Giáo án lớp 1 - Tuần 25

Giáo án lớp 1 - Tuần 25

A.Mục tiêu:

- Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: cô giáo, dạy em, mái trường, điều hay.

- Hiểu nội dung bài : Ngôi trường là nơi gắn bó, thân thiết với bạn HS.

 Trả lời được câu hỏi 1, 2 (SGK).

+ HS khá giỏi: Tìm được tiếng, nói được câu chứa tiếng có vần ai, ay; biết hỏi đáp theo mẫu về trường lớp của mình.

B. Đồ dùng dạy học:

- GV : Bảng phụ, bảng con, tranh minh họa giảng từ

- HS : bảng con

C. Các hoạt động dạy học:

1.Bài mới:

1.1: Giới thiệu bài:

1.2: Hướng dẫn HS luyện đọc:

 

doc 11 trang Người đăng Nobita95 Ngày đăng 08/11/2016 Lượt xem 354Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án lớp 1 - Tuần 25", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 25
Thứ hai ngày 21 tháng 02 năm 2011
 Tiết 1+2: Môn: Tập đọc	
 Bài: Trường em	SGK / 46,47	 Thời gian dự kiến: 70/
A.Mục tiêu:
- Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: cô giáo, dạy em, mái trường, điều hay.
- Hiểu nội dung bài : Ngôi trường là nơi gắn bó, thân thiết với bạn HS.
 Trả lời được câu hỏi 1, 2 (SGK).
+ HS khá giỏi: Tìm được tiếng, nói được câu chứa tiếng có vần ai, ay; biết hỏi đáp theo mẫu về trường lớp của mình.
B. Đồ dùng dạy học: 
- GV : Bảng phụ, bảng con, tranh minh họa giảng từ
- HS : bảng con
C. Các hoạt động dạy học:
1.Bài mới:
1.1: Giới thiệu bài: 
1.2: Hướng dẫn HS luyện đọc: 
a. Luyện đọc tiếng, từ khó:
- Giáo viên đọc mẫu lần 1.
- Học sinh (đọc thầm) xác định các câu -> GV đánh số câu.
- Học sinh tiếp tục đọc thầm và tìm các tiếng, từ khó đọc-> HS nêu ->GV gạch chân: cô giáo, dạy em, mái trường, điều hay.
=>Hướng dẫn học sinh phát âm lại các tiếng, từ khó.
- GV giảng từ: ngôi nhà thứ hai.
b. Luyện đọc câu, đoạn, bài:
- GV hướng dẫn học sinh đọc từng câu -> hết bài.( 2 lượt )
- GV hướng dẫn học sinh đọc đoạn -> hết bài.
	* Thư giãn :
- Học sinh đọc nối tiếp từng câu -> hết bài.
- Học sinh đọc trơn cả bài: CN + ĐT.
1.3 : Ôn vần: ai, ay.
- GV yêu cầu HS tìm tiếng trong bài có vần ai, ay.
- GV đính và giới thiệu 2 vần - HS đọc
- GV đính 2 từ : con nai- máy bay -> HS đọc và tìm tiếng có vần ai, ay
- HS tìm tiếng ngoài bài có vần ai , ay trên bảng con.
- GV đính bảng phụ có ghi 2 câu mẫu SGK -> HS đọc và tìm tiếng có vần ai, ay
- HS thi nói câu chứa tiếng có vần ai, ay.
TIẾT 2
1.4: Luyện đọc kết hợp tìm hiểu bài và luyện nói : 
a. Luyện đọc kết hợp tìm hiểu bài: 
- Học sinh mở sách đọc thầm
- HS đọc tiếng toàn bài
- HS luyện đọc theo dãy, đọc mời
Giáo viên hướng dẫn tìm hiểu bài:
(?)Trong bài trường học được gọi là gì?
(?)Tại sao nói trường học là ngôi nhà thứ hai của em? -> Học sinh chọn ý đúng trả lời.
b.Luyện nói: 
- GV yêu cầu HS quan sát và thảo luận nhóm đôi tranh phần luyện nói
