Giáo án lớp ghép lớp 1 + Lớp 3 - Tuần 12

Giáo án lớp ghép lớp 1 + Lớp 3 - Tuần 12

 NTĐ1 NTĐ3

 Tiếng Việt

 Bài 46 : Ôn - Ơn ( T1 )

 Giúp hs đọc , viết được ôn , ơn , con chồn , sơn ca

- Đọc được từ ngữ và câu ứng dụng trong bài .

- Phát triển lời nói tự nhiên cho hs theo chủ đề : Mai sau khôn

lớn .

Hs yếu đọc, viết được vần Tập đọc- Kể chuyện

 Nắng phương Nam.

- Đọc đúng các từ ngữ có âm, vần, thanh HS dễ viết sai do ảnh hưởng của tiếng địa phương : Nắng phương nam, uyên, ríu rít, sững lại, vui lắm, lạnh, reo lên, xoắn xuýt

- Hiểu nghĩa các từ ngữ khó và từ địa phương được chú giải trong bài .Đọc thầm khá nhanh và nắm được cốt truyện .

Hs yếu đọc được 1,2câu trong bài .

- Tranh minh hoạ bài học . Tranh minh hoạ

 Hát

- Hs : đọc lại bài 45. Hát

Gv : giới thiệu bài ( trực tiếp )

* Dạy vần Ôn .

- Nêu cấu tạo vần ôn và cho hs so sánh vần ôn và ân .

- Tổ chức cho hs phát âm và đánh vần ô - n - ôn . Hs : đọc thầm toàn bài tìm từ khó hiểu trong bài .

- Chia bài thành từng đoạn .

- Luyện đọc theo cặp , nhận xét bổ sung cho nhau .

Hs : nhận diện vần ôn , và đánh vần ô- n - ôn.

- Ghép vần và tiếng mới vào bảng gài .

- Luyện đọc vần và tiếng mới

- Quan sát tranh nêu từ mới : Con chồn

- Luyện đọc lại vần và từ mới Gv: Giới thiệu bài

- Đọc mẫu

- Hướng dẫn giọng đọc

- Chia đoạn

- Hướng dẫn đọc nối tiếp theo đoạn.

 

