Giáo án Tổng hợp lớp 1 - Tuần học 1 năm 2008

Giáo án Tổng hợp lớp 1 - Tuần học 1 năm 2008

Tiết 1: Toán : TIẾT HỌC ĐẦU TIÊN

1. Mục tiêu: Giúp học sinh

 -Nhận biết những việc cần làm trong các tiết học tóan

 - Bước đầu biết yêu cầu cần đạt trong học tóan .

2. Đồ dùng dạy học :

 Sách giáo khoa

 Bộ đồ dùng học tóan

3.Các họat động dạy học:

 *Giáo viên giới thiệu và hướng dẫn sử dụng đồng dùng môn tóan .

-Giáo viên hướng dẫn lấy sách giáo khoa ra.

 - Hướng dẫn học sinh mở sách giáo khoa , bài học đầu tiên :”Tiết học đầu tiên “

- Giáo viên giới thịêu ngắn gọn về sách .

-Hướng dẫn học sinh cách gâp sách , mở và bảo quản sách.

* Hướng dẫn làm quen với các họat động trên lớp về môn tóan .

-Giáo viên mở sách ra bài : “Tiết học đầu tiên “

-Hướng dẫn học sinh sử dụng , dụng cụ ,thảo luận các họat động .

* Giới thiệu các yêu cÇu cần đạt sau khi học tóan .

- Học xong toán các em sẽ biết :

 + Đếm, đọc, viết s, so sánh các số .

 + Làm tính cộng ,trừ .

 + Nhìn hình vẽ nêu được bài toán

 +Biết đo độ dài, so sánh độ dài , biết giải bài tóan .

* Giới thiệu môn toán có những đồ dng gì thuộc về học sinh .

 - Học sinh lấy bộ đồ dùng học tóan, mở hộp đặt đúng vị trí .

 - Giáo viên gới thiệu từng đồ dùng ,tứng bộ phận của bộ đồ dùng .

 - Nhận xét sự chuẩn bị của học sinh

 -Nhắc nhỡ các em b¶o quản đồ dùng tốt .

 

