Giáo án Tổng hợp lớp 1 - Tuần học 27

Giáo án Tổng hợp lớp 1 - Tuần học 27

TẬP ĐỌC

HOA NGỌC LAN

I Mục tiêu:

 - HS đọc trơn c¶ bài . Đọc đúng các từ ngữ :hoa ngọc lan , dày , lấp ló , ngan ngát , khắp vn.bíc ®Çu nghỉ hơi chç c d¸u c©u.

- hiĨu ni dung bµi :T×nh c¶m yªu mn c©y hoa ngc lancđa b¹n nh.

- Tr¶ li c©u hi 1,2(sgk)

 II. Chuẩn bị:

- Tranh minh họa bài học

- Bộ chữ HVTH(HS) và bộ chữ HVBD(GV) hoặc bảng nam châm .

III/ Hoạt động dạy và học:

1/ Ổn định lớp:

2/ Kiểm tra bài cũ

-Học sinh đọc và trả lời câu hỏi bài “ Vẽ ngựa”

H: Bạn nhỏ muốn vẽ con gì? (Con ngựa)

H: Vì sao nhìn tranh, bà không nhận ra con vật ấy? (Vì bé vẽ ngựa chẳng ra hình con ngựa)

 

doc 19 trang Người đăng haihoa92 Ngày đăng 27/07/2019 Lượt xem 59Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tổng hợp lớp 1 - Tuần học 27", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 27 Thứ hai ngày 15tháng 03 năm 2010
Chµo cê
__________________________________
TẬP ĐỌC
HOA NGỌC LAN
I Mục tiêu:
 - HS đọc trơn c¶ bài . Đọc đúng các từ ngữ :hoa ngọc lan , dày , lấp ló , ngan ngát , khắp v­ên.b­íc ®Çu nghỉ hơi ë chç cã d¸u c©u.
hiĨu néi dung bµi :T×nh c¶m yªu mÕn c©y hoa ngäc lancđa b¹n nhá.
 Tr¶ lêi c©u hái 1,2(sgk)
 II. Chuẩn bị:
- Tranh minh họa bài học 
- Bộ chữ HVTH(HS) và bộ chữ HVBD(GV) hoặc bảng nam châm .
III/ Hoạt động dạy và học:
1/ Ổn định lớp:
2/ Kiểm tra bài cũ
-Học sinh đọc và trả lời câu hỏi bài “ Vẽ ngựa”
H: Bạn nhỏ muốn vẽ con gì? (Con ngựa)
H: Vì sao nhìn tranh, bà không nhận ra con vật ấy? (Vì bé vẽ ngựa chẳng ra hình con ngựa)
H: Tìm tiếng trong bài có vần ưa?
3/ Bài mới:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
TIẾT 1:
- Giới thiệu bài . Ghi đề bài “ Hoa ngọc lan”
*Hoạt động 1 : Luyện đọc âm, vần, tiếng, từ
-Giáo viên đọc mẫu
- Hướng dẫn học sinh đọc thầm( giao việc)
- Tìm những tiếng có âm đầu: v,d,l,n; âm cuối t; vần ăp .
-Hướng dẫn học sinh phân tích, đánh vần tiếng khắp
- Luyện đọc các từ: hoa ngọc lan, vỏ bạc trắng, lá dày, lấp ló, kẽ lá, nụhoa, ngan ngát, toả khắp vườn.
- Giảng từ:
 + lấp ló: ló ra rồi khuất đi, khi ẩn khi hiện,
 + ngan ngát: mùi thơm dễ chịu, lan toả ra xa
-Hướng dẫn học sinh đọc các từ 
 *Hoạt động 2: Luyện đọc câu.
-Hướng dẫn học sinh đọc từng câu 
-Chỉ không thứ tự
-Hướng dẫn cách đọc nghỉ hơi khi gặp các dấu câu: dấu phẩy, dấu chấm.
-Gọi học sinh đọc theo nhóm, tổ
*Nghỉ giữa tiết:
*Hoạt động 3: Luyện đọc đoạn,bài.
-Hướng dẫn học sinh đọc từng đoạn.
-Hướng dẫn học sinh đọc toàn bài.