- GV HD mẫu cho HS
- Mời từng cặp đại diện lên hỏi-đáp
-> Nhận xét, chốt ý .
2. Củng cố: 
- HS thi đua đọc bài theo dãy
- GV hỏi lại nôi dung bài.
* NX – DD :
D. Bổ sung:
	 Tiết 25 Môn: Đạo đức	
	 Bài: Thực hành kỹ năng giữa học kỳ II	
	TGDK : 30’
Mục tiêu : 
HS ôn tập nội dung từ bài 9 đến bài 11.
Nhận xét, đánh giá các hành vi của HS.
Đồ dùng dạy học : 
GV : Phiếu ghi câu hỏi
Các hoạt động dạy – học:
GV đưa ra các tình huống được ghi trên phiếu, HS chọn phiếu đọc câu hỏi và trả lời.
 ? Gặp thầy, cô giáo trong trường em phải làm gì ?
 ? Khi đưa sách, vở cho thầy, cô giáo em phải đưa ntn ?
 ? Em cần biết cách đối xử với bạn bè của mình ntn ? 
 ? Đi bộ ntn là đúng qui định và đảm bảo an toàn ?
GV nhận xét, đánh giá về mức độ thực hiện các hành vi đã học ở HS.
NX – DD: 
D.Bổ sung :......
.
Thứ ba ngày 22 tháng 02 năm 2011
	Tiết 1: Môn: Tập viết	
 Bài: Tô chữ hoa A, Ă, Â, B	
 Thời gian dự kiến: 35/
A.Mục tiêu:
- Tô được các chữ hoa: A, Ă, Â, B .
- Viết đúng các vần : ai, ay, ao, au; các từ ngữ : mái trường, điều hay, sao sáng, mai sau kiểu chữ viết thường, cỡ chữ theo vở tập viết 1, tập 2.(Mỗi từ ngữ viết được ít nhất 1 lần.)
+ HS Khá giỏi: Viết đều nét, dãn đúng khoảng cách và viết đủ số dòng, số chữ qui định trong vở tập viết 1, tập 2.
B. Đồ dùng dạy học: 
- GV :Khung bảng, mẫu chữ viết.
- HS : Bảng con
C. Các hoạt động dạy học:
1.Giới thiệu bài:
2. HDHS tô chữ hoa:
*Cho học sinh quan sát chữ mẫu: A, Ă, Â,B ( Theo thứ tự )
- HS quan sát chữ mẫu và nhận xét: độ cao con chữ, cấu tạo các nét; qui trình viết.
- GVHDHS về qui trình viết.
- HS luyện viết trên không
3.HDHS viết vần, từ ngữ ứng dụng:
- HS đọc vần và các từ
- GV yêu cầu HS luyện viết bảng con
	* Thư giãn : 
4. HDHS thực hành viết:
- GV chỉnh sửa và nhắc nhở tư thế ngồi viết, cách cầm bút, để vở.
- HS thực hành viết – GV quan sát
* GV thu vở HS chấm điểm – Nhận xét bài viết.
5. Củng cố : 
- HS luyện viết các vần , từ chưa đạt
* NX - DD:
D. Bổ sung : ...
Tiết 1: Môn: Chính tả	
Bài: Trường em.	SGK/ 48	 Thời gian dự kiến: 35/
A.Mục tiêu:
- Nhìn sách hoặc bảng chép lại đúng đoạn : “Trường học là  anh em”: 26 chữ trong khoảng 15 phút.
- Điền đúng vần : ai, ay; chữ k, c vào chỗ trống.
 Làm được bài tập 2,3 (SGK).
B. Đồ dùng dạy học: 
- GV : Bảng phụ.
- HS : Bảng con
C.Các hoạt động dạy học: 
1.Bài mới:
a. GTB:
b. HDHS tập chép:
- GV đính đoạn văn cần viết.
- HS đọc đoạn văn: CN + ĐT
- HS luyện viết bảng con các tiếng dễ viết sai.
c. HS tập chép:
- GV nhắc nhở HS trước khi viết về cách trình bày đoạn văn 
- HS nhìn và tập chép vào vở
- GV đọc lại bài → HS soát lỗi bằng bút chì
- HS đổi vở kiểm tra bài viết 
- GV thu và chấm vở cho Hs
	* Thư giãn :
d. HDHS làm bài tập chính tả:
- HS đọc yêu cầu bài
- HS làm bài tập