doc 20 trang Người đăng haihoa92 Ngày đăng 27/07/2019 Lượt xem 54Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tổng hợp lớp 1 - Tuần học 1 năm 2008", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 TUÇN 1
 Ngày sọan : Thứ bảy ngày 23 tháng 8 năm 2008
 Ngày dạy : Thứ hai ngày 25 tháng 8 năm 2008
TIẾT 1: Chào cờ:
 -----------------------------------------
Tiết 2+3 : Học vần : ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC 
	------------------------------------------
Tiết 4 : Aâm nhạc : Học hát bài 
 QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP 
 Giáo viên chuyên dạy
	--------------------------------------------
 Ngày sọan : Thứ hai ngày 25 tháng 8 năm 2008
 Ngày dạy : Thứ ba ngày 26 tháng 8 năm 2008.
Tiết 1: Toán : TIẾT HỌC ĐẦU TIÊN 
Mục tiêu: Giúp học sinh 
 -Nhận biết những việc cần làm trong các tiết học tóan 
 - Bước đầu biết yêu cầu cần đạt trong học tóan .
2. Đồ dùng dạy học :
 Sách giáo khoa
 Bộ đồ dùng học tóan 
3.Các họat động dạy học:
 *Giáo viên giới thiệu và hướng dẫn sử dụng đồng dùng môn tóan .
-Giáo viên hướng dẫn lấy sách giáo khoa ra.
 - Hướng dẫn học sinh mở sách giáo khoa , bài học đầu tiên :”Tiết học đầu tiên “
- Giáo viên giới thịêu ngắn gọn về sách .
-Hướng dẫn học sinh cách gâp sách , mở và bảo quản sách.
* Hướng dẫn làm quen với các họat động trên lớp về môn tóan .
-Giáo viên mở sách ra bài : “Tiết học đầu tiên “
-Hướng dẫn học sinh sử dụng , dụng cụ ,thảo luận các họat động .
* Giới thiệu các yêu cÇu cần đạt sau khi học tóan .
- Học xong toán các em sẽ biết :
 + Đếm, đọc, viết sè, so sánh các số .
 + Làm tính cộng ,trừ .
 + Nhìn hình vẽ nêu được bài toán 
 +Biết đo độ dài, so sánh độ dài , biết giải bài tóan .
* Giới thiệu môn toán có những đồ dïng gì thuộc về học sinh .
 - Học sinh lấy bộ đồ dùng học tóan, mở hộp đặt đúng vị trí .
 - Giáo viên gới thiệu từng đồ dùng ,tứng bộ phận của bộ đồ dùng .
 - Nhận xét sự chuẩn bị của học sinh 
 -Nhắc nhỡ các em b¶o quản đồ dùng tốt .
	-------------------------------------------------
TIẾT 2+3: Học vần : CÁC NÉT CƠ BẢN
	--------------------------------------------------
TIẾT 4: ĐẠO ĐỨC: EM LÀ HỌC SINH LỚP MỘT 
1, Mục tiêu : + Học sinh biết :
 -Trẻ em có quyền có họ tên , có quyền được đi học 
 -Vào lớp một em có nhiều bạn mới ,có thầy cô giáo mới , trường lớp mới , em sẽ học thêm nhiều điều mới lạ .
 +Học sinh có thái độ:
 - Vui vẻ , phấn khởi đi học ,tự hào đã trở thành học lớp một. 
 - Biết yêu quý bạn bè, thầy cô giáo, trường lớp. 
2. Phương tiện : -Vở bài tập đạo đức (lớp một ) 
 - Các bài hát về quyền ®­ỵc đi học , học tâp của trể em 
 TRƯỜNG EM, ĐI HỌC , EM YÊU TRƯỜNG EM 
3, Các họat động :
a. Kiểm tra bài cũ : Tiết học đầu tiên 
b. Dạy bài mới : Giới thiệu bài 
 -Giáo viên ghi đề bài lên bảng để học sinh đọc 
 - Giáo viên chia nhóm cho học sinh thảo luận (Các nhóm nhỏ)
* Họat động 1: “ Vòng tròn giới thiệu tên”
