Giáo án lớp ghép lớp 1 + Lớp 3 - Tuần 20

Giáo án lớp ghép lớp 1 + Lớp 3 - Tuần 20

 Tiếng Việt

 Bài 81: ach ( T1 )

 Sau bài học học sinh có thể:

- Nhận biết cấu tạo vần ach, sách , cuốn sách .

- Đọc đúng các từ ứng dụng và câu ứng dụng.

- Nhữg lời nói tự nhiên theo chủ đề: Giữ gìn sách vở

Hs yếu đọc được vần , từ mới Tập đọc kể chuyện (t1)

Ở lại với chiến khu

Rèn kỹ năng đọc thành tiếng.

- Đọc trôi chảy toàn bài, đọc đúng các từ ngữ , một lượt, ánh lên, trừu mến, yên lòng, lên tiếng

- Nghắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ.

- Biết đọc phân biệt giọng kể chuyện, giọng người chỉ huy và các chiến sỹ nhỏ tuổi.

 Rèn kỹ năng đọc hiểu.

- Hiểu nghĩa các từ ngữ mới được chú giải cuối bài.

- Hiểu nội dung câu chuyện

Hs yếu đọc được 1 đoạn trong bài

 

doc 27 trang Người đăng haihoa92 Ngày đăng 01/08/2019 Lượt xem 132Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án lớp ghép lớp 1 + Lớp 3 - Tuần 20", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 20
Ngày soạn : 19/1/2008
Ngày giảng : Thứ hai ngày 21 tháng 1 năm 2008
Tiết 1 : Chào cờ
Lớp trực tuần nhận xét
 ____________________________________
 Tiết 2
 NTĐ1
 NTĐ3
Môn
Tên bài
I. Mục tiêu
 Tiếng Việt 
 Bài 81: ach ( T1 )
 Sau bài học học sinh có thể:
- Nhận biết cấu tạo vần ach, sách , cuốn sách .
- Đọc đúng các từ ứng dụng và câu ứng dụng.
- Nhữg lời nói tự nhiên theo chủ đề: Giữ gìn sách vở 
Hs yếu đọc được vần , từ mới 
 Tập đọc kể chuyện (t1)
ở lại với chiến khu
Rèn kỹ năng đọc thành tiếng.
- Đọc trôi chảy toàn bài, đọc đúng các từ ngữ , một lượt, ánh lên, trừu mến, yên lòng, lên tiếng
- Nghắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ.
- Biết đọc phân biệt giọng kể chuyện, giọng người chỉ huy và các chiến sỹ nhỏ tuổi.
 Rèn kỹ năng đọc hiểu.
- Hiểu nghĩa các từ ngữ mới được chú giải cuối bài.
- Hiểu nội dung câu chuyện
Hs yếu đọc được 1 đoạn trong bài
II. Đồ dùng
III. HĐ DH
- Tranh minh hoạ bài học .
- Tranh ảnh minh họa bài tập đọc SGK
Tg
HĐ
1’
3’
1.ÔĐTC
2.KTBC
 Hát 
- Hs : đọc lại bài 80. 
 Hát 
6’
1
Gv : giới thiệu bài ( trực tiếp )
* Dạy vần ach .
- Nêu cấu tạo vần ach và nhận diện vận ach
- Tổ chức cho hs phát âm,và đánh vần â- chờ- ach.
Hs : Quan sát tranh nhận biết chủ điểm.
- Đọc thầm bài tập đọc .
- Tìm từ khó đọc trong bài .
- Tìm từ khó hiểu trong bài .
5’
2
Hs : nhận diện vần ach , và đánh vần a- chờ- ach.
- Ghép vần và tiếng mới vào bảng gài .
- Luyện đọc vần và tiếng mới 
- Quan sát tranh nêu từ mới : Cuốn sách.
- Luyện đọc lại vần và từ mới
Gv : giới thiệu chủ điểm .
 Hướng dẫn hs luyện đọc .