doc 28 trang Người đăng haihoa92 Ngày đăng 01/08/2019 Lượt xem 124Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án lớp ghép lớp 1 + Lớp 3 - Tuần 12", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tuần 12
Ngày soạn : 25/11/2007
Ngày giảng : Thứ hai ngày 26 tháng 11 năm 2007
Tiết 1 : Chào cờ
Lớp trực tuần nhận xét
 ____________________________________
Tiết 2
 NTĐ1
 NTĐ3
Môn
Tên bài
I. Mục tiêu
 Tiếng Việt 
 Bài 46 : Ôn - Ơn ( T1 )
 Giúp hs đọc , viết được ôn , ơn , con chồn , sơn ca 
- Đọc được từ ngữ và câu ứng dụng trong bài .
- Phát triển lời nói tự nhiên cho hs theo chủ đề : Mai sau khôn 
lớn .
Hs yếu đọc, viết được vần 
 Tập đọc- Kể chuyện
 Nắng phương Nam.
- Đọc đúng các từ ngữ có âm, vần, thanh HS dễ viết sai do ảnh hưởng của tiếng địa phương : Nắng phương nam, uyên, ríu rít, sững lại, vui lắm, lạnh, reo lên, xoắn xuýt 
- Hiểu nghĩa các từ ngữ khó và từ địa phương được chú giải trong bài .Đọc thầm khá nhanh và nắm được cốt truyện .
Hs yếu đọc được 1,2câu trong bài .
II. Đồ dùng
III. HĐ DH
- Tranh minh hoạ bài học .
Tranh minh hoạ
Tg
HĐ
1’
3’
1.ÔĐTC
2.KTBC
 Hát 
- Hs : đọc lại bài 45. 
 Hát 
6’
1
Gv : giới thiệu bài ( trực tiếp )
* Dạy vần Ôn .
- Nêu cấu tạo vần ôn và cho hs so sánh vần ôn và ân .
- Tổ chức cho hs phát âm và đánh vần ô - n - ôn .
Hs : đọc thầm toàn bài tìm từ khó hiểu trong bài .
- Chia bài thành từng đoạn .
- Luyện đọc theo cặp , nhận xét bổ sung cho nhau .
6’
2
Hs : nhận diện vần ôn , và đánh vần ô- n - ôn.
- Ghép vần và tiếng mới vào bảng gài .
- Luyện đọc vần và tiếng mới 
- Quan sát tranh nêu từ mới : Con chồn 
- Luyện đọc lại vần và từ mới
Gv: Giới thiệu bài
- Đọc mẫu
- Hướng dẫn giọng đọc
- Chia đoạn
- Hướng dẫn đọc nối tiếp theo đoạn.
6’
3
Gv : hướng dẫn hs viết vần ôn và từ mới con chồn vào bảng con 
- Nêu quy trình và viết mẫu cho hs .
- Tổ chức cho hs viết vào bảng con .
Hs: Luyện đọc nối tiếp theo câu, đoạn.
- Nhận xét bạn đọc.
- Kết hợp giải nghĩa từ khó.
6’
4
Hs : nêu lại quy trình viết .
- Viết vào bảng con vần ôn và từ con chồn .
- Nhận xét , bổ sung cho nhau
Gv: Hướng dẫn tìm hiểu theo câu hỏi trong SGK.
- Truyện có những bạn nhỏ nào ?
- Uyên và các bạn đi dâu, vào dịp nào ?
- Nghe đọc thư Vân, các bạn mong ước điều gì ?
- Hướng dẫn đọc diễn cảm đoạn 3
6’
5
* Dạy vần Ơn ( tương tự vần ôn)
- Gv : cho hs so sánh vần ơn và ôn . Tổ chức cho hs đánh vần đọc trơn .
- Hướng dẫn hs đọc từ ngữ ứng dụng .
- Ghi bảng tổ chức cho hs luyện đọc .
Hs : đánh vần , đọc trơn từ ngữ ứng dụng ( cá nhân , bàn , lớp )
- Nhận xét , bổ sung cho nhau 
Gv : đọc mẫu , giải nghĩa từ cho hs .
- tổ chức cho hs đọc lại bài trên bảng .
Hs: Luyện đọc diễn cảm đoạn 3.
- Luyện đọc theo cặp .
- Thi đọc diễn cảm trước lớp .
- Nhận xét bạn đọc.
Gv: Gọi một số nhóm lên thi đọc trước lớp.
- Nhận xét tuyên dương hs.
2’
Dặn dò