 - Mục tiêu : Giúp học sinh tự giới thiệu tên mình và nhớ tên các bạn trong lớp , biết trẻ em có quyền có họ tên .
 - Cách chơi : Hướng dẫn học sinh đứng thành vòng tròn , mỗi vòng có 4-6em 
 -Thảo luận : 
 +Trò chơi giúp em điều gì ? + Biết tên và nhớ tên của các 
	bạn m×nh.
 + Em có thÊy sung sướng và tự hào + RÊt vui và tự hào và có cơ hội
m×nh ®· lµ häc sinh líp mét. làm quen với các bạn trong lớp.
 Khi giới thiệu tên với các bạn không ? 
* Giáo viên kết luận : Mỗi người đều có một cái tên ,trẻ em cũng có quyền học tập 
* Họat động 2: Học sinh giới thịêuvề sở thích của mình (bt2)
 - G/v nêu yêu/ c : Hãy giới thiệu với bạn bè bên cạnh những điều em thích 
- Học sinh tự giới thiệu trong nhóm của mình (2 người) 
- H/s tự giới thiệu trước lớp 
-G/Vhỏi những điều bạn thích có giống em không ?
*G/v kết luận : Mỗi người điều có những điều mình thích và có những điều mình không thích.Những điều đó có thể giống và khác nhau với người khác
* Họat động 3: Học sinh kể ngày đầu tiên đi học của mình ( Bt3) 
-G/v nêu yêu cầu : Hãy kể ngàyđầu tiên đi học của em .
-Em đã chờ và chuẩn bị cho ngày đầu tiên đi học của em như thế nào?
-Bố mẹ và mọi người trong gia đình đã quan tâm và chuẩn bị cho em ngày đầu tiên đi học ra sao .
-Em có thÊy vui khi là học sinh lớp một không ? em có thích tr­êng lớp của mình không?
-Em sẽ làm gì ®Ĩ xứng đáng là học sinh lớp một.
-+ Học sinh kĨ trong nhóm đôi,một em lên kể trước lớp .
 + Cả lớp nhận xét bổ sung .
*G/v kết luận : Vào lớp một em có nhiều bạn bè mới ,thầy cô giáo mới, em sẽ học được nhiều điều mới lạ ,em biết đọc biết viết và biết làm toán nữa .
 +Được đi học là niềm vui của trẻ em.
- Em sẽ vui và tự hào mình là học sinh lóp một .
-Em và các bạn sẽ cố gắng học thật giỏi , thật chăm .
d. Củng cố:- Giáo viên liên hệ và giáo dục 
e. Dăn dò : Về nhà phải chăm học và thực hiện tốt.
 Ngày sọan : Thứ ba ngày26 tháng 8 năm 2008
 Ngày dạy : Thứ t­ ngày 27 tháng 8 năm 2008.
TIẾT 1+2: HỌC VẦN : E
1. Mục tiêu : Giúp học sinh 
 - H.s làm quen và nhận biết được chữ e ,âm e
 - Nhận ra âm e trong các tiếng , gọi tên các hình minh họa 
 - Phát triĨn lời nói tự nhiên theo nội dung “Trẻ em và nội dung “
 -Làm quen với nề nếp học tập.
2. Đồ dung dạy học : - Sách giáo khoa
 - Bộ chữï cái tiếng việt 
 -Tranh minh họa phần luyện nói 
 TIẾT 1
3. Các họat động dạyï học: 
a. Kiểm tra bài cũ : - Bài häc ®Çu tiên 
 -Kiểm tra đồ dùng học tập.
b. Dạy bài mới :
 * Giới thiệu bài 
- Giáo viên nêu câu hỏi quan sát ở sách giáo khoa và thảo luận trả lời 
 + Tranh vẽ ai? Cái gì ? (bé, mẹ , con ve,..)
 +Chúng ta nói được các tiếng :bé , mẹ, xe đạp .. ..Vậy muốn biết dược các tiếng ấy như thế nào thì chúng ta cần cần phải học chữ cái dấu thanh .
 -Bài học hôm nay chúng ta học : Bài 1 : e
b. Dạy chữ ghi âm :
Hoạt động của giáo viên 
 Họat động của học sinh 
- Giáo viên ghi đề bài lên bảng 
- G iáo viên đọc mẫu ,hướng dẫn học sinh đọc 
-Hướng dẫn học sinh nhận diện chữ
-G iáo viên nêu một số câu hỏi gợi ý
