Giáo án Toán khối 1 - Tuần 4

Giáo án Toán khối 1 - Tuần 4

TOÁN: BẰNG NHAU , DẤU =

I MỤC TIÊU:

- Nhận biết sự bằng nhau về số lượng, mỗi số bằng chính số đó

-Biết sử dụng từ “ bằng nhau” , dấu bằng khi so sánh số

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Tranh minh hoạ SGK

III.HĐ DẠY VÀ HỌC:

 

doc 8 trang Người đăng haihoa92 Ngày đăng 01/08/2019 Lượt xem 142Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán khối 1 - Tuần 4", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TOÁN: BẰNG NHAU , DẤU =
I MỤC TIÊU:
- Nhận biết sự bằng nhau về số lượng, mỗi số bằng chính số đó
-Biết sử dụng từ “ bằng nhau” , dấu bằng khi so sánh số
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
Tranh minh hoạ SGK
III.HĐ DẠY VÀ HỌC:
HĐ DẠY
HĐ HỌC
1.Bài cũ:
2.Bài mới:
*Nhận biết quan hệ bằng nhau
-HD HS nhận biết 3=3
HDQST TL trả lời
-HD HS nhận biết 4 = 4
TT như 3 = 3
HD nhận biết 2 = 2
TT như 3 = 3
KL: Mỗi số bằng chính số đó và ngược lại nên chúng bằng nhau.
3.Thực hành:
Bài 1: Viết dấu
Bài 2:Viết theo mẫu
Bài3: điền dấu > < =
BL- BC
Bài4: Viết theo mẫu
SGK
4.Củng cố dặn dò:
Xem lại bài
Điền dấu > <
3 .4 ; 5 .1 
Nhận biết sự bằng nhau về số lượng,biết sử dụng dấu bằng khi so sánh số.
HS đọc dấu =
Đọc 3 = 3 
 4 = 4
 2 = 2
-Thực hành viết đúng dấu bằng 
-Dựa vào hình vẽ hs viết được số tương ứng và dấu = vào ô vuông.
-Biết cách so sánh 2 số và điền dấu thích hợp.
-QST ss đếm số lượng các vật diền số vào ô trống, SS số điền dấu
TOÁN: LUYỆN TẬP
IMỤC TIÊU:
Khái niệm ban đầu về bằng nhau
So sánh các số trong phạm vi 5, sử dụng dấu > < =
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
Tranh SGK
III. HĐ DẠY VÀ HỌC:
HĐ DẠY
HĐ HỌC
1Bài cũ:
2Bài mới:
HD làm bài tập
Bài 1: Điền dấu > < =
BL – SGK
Bài 2: Viết theo mẫu
SGK
GT mẫu
Bài 3: Làm cho bằng nhau( theo mẫu)
GT mẫu
 SGK
3Củng cố:
4 Dặn dò: Xem lại bài 
BC – BL
32 ; 45; 44
Biết so sánh số và điền dấu đúng vào chỗ chấm
Dựa vào tranh SGK điền số và dấu đúng
Biết nối các ô vuông vào nhóm hình vẽ còn thiếu để cho số lượng hình 2 nhóm bằng nhau.
TOÁN: LUYỆN TẬP CHUNG 
I.MỤC TIÊU:	
Củng cố khái niệm ban đầu về “lớn hơn”, “bé hơn” , “bằng nhau”.
Củng cố về so sánh số trong phạm vi 5, Sử dụng dấu ><=
II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
Tranh minh hoạ SGK
III. HĐ DẠY VÀ HỌC:
HĐ DẠY
HĐ HỌC
1 Bài cũ
2 Bài mới:
HD làm bài tập
Bài 1:Làm cho bằng nhau
HD hs cách làm bài
TL nhóm đôi
Bài 2: SGK
GTmẫu
BL – SGK
Bài 3: SGK
BL – SGK
3 Củng cố dặn dò:
Chiều: Luyện tập vở bài tập
Điền dấu vào chỗ chấm
3....3 ; 4....5 ; 4...2
QST- TL nhóm
-HS biết cách vẽ thêm hoặc gạch bớt một số đồ vật, để cho số lượng hai nhóm đồ vật bằng nhau
* HS biết nôi ô vuông với số thích hợp đúng yêu cầu.
* Biết chọn số bé hơn với số đã cho để nối vào ô trống.
TOÁN SỐ 6
I. MỤC TIÊU:
- Có khái niệm ban đầu về số 6
- Biết đọc viết số6; đếm và so sánh các số trong phạm vi 6; nhận biết số lượng trong phạm vi 6; vị trí số 6 trong phạm vi
II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
Mẫu vật ,Các số từ 1 đến 6
III. HĐ DẠY VÀ HỌC:
HĐ DẠY
HĐ HỌC
1.Bài cũ:
Đếm từ1 đến 5 và từ 5 đến 1
2Bài mới:
a.GT số 6:
*HD QST 
B1: lập số 6 
B2: GT chữ số 6 in và viết
B3: Nhận biết thứ tự của số trong dãy số
3Luyện tập:
Bài 1: Viết số 6
SGK
Bài 2: Viết theo mẫu
GV gt mẫu
Bài 3:Viết số thích hợp vào ô trống
SGK
Bài 4: Điền dấu >< =
BL - VỞ
3.Củng cố dặn dò:
Đếm 1 đến 6 và ngược lại từ 6 đến1
QST – TL
Hình thành khái niệm ban đầu về số 6
VD: ( Năm hình tròn thêm một hình tròn là sáu hình tròn)
Phân biệt chữ số 6 in và thường
Đọc ,viết số 6
Đếm 1 đến 6 và đọc ngược lại từ 6 đến 1
Biết số 6 liền sau số 5
Viết đúng chữ số 6
Đếm số lượng mỗi nhóm đồ vật và điền số tương ứng vào ô trống.
Đếm và viết số còn thiếu vào ô trống vào dãy số 1 đến 6 và 6 đến 1
So sánh số và điền dấu đúng vào ô trống
Chiều: ôn về bằng nhau, dấu =, số 6
HD làm vở bài tập

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an toan 1 Tuan 4.doc