- Cả lớp nhận xét, sửa bài
2. Củng cố:
- GV nhận xét bài viết của HS
- HS luyện viết các từ viết sai
* NX – DD :
D. Bổ sung:
..
..
Tiết 97: Môn: Toán	
 Bài: Luyện tập	 SGK : 132	 Thời gian dự kiến: 35/	
A. Mục tiêu: 
- Yêu cầu cần đạt : Biết đặt tính, làm tính, trừ nhẩm các số tròn chục; biết giải toán có phép cộng.
- Bài tập cần làm : bài 1, bài 2, bài 3, bài 4. 
B. Đồ dùng dạy học: 
- GV: Bảng phụ, các bông hoa số, các mảnh ghép hình ngôi nhà.
- HS : Bảng con
C. Các hoạt động dạy học:
1.Hoạt động 1: Luyện tập
Bài 1: Trình bày được cách đặt tính và tính của phép trừ 2 số tròn chục
 - HS làm bài, HS bốc thăm chọn tên 6 HS làm bảng con
- Cả lớp nhận xét, sửa bài → HS đổi vở kiểm tra chéo
Bài 2: Dựa vào cách trừ nhẩm 2 số tròn chục điền được số thích hợp vào ô trống
Hs làm bài, 2 Hs chọn bông hoa số đính vào các ô tròn
Thư giãn: 
	Bài 3: Điền được đúng, sai vào các phép tính có đơn vị đo cm. 
- GV cho học sinh làm bài dưới hình thức phiếu học tập- thi đua theo nhóm-các nhóm dán kết quả làm việc lên bảng cài.
 	- Cho các nhóm đại diện trình bày lại, các nhóm cùng sửa bài.
Bài 4: Giải được bài toán có phép cộng các số tròn chục.
- GV cho học sinh tự suy nghĩ và tự giải bài.
- 01 học sinh làm bảng phụ - GV hướng dẫn sửa bài
 -> giáo viên nhận xét, tuyên dương
2. Hoạt động củng cố :
- Trò chơi : Ghép nhà
* NX – DD :
D. Bổ sung:
Thứ tư, ngày 23 tháng 02 năm 2011
Tiết 3 + 4: Môn: Tập đọc	
 Bài: Tặng cháu	SGK : 49,50	 Thời gian dự kiến: 35/
A.Mục tiêu:
- Đọc trơn cả bài.Đọc đúng các từ ngữ: tặng cháu, lòng yêu, gọi là, nước non.
- Hiểu nội dung bài : Bác Hồ rất yêu các cháu thiếu nhi và mong muốn các cháu học giỏi để trở thành người có ích cho đất nước.
 Trả lời được câu hỏi 1, 2 (SGK).
- Học thuộc lóng bài thơ.
+ HS khá giỏi: Tìm được tiếng, nói được câu chứa tiếng có vần ao, au.
B. Đồ dùng dạy học: 
- GV : Bảng phụ, bảng con, tranh
- HS : bảng con
C. Các hoạt động dạy học:
1.Bài cũ: Trường em
- 3 HS đọc và trả lời các câu hỏi trong bài : Trường em
→ Nhận xét bài cũ 
2.Bài mới:
2.1: Giới thiệu bài: 
2.2: Hướng dẫn HS luyện đọc: 
a. Luyện đọc tiếng, từ khó:
- Giáo viên đọc mẫu lần 1.
- Học sinh (đọc thầm) xác định các dòng 
- Học sinh tiếp tục đọc thầm và tìm các tiếng, từ khó đọc-> HS nêu ->GV gạch chân: tặng cháu, lòng yêu, gọi là, nước non.
=>Hướng dẫn học sinh phát âm lại các tiếng, từ khó.
- GV giảng từ: gọi là.
b. Luyện đọc câu, đoạn, bài:
- GV hướng dẫn học sinh đọc từng dòng -> hết bài.( 2 lượt )
	* Thư giãn :
- Học sinh đọc nối tiếp từng dòng -> hết bài.
- Học sinh đọc trơn cả bài: CN + ĐT.
2.3 : Ôn vần: ao,au.
- GV yêu cầu HS tìm tiếng trong bài có vần au.
- GV đính và giới thiệu 2 vần - HS đọc
- GV đính 2 từ : chim chào mào, cây cau -> HS đọc và tìm tiếng có vần ao, au