- Phân biệt sự giống nhau và khác nhau
* Hướng dẫn học sinh viết bảng con .
- Giáo viên vừa viết mẫu vừa hướng dẫn quy trình viết .
-Giáo viên giúp đỡ hoc yếu .
-Giáo viên chấm bài ,chữa bài ở bảng con .
- Nhận xét bài viết của học sinh 
- Chữa bài từng em một .
- Nhắc nhỡ học sinh 
-Hướng dẫn học sinh cách đọc .
C . củng cố dặn dò : Học sinh tự phát âm lại âm e.
 Các nhóm tự nhận xét 
 -Giáo viên tuyên dương một số học sinh 
 - Giáo viên đọc mẫu lại bài .
 - Phân biệt cách đọc .
d. Dặn dò : Chuẩn bị học tiết 2
 e
 - Học sinh đọc cá nhân , nhóm
 - Học sinh suy nghĩ trả lời 
 - Học sinh trả lời cá nhân .
- Học sinh lấy bảng con
- Học sinh theo dõi.
 _Học sinh tự viết bài 
- Học sinh tự chữa vào bảng con .
- Điểm đặt bút, điểm kết thúc .
-- Học sinh đọc ở bảng lớp 
- học sinh đọc cá nhân ,nhóm 
-Học sinh theo dõi 
TIẾT 2
1.Kiểm tra bài cũ: - 2-3học sinh đọc lại bài 
 - Cả lớp viết vào bảng con 
2. Dạy bài mới : Giớithiệu bài 
- Giáo viên cho học sinh làm quen - Học sinh theo dõi 
Với các kỹ năng (4kỹ năng ) - Học sinh thực hiện theo hướng	dẫn của g.v 
 +Luyện đọc chữ ghi âm - Học sinh ®äc cá nhân và nhóm. 
 + Luyện viết chữ ghi âm - Học sinh luyện viết vào bảng 
	con và luyện ®äc.
+ Hướng dẫn học sinh làm vở bài tập - Học sinh tô và làm bài tập 
-Giáo viên giúp đỡ học ,nhận xét .	 - Học sinh bổ sung
*Luyện nói
-Hướng dẫn học sinh quan sát tranh _ Học sinh quan sát tranh ở sách 
	giáo khoa.
-Giáo viên nêu hệ thống câu hỏi. – Học sinh vừa theo dõi câu hỏi 
	vừa quan sát tranh 
-Giáo viên chốt lại và rút ra bài , _ Häc sinh theo dâi .
liªn hƯ gi¸o dơc .
*Học tËp là công việc rất quan trọng ,rất cần thiết và rất vui , các con vật sống ở trên trời hay ở dưới mặt đất ,dưới n­íc đều đi học chăm chỉ .Vậy chúng ta cần phải chăm chỉ trong học tập .
3. Củng cố , dặn dò : - HocÏ sinh đọc lại toàn bài
 - Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học .
 TIẾT 3: Tóan : NHIỀU HƠN –ÍT HƠN
1.Mục tiêu: Giúp học sinh 
 - Biết so sánh số lượng của hai đồ vật 
 - Biết sử dụng các từ “Nhiều hơn ,ít hơn “ khi so sánh số lượng 
2 . Đồ dùng dạy học :
 - Sử dụng tranh ở sách giáo khoa và một số đồ vật ở bộ học tóan .
 - Một số mô hình minh họa . 
3. Các họat động dạy học : 
a. Kiểm tra bài cũ : - Học sinh nhắc lại tiết học đầu tiên.
 - Kiểm tra đồ dùng học tập của từng học sinh .
b. Dạy bài mới : _ Giới thiệu bài 
-Huớng dẫn học sinh so sánh cá số - Học sinh tự quan sát và tra ûlời 
lượng .
+Lần lượt hướng dẫn học sinh quan sát - Cốc nhiều hơn thìa 
Gợi ý cho học học sinh trả lời - Thìa ít hơncốc 
- Hướng dẫn học sinh đọc - Học sinh đọc cá nhân ,nhóm 
-Hướng dẫn học sinh hực hành - Học sinh thực hành bằng miệng 
+So sánh vào thực tế + Sách với vở 
 + Bút với thước 
 + Bạn gái với bạn trai 
- Hướng dẫn học sinh chơi trò chơi 
- Đưa đồ vật ra hỏi - Học sinh quan sát và trả lời 
c. Củng cố dăn dò: - Hệ thống lại nội dung bài 
 - Nhận xét tiết học , liên hệ giáo dục
