỗi từ 1 lần).
	- GV chấm một số bài, nhận xét.
	3. Củng cố: - GV hỏi HS nội dung luyện tập.
	 - Dặn dò về đọc bài trong SGK, vở bài tập.
An toàn giao thông
bài 4: đi bộ an toàn trên đường
( Giáo án soạn riêng)
Tự học
Hướng dẫn học sinh hoàn thành các bài tập trong ngày
Thứ sáu ngày 9 tháng 10 năm 2009
Toán 
chữa bài kiểm tra
 Luyện tập phép cộng trong phạm vi 3, 4
I. Mục tiêu: - HS nắm được những ưư điểm, tồn tại trong bài kiểm tra. Biết chữa những lỗi mà mình đã mắc phải.
	 - Luyện tập để nắm vững phép cộng trong phạm vi 3, 4.
	 - Rèn kỹ năng làm bài cho HS.
II. Các hoạt động:
	1. Giới thiệu bài: GV giới thiệu nội dung tiết học - ghi tên bài lên bảng.
	2. Giảng bài: 
	a) Chữa bài kiểm tra:
	- GV nhận xét những ưu, khuyết điểm chính, công bố điểm số.
	- Chữa những lỗi mà học sinh mắc phải.
	- HS tự sửa chỗ sai trong bài của mình.
	b) Luyện tập phép cộng trong phạm vi 3, 4:
	- Cho HS ôn lại các phép cộng trong phạm vi 3, 4.
- GV hướng dẫn HS làm các bài tập sau;
* Bài 1 : Tính:
1 + 1 = ...	2 + 1 =...	1 + 2 =...	2 + 2 = ...	1 + 3 =...
	- HS tự làm bài, đổi chéo kết quả để kiểm tra.
* Bài 2: Số?
	1 + .... = 3	4 = ... + 2	2 + ... = 3
	... + 2 = 3	... + 1 = 2	3 + .... = 4
	... + 2 = 2 + ...	1 + ... < 3	2 < 2 + ...
	- HS nêu yêu cầu, tự làm, 1 HS lên bảng, lớp làm vở.
	- GV củng cố thêm cho HS về so sánh các số từ 0 đến 10. 
* Bài 3 : Cho các số 1, 3, 2 và các dấu +, = hãy viết thành các phép tính đúng.
	- GV nêu yêu cầu, HS trao đổi với bạn trong bàn rồi làm bài vào vở.
	- GV chữa bài, hướng dẫn HS lấy 2 số bé hơn cộng với nhau được 2 phép cộng.
	3. Củng cố: - GV nêu lại nội dung luyện tập.
	 - Dặn HS về nhà học thuộc các phép cộng trong phạm vi 3 , 4.
Mĩ thuật
Luyện tập: vẽ màu vào hình quả ( trái cây)
I. Mục tiêu: - Giúp HS nhận biết màu các loại quả quen biết.
	- Biết dùng màu để vẽ vào hình các quả.
	 - Rèn cho HS óc quan sát, sáng tạo, yêu thích môn học.
II. Các hoạt động:
	- GV giới thiệu nội dung tiết học, kiểm tra dụng cụ học tập của HS.
	- GV giới thiệu cho HS biết tên gọi, màu sắc một số loại quả.
	- HS tự giới thiệu trước lớp bằng vật thật, tranh ảnh một số loại quả.
	- Hướng dẫn HS cách làm bài tập xé dán:
	+ HS quan sát hình 2 trong vở tập vẽ để nhận ra quả gì, có hình gì?
	+ HS chọn màu, GV hướng dẫn cách xé và dán hình.
	+ HS thực hành . GV theo dõi, giúp đỡ thêm. 
	- GV cho cả lớp xem một số bài xé, dán đã hoàn thành, bình chọn bài đẹp.	
	- GV nhận xét chung giờ học, dặn chuẩn bị giờ sau.