- HS tìm tiếng ngoài bài có vần ao, au trên bảng con.
- GV đính bảng phụ có ghi 2 câu mẫu SGK -> HS đọc và tìm tiếng có vần ao, au
- HS thi nói câu chứa tiếng có vần ao, au.
TIẾT 2
2.4: Luyện đọc kết hợp tìm hiểu bài và luyện nói : 
a. Luyện đọc kết hợp tìm hiểu bài: 
- Học sinh mở sách đọc thầm
- HS đọc tiếng toàn bài
- HS luyện đọc theo dãy, đọc mời
Giáo viên hướng dẫn tìm hiểu bài:
(?)Bác Hồ tặng vở cho ai ?
(?)Bác mong các cháu làm điều gì ? 
- GV chốt ý nội dung bài: Giáo dục cho HS ghi nhớ lời Bác dạy : Bác rất yêu thiếu nhi. Bác mong muốn các cháu thiếu nhi phải học giỏi để trở thành người có ích cho đất nước.
b .Luyện đọc thuộc lòng: 
- GV HDHS luyên đọc thuộc lòng bài thơ.
3. Củng cố: 
- HS thi đua đọc bài theo dãy
* NX – DD :
D. Bổ sung:
Tiết 98: Môn: Toán	
	 Bài: Điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình 	 SGK : 133
 Thời gian dự kiến: 35/
A. Mục tiêu: 
- Yêu cầu cần đạt : Nhận biết được điểm ở trong, điểm ở ngoài 1 hình, biết vẽ 1 điểm ở trong hoặc ở ngoài 1 hình; biết cộng trừ số tròn chục, giải bài toán có phép cộng.
- Bài tập cần làm : Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4.
B. Đồ dùng dạy học: 
- GV: Bảng phụ, hình vuông, hình tròn bằng giấy , các phiếu học tập
- HS : 
C. Các hoạt động dạy học:
1.Hoạt động 1: Nhận biết điểm ở trong, điểm ở ngoài 1 hình
- GV tổ chức cho HS thảo luận theo nhóm 4 trên phiếu học tập:
 Điểm  ở trong hình vuông
 Điểm ở ngoài hình vuông 
- HS trưng bày kết quả, GV nhận xét, chốt ý , HS nêu nội dung.
	* Thư giãn:
2.Hoạt động 2: Luyện tập
	Bài 1: Dựa vào hình vẽ, xác định được ý đúng, sai
	- HS làm bài, 6 HS nêu miệng kết quả.
Bài 2: Vẽ được điểm ở trong, điểm ở ngoài 1 hình
- Học sinh làm bài theo nhóm đôi -> đổi vở KT.
Bài 3: Thực hiện cộng, trừ các số tròn chục.
- Học sinh làm bài, 2 HS chọn số đính vào kết quả
Bài 4: Giải được bài toán có phép cộng
- GV cho học sinh tự suy nghĩ và tự giải bài.
- 01 học sinh làm bảng phụ - GV hướng dẫn sửa bài
 -> giáo viên nhận xét, tuyên dương
3.Củng cố : HS vẽ hình tam giác và vẽ điểm ở trong, điểm ở ngoài hình tam giác.
* NX – DD:
D. Bổ sung:
....
Thứ năm, ngày 24tháng 02 năm 2011
	Tiết 25: Môn: Tự nhiên – Xã hội	
 Bài: Con cá	 SGK : 	 	 Thời gian dự kiến: 35/
A. Mục tiêu: 
- Kể tên và nêu ích lợi của cá.
- Chỉ được các bộ phận bên ngoài của con cá trên hình vẽ hay trên vật thật.
- Yêu cầu phát triển : Kể tên một số loại cá sống ở nước ngọt và nước mặn.
+ Kĩ năng ra quyết định: Ăn cá trên cơ sở nhận thức được ích lợi của việc ăn cá.
+ Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin về cá.	
+ Phát triển kĩ năng giao tiếp thông qua tham gia các hoạt động học tập
B. Đồ dùng dạy học: 
- GV :Tranh các con cá.
- HS : Tranh cá hoặc con cá thật