 TIẾT 4: TN –XH: CƠ THỂ CHÚNG TA
1.M ỤC TIÊU : Sau bài này học sinh biết . ... óm nhỏ .
 + b2. Họat động cả lớp .
+ Một số học sinh lên biểu diễn . 
* Rút ra kết luận :
c. Họat động 3: Tập thể dục 
-Giáo viên nêu mục tiêu: - Học sinh theo dõi .
-Giáo viên hướng dẫn cách tiến 
Hành + b1. Các em học hát .
 + b2. Học sinh tập từng động tác .
 + b3. Cá nhân lên bảng tập .
* Giáo viên kết luận : -Học sinh theo dõi .
4. Hoạt động 4: - Hướng dẫn trò chơi 
 - Củng cố bài , liên hệ , giáo dục 
 Ngày sọan : thứ tư ngày 27 tháng 8 năm 2008 
 Ngày dạy : thứ năm ngày 28 tháng 8 năm 2008.
 TIẾT 1: Thể dục : ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC – TRÒø CHƠI
1 . Mục tiêu : - Phổ biến nội dung luyện tập , biên chế tổ , lớp học , chọn cán sự lớp cho môn học. 
 - Học sinh biết những quy định cơ bản để thể hiện trong các giờ học thể dục .
 - Trò chơi “Diệt các con vật có hại “
2. Địa điểm phuơng tiện : 
 - Trong sân tr­êng đã ®ược dọn vệ sinh nơi tập .
 - Còi, một số tranh ảnh con vật .
3. Nội dung và phương pháp lên lớp:
a. Phần mở đầu : 8-10p 
- Hướng dẫn học sinh tập hợp -Học sinh tập hợp 4 hàng dọc , 
 chuyĨn thµnh 4 hàng ngang.
 - Khởi động -H.s hát và vỗ tay 
- Nêu yêu cÇu của tiết học -Học sinh theo dõi.
b. Phần cơ bản: 20-22p 
* Giới thiệu bài mới 
 -Biên chế tổ luyện tập của môn 
	học
 - Học sinh nắm rõ .
*Phổ biến nội quy -Học sinh theo dõi 
. .Luyện tập ở sân trường 
 . . Trang phục 
 . Lúc ra vào hàng 
* Trò chơi * Diệt các con vật có hại 
- Hướng dẫn học sinh cánh chơi +Học sinh theo dõi ,thưc hiện 
-Kết thúc cuộc chơi -NhËn xÐt vµ bỉ sung cđa c¸c b¹n .
-Nhận xét trß chơi 
c.Phần kết thúc : 3-5 p 
 -Hồi tĩnh - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát 
 -Nhận xét tiÕt häc 
 - Kết thúc tiết học .
 TIẾT 2: TOÁN: HÌNH VUÔNG – HÌNH TRÒN 
1.Mục tiêu : -Nhận ra và nêu đúng tên các hình .
 -Bước đầu nhận ra hình vuông ,hình tròntừ các mẫu vật 
 - Ham thích học tóan 
2.Đồ dùng dạy học : 
 -Một số hình vuông hình tròn (bằng bìa có kích thước khác nhau)
 -Một số mẫu vật dạng hình vuông hình tròn .
3. Các họat động dạy học :
a. Kiểm tra bài cũ : -Học sinh nhắc lại bài học tiết trước .
 - Tìm và nhận khái niệm nhiều hơn ,ít hơn.
b. Dạy bài mơiù: Giới thiệu bài
* Giới thiệu hình vuông -Học sinh quan sát và trả lời 
-Giáo viên hướng dẫn học sinh quan 
Sát trên đồ vật và nhận dạng hình -Hình vuông có 4 cạnh bằng nhau
-Hướng dẫn học sinh thực hành trên 
Đồ dùng . – Học sinh lấy đúng hình theo yêu cầu 
*Giới thiệu hình tròn 
-Giáo viên lần lượt đưa ®å dïng –Học sinh quan sát 
- Học sinh thực hành trên đồ dùng - Học sinh thực hiện 
* Thực hành :
Bài 1: Hướng dẫn học sinh nêu y/c - Tô màu vàocác hình vuông 
 - Hướng dẫn học sinh thực hành - Học sinh tự tô màu đánh giá bổ sung bàibạn.
Bái 2 : Hương dẫn học sinh nêu y/c - Tô màuhình tròn 
 - Hướng dẫn học sinh tô -Học sinh thực hành 
 Bài 3 : 
-Hướng dẫn học sinh nêu yêu /c –Tô hình tròn ,hình vuông 