Nhận xét tiết học. Dặn hs về nhà chuẩn bị bài tiết sau.
Tiết 3
 NTĐ1
 NTĐ3
Môn
Tên bài
I. Mục tiêu
 Tiếng Việt 
 Bài 46 : Ôn - Ơn (T2 )
- Hs đọc được câu ứng dụng trong bài .
- Phát triển lời tự nhiên cho hs theo chủ đề : Mai sau khôn lớn 
Hs yếu đọc được 1,2từ ứng dụng trong bài .
Tập đọc – Kể chuyện( T2)
Nắng phương Nam.
- Dựa vào các gợi ý trong Sgk, kể lại từng đoạn của câu chuyện. Bước đầu biết diễn tả đúng lời nhân vật ; phân biệt lời dẫn chuyện với lời nhân vật.
Hs yếu đọc được 2câu trong bài .
II. Đồ dùng
III. HĐ DH
- Tranh minh hoạ sgk 
- Tranh minh hoạ bài học sgk
Tg
HĐ
1’
3’
1.ÔĐTC
2.KTBC
 Hát 
 Hát 
6’
1
Hs : luyện đọc lại bài tiết 1 trên bảng lớp .
- Quan sát tranh nêu nội dung câu ứng dụng .
Gv: Hướng dẫn hs quan sát tranh và nêu nội dung từng tranh.
6’
2
Gv : cho hs quan sát tranh gợi ý , ghi câu ứng dụng lên bảng .
- Tổ chức cho hs luyện đọc câu ứng dụng .
Hs: quan sát từng tranh minh hoạ.
- Thảo luận từng tranh theo cặp nêu nội dung từng tranh .
6’
3
Hs : luyện đọc câu ứng dụng trên bảng , sgk .
- Thi nhau luyện đọc câu ứng dụng .
Gv : gọi 1,2hs giỏi lên nêu nhanh từng nội dung tranh .
- Tổ chức cho hs kể từng đoạn theo nhóm .
6’
4
Gv : hướng dẫn hs luyện viết vào vở tập viết .
- Yêu cầu hs nêu lại cách viết .
Hs: - 1HS giỏi nêu nhanh từng sự việc trong từng tranh, ứng với từng đoạn
- Từng cặp HS nhìn tranh tập kể một đoạn của câu chuyện
6’
5
Hs : nêu lại quy trình viết .
- luyện viết vào vở tập viết .
Gv : Hướng dẫn hs luyện nói .
- Cho hs quan sát tranh , gợi ý :
+ Tranh vẽ gì ? 
+Mai sau khôn lớn bạn thích làm gì ?
+ Tại sao bạn thích Làm nghề đó?
+ Bố mẹ bạn đang làm nghề gì ?
Hs : quan sát tranh đọc tên chủ đề luyện nói .
- Thảo luận theo cặp và luyện nói theo cặp .
- 1em hỏi 1em trả lời và ngược lại .
Gv: Gọi một số nhóm lên thi kể theo tranh.
- Nhận xét hs kể.
Hs: Bình chọn nhóm kể hay nhất.
- Đặt tên khác cho câu chuyện.
- 1hs giỏi kể lại toàn bộ truyện.
2’
Dặn dò
Nhận xét tiết học. Dặn hs về nhà chuẩn bị bài tiết sau.
Tiết 4
 NTĐ1
 NTĐ3
Môn
Tên bài
I. Mục tiêu
 Toán 
 Luyện tập chung 
- Giúp hs củng cố về phép trừ phép cộng trong phạm vi đã học .
- Hs học thuộc bảng trừ , bảng cộng làm tính trừ , tính cộng trong phạm vi 3, 4, 5
Hs yếu làm được 1,2phép tính 
 Đạo đức
Tích cực tham gia việc lớp, việc trường(T1)
- Thế nào là tích cực tham gia việc lớp, việc trường và vì sao cần phải tham gia việc lớp, việc trường.
- Trẻ em có quyền được tham gia các công việc của lớp, của trường và những việc có liên quan đến trẻ em .
- HS tích cực tham gia các công việc của lớp, của trường .
II. Đồ dùng
III. HĐ DH
- Vở bài tập , bảng con ..
- Tranh tình huống bài tập 1 
- các tấm bìa màu .
Tg
HĐ
1’
3’
1.ÔĐTC
2.KTBC
 Hát 
Tính 5-1 , 5-3 
 Hát 
Nêu nội dung bài tiết trước.
6’
1
Hs : nêu yêu cầu bài tập 1 .
- Làm bài tập 1 ( 2 em lên bảng làm ) 
 4+1 = 5 5-2 =3 2+0 = 2