-Giáo viên hướng dẫn cách đọc
 *Hoạt động 4: Chơi trò chơi củng cố.
-Treo tranh
H: Vận động viên đang làm gì?
H: Tìm trong câu :Vận động viên đang ngắm bắn. Tiếng có vần ăm?
H:Bạn học sinh đang làm gì?
H:Bạn học sinh rất ngăn nắp. Tìm tiếng có vần ăp?
-Thi tìm tiếng có vần ăm, ăp
-Gọi 2 học sinh lên thi đọc hay.
Hỏi: Em đã thấy hoa ngọc lan chưa?
Hỏi: Hoa ngọc lan có màu gì?
*Nghỉ chuyển tiết
Tiết 2:
*Hoạt động 1: Luyện đọc bài trên bảng.
-Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc câu, đoạn, cả bài (Chỉ thứ tự hoặc không thứ tự)
*Hoạt động 2: Luyện đọc bài trong sách giáo khoa 
-Gọi học sinh đọc cả bài.
-Hướng dẫn cả lớp đọc thầm (giao việc).
H: Trong bài có mấy câu? 
-Hướng dẫn học sinh đọc câu, đoạn
(đọc nối tiếp)
- Hướng dẫn học sinh đọc cả bài.
*Nghỉ giữa tiết
*Hoạt động 3 : Luyện đọc và tìm hiểu bài.
- Gọi học sinh đọc từng đoạn, kết hợp trả lời câu hỏi.
-Gọi 1 học sinh đọc đoạn 1 :Từ đầu...trắng ngần
-H : Nụ hoa ngọc lan màu gì?
-Gọi học sinh đọc đoạn 2 : Khi hoa nở.. tóc em.
H : Hương hoa lan thơm như thế nào?
-Luyện đọc kết hợp trả lời câu hỏi
*Hoạt động 4: Luyện nói
 Chủ đề: gọi tên các loài hoa trong ảnh.
- Gọi học sinh trình bày : Chơi trò chơi: hỏi, đáp 
- Đọc đề cá nhân, lớp
 -Theo dõi
- Đọc thầm
- v(vỏ,vườn, vào), d(dày, duyên dáng)
l(lan, lá,lấp ló,lên),n(nụ) ,âm cuối t 
(một, ngát), ăp (khắp)
- Phân tích :tiếng khắp có âm khờ đứng trước,vần ăp đứng sau, dấu sắc đánh trên đầu âm ă: cá nhân .
-Đánh vần: khờ- ăp- khăp – sắc –khắp:
 cá nhân, nhóm.
Đọc đồng thanh
Đọc nối tiếp :cá nhân 
Cá nhân
Đọc nối tiếp theo nhóm, tổ.
Hát múa.
Cá nhân, nhóm, tổ. 
 Đọc đồng thanh
Quan sát
 Đang ngắm bắn.
Ngắm 
Sắp xếp sách vở ngăn nắp
Nắp
chăm chỉ, đỏ thắm, thẳng tắp, ngăn nắp
 Lớp em chăm chỉ học tập.
 Mẹ em ra vườn bẻ bắp.
Đọc cá nhân, cả lớp nhận xét
 ......
- Hoa ngọc lan có màu trắng.
 Hát múa
Cá nhân
- Sách giáo khoa 
 1 học sinh đọc cả bài
Đọc thầm
8 câu
Cá nhân
- 1 em đọc toàn bài
 Hát múa
 Trắng ngần
Hương lan ngan ngát, toả khắp vườn, khắp nhà
Cá nhân
 Thảo luận nhóm
H : Em hãy nêu tên các loài hoa mà em thấy trong ảnh?
Đ: Gọi tên các loài hoa( hồng, đồng tiền, dâm bụt, đào, sen).
H:Nêu tên các loài hoa mà em biết?
Đ: Hoa hồng, đồng tiền, dâm bụt, đào, sen.
- 1 em hỏi, 1 em trả lời
Củng cố và dặn dò 
- Gv nhận xét giờ học , biểu dương những HS học tốt .
- Yêu cầu HS về nhà tiếp tục luyện đọc bài văn , chuẩn bị cho tiết học TaÄp đọc :Ai dậy sớm . ____________________________________