- Giáo vên gợi ý cho học sinh _ Học sinh tô mỗi lọai một màu
Bài 4. Hưíng dẫn học sinh sử dụng 
bìa thực hành . – Hình thành hình vuông.
c. Củng cố dặn dò : Hệ thống nội dung bài 
 Nhận xét tiết học .
 TIẾT 3+4 : HỌC VẦN : B
1.Mục tiêu : Giúp học sinh .
-Học sinh làm quen và nhận biết chữ b ,âm b ,h/s ghép chữ be .
-Bước đầu nhận thức được mối quan hệ giữa tiếng chỉ đồ vật .
-Biết phát âm chuẩn,viết đúng đẹp .
2. Đ ồ dùng dạy học :
 -Sợi dây để minh họa chữ b .
 - Tranh minh họa các tiếng ,từ ,bài ứng dụng và phần luyện nói.
3. Các hoạt động dạy học : 
	 TIẾT 1 :
a. Kiểm tra bài cũ : Học sinh đọc chữ e 
 - Học sinh đọc và tìm chữ e trong các tiếng đã học .
 - Học sinh viết bảng con : e
b. Dạy bài mới: Giới thiệu bài 
-Giáo viên nêu một số câu hỏi đẻ học sinh hệ thống được nội dung bài qua các tranh vẽ .
- Rút ra trong các từ tiếng tương ứng có chữ giống nhau .
- Giáo viên ghi bài .
* Dạy chữ ghi âm 
-Giáo viên ghi đề bài lên bảng - Học sinh quan sát 
- Hướng dẫn học sinh đọc phát âm - Học sinh đọc cá nhân , nhóm .
* Nhận diện chữ :
- Giáo viên hướng dẫn quy trình các 
Con chữ và hướng dẫn học sinh đọc. -Học sinh nắm vững các nét khuyết,nét thắt , 
*So sánh 
 - Hướng dẫn học sinh thảo luận - Học nêu sụ­ giống nhau , khác nhau 
 * Ghép chữ ghi âm : - Học sinh sừ dung bộ chữ cái .
-Hướng dẫn học sinh thực hành ở b/c - Học sinh sử dụng bộ chữ cái , cài chữ , tự phân tÝch .
- Giáo viên nhận xét sửa sai 
c. Hướng dẫn học sinh viết bảng con - Học sinh viết bài .
-Giáo viên viết mẫu hướng dẫn quy
tr×nh viÕt . 
4. C ủng cố ,dặn dò : Hệ thống lại nội dung bài .
 Hứơng dẫn chuẩn bị học tiết 2
.
 TIẾT 2:
1. Kiểm tra bài cũ : - Học sinh đọc bài ở bảng lớp 
 - Học sinh viết bài ở bảng con 
2. Dạy bài mới : Giới thiệu bài 
a. Luyện đọc ,hướng dẫn học sinh phát
 âm đọc lại bài ở bảng lớp - Học sinh luyện đọc ở bảng lớp 
 -Học sinh đọc cá nhân , nhóm .
- Hướng dẫn học sinh nhận xét .
- Giáo viên sửa sai - Học sinh nhận xét bổ sung 
b. Luyện viết : 
- Hướng dẫn học sinh viết ở vở tập 
Viết . - Học sinh tự viết bài 
- Giáo viên giúp đỡ học sinh yếu 
- Nhận xét bài học sinh .
c. Luyện nói : 
- Hướng dẫn học sinh quan sát tranh - Học sinh quan sát tranh ở sách giáo khoa .
- Giáo viên nêu hệ thống câu hỏi - Học sinh trả lời cá nhân .
- Giáo viên rút ra bài học ,liên hệ ,
Giáo dục .
d. Đọc bài ở sách giáo khoa: -Học sinh mở sách 
- Giáo viên đọc mẫu - Học sinh theo dõi .
-Hướng dẫn học sinh đọc - Học sinh đọc cá nhân , nhóm .
3. Củng cố , Dặn dò : 
 Giáo viên đọc lại bài ở sách giáo khoa - Häc sinh theo dâi ë s¸ch gi¸o 
- Hệ thống nội dung bài . khoa.
-Nhận xét lại tiết học .
 Ngày sọan : Thø n¨m ngµy 28 th¸ng 8 n¨m 2008
 Ngày dạy : Thø s¸u ngµy 28 th¸ng 8 n¨m2008.
TIẾT 1+2: HỌC VẦN : DẤU SẮC “/’ 
1. Mục tiêu : - Học sinh nhận biết được dấu thanh sắc 
 - Biết ghép tiếng bé , biết được dấu thanh trong các tiếng chỉ đồ vật 
 - Phát triển lời nói tự nhiên .
2. Đồ dùng dạy học :
