Giáo án Tổng hợp lớp 1 - Tuần 19 đến tuần 25 (buổi 2)

Giáo án Tổng hợp lớp 1 - Tuần 19 đến tuần 25 (buổi 2)

Tiết1: Toán ÔN MƯỜI MỘT, MƯỜI HAI

I. MỤC TIÊU:

- Củng cố lại kiến thức đã học mười một, mười hai.

- Vận dụng làm bài tập vở Bài tập Toán và 1 số bài tập khác.

- Củng cố về nhận dạng hình đã học.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

 1: Ôn tập

- Gv nêu cấu tạo số của số mười một, mười hai.

- HS nêu. HS nhận xét bổ sung

 - GV nhận xét chốt kiến thức

- Cho HS đọc lại.

? 11 bằng mấy chục? Mấy đơn vị?.

- HS nêu.

2, Làm bài tập trong vở luyện trang 4

- HS đọc thầm và nêu yêu cầu của bài.

- HS làm lần lượt từng bài.

 GV quan sát giúp HS yếu

- GV cùng HS chữa bài,

- GV chấm 1 số bài, nhận xét chung

3, HS làm vở ô li

 Bài 1: Viết các số: 2, 6, 3, 10, 7, 11

 Từ lớn đến bé:

 Từ bé đến lớn:

 