C. Các hoạt động dạy học:
*Hoạt động khởi động: HS hát bài : Cá vàng bơi
→ GV dẫn dắt giới thiệu bài
* Hoạt động 1: Thảo luận nhóm đôi.
+ Mục tiêu: Học sinh kể được một số loài cá và nơi sống của chúng.
- Giáo viên đặt câu hỏi gợi ý.
(?) Hãy kể tên một số loài cá mà em biết?
(?) Cá thường sống ở đâu ?
- Học sinh thảo luận nhóm đôi và trả lời. 
- GV chốt ý: Có rất nhiều loại cá. Cá thường sống ở ao, hồ, sông, suối (cá sống ở nước ngọt) và ở biển (cá sống ở nước mặn), cá sống nhiều nhất ở biển.
*Hoạt động 2: Quan sát tranh, thảo luận nhóm 4. 
+ Mục tiêu: Nhận biết những đặc điểm của con cá. Có kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin về cá.
- Giáo viên cho học sinh nhìn vào tranh quan sát và từng cặp học sinh lên chỉ cho nhau biết về các bộ phận của con cá.(04 – 06 nhóm)
* Kết luận: Cá có các bộ phận chính: đầu, mình, đuôi, các vây.
- GV khai thác các đặc điểm của con cá qua các câu hỏi gợi ý :
? Cá thở bằng gì?
? Cá sử dụng bộ phận nào của cơ thể để bơi ?
→ GV chốt ý: 
	* Thư giãn:
* Hoạt động 3: Làm việc SGK
+ Mục tiêu: Học sinh biết các cách đánh bắt cá và ích lợi của việc nuôi cá. Có kĩ năng ra quyết định: Ăn cá trên cơ sở nhận thức được ích lợi của việc ăn cá.
- Học sinh làm việc cá nhân theo những nội dung: 
(?) Nhà em nào có nuôi cá?
(?) Cá thường được nuôi ở đâu?
(?) Người ta đánh bắt cá bằng cách nào ?
(?) Nuôi cá để làm gì? Hãy kể một số món ăn được chế biến từ cá?
(?) Khi ăn cá các em cần chú ý điều gi ?
(?) Khi bị mắc xương, em sẽ xử lí ntn ?
=> Kết luận: 
4. Củng cố: GV tổ chức cho HS chuyền bóng chọn 3 HS trả lời 3 câu hỏi :
(?) Kể tên ít nhất 5 loại cá mà em biết ?
(?) Cá gồm những bộ phận nào ?
(?) Nuôi cá có lợi gì ?
* NX – DD :
D. Bổ sung:
...
Tiết 2: Môn: Chính tả	
 Bài: Tặng cháu.	SGK/ 51	 Thời gian dự kiến: 35/
A.Mục tiêu:
- Nhìn sách hoặc bảng chép lại đúng 4 câu thơ bài : Tặng cháu trong khoảng 15-17 phút.
- Điền đúng chữ l, n vào chỗ trống hoặc dấu hỏi, dấu ngã vào chữ in nghiêng..
 Làm được bài tập 2 a hoặc b (SGK).
B. Đồ dùng dạy học: 
- GV : Bảng phụ.
- HS : Bảng con
C.Các hoạt động dạy học: 
1.Bài mới:
a. GTB:
b. HDHS tập chép:
- GV đính bài thơ cần viết.
- HS đọc bài thơ: CN + ĐT
- HS luyện viết các tiếng dễ viết sai.
c. HS tập chép:
- GV nhắc nhở HS trước khi viết cách trình bày bài thơ
- HS nhìn và tập chép vào vở
- GV đọc lại bài → HS soát lỗi bằng bút chì
- HS đổi vở kiểm tra bài viết 
- GV thu và chấm vở cho Hs
	* Thư giãn :
d. HDHS làm bài tập chính tả:
- HS đọc yêu cầu bài 2b
- HS làm bài tập thi đua theo dãy
- Cả lớp nhận xét, sửa bài
2. Củng cố:
- GV nhận xét bài viết của HS
- HS luyện viết các từ viết sai
* NX – DD :
D. Bổ sung:
..
..
 Tiết 3 : Môn: Kể chuyện	
 Bài: Rùa và Thỏ SGK : 54	 Thời gian dự kiến: 35/