Tự học
Hướng dẫn học sinh hoàn thành các bài tập trong ngày
Sinh hoạt lớp ( tiết 7)
NHận xét tuần 
I. Mục tiêu: 
 	- HS thấy rõ những ưu, khuyết điểm đã mắc trong tuần từ đó có ‏‎biện pháp thực hiện tốt trong tuần sau.
 	- Giáo dục HS tinh thần đoàn kết, kỉ luật cao, luôn cố gắng thực hiện tốt nội qui trường, lớp.
II. Nội dung
 	1. Nhận xét tuần:
 	- GV nhận xét chung tình hình lớp trong tuần , chỉ rõ những ưu, khuyết điểm.
 	- GV phân tích để HS thấy rõ nguyên nhân của ưu, khuyết điểm.
 	- GV cùng cả  ... vệ sinh?
? Cần làm gì để bảo vệ răng? 
? Không nên làm việc gì để bảo vệ răng?
? Nên đánh răng và súc miệng vào lúc nào là tốt nhất?
? Phải làm gì khi răng bị đau và lung lay?
- HS quan sát răng của nhau để cho biết răng của bạn có khoẻ, đẹp không?
- GV giới thiệu mô hình răng và một số nét về sự phát triển của răng.
- Dặn hS đánh răng sau khi ăn và sau khi thức dậy buổi sáng để cho răng khoẻ, đẹp.
- Dạy HS hát bài “ Cu tí lười”.
	- GV nhận xét chung tiết học, tuyên dương, nhắc nhở.
Tự học
Hướng dẫn học sinh hoàn thành các bài tập trong ngày
Thứ ba ngày 27 tháng 10 năm 2009
Thể dục
Luyện tập đội hình đội ngũ
thể dục rèn luyện tư thế cơ bản
I. Mục tiêu: 
- Ôn một số kĩ năng đội hình đội ngũ đã học .Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức tương đối chính xác, nhanh, trật tự .
- Ôn tư thế cơ bản, đứng đưa hai tay ra trước. Học đứng đưa hai tay dang ngang, đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ V. Yêu cầu thực hiện ở mức cơ bản đúng.
II. Địa điểm, phương tiện: 
- Trên sân trường. Dọn vệ sinh nơi tập. 
- GV chuẩn bị 1 còi. 
III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
1.Phần mở đầu:
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung và yêu cầu bài học: 1 - 2 phút.
 	- Đứng tại chỗ, vỗ tay, hát: 1 – 2 phút.
 	- Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc trên địa hình tự nhiên ở sân trường: 30 - 40 m.
 	- Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu: 1 - 2 phút.
 	- Trò chơi " Diệt các con vật có hại": 2 phút theo đội hình vòng tròn.
 2. Phần cơ bản:
 	- Ôn tư thế đứng cơ bản: 2 lần.
 	- Học đứng đưa hai tay dang ngang: 2 - 3 lần.
 	- Tập phối hợp: 2 - 3 lần .
 	- Đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ V: 2 - 3 lần.
 	- Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm: 1 - 2 lần
 	 Từ đội hình vòng tròn tập Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản, GV cho HS giải 
tán sau đó dùng khẩu lệnh để tập hợp. Lần 2 cán sự điều khiển dưới dạng thi đua. 
 3.Phần kết thúc
 	 - Đi thường theo nhịp 2 - 4 hàng dọc trên địa hình tự nhiên và hát: 2 - 3 phút. GV thổi còi hoặc hô nhịp. Nhắc HS đi theo hàng, không đùa nghịch và không để đứt hàng.
 	- GV cùng HS hệ thống bài: 1 - 2 phút. 
- GV nhận xét giờ học, giao bài tập về nhà: 1 phút.
Toán
Luyện tập phép trừ trong phạm vi 3
I. Mục tiêu: - Củng cố cho HS các phép trừ trong phạm vi 3.
	 - Rèn kỹ năng thựec hiện phép tính và trình bày cho HS.