+ Đọc mẫu cho hs .
- Tổ chức cho hs đọc nối tiếp từng đoạn trước lớp .
- Kết hợp chỉnh sửa cho hs đọc phát âm sai và giải nghĩa từ
5’
3
Gv : hướng dẫn hs viết vần ach và từ mới cuốn sách vào bảng con 
- Nêu quy trình và viết mẫu cho hs 
- Tổ chức cho hs viết vào bảng con 
Hs : luyện đọc trong nhóm 
- Nhận xét , bổ sung cho nhau 
- Thi đọc trước lớp .
- Nhận xét , bổ sung cho nhau .
5’
4
Hs : nêu lại quy trình viết .
- Viết vào bảng con vần ach và từ cuốn sách.
- Nhận xét , bổ sung cho nhau
Gv : tổ chức cho hs thi đọc giữa các nhóm .
- Nhận xét , tuyên dương nhóm có nhiều hs đọc đúng và hay .
- Gọi 1,2 em đọc lại cả bài .
10’
5
Gv : Hướng dẫn hs đọc từ ngữ ứng dụng .
- Ghi bảng tổ chức cho hs luyện đọc .
Hs : đánh vần , đọc trơn từ ngữ ứng dụng ( cá nhân , bàn , lớp )
- Nhận xét , bổ sung cho nhau 
Gv : đọc mẫu , giải nghĩa từ cho hs 
- tổ chức cho hs đọc lại bài trên bảng .
Hs : đọc cả bài theo nhóm 2 .
- thi đọc cả bài trứơc lớp .
- Nhận xét , bổ sung cho nhau .
Gv : nhận xét ,bổ sung cho hs , tuyên dương em đọc đúng và hay nhất lớp .
2’
Dặn dò
Nhận xét tiết học. Dặn hs về nhà chuẩn bị bài tiết sau.
Tiết 3
 NTĐ1
 NTĐ3
Môn
Tên bài
I. Mục tiêu
 Tiếng Việt 
 Bài 81: ach (T2 )
- Hs đọc được câu ứng dụng trong bài .
- Phát triển lời tự nhiên cho hs theo chủ đề : Giữ gìn sách vở
Hs yếu đọc được từ ứng dụng trong bài .
 Tập đọc Kể chuyện (t2)
ở lại với chiến khu
- Rèn kĩ năng nói: Kể lại được từng đoạn và toàn bộ câu truyện theo gợi ý. Kể tự nhiên, biết thay đổi giọng kể phù hợp với từng đoạn.
- Rèn kĩ năng nghe.
Hs yếu đọc được 1 đoạn trong bài
II. Đồ dùng
III. HĐ DH
- Tranh minh hoạ sgk 
- Tranh ảnh minh họa bài tập đọc
Tg
HĐ
1’
3’
1.ÔĐTC
2.KTBC
 Hát 
 Hát 
6’
1
Hs : luyện đọc lại bài tiết 1 trên bảng lớp .
- Quan sát tranh nêu nội dung câu ứng dụng .
Gv : gọi 1,2 em đọc lại cả bài 
- Hướng dẫn hs tìm hiểu bài 
- Nêu câu hỏi gợi ý . 
- Trung đoàn trường đến gặp các chiến sỹ nhỏ tuổi để làm gì....?
6’
2
Gv : cho hs quan sát tranh gợi ý , ghi câu ứng dụng lên bảng .
- Tổ chức cho hs luyện đọc câu ứng dụng .
Hs : thảo luận câu hỏi gợi ý của gv 
6’
3
Hs : luyện đọc câu ứng dụng trên bảng , sgk .
- Thi nhau luyện đọc câu ứng dụng .
Gv : tổ chức cho hs thi đọc phân vai toàn chuyện .
- yêu cầu hs đọc phân vai trước lớp
6’
4
Gv : hướng dẫn hs luyện viết vào vở tập viết .
- Yêu cầu hs nêu lại cách viết .
Hs : phân vai trong nhóm , luyện đọc theo vai nhân vật .
- Thi đọc phân vai trước lớp .
6’
5
Hs : nêu lại quy trình viết .
- luyện viết vào vở tập viết .
Gv : Hướng dẫn hs luyện nói .
- Cho hs quan sát tranh , gợi ý :
+ Tranh vẽ gì ? 