2+3 = 5 5-3 = 2 4-2 = 2
- Nêu kết quả bài tập 1 trước lớp , nhận xét bổ sung cho nhau .
Gv: Nêu và giới thiệu tình huống.
- Gọi HS nêu cách giải quyết.
- Ghi nhanh các cách giải quyết lên bảng.
- Nếu là bạn Huyền ai sẽ chọn cách giải quyết a, b, c , d ?
- Cho hs trả lời.
6’
2
Gv : chữa bài 1 nhận xét .
- Hướng dẫn hs làm bài 2 .
- Yêu cầu 1,2em lên bảng làm 
Hs: Quan sát và nêu nội dung tranh.
Làm phiếu bài tập theo nhóm 2.
6’
3
Hs : làm bài 2 và nêu kết quả .
 3+1+1 = 5 2+2+0 = 4
3-2-1 = 0 5-3-2 = 0
5-2-2 = 1 4-1-2 = 1
- Nhận xét , bổ sung cho nhau 
Gv: Cho đại diện các nhóm trình bày.
- Nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- Kết luận : Tình huống c, d đúng. Tình huống a, b là sai
6’
4
Gv : chữa bài 2 , nhận xét bổ sung cho hs .
- Hướng dẫn hs làm bài 3 
Hs: Thảo luận các tình huống.
- HS bày tỏ thái độ bằng cách giơ các tấm bìa màu.
- Các ý kiến a, b, d là đúng . Các ý kiến c là sai .
6’
5
Hs : làm bài 3 vào vở bài tập 
 3+2= 5 4-3= 1 3-3..=0
 5-1.= 4 2+0.=2 0 +2= 2
Gv : chữa bài 3 , nhận xét kết quả .
- Hướng dẫn hs làm bài 4 
 a) 2+2 = 4 b) 4-1=3
Gv : nhận xét bổ sung cho hs .
- Yêu cầu hs liên hệ thực tế .
2’
Dặn dò
Nhận xét tiết học. Dặn hs về nhà chuẩn bị bài tiết sau.
Tiết 5
 NTĐ1
 NTĐ3
Môn
Tên bài
I. Mục tiêu
 Đạo đức 
 Nghiêm trang khi chào cờ 
- Giúp hs hiểu : Trẻ em có quyền có quốc tịch .
- Quốc kì Việt Nam là lá cờ đỏ , ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh , tượng trưng cho đất nước cần trân trọng , gìn giữ .
- Hs có kĩ năng nhận biết cờ tổ quốc 
 Toán
 Luyện tập
- Giúp HS : Rèn luyện kỹ năng thực hiện cách tính nhân, giải toán và thực hiện " gấp ", "giảm" một số lần 
Hs yếu làm được 1,2phép tính đơn giản .
II. Đồ dùng
III. HĐ DH
- Tranh minh hoạ bài học 
- Vở bài tập 
Tg
HĐ
1’
3’
1.ÔĐTC
2.KTBC
 Hát 
Hs : nêu lại nội dung bài học trước .
 Hát
Hs làm bài tập 3 tiết trước.
6’
1
Gv : giới thiệu bài .
- Hướng dẫn hs quan sát tranh và làm bài tập 1.
- Gợi ý câu hỏi : các bạn nhỏ trong tranh đang làm gì ?
- Các bạn nhỏ là người nước nào ?
Hs : nêu yêu cầu bài 1 , làm bài 1 .
- Nêu kết quả trước lớp .
Thừa số
423
210
105
241
Thừa số 
2
3
8
4
Tích 
846
630
840
964
6’
2
Hs : quan sát tranh , thảo luận theo cặp .
- Nêu ý kiến trước lớp .
- Nhận xét , bổ sung cho nhau .
Gv : chữa bài 1, nhận xét kết quả .
- Hướng dẫn hs làm bài 2 .
- Gọi 1em len bảng làm bài .
6’
3
Gv : nhận xét kết luận .
- Hướng dẫn hs quan sát tranh và đàm thoại:
+ Những người trong tranh đang làm gì?
+ Tư thế họ đứng chào cờ như thế nào? Vì sao họ đứng nghiêm trang khi chào cờ?
+ Vì sao họ lại sung sướng cùng nhau nâng lá cờ tổ quốc?
- Kết luận
Hs: làm bài tập 2
 x : 3 = 212 
 x = 212 x 3 
 x = 636 
x : 5 = 141
 x = 141 x 5
 x = 705
6’
4
Hs : thảo luận nhau làm bài tập 3.
Gv : chữa bài 2, hướng dẫn hs làm bài 3 .
6’
5