II. Các hoạt động:
	1. Giới thiệu bài: GV giới thiệu nội dung tiết học - ghi tên bài lên bảng.
	2. Giảng bài:
- Ôn tập: đọc thuộc các phép trừ trong phạm vi 3
- GV hướng dẫn HS làm các bài tập sau:
* Bài 1 : Bài 2 / 26 - VBTBT
	- HS nêu yêu cầu của bài tập.
	- HS làm bài vào vở, gọi HS đọc bài làm của mình.
* Bài 2 : Bài 3 / 26 - VBTBT
	- HS đọc yêu cầu của bài. Tự làm bài vào vở.
	- Đổi chéo bài kiểm tra kết quả.
	- GV chấm bài của một số em.
* Bài 3 : Bài 4 / 26 - VBTBT
	- GV nêu cầu của bài tập, hướng dẫn cách làm. 
	- HS làm bài, trình bày kết quả. 
 Bài 4 : Bài 5 / 26 - VBTBT
	- GV nêu yêu cầu của bài tập, HS làm bài cá nhân.
	- GV hướng dẫn các em yếu cần tính kết quả của phép tính trước khi điền dấu, số.
	- HS đọc bài làm của mình, hướng dẫn HS nhận xét.
	3. Củng cố: - GV nêu lại nội dung luyện tập.
	 - Dặn HS về nhà học thuộc các phép trừ trong phạm vi 3.
Tiếng việt
Luyện đọc, viết iu. êu
I. Mục tiêu: - HS luyện đọc, viết một số tiếng, từ có vần iu, êu.
	 - Rèn kỹ năng đọc, viết cho HS.
II. Các hoạt động:
	1. Giới thiệu bài: Ghi tên bài lên bảng.
	2. Giảng bài:
	GV hướng dẫn HS làm các bài tập sau:
* Bài 1: Đọc các âm, tiếng sau:
	iu, êu, trĩu quả, vải thiều, cái lều, líu lo, con sếu, tếu táo, chỉ thêu, khều áo, trêu ghẹo, đều đều, mếu máo, ...
	( Cho HS đọc tiếp nối cá nhân, đọc theo bàn, đọc theo tổ, cả lớp, có kết hợp phân tích tiếng.)
* Bài 2: Nối chữ với chữ rồi đọc: ( Bài 2/ 29 - VBTBT)
	- GV nêu yêu cầu của bài, cho HS suy nghĩ, làm bài vào vở, 1 HS lên bảng làm.
	- Hướng dẫn HS chữa bài.
	- Gọi HS đọc bài đã chữa.
* Bài 3: Điền iu, hay êu?
	h..... h... ; k.... ca; r... rao; lưỡi r..`...
	- Hs làm bài cá nhân, GV chữa chung.
* Bài 4: Viết các chữ, tiếng sau:
	a) iu, êu
	b) cái rìu, cây nêu.
	- GV đọc cho HS viết vào vở mỗi vần 2 lần, mỗi từ 1 lần.
	- GV chấm một số bài, nhận xét.
	3. Củng cố: - GV hỏi HS nội dung luyện tập.
	 - Dặn dò về đọc bài trong SGK, vở bài tập.
Tự học
Hướng dẫn học sinh hoàn thành các bài tập trong ngày
Thứ năm ngày 29 tháng 10 năm 2009
Âm nhac
Luyện tập bài hát: Tìm bạn thân, lí cây xanh 
I. Mục tiêu: - HS hát thuộc lời và giai điệu bài hát: “ Tìm bạn thân”," Lí cây xanh".
	- Trình diễn bài hát kết hợp vận động phụ hoạ.
II. Các hoạt động:
	- GV giới thiệu nội dung tiết học.
	- Luyện tập bài hát "Tìm bạn thân ".
	+1 HS hát bài hát, GV sửa chữa những chỗ HS hát chưa đúng.
	+ HS luyện tập bài hát theo nhóm, cả lớp, cá nhân.
	- Luyện tập bài hát "Lí cây xanh ". ( tiến hành tương tự)
	- Vận động phụ hoạ 2 bài hát.