+ Yêu cầu hs kiểm tra sách vở của nhau ?
Hs : quan sát tranh đọc tên chủ đề luyện nói .
- Quan sát sách vở nhận xét sách vở của bạn .
Gv : nhận xét tuyên dương nhóm đọc hay .
Hs : nhận xét , bình chọn nhóm đọc phân vai hay nhất lớp .
- Ghi đầu bài vào vở .
2’
Dặn dò
Nhận xét tiết học. Dặn hs về nhà chuẩn bị bài tiết sau.
 Tiết 4
 NTĐ1
 NTĐ3
Môn
Tên bài
Toán
 Phép cộng dạng 14+3
 Đạo đức 
Đoàn kết với thiếu nhi quốc tế.(t2)
I. Mục tiêu
- Biết làm tính cọng( không nhớ) trong phạm vi 20.
- Tập cộng nhẩm ( dạng 14+3)
- Ôn tập, củng cố lại phép cộng trong phạm vi 10.
Hs yếu cộng được 1phép tính 
- Trẻ em có quyền tự do được kết giao bạn bè,được tiếp nhận thông tin phù hợp, được giữ gìn bản sắc dân tộc và được đối xử bình đẳng. 
-Thiếu nhi thế giới đều là anh em, bạn bè, do đó cần phải đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau.
- HS tích cực tham gia vào các hoạt động giao lưu, biểu lộ tình đoàn kết với thiếu nhi quốc tế.
II. Đồ dùng
III. HĐ DH
- GV bảng gài, que tính, phiếu BT, đồ dùng phục vụ trò chơi, bảng phụ.
- HS que tính, sách HS.
- Phiếu câu hỏi thảo luận ..
Tg
HĐ
1’
3’
1.ÔĐTC
2.KTBC
 Hát 
Hs : viết số từ 10 – 20 và từ 20 – 10
 Hát 
6’
1
Gv : lấy 14 que tính ( gồm 1 bó que tính và 4 que tính rời) rồi lấy thêm 3 que tính nữa.
Hình thành phép cộng 14+3
+ Có một chục que ( gài lên bảng bỏ 1 chục viết ở cột chục) và 4 que tính rồi ( gài 4 que tính rời) viết 4 ở cột đơn vị. lấy 3 que tính rời đặt xuống dưới 4 que tính rời.
Hs: Thảo luận nhóm 4
- HS trưng bày tranh ảnh và các tư liệu đã sưu tầm được .
6’
2
Hs : thực hiện theo yêu cầu.
- có tất cả 17 que tính.
- Gộp 4 que tính rời với 3 que tính được 7 que tính rời, có 1 bó 1 chục que tính và 7 que tính rời là 17 que tính.
14 + 3 = 17
Gv: Cho cả lớp đi xem, nghe các nhóm giới thiệu.
- GV nhận xét , khen các nhóm, HS đã sưu tầm được nhiều tư liệu.
6’
3
Gv : hướng dẫnc hs làm bài 1.
Bài Y/c gì?
BT1 đã đặt tính sẵn cho chúng ta nhiệm vụ của các em là thực hiện phép tính sao cho đúng.
Hs: Thảo luận nhóm 4
+ Sự lựa chọn vào quyết định xem nên gửi thư cho các bạn thiếu nhi nước nào?
+ ND thư sẽ viết những gì?
- Tiến hành viết thư.
6’
4
Hs : làm bài 1, nêu kết quả .
+ 14 + 15 + 13 + 11 + 16
 2 3 5 6 1
 16 18 18 17 17
- Đọc nêu yêu cầu bài 2, làm bài 2
12 + 3= 15 13+ 6= 19 12 + 1=13
14+4 = 18 12+2 = 14 16+2 = 18
Gv: Gọi một số em trình bày.
- Nhận xét tuyên dương hs.
- Cử người sau giờ học đi gửi.
6’
5
Gv : chữa bài 1,2 nhận xét .
- Hướng dẫn hs làm bài 3.
14
1
2
3
4
15
16
17
18
Hs: Hát, đọc thơ về tình đoàn kết thiếu nhi quốc tế.
Gv: Gọi hs nhắc lại nội dung bài.