Gv : Cho hs trình bày ý kiến.
- Nhận xét , bổ sung cho hs .
- Kết luận: Khi chào cờ phải đứng nghiêm trang, không quay ngang, quay ngửa, nói chuyện riêng.
Bài giải :
4 hộp như thế có số kẹo là :
 120 x 4 = 480 ( cái )
 Đáp số : 480 cái kẹo
Hs : đọc bài 4 , làm bài 4 .
 Bài giải : 
Số lít dầu trong 3 thùng là :
 125 x 3 = 375 ( lít ) 
 Đáp số : 375 lít dầu
2’
Dặn dò
Nhận xét tiết học. Dặn hs về nhà chuẩn bị bài tiết sau.
 Ngày soạn : 25 / 11 / 2007
Ngày giảng : Thứ ba ngày 27 tháng 11 năm 2007
Tiết 1
 NTĐ1
 NTĐ3
Môn
Tên bài
I. Mục tiêu
 Tiếng Việt 
 Bài 47: en - ên ( T1 )
 Giúp hs đọc , viết được en , ên, con sên, lá sen 
- Đọc được từ ngữ và câu ứng dụng trong bài .
- Phát triển lời nói tự nhiên cho hs theo chủ đề : Bên phải , bên trái , bên trên , bên dưới 
Hs yếu đọc, viết được vần mới 
 Toán
So sánh số lớn gấp mấy lần số bé.
- Giúp HS : Biết cách so sánh số lớn gấp mấy lần số bé.
Hs yếu làm được 1,2phép tính đơn giản .
II. Đồ dùng
III. HĐ DH
- Tranh minh hoạ bài học .
- Tranh vẽ minh hoạ ở bài học
Tg
HĐ
1’
3’
1.ÔĐTC
2.KTBC
 Hát 
- Hs : đọc lại bài 45. 
Hát
Hs làm bài tập 3 tiết trước.
6’
1
Gv : giới thiệu bài ( trực tiếp )
* Dạy vần en .
- Nêu cấu tạo vần en và cho hs so sánh vần en và ôn .
- Tổ chức cho hs phát âm và đánh vần e - n - en .
Hs : - quan sát sơ đồ bài toán 
đọc bài toán sgk nêu tóm tắt .
- Thảo luận nhau nêu cách làm .
6’
2
Hs : nhận diện vần en , và đánh vần e- n - en.
- Ghép vần và tiếng mới vào bảng gài .
- Luyện đọc vần và tiếng mới 
-  ... v: Gọi các nhóm trình bày
- Nhóm khác nhận xét.
- Kết luận.
- Em thường làm gì trong giờ học?
+ Em có thích học theo nhóm không?
6’
3
Gv : nhận xét , chữa bài 1 .
- Hướng dẫn hs làm bài 2 .
Hs: Thảo luận nhóm 4
+ ở trường công việc chính của HS là làm gì?
+ Nói tên từng môn học mình học tốt và chưa tốt. Vì sao?
+ Nói tên những môn học mình thích
6’
4
Hs : làm bài 2 , nêu kết quả trước lớp .
1+3+2 = 6 6-3-2 = 2
 3+1+2 = 6 6-3-2 = 1
 6-1-2 = 3 6-1-3 = 2
Gv: Gọi một số hs lên trình bày.
- Nhận xét.
- Kết luận.
- Hướng dẫn hs liên hệ bản thân.
6’
5
Gv : chữa bài 2 , nhận xét bổ sung cho hs .
- Hướng dẫn hs làm bài 
Hs : làm bài 3 , nêu kết quả trước lớp .
 2+3.. 5
2+4..=6 3+2< 6 4-2..< 5
Gv : chữa bài 3 . nhận xét .
- Hướng dẫn hs làm bài 4
Hs : làm bài 4 , nêu kết quả 
 ..3+2 = 5 3+.3.= 6 .0.+5 =5
 .1.+5= 6 3+.1.= 4 6+.0.= 6
Gv : chữa bài 4 nhận xét kết quả .
- Hướng dẫn hs làm bài 5.
 6 – 2 = 4
Hs: liên hệ ngắn gọn tình hình học tập của mình.
- Một số hs trình bày trước lớp.
2’
Dặn dò
Nhận xét tiết học. Dặn hs về nhà chuẩn bị bài tiết sau.
Tiết 4
 NTĐ1
 NTĐ3
Môn
Tên bài
I. Mục tiêu
 Thủ công 
 Ôn tập chương I – Kĩ thuật xé , dán giấy 
- Đánh giá , kiểm tra kĩ năng của hs qua những sản phẩm mà hs đã học .
 Thể dục 
 Động tác nhảy của bài thể dục phát triển chung 