Thø ba ngµy 16 th¸ng 3 n¨m 2010
CHÍNH TẢ
NHÀ BÀ NGOẠI
I. Mục tiêu:
- Nh×n s¸ch hoỈc b¶ng chÐp l¹i ®ĩng bµi : Nhµ bµ ngo¹i : 27 ch÷ trong kho¶ng 10 -15 phĩt .
®iỊn ®ĩng vÇn am, ¨p ; c, k vµo chç trèng .
Bµi tËp 2,3 (sgk)
II. Chuẩn bị: bảng phụ viết sẵn:
+ Đoạn văn cần chép
+ Nội dung bài tập 2, 3.
III. Hoạt động dạy và học:
1/ Ổn định lớp:
2/ Kiểm tra bài cũ: 
-Kiểm tra vở của 4, 5 học sinh về nhà phải chép lại bài chính tả.
-Gọi học sinh lên điền vần, chữ: hộp b.., túi x.. tay, voi, chú.. ( hộp bánh, túi xách tay, ngà voi, chú nghé)
3/ Bài mới:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
*Giới thiệu bài: *Giới thiệu bài:
*Hoạt động 1: Viết bài tập chép
-Viết bảng phụ bài “Nhà bà ngoại”
 -Cho học sinh đọc thầm 
-Hướng dẫn phát âm: ngoại, rộng rãi, lòa xòa hiên, khắp vườn. 
-Luyện viết từ khó.
-Hướng dẫn viết vào vở: Đọc từng câu.
-Hướng dẫn học sinh sửa bài: Đọc từng câu.
-Sửa lỗi sai phổ biến (nếu có)
*Nghỉ giữa tiết:
*Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập.
 -Giáo viên hướng dẫn học sinh nêu yêu cầu: 
 + Điền vần ăm hoặc ăp.
 + Điền chữ: c hay k
-3 em đọc bài văn
-Đọc thầm
-Đọc cá nhân, lớp
-Viết bảng con các từ .
-Nghe ( và nhìn bảng) viết từng câu.
-Soát và sửa bài.
-Sửa, ghi ra lề vở.
-Múa hát
Làm bài tập:
-Năm nay, Thắm đã là học sinh lớp Một. Thắm chăm học, biết tự tắm cho mình, biết sắp xếp sách vở ngăn nắp.
-Hát đồng ca, chơi kéo co
4/ Củng cố: 
-Thu chấm- nhận xét : quan sát , theo dõi.
-Tuyên dương những bài viết đẹp.Nhắc nhở các em chưa viết đẹp, trình bày đẹp.
5/ Dặn dò: 
 -Về luyện viết ở nhà._________________________________________
TẬP VIẾT
TÔ CHỮ HOA : E , Ê , G
I. Mục tiêu: 
Tô ®­ỵc các chữ hoa E , Ê , G
- Viết ®ĩng các vần ăm , ăp , ươn, ương ; các từ ngữ : chăm học , khắp vườn , vườn hoa , ngát huơng – chữ thường , cì ch÷ theo vë tËp viÕt ½( Mçi tõ ng÷ viÕt ®­ỵc Ýt nhÊt 1 lÇn) 
II. Chuẩn bị: 
- Bảng phụ viết sẵn mẫu chữ trong nội dung luyện viết của tiết học .
III. Các hoạt động: 
 Kiểm tra bài cũ 
- GV chấm điểm 3 ,4 HS viết bài ở nhà trong vở TV ½
- Mời 3 , 4 HS lên bảng viết các từ ngữ : sao sáng , mai sau, gánh đỡ , sạch sẽ .
 Dạy bài mới 
Hoạt động 1 : Hướng dẫn tô chữ cái hoa 
- Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét:
+ HS quan sát chữ E , G hoa trên bảng phụ và trong vở TV ½.
+ Gv nhận xét về số lượng nét và kiểu .Sau đó nêu quy trình viết ( vừa nói, vừa tô chữ trong khung chữ ).
Chữ Ê : viết như chữ E , có thêm nét mũ .