- Cho hs lấy vở ghi bài.
2’
Dặn dò
Nhận xét tiết học. Dặn hs về nhà chuẩn bị bài tiết sau.
Tiết 5
 NTĐ1
 NTĐ3
Môn
Tên bài
I. Mục tiêu
 Đạo đức
 Lễ phép vâng lời thầy cô giáo (T2)
- HS hiểu thầy cô là người không quản khó nhọc chăm sóc, dạy dỗ các em. Vì vậy các em cần lễ phép, vâng lời thâỳ giáo, cô giáo.
- Biết lễ phép vâng lời thầy cô giáo.
- Giáo dục HS kính trọng và lễ phép với thầy cô giáo.
 Toán 
Điểm ở giữa. Trung điểm đoạn thẳng.
Giúp HS.
- Hiểu thế nào là điểm ở giữa hao điểm cho trươcs.
- Hiểu thế nào là trung điểm của một đoạn thẳng.
Hs yếu thực hiện được vẽ được đoạn thẳng
II. Đồ dùng
III. HĐ DH
 - Vở bài tập đạo đức 1:
Tg
HĐ
1’
3’
1.ÔĐTC
2.KTBC
 Hát
Hs nêu lại nội dung tiết 1
Hát
Làm bài tập 3 tiết trước.
6’
1
Hs : làm bài tập 3.
- Thảo luận nhau kể trước lớp về một bạn biết lễ phép và vâng lời thầy cô giáo.
Gv: Giới thiệu điểm ở giữa.
- GV vẽ hình lên bảng.
- O là điểm giữa A và B
- HS xác định điểm O
+ A là điểm bên trái điểm O
+ B là điểm bên phải điểm O
- Nhưng với điều kịên là ba điểm là thẳng hàng.
Giới thiệu trung điểm của đoạn thẳng.
6’
2
Gv : tổ chức cho hs kể trước lớp về một bạn biết lễ phép và vâng lời thầy cô giáo.
- Nhận xét bổ sung cho hs .
kể 1-2 tấm gương trong lớp cho hs nghe.
- Hướng dẫn hs làm bài tập 4.
Hs : làm bài tập 1
- 2 HS nêu yêu cầu.
- HS làm nháp + nêu kết quả.
- 3 điểm thẳng hàng?
A, M, B; M, O, N; C, N, D.
+ M là điểm giữa A và B.
+ O là điểm giữa M và N.
+ N là điểm giữa C và D.
6’
3
Hs : Thảo luận nhóm theo BT4 theo nhóm .
- Em làm gì khi bạn chưa lễ phép, vâng lời thầy cô giáo?
- Các nhóm cử đại diện lần lượt nêu kết quả thảo luận
Gv : Chữa bài tập 1
- Hướng dẫn làm bài tập 2
+ O là trung điểm của đoạn thẳng AB vì A, O, B thẳng hàng và OA = OB = 2cm
+ M không là trung điểm của đoạn thẳng CD và M không là điểm ở giữa hai điểm C và D vì C, M, D không thẳng hàng.
+ H không là trung điểm của đoạn thẳng FG và EG vì EH = 2cm;
 HG = 3cm
Vậy a, e là đúng; b, c, d là sai.
6’
4
Gv : nhận xét và kết luận : Khi bạn em chưa biết lễ phép, chưa vâng lời thầy giáo, cô giáo em nên nhắc nhở nhẹ nhàng và khuyên bạn không nên như vậy.
- Hướng dẫn hs hát về chủ đề “Lễ phép vâng lời thầy cô giáo”
Hs: Làm bài tập 3
+ I là trung điểm của đoạn thẳng BC vì:
B, I, C thẳng hàng, IB = IC
+ Olà trung điểm của đoạn thẳngAD.
+ O là trung điểm của đoạn thẳng IK.
+ K là trung điểm của đoạn thẳngGE.
+ I là trung điểm của đoạn thẳng BC
6’
5
Hs : có thể hát, múa, kể chuyện và đọc thơ ( CN, nhóm, lớp)
- HS đọc CN, đt.
Gv : nhận xét bổ sung cho hs .
- Yêu cầu hs về nhà học bài .
2’
Dặn dò