	- Biểu diễn bài hát trước lớp: cá nhân, nhóm.
	+ GV cùng cả lớp chọn tiết mục hát hay nhất, tuyên dương.
	- Cả lớp hát cả bài hát " Lí cây xanh", “ Tìm bạn thân” .
	- GV nhận xét chung giờ học, dặn về nhà luyện tập bài hát.
Tiếng việt
Ôn tập
I. Mục tiêu: - HS đọc, viết đúng một số tiếng có vần đã học, chuẩn bị cho thi giữa kỳ I
	 - Rèn kỹ năng đọc, viết cho HS.
II. Các hoạt động:
	1. Giới thiệu bài: Ghi tên bài lên bảng.
	2. Giảng bài:
	GV hướng dẫn HS làm các bài tập sau:
* Bài 1: Đọc : 
ia, ua, ưa, oi, ai, ôi, ơi, ui, ưi, uôi, ươi, ay, ây, eo, au, ao, âu, iu, êu, nải chuối, xưa kia, mua dây, túi lưới, leo trèo, tưới cây,....
	( Cho HS đọc tiếp nối cá nhân, đọc theo bàn, đọc theo tổ, cả lớp, có kết hợp phân tích tiếng.)
* Bài 2: Nối rồi đọc: 
Chủ nhật
chị về quê chơi
Ngày mai
trời mát mẻ, dễ chịu
Mùa thu
hà nghỉ ở nhà với bà
 - GV nêu yêu cầu của bài, cho HS suy nghĩ, làm bài vào vở, 1 HS lên bảng làm.
	- Hướng dẫn HS chữa bài.
	- Gọi HS đọc bài đã chữa.
* Bài 3: Viết các vần, tiếng sau:
	a) ua, ơi, uôi, eo, iu
	b) nải chuối, trời mưa
	- GV đọc cho HS viết vào vở ( mỗi vần 1 lần, mỗi từ 1 lần).
	- GV chấm một số bài, nhận xét.
	3. Củng cố: - GV hỏi HS nội dung luyện tập.
	 - Dặn dò về đọc bài trong SGK, vở bài tập.
Sinh hoạt tập thể
Truyền thống nhà trường
I. Mục tiêu: - Cho HS tiếp tục sinh hoạt theo chủ đề "Truyền thống nhà trường" với nội dung: giáo dục, thực hành vệ sinh răng miệng
	- Giáo dục HS ý thức chăm sóc, bảo vệ răng để đảm bảo sức khoẻ.
II. Các hoạt động:
	- GV giới thiệu nội dung buổi sinh hoạt.
	- HS nêu những việc cần làm để bảo vệ răng:
? Nên đánh răng và súc miệng vào lúc nào là tốt nhất?
? Tại sao không nên ăn nhiều bánh, kẹo, đồ ngọt?
? Phải làm gì khi răng bị đau hoặc lung lay?
- HS thực hành đánh răng:
+ HS xác định mặt trong, mặt ngoài, mặt nhai của răng trên mô hình.
? Hàng ngày em quen chải răng như thế nào?
+ Một vài em lên thực hành mẫu các động tác chải răng, cả lớp nhận xét.
+ GV làm mẫu lại động tác đánh răng với mô hình hàm răng vừa làm mẫu vừa giải thích.
+ HS thực hành chải răng trong nhóm.
	- GV nhận xét chung tiết học, dặn HS thực hiện tốt những điều đã học để có hàm răng khoẻ, đẹp.
Tự học
Hướng dẫn học sinh hoàn thành các bài tập trong ngày
Thứ sáu ngày 30 tháng 10 năm 2009
Toán 
luyện tập phép trừ trong phạm vi 4.
I. Mục tiêu: - HS nắm vững và thuộc các phép trừ trong phạm vi 4.
	 - Rèn kỹ năng làm bài cho HS.