- HS viết trên bảng con . 
Hoạt động 2: Hướng dẫn viết vần , từ ngữ ứng dụng 
-Hs đọc các vần và từ ngữ ứng dụng : ăm , ăp , ươn , ương ,chăm học , khắp vườn ,vườn hoa , ngát hương .
-Hs quan sát các vần và từ ngữ ứng dụng trên bảng phụ và trong vở TV ½
-HS tập viết trên bảng con.
Hoạt động 3 Hướng dẫn HS viết vào vở 
- HS tập tô các chữ hoa E , Ê , G ; tập viết các vần ăm , ăp , ươn , ương, các từ ngữ : chăm học , khắp vườn , vườn hoa , ngát hương theo mẫu chữ trong vở TV ½
Gv quan sát , hướng dẫn từng em biết cách cầm bút cho đúng , có tư thế ngồi đúng hướng dẫn HS sữa lỗi trong bài viết.
- GV chấm, chữa bài cho HS.
Hoạt động 5 : củng cố, dặn dò
- GV cử một nhóm trọng tài quan sát nhanh bài viết của các bạn, bình chọn người viết đẹp nhất. Gv nhận xét tiết học.
- HS tiếp tục luyện viết trong vở TV1/2 – Phần B.
____________________________________
TOÁN 
TiÕt 105: LUỴÊN TẬP 
I Mục tiêu: Giúp HS :
- BiÕt ®äc ,viÕt, so s¸nh c¸c ssã cã hai ch÷ sè; biÕt t×m sè liỊn saucđa mét sè;biÕt ph©n tÝch sè cã hai ch÷ sèthµnh tỉng cđa sè chơcvµ sè ®¬n vÞ. 
II. Chuẩn bị:Bảng phụ
II.Các hoạt động:
Hoạt động 1 : Hướng dẫn hs làm bài tập 1, 2 ,3 
Bài 1 : Gv giúp HS nêu yêu cầu của bài tập rồi làm và chữa bài .Khi chữa bài nên phối hợp giữa đọc và viết số .
Bài 2 : - GV hướng dẫn HS nhắc lại cách tìm số liền sau của một số (trong phạm vi các số đang học ). Chẳng hạn , muốn tìm số liền sau của 80 ta thê m1 vào 80 ta được 81 , vậy số liền sau của 80 là81 .
- Cho HS làm bài rồi chữa bài .
Bài 3 : Cho hs làm bài và chữa bài .Khi chữa bài nên hỏi một vài HS cách so sánh hai số cụ thể trong bài tập .( Chẳng hạn . 34 90 vì hai số cùng số chục là 9 mà 5 > 0)
Hoat đông 2 : Hướng dẫn hs làm bài 4 
Bài 4 :- GV hướng dẫn HS làm theo mẫu .Chẳng hạn , có thể viết số 87 lên bảng rồi hỏi HS :” 87 gồm mấy chục và mấy đơn vị ?”(87 gồm 8 chục và 7 dơn vị ).Sau đó hướng dẫn HS viết 87= 80 + 7 rồi đọc “tám mươi bảy bằng tám chục cộng bảy đơn vị “.Gọi một vài HS nhắc laị .
- Hướng dẫn HS làm bài rồi chữa bài . Khi chữa bài nên goị HS đọc kết quả ( như nêu ở trên ).
Hoạt động 3 : Củng cố 
-Hướng dẫn HS tập đếm từ 1 đến 99 
-Nhận xét tiết ho ... ạt động:
Tiết 1
 Kiểm tra bài cũ :
2 , 3HS đọc thuộc lòng bài thơ Ai dậy sớm và trả lởi câu hỏi trong SGK 
Dạy bài mới 
 Hoạt động 1: Hướng dẫn HS luyện đọc 
 Gv đọc diễn cảm bài văn : 
 HS luyện đọc
- Luyện đọc tiếng , từ . Chú ý các từ ngữ sau : hoảng lắm , nên sợ , lễ phép , sạch sẽ 
- Luyện đọc câu 