doc 71 trang Người đăng haihoa92 Ngày đăng 27/07/2019 Lượt xem 169Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tổng hợp lớp 1 - Tuần 19 đến tuần 25 (buổi 2)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 19
Thứ hai ngày 05 tháng 01 năm 2010
Giáo dục tập thể
Chào cờ đầu tuần
 ..
 Thứ ba ngày 06 tháng 01 năm 2010
 Tiết1: Toán ôn mười một, mười hai
I. Mục tiêu:
- Củng cố lại kiến thức đã học mười một, mười hai. 
- Vận dụng làm bài tập vở Bài tập Toán và 1 số bài tập khác.
- Củng cố về nhận dạng hình đã học.
II. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
 1: Ôn tập
- Gv nêu cấu tạo số của số mười một, mười hai.
- HS nêu. HS nhận xét bổ sung
 - GV nhận xét chốt kiến thức
- Cho HS đọc lại.
? 11 bằng mấy chục? Mấy đơn vị?....
HS nêu.
2, Làm bài tập trong vở luyện trang 4
- HS đọc thầm và nêu yêu cầu của bài.
- HS làm lần lượt từng bài.
 GV quan sát giúp HS yếu
- GV cùng HS chữa bài,
- GV chấm 1 số bài, nhận xét chung
3, HS làm vở ô li
 Bài 1: Viết các số: 2, 6, 3, 10, 7, 11
 Từ lớn đến bé:
 Từ bé đến lớn:
 Bài 2: Điền vào ô trống:
Viết số
Chục
Đơn vị
Đọc số
10
11
12
 HS làm bài. Gọi HS chữa bài.
4, Củng cố, dặn dò
 Nhận xét giờ học
 .
Tiết 2: Mĩ thuật: Vẽ gà
GV dạy chuyên soạn
Tiết 3: Tiếng việt: Ôn ĂC, âc
I / Mục tiêu:
 - HS đọc, viết thành thạo bài vần ăc, âc biết ghép tiếng, từ có vần đã học
 - Hoàn thành bài tập bài Vở luyện Tiếng việt trang 74.
II. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
 1, Ôn tập: 
 - HS mở SGK bài vần ăc, âc.
 - Cho HS luyện đọc theo nhóm, cá nhân, lớp :
 - GV nhận xét chỉnh sửa.
 - Tìm tiếng có vần ăc, âc?
 - Nhận xét tuyên dương.
 2, Làm bài tập vở luyệnT. Việt trang 74
 - HS mở vở luyện Tiếng Việt trang 74 , đọc thầm, nêu yêu cầu của bài
 Bài: NH
 HS quan sát tranh vẽ, đọc từ đã cho và nối. 
Bài ĐV uôt, ươt.
 HS đọc từ đã điền : khắc gỗ, mặc áo, bậc lên xuống. 
 Bài NC : HS đọc từ ngữ ở 2 cột và nối thành câu.
 - HS làm bài, GV quan sát giúp HS yếu.
 - HS chữa bài.
 Bài 3: HS viết từ: bắc cầu, giấc ngủ.
 GV lu ý HS viết đúng và đẹp.
 - GV chấm 1 số bài, nhận xét chung.
 3, HS làm vở ô li
Bài 1: GV đọc cho HS viết: Không nhắc bài cho bạn trong giờ kiểm tra.
 Các chú công nhân bắc cầu qua sông.
Bài 2: Viết câu có chứa tiếng có vần
 ăc:
 âc::
 - HS làm bài, 
GV quan sát giúp HS yếu.
- HS chữa bài.
- Gv chấm 1 số bài, nhận xét chung.
 4, Củng cố dặn dò
 Nhận xét giờ học
 .
 Tiết 4 Tự nhiên và xã hội Ôn cuộc sống xung quanh
I. MUẽC TIEÂU:
 HS quan saựt vaứ noựi 1 soỏ neựt chớnh hoaùt ủoọng sinh soỏng cuỷa nhaõn daõn ủũa phửụng.
	 Coự yự thửực gaộn boự, yeõu quyự queõ hửụng.
II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC:
 - GV, Tranh minh hoaù.	 
III. HOAẽT ẹOÄNG DAẽY – HOẽC:
 1. Oồn ủũnh toồ chửực:
 2. Kieồm tra baứi cuừ: GV neõu caõu hoỷi:	
 - Xã em ụỷ teõn gì?
 Bố mẹ em thường làm gì? 	
 - Nhaọn xeựt baứi cuừ.
3. Baứi mụựi:
a,Giụựi thieọu baứi: Cuoọc soỏng xung quanh (TT)
b, Hẹ1: Hoaùt ủoọng nhoựm:
Muùc tieõu: HS noựi ủửụùc nhửừng neựt noồi baọt veà caực coõng vieọc saỷn xuaỏt, buoõn baựn.
Caựch tieỏn haứnh:	
Bửụực 1: Hoaùt ủoọng nhoựm
 - HS neõu ủửụùc: Daõn ụỷ ủaõy hay boỏ meù caực con laứm ngheà gỡ?
 - Boỏ meù nhaứ baùn haứng xoựm laứm ngheà gỡ?
 - Coự gioỏng ngheà cuỷa boỏ meù em khoõng?
Bửụực 2: Thaỷo luaọn chung
 - GV neõu yeõu caàu caõu hoỷi nhử bửụực 1 vaứ yeõu caàu HS traỷ lụứi
 - GV nhaọn xeựt tuyeõn dửụng ruựt ra keỏt luaọn.
Keỏt luaọn
C, HĐ2: Đàm thoại
	Vửứa roài caực con hoùc baứi gỡ?
 - Yeõu cuoọc soỏng, yeõu queõ hửụng caực con phaỷi laứm gỡ?
ẹeồ queõ hửụng ngaứy caứng tửụi ủeùp caực con caàn phaỷi giửừ gỡn ủửụứng xá , nhaứ cửỷa,
 nụi coõng coọng luoõn xanh saùch ủeùp
 4, Củng cố, dặn dòứ
 - Nhaọn xeựt tieỏt hoùc
 .
Thứ t ngày 07 tháng 01 năm 2010
Đạo đức: ôN TRậT Tự TRONG TRƯờng học
A. Mục tiêu
- HS hiểu biết đợc trường học là nơi thầy, cô giáo và học sinh học tập , giữ trật tự giúp cho viêc học tập, rèn luyện của học sinh được thuận lợi có nề nếp.
- Để giữ trật tự trong trường học, Các em cần thực hiện tốt nội quy nhà trường, quy định của lớp mà không gây ồn ào chen lấn xô đẩy..
- Học sinh biết thực hiện giữ trật tự, không gây ồn ào, chen lấn đánh lộn trong trường.
 Tự giác giữ trật tự trong trường học.
B. Tài liệu phơng tiện:
- Vở BT đao đức 1.
- Một số cờ thi đua màu đỏ, màu vàng.
C. Các hoạt động Dạy học chủ yếu
I.Kiểm tra bài cũ:
- Để giữ trật tự trong trờng học ta cần thực hiện những quy định gì?
-Giáo viên nhận xét cho điểm.
II. Dạy học bài mới:
1. Giới thiệu bài.
2. Hoạt động 1: Thông báo KQ thi đua.
- Giáo viên khuyến khích học sinh nêu và nhận xét việc thực hiện giữ trật tự của tổ mình, tổ bạn trong tuần qua.
- GV thông báo kết quả thi đua, nêu gơng những tổ thực hiện tốt, nhắc nhở những tổ, CN thực hiện cha tốt.
- GV cắm cờ cho các tổ.
Cờ đỏ: Khen ngợi.
Cờ Vàng: Nhắc nhở.
3. Hoạt động 2: Làm BT3.
+ Giáo viên yêu cầu từng CN, học sinh làm BT3.
- Các bạn đang làm gì trong lớp?
- Các bạn có giữ trật tự không? Trật tự NTN?
+ GVKL: Trong lớp khi cô giáo nêu câu hỏi, các bạn học sinh đã chăm chú nghe và nhiều bạn giơ tay phát biểu không có bạn nào làm việc riêng, nói chuyện riêng,.các em cần noi gương theo các bạn đó.
4,Củng cố, dặn dò
 Nhận xét giờ học.
 ..
Thứ năm ngày 08 tháng 01 năm 2010
Tiết 1: Toán Ôn mời ba, mời bốn, mời lăm
I. Mục tiêu:
- HS củng cố về cấu tạo của số mười ba, mười bốn, mười lăm.
- Vận dụng làm bài tập có liên quan đến mười ba, mười bốn, mười lăm.
II. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
 1,Ôn tập
 - Gv nêu cấu tạo số của số mười một, mười hai.
 - HS nêu. HS nhận xét bổ sung
 - Cho HS đọc lại.
? 11 bằng mấy chục? Mấy đơn vị?....
 - HS nêu.
2, Làm bài tập trong vở luyện trang 5
- HS đọc thầm và nêu yêu cầu của bài.
- HS làm bài, GV quan sát giúp HS yếu