 A.Mục tiêu:
- Kể lại được một đoạn câu chuyện dựa theo tranh và gợi ý dưới tranh .
- Hiểu lời khuyên của câu chuyện : Chớ nên chủ quan, kiêu ngạo
- HS khá-giỏi: kể được 2-3 đoạn của câu chuyện.
+ Xác định giá trị (biết tôn trọng người khác)
+ Tự nhận thức bản thân (biết được điểm mạnh, điểm yếu của bản thân)
+ Lắng nghe, phản hồi tích cực.
B. Đồ dùng dạy học: 
- GV : Tranh truyện Rùa và Thỏ.
- HS : SGK
C. Các hoạt động dạy học: 
1. GV giới thiệu câu chuyện 
- GV đặt câu hỏi : 
+ Con Rùa đi lại ntn ? Con Thỏ đi lại ntn ?
+ Em có thể diễn tả động tác đi lại của con Thỏ không ?
+ Có phải việc đi rất nhanh là quan trọng không , vì sao ?
=> GV nhận xét và giới thiệu câu chuyện 
2. GV kể mẫu câu chuyện:
- GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm 4
+ Các bức tranh trong sách giáo khoa vẽ những con vật nào? Hãy nói về đặc điểm tính cách cảu những con vật đó. Đọc tên câu chuyện, các câu hỏi ghi dưới tranh, đoán nội dung câu chuyện. 
- GV kể chuyện lần 1
- GV kể lần 2 kết hợp với tranh minh họa 
3. GV HDHS kể chuyện:
- GV gợi ý cho HS kể từng đoạn truyện → HS luyện kể
- GV + HS nhận xét, bổ sung
	* Thư giãn: 
4.GVHDHS kể phân vai:
- GV yêu cầu HS đóng vai luyện tập và lên kể theo nhóm → chỉnh sửa lời thoại cho Hs 
5. Giúp HS hiểu ý nghĩa câu chuyện:
- GV yêu cầu HS nêu cảm nghĩ về các con vật trong câu chuyện. Hãy nêu một ví dụ người thật, việc thật cho thấy lời khuyện của câu chuyện này là đúng.
- GV nhận xét chốt lại về ý nghĩa câu chuyện.
6. Củng cố, dặn dò:
D. Bổ sung:
Tiết 99: Môn: Toán	 Bài: Luyện tập chung	 SGK : 135	 Thời gian dự kiến: 35/
A. Mục tiêu: 
- Biết cấu tạo số tròn chục, biết cộng, trừ số tròn chục; biết giải toán có 1 phép cộng.
- Bài tập cần làm: Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4. 
B. Đồ dùng dạy học:
- GV: Bảng phụ, các bông hoa số, các mảnh ghép hình ngôi nhà.
- HS : Bảng con	
C. Các hoạt động dạy học:
1.Hoạt động 1: Luyện tập
Bài 1: Viết được cấu tạo của các số tròn chục.
- Học sinh làm bài, 3 hs nêu miệng bài tập, cả lớp nhận xét, sửa bài
Bài 2: Viết và sắp xếp được thứ tự các số.
HS làm bài, 2 Hs làm bảng phụ, cả lớp nhận xét, sửa bài
Thư giãn: 
	Bài 3: Biết cộng, trừ các số tròn chục
Đặt tính rối tính
Tính nhẩm
- GV cho học sinh làm bài dưới hình thức phiếu học tập- thi đua theo nhóm-các nhóm dán kết quả làm việc lên bảng cài.
 	- Cho các nhóm đại diện trình bày lại, các nhóm cùng sửa bài.
Bài 4: Giải toán có 1 phép cộng.
- GV cho học sinh tự suy nghĩ và tự giải bài.
- 01 học sinh làm bảng phụ - GV hướng dẫn sửa bài
 -> giáo viên nhận xét, tuyên dương
2. Củng cố : Trò chơi
- 2 đội, mỗi đội 3 HS lên xác định điểm ở trong, điểm ở ngoài 1 hình.
* NX – DD: 
D. Bổ sung:
....
Thứ sáu, ngày 25 tháng 02 năm 2011