- Ôn 6 động tác vươn thở, tay, chân, lườn, bụng và toàn thân cua rbài thể duch phát triển chung . Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác . Học động tác nhảy . Yêu cầu thực hiện động tác cơ bản đúng .
- Chơi trò chơi " ném bóng trúng đích ". Yêu cầu biết cách chơi và biết tham gia chơi một cách tương đối chủ động .
II. Đồ dùng
III. HĐ DH
- Mẫu hình , giấy thủ công 
Còi, kẻ vạch cho trò chơi 
Tg
HĐ
1’
3’
1.ÔĐTC
2.KTBC
Hát
- Gv : kiểm tra đồ dùng học tập của hs .
 Hát 
6’
1
Hs : nêu lại các bài đã học .
- Xé dán hình quả cam , xé dán hình con gà .
GV nhận lớp, phổ biến nội dung.
- Tổ chức cho hs khởi động các khớp .
- Chỉ đạo hs ôn lại bài thể dục .
6’
2
Gv : hướng dẫn hs xé dán lại các bài đã học vào vở thủ công 
- Yêu cầu hs chọn gấp , xé dán một số hình đã học .
Hs : khởi động các khớp , chạy quanh sân tập 1,2 vòng .
- Ôn lại bài thể dục phát triển chung theo sự điều khiển của gv.
6’
3
Hs : gấp , xé dán theo hướng dẫn các hình đã học .
- Hoàn thành sản phẩm trưng bầy theo tổ .
GV: dạy hs động tác nhảy 
- vừa làm mẫu, giải thích và hô nhịp chậm, HS tập theo 
+ GV nhận xét và cho HS tập lần 2 
+ Lần 3 : GV vừa hôn nhịp vừa làm mẫu 
6’
4
Gv : tổ chức cho hs trưng bày sản phẩm .
- Nêu tiêu chí đánh giá cho hs biết , cùng hs bình chọn sản phẩm .
Hs : học động tác nhảy .
- Tập theo gv sau đó tập theo sự chỉ đạo của lớp trưởng .
- Thi tập giữa các tổ .
6’
5
Hs : bình chọn sản phẩm cho nhau .
- Nhận xét bạn có sản phẩm đạt nhất tuyên dương .
Gv : Tuyên dương em có sản phẩm đẹp nhất .
- Yêu cầu hs chuẩn bị bài sau
Gv : nêu tên trò chơi và cách chơi 
- HS chơi trò chơi theo tổ.
- nhận xét biểu dương tổ thắng
Hs : tham gia trò chơi nhiệt tình .
- Tập lại 1,2 lần động tác nhảy . 
Tập 1số động tác hồi tĩnh
2’
Dặn dò
Nhận xét tiết học. Dặn hs về nhà chuẩn bị bài tiết sau.
 Tiết 5 : Hoạt động ngoài giờ .
 Tập thể dục tập thể 
Ngày soạn :28 /11/2007
Ngày giảng : Thứ sáu ngày 30 tháng 11 năm 2007
 Tiết 1
 NTĐ1
 NTĐ3
Môn
Tên bài
I. Mục tiêu
 Tiếng Việt 
 Bài 50: uôn – ươn ( T1 )
 Giúp hs đọc , viết được uôn, ươn . chuồn chuồn , vươn vai 
- Đọc được từ ngữ và câu ứng dụng trong bài .
- Phát triển lời nói tự nhiên cho hs theo chủ đề : Chuồn chuồn , châu chấu , cào cào .
Hs yếu đọc , viết được vần mới 
 Toán
 Luyện tập.
- Giúp HS đọc thuộc bảng chia 8 và vận dụng trong tính toán.
- Hs yếu làm được 1,2bài tập đơn giản .
II. Đồ dùng
III. HĐ DH
- Tranh minh hoạ bài học .
- Vở bài tập .
Tg
HĐ
1’
3’
1.ÔĐTC
2.KTBC
 Hát 
- Hs : đọc lại bài 49 . 
 Hát 
Hs làm bài tập 2 tiết trước.
6’
1
Gv : giới thiệu bài ( trực tiếp )
* Dạy vần uôn .
- Nêu cấu tạo vần uôn 
- Tổ chức cho hs phát âm và đánh vần u-ô-n.
Hs: nêu yêu cầu bài 1.
- làm bài tập 1
a) 8 x 6 = 48 16 : 8 = 2
 48 : 8 = 6 16 : 2 = 8
b) 24 : 8 = 3 32 : 8 = 4
 24 : 3 = 8 32 : 4 = 8
6’
2
Hs : nhận diện vần uôn , và đánh vần u-ô-n- uôn.
- Ghép vần và tiếng mới vào bảng gài .