- GV cùng HS chữa bài
-Gv chấm 1 số bài, nhận xét chung.
3, HS làm bài vào vở ô li
Bài 1: Viết số:
a, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm.
.......................................................................................
b, 10,....., ......,......., 14, ......
Bài 2:(vở bài tập) Điền số vào dới mỗi vạch của tia số:
 ..... .... .... ..... ..... .... .... ..... ...... ..... ..... ..... ..... .... .....
Bài 3: Khoanh vào để có tất cả là 15 .
“	“	“	“	“	 
 “ “
“	“	“	“	“	
“	“	“	“	“	
*	*	*	*	*	* 
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*
 3, Củng cố, dặn dò
	Tiết 2: Thủ công Gấp mũ ca lô
 Đã soạn ở kế hoạch dạy học môn Thủ công
 ..
 Tiết 3: Tiếng việt Ôn uc, c
I / Mục tiêu:
 - HS đọc, viết thành thạo bài vần uc, ưc biết ghép tiếng, từ có vần đã học
 - Hoàn thành bài tập bài Vở luyện Tiếng việt trang 75.
II. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
 1, Ôn tập: 
 - HS mở SGK bài vần uc,ư c.
 - Cho HS luyện đọc theo nhóm, cá nhân, lớp :
 - GV nhận xét chỉnh sửa.
 - Tìm tiếng có vần uc, ưc?
 - Nhận xét tuyên dương.
 2, Làm bài tập vở luyệnT. Việt trang 75
 - HS mở vở luyện Tiếng Việt trang 75 , đọc thầm, nêu yêu cầu của bài
 Bài: NH
 HS quan sát tranh vẽ, đọc từ đã cho và nối. 
Bài ĐV uc, ưc.
 HS đọc từ đã điền : cúc áo, vực sâu, đúc chuông. 
 Bài NC : HS đọc từ ngữ ở 2 cột và nối thành câu.
 - HS làm bài, GV quan sát giúp HS yếu. HS chữa bài.
 Bài 3: HS viết từ:hạnh phúc, mực tím.
 GV lu ý HS viết đúng và đẹp.
 - GV chấm 1 số bài, nhận xét chung.
 3, HS làm vở ô li
Bài 1: GV đọc cho HS viết: Đó là một gia đình hạnh phúc
 Chú lực sĩ có bộ ngực nở nang.
 Bài 2: Viết câu có chứa tiếng có vần
 uc:
 ưc:
 - HS làm bài, 
GV quan sát giúp HS yếu. HS chữa bài.
- Gv chấm 1 số bài, nhận xét chung.
 4, Củng cố dặn dò
 Nhận xét giờ học
 .
 Tiết 4 Thể dục: Bài thể dục- Trò chơI vận động
 Đã soạn ở kế hoạch dạy học môn Thể dục
 ..
 Giáo dục ngoài giờ: Trò chơI “Tìm nhạc trởng”
I/ Mục tiêu
HS chơi thành thạo trò chơi “Tìm nhạc trưởng”
Rèn HS tính nhanh nhẹn và khả năng quan sát tốt.
II/ Các hoạt động dạy – học chủ yếu
1, GV giới thiệu bài
2, GV chia lớp thành 2 nhóm
3, GV hướng dẫn cách chơi và luật chơi
 - GV gọi HS có nhiệm vụ tìm ra nhạc trưởng của lớp.
 - Gv cử một nhạc trưởng(hoặc một quản ca) cùng hát một bài. Trong lúc hát thì nhạc trưởng làm động tác vỗ tay ở dưới hay trên cao thì các bạn cả lớp phải làm theo. Bạn được cử lên tìm nhạc trưởng có nhiệm vụ quan sát toàn lớp dựa vào thay đổi động tác mà đoán và tìm ra nhạc trưởng. Nếu tìm đúng nhạc trưởng thì nhạc trưởng phải chịu hình phạt do GV định ra có thể là cười hay khóc.
4, HS chơi theo nhóm
GV theo dõi giúp đỡ các nhóm.
5, Củng cố, dặn dò
Nhận xét giờ học.
 ..
Thứ sáu ngày 09 tháng 01 năm 2010
Tiết 1: Thể dục Ôn bài thể dục - trò chơI vận động
.I/ Mục tiêu: 
- Tiếp tục : Ôn trò chơi nhảy tiếp sức . 