II. Các hoạt động:
	1. Giới thiệu bài: GV giới thiệu nội dung tiết học - ghi tên bài lên bảng.
	2. Giảng bài: 
	a) HS đọc thuộc các phép trừ trong phạm vi 4.
	b) GV hướng dẫn HS làm các bài tập sau;
* Bài 1 : Bài 7/ 27 - VBTBT
- HS đọc đề, tự làm bài . GV lưu ý HS cần nối tất cả các trường hợp đúng
	- GV chấm bài của HS.
* Bài 2 : Bài 8/ 27 - VBTBT
	- GV nêu yêu cầu, HS làm bài cá nhân vào vở, GV hướng dẫn những em yếu lấy 2 số bé cộng lại với nhau được phép cộng, lấy số lớn nhất trừ đi 1 trong 2 số thì được số kia
	- GV hướng dẫn các em chữa bài.
* Bài 3 : Bài 9/ 27 – VBTBT
	a) HS cần tính nhẩm kết quả của từng phép tính sau đó nối phép tính với ô trống sao cho phù hợp.
	b) HS nêu yêu cầu của bài, làm bài, hướng dẫn HS yếu cần nhẩm tính dựa 
vào các phép cộng đã học để viết lần lượt các số từ trái sang phải.	
3. Củng cố: - GV nêu lại nội dung luyện tập.
 - Dặn HS về nhà học thuộc các phép trừ trong phạm vi 4.
Mĩ thuật
Luyện tập: vẽ quả ( quả dạng tròn)
I. Mục tiêu: - Giúp HS nhận biết được hình dáng, màu sắc một vài loại quả.
	- Biết cách vẽ quả, vẽ được hình 1 loại quả và vẽ màu theo ý thích.
II. Các hoạt động:
	- GV giới thiệu nội dung tiết học, kiểm tra dụng cụ học tập của HS.
	- GV giới thiệu các loại quả:
+ GV giới thiệu hình các loại quả. Yêu cầu HS nêu được đó là quả gì, hình dạng của quả, màu sắc của quả.
+ Yêu cầu HS nêu một số loại quả khác mà em biết.
	- HS nêu cách vẽ quả.
	- GV nêu lại các bước vẽ, có nhấn mạnh.
	- HS thực hành vẽ quả, GV giúp đỡ thêm cho HS.
	- GV cùng HS nhận xét một số bài vẽ về hình vẽ, màu sắc	
	- GV nhận xét chung giờ học, dặn chuẩn bị giờ sau.
Tự học
Hướng dẫn học sinh hoàn thành các bài tập trong ngày
Sinh hoạt lớp ( tiết 10)
NHận xét tuần 
I. Mục tiêu: 
 	- HS thấy rõ những ưu, khuyết điểm đã mắc trong tuần từ đó có ‏‎biện pháp thực hiện tốt trong tuần sau.
 	- Giáo dục HS tinh thần đoàn kết, kỉ luật cao, luôn cố gắng thực hiện tốt nội qui trường, lớp.
II. Nội dung
 	1. Nhận xét tuần:
 	- GV nhận xét chung tình hình lớp trong tuần , chỉ rõ những ưu, khuyết điểm.
 	- GV phân tích để HS thấy rõ nguyên nhân của ưu, khuyết điểm.
 	- GV cùng cả lớp tìm biện pháp khắc phục khuyết điểm.
 	2. Phương hướng tuần sau:
 	- Tiếp tục duy trì và củng cố nề nếp lớp, nề nếp học tập.
 	- Rèn nếp VSCĐ.
	- Thi chất lượng giữa học kỳ I.
	- Sưu tầm ảnh về thầy cô và mái trường để làm báo ảnh chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
	- Tập hai tiết mục văn nghệ chào mừng ngày 20/11.
 	 3. Sinh hoạt văn nghệ: HS hát, kể chuyện, đọc thơ về chủ đề mái trường mến yêu. Có thể biểu diễn cá nhân hoặc nhóm
 	4. Dặn dò: Phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm thực hiện tốt nề nếp lớp và phương hướng đã đề ra

Tài liệu đính kèm:

  • docGA1B2 T 7- 10.doc