Nhận xét tiết học. Dặn hs về nhà chuẩn bị bài tiết sau.
 Ngày soạn : 20 / 1 / 2008
Ngày giảng : Thứ ba ngày 22 tháng 1 năm 2008
 Tiết 1
 NTĐ1
 NTĐ3
Môn
Tên bài
I. Mục tiêu
 Tiếng Việt 
 Bài 82: ich - ach ( T1 )
Sau bài học HS có thể: - Nhận biết cấu tạo của vần ich, êch, tiếng lịch, êch
- Phân biệt sự khác nhau giữa các vần ích, ếch để đọc viết đúng được các vần các từ tiếng
- Đọc được từ ứng dụng câu ứng dụng
- Phát biểu lời nói tự nhiên theo chủ đề ...  nhóm làm tốt.
* Kết luận: Xung quanh ta có rất nhiều cây. Chúng có kích thước và hình dạng khác nhau. Mỗi cây thường có rễ, thân lá, hoa và quả.
6’
4
Gv : chữa bài 2,3 nhận xét bổ sung kết quả cho hs .
- Hướng dẫn hs làm bài 4.
- Nối ( theo mẫu). 
Hs: Thảo luận nhóm 4
- HS vẽ vào giấy sau đó tô màu, ghi chú tên cây và các bộ phận của cây trên hình vẽ.
6’
5
Hs : làm bài 4, nêu kết quả .
- Tính kết quả sau đó nối theo mẫu .
15-1=14 nối với số 14
17-2=15 nối với số 15
19-3=16 nối với số 16
18-1=17 nối với số 17
Gv: Gọi đại diện nhóm lên trình bày.
- Nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- Nhận xét, tuyên dương nhóm làm tốt.
2’
Dặn dò
Nhận xét tiết học. Dặn hs về nhà chuẩn bị bài tiết sau.
 Tiết 4
 NTĐ1
 NTĐ3
Môn
Tên bài
I. Mục tiêu
Thủ công
Gấp mũ ca lô(T2)
Nắm được chắc chắn cách gấp mũ ca nô bằng giấy.
2- Kĩ năng: Biết gấp mũ ca nô bằng giấy đúng KT đẹp thành thạo.
3- Giáo dục: Yêu thích sản phẩm của mình làm ra.
Thể dục
Trò chơi: "lò cò tiếp sức"
- Ôn động tác đi đều theo 3 - 4 hàng dọc, yêu cầu thực hiện được động tác ở mức tương đối đúng.
- Học trò chơi "Lò cò tiếp sức" yêu cầu biết cách chơi bà bước đầu biết tham gia trò chơi.
II. Đồ dùng
III. HĐ DH
GV mẫu gấp ca nô bằng giấy có kích thước lớn.
 Học sinh 1 tờ giấy màu tự chọn.Vở thủ công.
Còi
Tg
HĐ
1’
3’
1ôđtc
2.KTBC
 Hát
KT sự chuẩn bị của HS cho tiết học
- Cán sự báo cáo sĩ số
6’
1
Hs : nêu lại các bước gấp mũ ca lô.
B1: Gập chéo tờ giấy hình vuông.
B2: Gập chéo tờ giấy hình chữ nhật.....
- Lật H4 ra mặt sau gấp tương tự được H5.
- Gấp phần dưới H5 lên ta được H6...
Gv: nhận lớp, phổ biến ND bài học.
* Khởi động: Xoay các khớp cổ tay cổ chân, đầu gối, hông 
6’
2
Gv : nhận xét bổ sung cho hs .
- Tổ chức cho hs thực hành gập mũ ca lô.
- quan sát và hướng dẫn thêm HS còn lúng túng.
Hs: Ôn đi đều theo 1 - 4 hàng dọc
- cán sự điều khiển lớp tập luyện.
6’
3
Hs : thực hành gấp mũ ca nô trên giấy màu.
- Gập song trưng bày sản phẩm.
Gv: Làm quyen với trò chơi"Lò cò tiếp sức
- GV nêu tên trò chơi, cách chơi.
- GV cho HS chơi thử.
- HS chơi trò chơi.
6’
4
Gv : Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm.