- Ôn hai động tác vươn thở và tay của bài thể dục . 
- Yêu cầu biết tập ở mức cơ bản đúng .
II/ Địa điểm và phơng tiện
 - Địa điểm: sân bãi vệ sinh sạch sẽ
 - Phương tiện: còi, 
III/ nội dung và phơng pháp lên lớp
1.Phần mở đầu
- GV phổ biến yêu cầu giờ học 
- Khởi động: Đứng tại chỗ vỗ tay và hát 1 bài .
- Trò chơi : Diệt con vật có hại .
2. Phần cơ bản 
- Ôn : động tác vươn thở
Hướng dẫn ôn động tác vươn thở
Nhịp 1 : đứng hai tay lên cao chân trái bước sang ngang rộng bằng vai
Nhịp 2: đưa 2 tay xuống trước bụng , tay trái đặt trên tay phải .
Nhịp 3 : giống nhịp 2 
Nhịp 4 : Về TTCB
- Học động tác : tay
Nhịp 1 : chân trái sang ngang 2 tay vỗ vào nhau 
Nhịp 2 : hai tay dang ngang
Nhịp 3 : giống nhịp 2
Nhịp 4 : Về TTCB
- Quan sát giúp em chưa thực hiện chính xác
Ôn kết hợp hai động tác vươn thở , động tác tay
- Chơi trò chơi : Nhảy ô tiếp sức .
- Nêu lại tên trò chơi , cách chơi , luật chơi 
- Hướng dẫn học sinh chơi .
3.Phần kết thúc
- Đi thường theo nhịp quanh sân tập
- Hệ thống bài .
 ..
 Tiết 2: Thủ công Ôn gấp mũ ca Lô(tiết 1)
I - Mục tiêu : 
- Học sinh nêu lại các bước gấp 1 cái mũ ca lô bằng giấy .
- Rèn cho học sinh KN gấp mũ ca lô bằng giấy đẹp có thể sử dụng được .
- Giáo dục HS có ý thức khi học tập tự làm được đồ chơi cho chính mình 
II/ Đồ dùng dạy học
GV : mũ ca lô mẫu HS : Giấy màu.
III - Các hoạt động dạy - học chủ yếu
1. ổn định tổ chức
2. Kiểm tra : Sự chuẩn bị của học sinh
- HS mở sự chuẩn bị của mình
3.Ôn : gấp mũ ca lô 
* GV nêu yêu cầu giờ học
* GV cho  ... ho Dũng một số cái kẹo Tùng còn lại 30 cái kẹo
Hỏi Tùng cho Dũng bao nhiêu cái kẹo? 
Hs đọc bài tóm tắt và làm bài 
Gv chṍm bài - hs chữa trờn bảng .
3. Dặn dò :
Nhọ̃n xét giờ học 
Giao bài tọ̃p vờ̀ nhà.
Tiết 2: Vẽ màu vào hình vẽ của tranh dân gian
GV dạy chuyên soạn
Tiết 3: Tiếng việt: Luyện tập viết tuần 21
I/ Mục tiêu
HS nắm đợc qui trình viết, khoảng cách các con chữ đều nhau.
Rèn viết chữ đẹp cho HS.
II/ Chuẩn bị
Vở, bút, chữ mẫu.
Iii/ Các hoạt động dạy học
1, Kiểm tra: Vở, bút
2, Hớng dẫn HS ôn bài
a, Giới thiệu chữ mẫu
 HS quan sát và đọc chữ mẫu: hộp sữa, búp sen, giàn mớp
 HS nêu cách viết từng con chữ, tiếng.
 GV nhận xét.
b, HS viết bảng con
GV viết mẫu từng từ
HS quan sát và viết vào bảng con.
GVnhận xét và chỉnh sửa.
c, HS vết vào vở
Khi viết ta cần lu ý điều gì?
GV lu ý HS về t thế ngồi viết và cách cầm bút.
GV chấm bài và nhận xét.
3, Củng cố, dặn dò
Nhận xét giờ học.
Chuẩn bị bài sau.
 Tiết 4: Tự nhiên và xã hội : Ôn bài Con cá
I. Mục tiêu : 
*Giúp học sinh :
- Kể được tên 1 số con cá và nơi sống của chúng .
- Kể tên các bộ phận bên ngoài của con cá , biết cá bơi , thở bằng gì ?
- Nói được ích lợi của cá. 
II. Đồ dùng dạy học : 
1.Giáo viên : hình bài 25 , cá thật
2.Học sinh : Sưu tầm về con cá, giấy vẽ , bút màu .
II. các hoạt động dạy học chủ yếu :
 1. Kiểm tra : Em đã đợc ăn cá cha ? Cá có ích lợi gì ? 