- Luyện đọc vần và tiếng mới 
- Quan sát tranh nêu từ mới : Chuồn chuồn 
- Luyện đọc lại vần và từ mới
Gv: Chữa bài tập 1
- Hướng dẫn làm bài tập 2
+ Yêu cầu hs làm nhẩm -> nêu miệng kết quả
6’
3
Gv : hướng dẫn hs viết vần uôn và từ mới chuồn chuồn vào bảng con 
- Nêu quy trình và viết mẫu cho hs .
- Tổ chức cho hs viết vào bảng con .
Hs : làm bài 2, nêu kết quả bằng miệng .
32 : 8 = 4 24 : 8 = 3
 42 : 7 = 6 36 : 6 = 6 
6’
4
Hs : nêu lại quy trình viết .
- Viết vào bảng con vần uôn và từ chuồn chuồn .
- Nhận xét , bổ sung cho nhau
Gv : nhận xét kết quả , bổ sung cho hs .
- Hứng dẫn hs làm bài 3 .
6’
5
* Dạy vần ươn ( tương tự vần uôn)
- Gv : cho hs so sánh vần ươn và uôn . Tổ chức cho hs đánh vần đọc trơn .
- Hướng dẫn hs đọc từ ngữ ứng dụng .
- Ghi bảng tổ chức cho hs luyện đọc .
Hs : đánh vần , đọc trơn từ ngữ ứng dụng ( cá nhân , bàn , lớp )
- Nhận xét , bổ sung cho nhau 
Gv : đọc mẫu , giải nghĩa từ cho hs .
- tổ chức cho hs đọc lại bài trên bảng .
Hs: làm bài tập 3
 Bài giải 
Số con thỏ còn lại là:
 32 : 8 = 4 (con)
 Đ/S: 4 (con)
Gv : chữa bài 3 , hướng dẫn hs làm bài 4.
Hs: Làm bài tập 4
+ Đếm số ô vuông ở mỗi hình sau ở mỗi hình sáu đó thực hiện phép tính.
VD: a) 16 : 2 = 8
 b) 24 : 8 = 3 
2’
Dặn dò
Nhận xét tiết học. Dặn hs về nhà chuẩn bị bài tiết sau.
Tiết 2
 NTĐ1
 NTĐ3
Môn
Tên bài
I. Mục tiêu
 Tiếng Việt 
 Bài 49: iên- yên (T2 )
- Hs đọc được câu ứng dụng trong bài .
- Phát triển lời tự nhiên cho hs theo chủ đề : chuồn chuồn, châu chầu , cào cào . 
Hs yếu đánh vần và đọc trơn được 1,2 từ ứng dụng .
 Tập làm văn
 Nói, viết về cảnh đẹp đất nước.
- Rèn kỹ năng nói: Dựa vào một bức tranh (hoặc một tấm ảnh) về một cảnh đẹp của nước ta, HS nói được những điều đã biết về cảnh đẹp đó (theo gợi ý trong SGK). Lời kể có cảm xúc, thái độ mạnh dạn, tự tin..
- Rèn luyện kỹ năng viết: HS viết được những câu vừa nói thành một đoạn văn, (từ 5 – 7 câu )
II. Đồ dùng
III. HĐ DH
- Tranh minh hoạ sgk 
ảnh biển Phan Thiết trong SGK.
- Tranh ảnh về cảnh đất nước
Tg
HĐ
1’
3’
1.ÔĐTC
2.KTBC
 Hát 
Hát
- Kể lại chuyện vui đã học ở T11
6’
1
Hs : luyện đọc lại bài tiết 1 trên bảng lớp .
- Quan sát tranh nêu nội dung câu ứng dụng .
Gv : cho hs quan sát tranh về Phan thiết , gợi ý . Tranh vẽ cảnh gì ? 
- Hướng dẫn hs làm bài tập 1.
6’
2
Gv : cho hs quan sát tranh gợi ý , ghi câu ứng dụng lên bảng .
- Tổ chức cho hs luyện đọc câu ứng dụng .
Hs: Làm bài tập 1
Quan sát tranh về Phan Thiết.
- Nói cảnh đẹp trong tấm ảnh biển Phan Thiết theo các câu hỏi.
VD: Tấm ảnh cảnh bãi biển tuỵet đẹp ở Phan Thiết . Bao chùm lên cả bức tranh là màu xanh của biển
6’
3
Hs : luyện đọc câu ứng dụng trên bảng , sgk .
- Thi nhau luyện đọc câu ứng dụng .
Gv: Gọi một số hs tập kể.
- Nhận xét, khen ngợi hs.
- Hướng dẫn làm bài tập 2
+ Nêu yêu cầu BT
+ HS viết vào vở