- Nhắc HS dán sản phẩm vào vở thủ công.
- Nêu tiêu chí đánh giá cho hs cùng bình chọn đánh giá .
Hs: Tham gia trò chơi "Lò cò tiếp sức”
6’
5
Hs : trưng bày sản phẩm theo nhóm.
- Nhận xét bình chọn sản phẩm của nhau .
- Chọn ra bạn có sản phẩm đẹp nhất lớp tuyên dương .
Gv : Nhận xét thái độ học tập và kĩ năng gấp của HS.
- ôn các nội dung của bài 13, 14, 15 để chuẩn bị cho bài kiểm tra.
Gv: cho HS thả lỏng, GV + HS hệ thống bài.
- Nhận xét giờ học.
2’
Dặn dò
Nhận xét tiết học. Dặn hs về nhà chuẩn bị bài tiết sau.
 Tiết 5: Hoạt động ngoài giờ 
Hát tập thể 
 Ngày soạn : 23 /1/2008
Ngày giảng : Thứ sáu ngày 25 tháng 1 năm 2008
 Tiết 1
 NTĐ1
 NTĐ3
Môn
Tên bài
I. Mục tiêu
 Tiếng Việt 
 Bài 85: ăp – âp ( T1 )
 - Nhận biết cấu tạo vần ăp – âp, tiếng bắp, mập
- Đọc dúng và viết đúng các vần, tiếng từ, ăp – âp , cải bắp, cá mập
- Đọc đúng từ ứng dụng và đoạn thơ ứng dụng 
- Phát biểu lời nói tự nhiên theo chủ đề : Trong cặp sách của em
Hs yếu đọc được từ vần từ mới
Toán
Phép cộng các số trong phạm vi 10.000
- Biết thực hiện phép cộng các số trong phạm vi 10.000 (bao gồm đặt tính đúng).
- Củng cố về ý nghĩa phép cộng qua giải bài toán có lời văn bằng phép cộng
- hs yếu làm được các phép tính đơn giản.
II. Đồ dùng
III. HĐ DH
- Tranh minh hoạ bài học .
Tg
HĐ
1’
3’
1.ÔĐTC
2.KTBC
 Hát 
- Hs : đọc lại bài 84. 
 Hát
Làm bài tập 3 tiết trước.
6’
1
Gv : giới thiệu bài ( trực tiếp )
* Dạy vần âp .
- Nêu cấu tạo vần ăp và nhận diện vận ăp , so sánh vần ăp với vần ap
- Tổ chức cho hs phát âm,và đánh vần ă- pờ- ăp.
Hs: nêu phép cộng 3526 + 2756 và viết bảng
- HS nêu cách thực hiện
6’
2
Hs : nhận diện vần ăp , và đánh vần ă-pờ- ăp.
- Ghép vần và tiếng mới vào bảng gài .
- Luyện đọc vần và tiếng mới 
- Quan sát tranh nêu từ mới : Cải bắp .
- Luyện đọc lại vần và từ mới
Gv: gọi HS nêu cách tính 
- 1 HS đặt tính và tính kết quả
- Vậy từ VD em hãy rút ra quy tắc cộng các số có 4 chữ số ?
- Ta viết các số hạng sao cho các chữ số ở cùng một hàng đều thẳng cột với nhau. Rồi viết dấu cộng, kẻ vạch ngang rồi cộng từ phải sang trái.
6’
3
Gv : hướng dẫn hs viết vần ăp và từ mới cải bắp vào bảng con 
- Nêu quy trình và viết mẫu cho hs .
- Tổ chức cho hs viết vào bảng con .
Hs: làm bài tập 1
+5341 + 7915 + 4507
 1488 1346 2568
 6829 9216 7075
6’
4
Hs : nêu lại quy trình viết .
- Viết vào bảng con vần ăp và từ cải bắp.
- Nhận xét , bổ sung cho nhau
Gv: Chữa bài tập 1
- Hướng dẫn bài tập 2
+2634 + 1825 
 4848 455 
 7482 2280 
6’
5
* Dạy vần âp ( tương tự vần ăp)
- Gv : cho hs so sánh vần âp và ăp. Tổ chức cho hs đánh vần đọc trơn .