 Nhận xét .
2, Bài ôn : Con cá
a. Hoạt động 1: Cho học sinh quan sát con cá
- Chỉ và nói : tên các bộ phận bên ngoài của con cá.
- Cá bơi bằng gì ? Thở bằng gì ?
b.Hoạt động 2: HS làm bài tập trong vở bài tập TNXH
Bài 1: HS tô theo đờng chấm vẽ hoàn chỉnh con cá và ghi tên các bộ phận của con cá vào ô trống.
Bài 2: Đánh dấu x vào 	đúng : 
 Cá sống ở dưới nước
 Cáthở bằng mang.
 Cá bơi bằng vây.
Bài 3: Điền vào chỗ trống:
- ăn cá có lợi cho sức khoẻ.
- Một số loài cá mà em biết..
c, Hoạt động 3: HS vẽ con cá mà em thích
- Vẽ con cá vào giấy- trình bày sản phẩm của mình.
 GV nhận xét.
3, Củng cố, dặn dò
 Nhận xét giờ học.
Thứ t ngày 4 tháng 3 năm 2010
Đạo đức: Ôn đI bộ đúng quy định( tiết 1)
I, Mục tiêu
1. Giúp HS hiểu được: 
- Đi bộ đúng quy định là đi trên vỉa hè, theo tín hiệu giao thông (đèn xanh), theo vạch sơn quy định; ở những đường giao thông khác thì đi sát lề đường phía tay phải.
- Đi bộ đúng quy định là bảo đảm an toàn cho mình và cho người khác, không gây cản trở cho người đi đường
2. HS có thái độ tôn trọng quy định về đi bộ đúng quy định và nhắc nhở mọi người cùng thực hiện.
3. HS có hành vi thực hiện việc đi bộ đúng quy định trong cuộc sống hàng ngày.
II. Tài liệu và phơng tiện:
- Vở bài tập đạo đức.
III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu
1, Kiểm tra bài cũ
ở thành phố khi đi bộ con phải đi ở phần đường nào?
Khi đi bộ ở đường nông thôn con đi ở phần đường nào? 
2, Bài mới
a, HS chép và làm bài tập vào vở
Hãy điền chữ Đ vào ô trống ứng với hành vi đúng, chữ S vào ô trống ứng với hành vi sai.
 Đi bộ đúng qui định là:
 Đi sát lề đường bên phải.
	Đi sát lề đường bên trái.
Khi đi chạy ngang qua đường.
ở thành phố cần đi trên vỉa hè.
Chơi đá bóng dới lòng đường.
b, Trò chơi: “Qua đường lội” 
GV hướng dẫn cách chơi và luật chơi
HS tiến hành chơi.
GV nhận xét.
3, Củng cố, dặn dò
	..
Thứ năm ngày 5 tháng 3 năm 2010
Tiết 1: Toán Ôn điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình
I. Mục tiêu : 
- Tiếp tục ôn : điểm ở trong , điểm ở ngoài một hình .
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học .
II. Đồ dùng dạy học :
1.GV : nội dung ôn
2.HS : Vở BT Toán
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu 
1, Kiểm tra: HS lên bảng chỉ điểm ở trong, ở ngoài của hình vuông GV vẽ lên bảng.
2. HS làm bài tập trong vở luyện trang 25, 26 
*Bài 1: Điền Đ vào kết quả đúng .S vào kết quả sai.
- Giải thích cách làm 
- Cho HS nêu kết quả
- Nhận xét
* Bài 2 Thực hiện vào vở BT Toán
HS nêu miệng kết quả. GV nhận xét.
*Bài 4 : luyện giải toán
- Bài toán cho biết gì ?
- Bài toán hỏi gì ?
- Cho HS giải bài toán vào vở. 1 HS lên bảng làm bài.
- GV thu một số bài chấm và nhận xét.
3. HS làm bài vào vở ô li
 Vẽ 4 điểm ở ngoài hình tam giác.
 Vẽ 3 điểm ở trong hình vuông.
4. Củng cố, dặn dò
Nhận xét giờ học.
Chuẩn bị bài sau.
 ..