 - Bảng lớp kẻ ô ly , các đồ vật có dâu thanh .
 -Tranh minh họa các tiếng , phần luyện nói .
3. Các họat động dạy học : 
 TIẾT 1:
1. Kiểm tra bài cũ : - Học sinh đọc bài ở bảng con .
 - Học sinh đọc bài ở sách giáo khoa.
2. Dạy bài mới : a. Giới thiệu bài 
- Hướng học sinh thảo luận và trả 
Lời các hỏi gợi y’
-Giáo viên rút ra nội dung bài - Học sinh theo dõi 
- Giáo viên giải thích cac tiếng - bé,ca,ù la, ù khế ,đều có dấu thanh sắc 
- Giáo viên ghi bảng ,chỉ bảng và 
Phát âm .
b. Dạy dấu thanh : 
- Giáo viên ghi đề bài lên bảng - Học sinh theo dõi .
+ Nhận diện dấu : 
-Giáo viên tô đậm và hướng dẫn quy 
Trình viết . - Học sinh theo dõi ,dùng bảng cải dấu 
+ Hướng dẫn học sinh ghép chữ - Học sinh ghép vào bàng cái và tự đọc ,phân tích 
-Giáo viên nhận xét sửa sai 
C, luyện viết : 
. Hướng dẫnhọc sinh viết dấu - Học sinh viết bảng con 
. Giáo viên nhắc lại quy trình viết 
3, Củng cố , dặn dò : Hệ thống lại nội dung bài.
 Chuẩn bị học tiết 2.
 TIẾT 2:
1.Kiểm tra bài cũ :- Học sinh đọc bài ở bảng lớp 
 - Luyện viết bài ở bảng con 
2. Dạy bài mới : Giới thiệu bài .
a.Luyện đọc : Hướng dẫn đọc bài ở bảng lớp 
- Học sinh đọc bài - Học sinh đọc và phát âm cá 
 b. Luyện viết : nhân ,nhóm.
 -Hướng dẫn học sinh viết ở vở tập - Học sinh tự viết bài .
 viÕt . 
 c.Luyện nói : 
 - Hướng dẫn học sinh quan sát tranh - Học sinh quan sát ở sách giáo
 khoa 
- - Giáo viên nêu hệ thốngcâu hỏi ,gợi 
ù ý. 
 -Học sinh trả lời cá nhân . – - Gi¸o viªn chèt l¹i, liªn hƯ, gi¸o dơc 
 d. LuyƯn ®äc 
-Giáo viên đọc mẫu -Học sinh theo dõi .
-Hướng dẫn học sinh đọc - Học sinh đọc cá nhân , nhóm .
3. Củng cố ,dặn dò : Hệ thống nội dung bài .
 Về nhà luyện đọc ,luyện viết thêm.
 TIẾT 3: TOÁN : HÌNH TAM GIÁC 
1. Mục tiêu : Giúp học sinh .
 - Nhận ra và nêu đúng hình tam giác .
 - Bước đầu nhận ra hình tam giác .
 - Có tính say mê ,ham thích học tóan .
2. Đồ dung dạy học : 
 - Một số hình tam giác b»ng bìa 
 - Các hình tam giác mẫu .
3. Các hoạt động dạy học : 
a. Kiểm tra bài cũ : -Học sinh tìm và lấy đúng hình ở tiết học trước 
 - Học sinh đọc tên các.
b. dạy ba mới øi: Giới thiê’u bài
* Giới thiệu hình tam giác 
- Hướng dẫn học sinh quan 
Sát hình qua đồ dủng dạy học - Học sinh theo dõi 
-Giáo viên nêu một số câu hỏi 
Gợi ý - Học sinh trả lời vànhận dạng hình
-Hướng dẫn học sinh nêu đặc 
* Thực hành : 
-Hướng dẫn học sinh thực hãnh - Học sinh tự thực hành .
- Nhận xét và bổ sung - Học sinh theo dõi 
c. Trß chơi : 
-Giáo viên hướng dẫn thể lệ cuộc 
chơi . - Học sinh thiđua chọn hình nhanh 
-Hướng dẫn học sinh chới -Học sinh thực hành .
* Hoạt động nối tiếp - Hướng dẫn học sinh tìm hình có ở lớp .
3. Củng cố ,dặn dò : 
 - Hệ thống nội dung bài 
 - Về nhà tìm các đồvật có hình mới học.
	-------------------------------------------------
 TIÕT 4: Mü THUËT: XEM TRANH THIÕU NHI
 Gi¸o viªn chuyªn d¹y
	------------------------------------------------- 

Tài liệu đính kèm:

  • docGA L1 T1 CKTKN KT.doc