- Hướng dẫn hs đọc từ ngữ ứng dụng .
- Ghi bảng tổ chức cho hs luyện đọc .
Hs : đánh vần , đọc trơn từ ngữ ứng dụng ( cá nhân , bàn , lớp )
- Nhận xét , bổ sung cho nhau 
Gv : đọc mẫu , giải nghĩa từ cho hs .
- tổ chức cho hs đọc lại bài trên bảng .
Hs: Làm bài tập 3
 Bài giải 
Cả hai đội trồng được là:
3680 + 4220 = 7900 (cây)
 Đáp số: 7900 cây
2’
Dặn dò
Nhận xét tiết học. Dặn hs về nhà chuẩn bị bài tiết sau.
Tiết 3
 NTĐ1
 NTĐ3
Môn
Tên bài
I. Mục tiêu
 Tiếng Việt 
 Bài 85: ăp - âp (T2 )
- Hs đọc được câu ứng dụng trong bài .
- Phát triển lời tự nhiên cho hs theo chủ đề : Trong cặp sách của em
Hs yếu đọc được từ ngữ ứng dụng
Tập làm văn
Báo cáo hoạt động
1. Rèn kỹ năng nói: Biết báo cáotrước các bạn về hoạt động của tổ trong tháng vừa qua, lời lẽ rõ ràng, rành mạch, thái độ đàng hoàng tự tin.
2. Rèn kỹ năng viết: Biết viết báo cáo ngắn gọn, rõ ràng gửi cô giáo theo mẫu đã cho.
- Hs yếu chú ý lắng nghe bạn báo cáo.
II. Đồ dùng
III. HĐ DH
- Tranh minh hoạ sgk 
Tg
HĐ
1’
3’
1.ÔĐTC
2.KTBC
 Hát 
 Hát
Kể lại câu chuyện Chàng trai làng Phù Đổng
6’
1
Hs : luyện đọc lại bài tiết 1 trên bảng lớp .
- Quan sát tranh nêu nội dung câu ứng dụng .
Gv: Hướng dẫn làm bài tập 1
- Hs nêu yêu cầu
- Cả lớp đọc thầm lại bài; Báo cáo tháng thi đua "Nêu gương chú bộ đội
6’
2
Gv : cho hs quan sát tranh gợi ý , ghi câu ứng dụng lên bảng .
- Tổ chức cho hs luyện đọc câu ứng dụng .
Hs: làm bài tập 1
+ Báo cáo hoạt động của tổ chỉ theo 2 mục: 1học tập; 2lao động
+ Báo cáo chân thực đúng thực tế.
+ Mỗi bạn đóng vai tổ trưởng cần báo cáo với lời lẽ rõ ràng
6’
3
Hs : luyện đọc câu ứng dụng trên bảng , sgk .
- Thi nhau luyện đọc câu ứng dụng .
Gv: Hướng dẫn hs làm bài 1
- Lần lượt từng thành viên trong tổ đóng vai tổ trưởng báo cáo trước các bạn kết quả học tập - LĐ của tổ
6’
4
Gv : hướng dẫn hs luyện viết vào vở tập viết .
- Yêu cầu hs nêu lại cách viết .
Hs: 1 vài HS đóng vai tổ trưởng trình bày báo cáo.
- Nhận xét, sửa sai cho hs.
- Hướng dẫn làm bài 2
6’
5
Hs : nêu lại quy trình viết .
- luyện viết vào vở tập viết .
Gv : Hướng dẫn hs luyện nói .
- Cho hs quan sát tranh , gợi ý :
+ Tranh vẽ gì ? 
+Trong cặp sách của bạn có những gì?.....
+ Bạn có đủ đồ dùng học tập không ?..
Hs : quan sát tranh đọc tên chủ đề luyện nói .
- Thảo luận theo cặp và luyện nói theo cặp .
1em hỏi 1em trả lời và ngược lại
Gv: Hướng dẫn làm bài tập 2
- 2HS đọc yêu cầu và mẫu báo cáo
- HS mở vở đã ghi sẵn ND báo cáo theo mẫu - làm vào vở
- Từng HS tưởng tượng mình là tổ trưởng, viết báo cáo vào vở
- 1 số học sinh đọc báo cáo.
- Nhận xét.
2’
Dặn dò