- Theo dõi HS làm bài, uốn nắn thêm cho HS.
6’
4
Gv : hướng dẫn hs luyện viết vào vở tập viết .
- Yêu cầu hs nêu lại cách viết .
Hs: Thực hành viết bài vào vở theo hướng dẫn của giáo viên.
6’
5
Hs : nêu lại quy trình viết .
- luyện viết vào vở tập viết .
Gv : Hướng dẫn hs luyện nói .
- Cho hs quan sát tranh , gợi ý :
+ Tranh vẽ những con gì ? 
+ Bạn biết những loại chuồn chuồn nào ?
+ Bạn trông thấy những loại cào cào , châu chấu nào ? 
+ Bạn đã được bắt chuồn chuồn , châu chấu , cào cào bao giờ chưa?.......
Hs : quan sát tranh đọc tên chủ đề luyện nói .
- Thảo luận theo cặp và luyện nói theo cặp .
- 1em hỏi 1em trả lời và ngược lại .
Gv: Một số hs trình bày trước lớp.
- Nhận xét, khen ngợi hs.
Hs : lên trình bày bài văn mình trước lớp .
- Nhận xét , bổ sung cho nhau .
- Bình chọn bạn có bài văn hay nhất .
2’
Dặn dò
Nhận xét tiết học. Dặn hs về nhà chuẩn bị bài tiết sau.
Hs yếu đọc được vần , tiếng mới . Viết được 1,2câu văn .
 Tiết 4 
 NTĐ1
 NTĐ3
Môn
Tên bài
I.Mục tiêu
II.Đồ dùng
II.HĐ DH
 Âm nhạc
Ôn bài hát : Đàn gà con 
- Giúp hs hát đúng giai điệu và thuộc 2 lời bài hát . Hs biết tập biểu diễn bài hát .
- Giúp hs thực hiệnmột số động tác múa phụ hoạ cho bài hát .
- Chuẩn bị vài động tác múa phụ hoạ .
 Âm nhạc 
Học hát bài : Con chim non 
 HS biết hát đúng giai điệu của bài dân ca pháp.
- Cảm nhận về tính chất nhịp nhàng của nhịp 3/4 với phách 1 la phách mạnh, phách 2,3 là phách nhẹ.
- Băng nhạc, chép lời ca vào bảng phụ.
TG
HĐ
1’
1.Ôđtc
- Hát 
- Hát
5’
1.Phần mở đầu
Gv : tổ chức cho hs ôn lại bài : Đàn gà con 
- theo dõi và hướng dẫn thêm.
+ Cho HS hát kết hợp với vận động phụ hoạ
Hs : nghe bài hát qua băng .
- Nhận xét về giai điệu và lời ca bài hát .
25’
2. Phần hoạt động
 Hs : ôn lại bài hát đàn gà con.
 - Hát kết hợp vận động múa 
 phụ hoạ theo gv .
Gv : Giới thiệu bài hát.
- Hát mẫu
- Đọc lời ca
- Đọc từng câu
Gv : Cho HS nói theo tiết tấu trên bằng chính lời ca của bài "Đàn gà con"
- Từ cách nói trên cho HS vận dụng đọc những câu thơ khác.
Hs : đọc từng lời ca theo gv .
- Đọc từng câu hát theo gv .
- Hát từng câu theo tổ .
 - Hát kết hợp gõ đệm.
Hát kết hợp với vỗ tay.
5’
3. Phần kết thúc.
Hs : Cả lớp hát và gõ đệm bài "Đàn gà con " 1 lần
GV nhận xét , sửa sai .
- nhận xét, tuyên dương nhóm biếu diễn hay nhất .
 Tiết 5 : Sinh hoạt lớp 
Nhận xét tuần 12
A. Nhận xét chung:
1. Ưu điểm: 
- Đi học đầy đủ, đúng giờ 
- Trong lớp chú ý nghe giảng, hăng hái phát biểu xây dựng bài, chuẩn bị bài đầy đủ trước khi đến lớp.
- Ngoài ngoãn, biết giúp đỡ bạn bè.
2. Tồn tại: 
- ý thức giữ gìn sách vở chưa tốt, còn bẩn, nhàu, quăn mép
- Chưa cố gắng trong học tập 
- Vệ sinh cá nhân còn bẩn:
B. Kế hoạch tuần 13: 
- Duy trì tốt những ưu điểm tuần 12
- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua học tốt.

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAN12.doc