 Tiết 5+6: Môn: Tập đọc	
 Bài: Cái nhãn vở	SGK / 52,53	 Thời gian dự kiến: 70/
A.Mục tiêu:
- Đọc trơn cả bài.Đọc đúng các từ ngữ: quyển vở, nắn nót, viết, ngay ngắn, khen.
- Biết được tác dụng của nhãn vở.
 Trả lời được câu hỏi 1, 2 (SGK).
+ HS khá giỏi biết tự viết nhãn vở.
B. Đồ dùng dạy học: 
- GV : Bảng phụ, bảng con
- HS : Bảng con
C. Các hoạt động dạy học:
1. Bài cũ: Tặng cháu
- 3 HS đọc bài và trả lời câu hỏi SGK / 50
→ Nhận xét bài cũ
2.Bài mới:
2.1: Giới thiệu bài: 
2.2: Hướng dẫn HS luyện đọc: 
a. Luyện đọc tiếng, từ khó:
- Giáo viên đọc mẫu lần 1.
- Học sinh (đọc thầm) xác định các câu -> GV đánh số câu.
- Học sinh tiếp tục đọc thầm và tìm các tiếng, từ khó đọc-> HS nêu ->GV gạch chân: quyển vở, nắn nót, viết, ngay ngắn, khen.
=>Hướng dẫn học sinh phát âm lại các tiếng, từ khó.
- GV giảng từ: nắn nót.
b. Luyện đọc câu, đoạn, bài:
- GV hướng dẫn học sinh đọc từng câu -> hết bài.( 2 lượt )
- GV hướng dẫn học sinh đọc đoạn -> hết bài.
	* Thư giãn :
- Học sinh đọc nối tiếp từng câu -> hết bài.
- Học sinh đọc trơn cả bài: CN + ĐT.
23 : Ôn vần: ang - ac.
- GV yêu cầu HS tìm tiếng trong bài có vần ang.
- GV đính và giới thiệu 2 vần - HS đọc
- GV đính 2 từ : cái bảng – con hạc -> HS đọc và tìm tiếng có vần ang,ac
- HS tìm tiếng ngoài bài có vần ang, ac trên bảng con thi đua theo tổ.
TIẾT 2
2.4: Luyện đọc kết hợp tìm hiểu bài và luyện nói : 
a. Luyện đọc kết hợp tìm hiểu bài: 
- Học sinh mở sách đọc thầm
- HS đọc tiếng toàn bài
- HS luyện đọc theo dãy, đọc mời
Giáo viên hướng dẫn tìm hiểu bài:
(?)Bạn Giang viết những gì trên nhãn vở ?
(?)Bố Giang khen bạn ấy ntn ?.
-> GV chốt nội dung
b.Tự làm và trang trí nhãn vở:
- GV yêu cầu HS quan sát các nội dung trên nhãn vở
- GV HD mẫu cho HS
- GV tổ chức cho HS khá, giỏi trang trí nhãn vở cho các HS khác quan sát
-> Nhận xét tuyên dương những HS trang trí đẹp .
3. Củng cố: 
- HS thi đua đọc bài theo dãy
- GV hỏi lại nội dung bài.
* NX – DD :
D. Bổ sung:
Tiết 100: Môn: Toán 	
 Bài: Kiểm tra định kỳ giữa học kỳ II 
A. Mục tiêu : Tập trung vào đánh giá:
- Cộng, trừ các số tròn chục trong phạm vi 100; trình bày bài giải bài toán có 1 phép cộng; nhận biết điểm ở trong, điểm ở ngoài 1 hình.
B. Đề:
Tiết 25: Sinh hoạt tập thể: 	
Tổng kết tuần
 - Giáo viên nhận xét lại tất cả các hoạt động mà học sinh thực hiện được trong tuần qua.
- Giáo viên chỉ cho học sinh biết được những việc mà mình đã thực trong tuần và nhắc nhở các em phát huy những điều đã làm tốt.
- Nêu ra những mặt mà các em chưa thực hiện được (vệ sinh thân thể, nề nếp nhặt giấy rác cuối giờ và yêu cầu các em cố gắng ở tuần sau).
- Hướng dẫn bầu học sinh xuất sắc.
- Cả lớp sinh hoạt trò chơi

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an lop 1 Tuan 25(2).doc