Tiết 2: Thủ công:Cắt dán hình chữ nhật
Đã soạn ở kế hoạch dạy học môn Thủ công
 .
	Tiết 3: Tiếng việt: Luyện tập viết tuần 22
/ Mục tiêu
HS nắm đợc qui trình viết, khoảng cách các con chữ đều nhau.
Rèn viết chữ đẹp cho HS.
II/ Chuẩn bị
Vở, bút, chữ mẫu.
Iii/ Các hoạt động dạy học
1, Kiểm tra: Vở, bút
2, Hớng dẫn HS ôn bài
a, Giới thiệu chữ mẫu
 HS quan sát và đọc chữ mẫu: múa xoè, gió xoáy, giàn khoan, vỡ hoang.
 HS nêu cách viết từng con chữ, tiếng.
 GV nhận xét.
b, HS viết bảng con
GV viết mẫu từng từ
HS quan sát và viết vào bảng con.
GVnhận xét và chỉnh sửa.
c, HS vết vào vở
Khi viết ta cần lưu ý điều gì?
GV lu ý HS về tư thế ngồi viết và cách cầm bút.
GV chấm bài và nhận xét.
3, Củng cố, dặn dò
Nhận xét giờ học.
 .
 Tiết 4:Thể dục: Bài thể dục. Trò chơI vận động
 Đã soạn ở kế hoạch dạy học môn Thể dục
 Giáo dục ngoài giờ: Ôn trò chơI “ong đốt”
I.Mục tiêu :
 Củng cố giúp 
 -HS biết tên trò chơi.
 -HS biết luật chơi, cách chơi.
 -Rèn HS có khả năng nhanh mắt, thính tai.
II.Chuẩn bị 
 HS thuộc các bài hát đã học.
III.CáC HOạT ĐộNG DạY HọC CHủ YếU
 1.ổn định lớp:Cho HS hát bài"Lớp chúng mình".
 2.GV nêu tên trò chơi
 3.GV hướng dẫn lại cách chơi:
a.GV gọi 1 HS làm mẫu:Vừa nói "Ong đốt trán "vừaláy tay xoa trán.
 HS kêu "ối !Đau quá!"(Vừa kêu vừa lấy tay xoa trán). 
 4.HS chơi theo tổ dưới sự điều khiển của lớp trưởng GV quan sát, nhận xét, tuyên dương những HS làm đúng.
 5. Củng cố, dặn dò
Nhận xét giờ học.
Thứ sáu ngày 6 tháng 3 năm 2010
Tiết 1: Thể dục: Ôn bài thể dục. TRò chơI vận động
I/ Mục tiêu 
- Ôn toàn bài thể dục. 
- Yêu cầu học sinh thực hiện theo đúng thứ tự các động tác ở mức độ chính xác.
- Tiếp tục làm quen với trò chơi : Tâng cầu.
II. Địa điểm và phương tiện
 - Địa điểm: sân bãi vệ sinh sạch sẽ
 - Phương tiện: còi, quả cầu
III.Nội dung và phương pháp lên lớp
1.Phần mở đầu
- Nhận lớp phổ biến yêu cầu giờ học 
- Đứng vỗ tay và hát 
- Xoay khớp cổ tay 
2. Phần cơ bản 
- Ôn toàn bài thể dục.
*Ôn bài thể dục.
-Nêu yêu cầu 
- GVnêu từng động tác 
- HS quan sát cô làm mẫu .
- Lớp thực hiện dưới sự điều khiển của lớp trưởng mỗi động tác 2 lần 8 nhịp 
- Thực hiện theo hàng dọc .
- GVquan sát giúp em chưa thực hiện chính xác
- Ôn trò chơi : Tâng cầu.
Nêu tên trò chơi , cho học sinh thực hiện trò chơi.
- Chuyển lớp thành đội hình vòng tròn chơi trò chơi .
3.Phần kết thúc
- Đi thường theo nhịp quanh sân tập
- Hệ thống bài.
 .
 Tiết 2: Thủ công: Ôn cắt dán hình chữ nhật(tiết2)
I - Mục tiêu : 
- Học sinh biết cách cắt , dán hình chữ nhật đúng , đẹp .
- Trình bày sản phẩm đẹp .
- Giáo dục học sinh có ý thức trong học tập.
II -Thiết bị dạy học : 
1.GV : 1 hình chữ nhật mẫu bằng giấy màu. 1 tờ giấy kẻ ô ly cỡ lớn 
2. HS : Giấy màu , vở kẻ ô ly, bút chì , hồ dán , vở thủ công.
III - Các hoạt động dạy - học chủ yếu 
1. Kiểm tra : 
- Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh .
- Nhận xét .
2.Bài mới : Ôn : cắt,dán hình chữ nhật : 
a. Hớng dẫn học sinh thực hành .
- Cho học sinh nhắc lại cách kẻ hình chữ nhật theo 2 cách .
- Thực hành trên giấy thủ công .
- Tiến hành kẻ , cắt , dán hình chữ nhật .
- GV quan sát , giúp đỡ các em còn còn lúng túng .
- Nhắc học sinh phải ướm hình chữ nhật trước khi dán .
b. Hoạt động 2: Trưng bày sản phẩm 
- Cho học sinh trình bày 1 số sản phẩm đẹp .
- Bình chọn sản phẩm đẹp .
3, Củng cố, dặn dò
Nhận xét giờ học
Chuẩn bị bài sau.
..
Tiết 3: Tiếng việt: Ôn luyện chính tả
I. Mục tiêu:
- HS nghe và viết lại chính xác, không mắc lỗi bài thơ “Tặng cháu”. Tốc độ viết: tối thiểu 2 chữ/ 1phút.
- Điền đúng chữ n hay l, dấu hỏi hay dấu ngã.
- Giáo dục ý thức rèn chữ giữ vở.
II. Đồ dùng dạy học:
HS: Vở Chính tả, bút, bảng con.
 III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
A. Kiểm tra bài cũ:
- Gv kiểm tra vở những HS về nhà phải chép lại bài.
- Gọi 1 HS đọc cho 2 bạn lên bảng làm lại bài tập 2.
- Nhận xét, ghi điểm.
B. Dạy - học bài mới:
1Giới thiệu bài:
- GV nói mục đích, yêu cầu của tiết học.
 2. Hướng dẫn HS viết bài:
- GV đọc cho HS nghe bài thơ.
- Gv tìm những tiếng dễ viết sai. (VD: cháu, gọi, là, ra, mai sau, giúp nước non.)
- HS viết bảng con các từ HS dễ viết sai.
- GV đọc từng từ cho HS viết bài vào vở. 
Khi HS viết, GV hớng dẫn cách ngồi viết, cầm bút, đặt vở, cách viết đề bài vào giữa trang vở, viết lùi vào1 ô chữ đầu của bài thơ. 
Nhắc HS sau dấu chấm phải viết hoa.
- GV cho HS cầm bút chì để soát lỗi, gạch chân chữ viết sai, sửa bên lề.
- GV chữa lên bảng những lỗi phổ biến. HD tự ghi lỗi ra lề vở, phía trên bài viết.
- GV chấm một số vở.
3. HD HS làm bài tập chính tả:
 Điền chữ: n hoặc l.
- GV gọi HS đọc yêu cầu của bài trong VBTTV1/2.
* GV: Mỗi từ có một chỗ trống phải điền chữ n hoặc l vào thì từ mới hoàn chỉnh.
- Gọi HS lên bảng làm mẫu: Điền vào chỗ trống thứ nhất (nụ hoa)
- GV tổ chức cho HS thi làm bài tập đúng, nhanh.
4, Củng cố, dặn dò
Nhận xét giờ học.
Tiết 4: Âm nhạc Học hát bài “quả” 
GV dạy chuyên soạn
 ..
 Giáo dục tập thể : Sinh hoạt lớp 
 I/ Mục tiêu
- Nhận xét kết quả các mặt hoạt động của lớp trong tuần.
- HS phát huy những điểm mạnh, khắc phục những điểm yếu để cố gắng 
vươn lên trong tuần tới.
II/ Các hoạt động chính
1. ổn định tổ chức : hát .
2. gv sơ qua tình hình học tập và các nền nếp của lớp trong tuần :
- về học tập : nhận xét từng tổ , từng cá nhân xem bạn nào đạt được nhiều điểm cao , chăm chỉ học tập , thực hiện tốt các nền nếp của lớp tuyên dương 
Bạn nào lời học phê bình trước lớp 
- về các nền nếp khác 
- vệ sinh cá nhận , vệ sinh lớp học , tham gia các hoạt động thể dục giữa giờ , múa hát tạp thể ,
Bình bầu cá nhân , tổ chăm ngoan học giỏi tuyên dơng trớc lớp 
3. phương hướng tuần tới :
Thực hiện tốt các nền nếp 
 Duyệt ngày 

Tài liệu đính kèm:

  • docBUOI 2 LOP 1Tuan 19 25.doc