Nhận xét tiết học. Dặn hs về nhà chuẩn bị bài tiết sau.
Tiết 3
 NTĐ1
 NTĐ3
Môn
Tên bài
I. Mục tiêu
Âm nhạc
Học hát: Bầu trời xanh
Hát đúng giai điệu, lời ca 
- Biết bài hát bầu trời xanh do nhạc sĩ Nguyễn Văn Quỳ sáng tác
- Biết hát kết hợp vỗ tay và gõ đệm theo tiết tấu lời ca
 Âm nhạc
Học hát bài: Em yêu trường em (lời 2)
- HS biết bài hát : Em yêu trường em do nhạc sĩ Hoàng Vân sáng tác. Nhạc sĩ Hoàng Vân là một trong những nhạc sĩ nổi tiếng của nước ta.
- Hát đúng gia điệu, thể hiện đúng các tiếng có luyến 2 âm hoặc 3 âm.
- Giáo dục các em yêu mến trường lớp, thầy giáo, cô giáo và bạn bè.
II. Đồ dùng
III. HĐ DH
- Băng bài hát.
- Băng bài hát.
- Nhạc cụ quen dùng.
Tg
HĐ
1’
1.ÔĐTC
2.KTBC
 - Hát
 Hát
5’
1
Hs: nghe bài hát qua băng nhạc.
- Nhận xét về lời ca giai điệu bài hát .
Gv: Dạy bài hát: Em yêu trường em
- Hát mẫu.
- Dạy hs đọc từng lời ca
- Dạy hát từng câu, lần lượt từ câu 1 đến câu 4.
7’
2
Gv: - Hát đúng giai điệu và lời ca
Giáo viên hát mẫu 
- Cho HS đọc lời ca 
+ Dạy hát từng câu 
- Cho HS hát cả bài
Hs: nghe gv hát .
- đọc lời ca theo gv.
- học hát từng câu sau đó hát nối tiếp câu 1 và câu 2.
10’
3
Hs : đọc ĐT lời ca theo gv
- tập hát từng câu theo hướng dẫn 
- HS hát liên kết giữa các câu
- HS hát theo nhóm, lớp
Gv: hướng dẫn Vừa hát vừa gõ đệm theo phách.
- Vừa hát vừa gõ đệm theo tiết tấu lời ca.
- Đứng hát và nhún chân nhịp nhàng.
7’
4
Gv: Hướng dẫn hs Tập gõ đệm theo phách và tiết tấu lời ca 
- GV hát và làm mẫu
- Cho HS hát kết hợp với gõ đệm
Hs: thực hiện hát gõ đệm theo phách.
- Thực hiện theo nhóm tổ, bàn
- Thực hiện từng nhóm hát 
3’
5
Gv : - Cho cả lớp hát lại bài 
- Nhận xét chung giờ học 
- Ôn lại bài hát.
- Tập biểu diễn
Hs : - Lớp hát và gõ đệm 1 lần
- HS nghe và ghi nhớ
Hs: biểu diễn trước lớp .
- Bình chọn nhóm hát và biểu diễn hay nhất ,
- Về nhà ôn lại bài hát.
Tiết 4: Sinh hoạt lớp
Nhận xét trong tuần 20
- Giúp HS nắm được toàn bộ những diễn biến và tình hình học tập của lớp trong tuần
- Biết tìm ra nguyên nhân của các nhược điểm để có hướng phấn đấu cho tuần sau.
I- Nhận xét chung:
1- Ưu điểm: - HS đi học đầy đủ, đúng giờ quy định
	 - Vệ sinh lớp sạch sẽ, trang phục gọn gàng.
	 - ý thức học tập đã dần đi vào nền nếp.
2- Tồn tại: - 1 số HS còn thiếu sách vở và đồ dùng học tập 
 - Chưa có ý thức học bài ở nhà .
 - Còn rụt rè khi phát biểu ý kiến . 
 - Một số em còn thiếu sách vở đồ dùng học tập .
II- Phương hướng tuần 21
- Trong lớp chú ý nghe giảng, hăng hái phát biểu ý kiến .
- Học bài và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp.

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAN20.doc