HS tiếp nối nhau đọc trơn từng câu văn .
- Luyện đọc đoạn , bài 
+ Gv có thể chia bài làm 3 đọan để hướng dẫn hs luyện đọc 
Đoạn 1: Hai câu đầu 
Đoạn 2: Câu nói của Sẻ 
Đoạn 3: Phần còn lại 
+ Từng nhóm 3 HS – mỗi em 1 đoạn tiếp nối nhau thi đọc 
+ Thi đọc cả bài giữa các cá nhân hoặc đọc đồng thanh theo đơn vị bàn , nhóm , tổ .Cả lớp và Gv nhận xét .
Hoạt động 2: Ôn các vần uôn , uông 
 – GV nêu yêu cầu 1 trong SGK ( Tìm tiếng trong bài có vần uôn)
- HS tìm nhanh ( muộn ) .Gv nói với HS : vần cần ôn là vần uôn , vần uông .
 – Gv nêu yêu cầu 2.
- 1 HS nhìn tranh , đọc mẫu trong SGK ( chuồn chuồn , buồng chuối )
- Lần lượt từng HS tiếp nối nhau nói nhanh những tiếng các em tìm được . CẢ lớp và GV nhận xét .
Gv nêu yêu cầu 3.
- 1 HS nhìn tranh , đọc mẫu trong SGK ( bé đưa cho mẹ cuộn len ,/ Bé lắc chuông ).
Tiết 2
Hoạt động 3:Tìm hiểu bài đọc và luyện nói 
 HS đọc thầm đoạn 1 và 2 của bài văn , trả lời các câu hỏi sau :
-“ Khi Sẻ bị Mèo chộp được , Sẻ đã nói gì với Mèo ?” Chọn ý trả lời đúng ( ý a – Sao anh không rửa mặt ?”
 HS đọc thầm đoạn cuối , trả lời các câu hỏi :
- “ Sẻ làm gì khi Mèo đặt nó xuống đất?” ( Sẻ vụt bay đi ).
-“ Xếp các ô chữ thành câu nói đúng về chú Sẻ trong bài “.
+ 1 HS đọc các thẻ từ – đọc cả mẫu .
+ 2 , 3 HS lên bẳng thi xếp đúng , nhanh các thẻ từ . 
+ Từng HS làm bài trên bảng , đọc kết quả bài làm .
+ cả lớp và GV nhận xét , chốt lại .
(lời giải : 	
	Sẻ + thông minh
- Gv đọc diẽn cảm lại bài văn , 1, 2 HS đọc lại cả bài .Gv hướng dẫn các em đọc đúng câu hỏi của Sẻ với giọng hỏi , lễ phép ( thể hiện mưu trí của Sẻ ).
Hoạt động 4: Củng cố , dặn dò 
- Gv nhận xét tiết học , biểu dương những HS học tốt .
- Yêu cầu HS về nhà tiếùp tục luyện đọc câu chuyện ; tập kể lại câu chuyện cho người thân nghe ; chuẩn bị bài cho tiết tập đọc : Mẹ và cô. ____________________________________________
TOÁN 
LUYỆN TẬP 
I. Mục tiêu:
- ViÕt ®­ỵc sè cã hai ch÷ sè , viÕt ®­ỵc sè liỊn tr­íc ,sè liỊn saucđa mét sè; so s¸nh c¸c sè ,thø tù sè.
II . Chuẩn bị:Bảng phụ.
III. Các hoạt động:
Hoạt động 1:Gv hướng dẫn HS làm bài 1 ,2 ,3
Bài 1: Hướng dẫn HS nêu cách làm rồi chữa bài . ( có thể cho đọc lại các số vừa viết được ).
Bài 2: - Gọi HS nêu lại cách tìm số liền trước của một số ( chẳng hạn của số 62 ) rồi hướng dẫn HS điền kết quả vaò chỗ chấm . Tiếp đó cho HS làm phần a ) rồi chữa bài .
- Hướng dẫn HS làm phần b) rồi chữa bài ( tương tự như phần a) 
- Cho HS tự làm phần c) rồi chữa bài . ( Có thể so sánh ba số ở từng dòng để thấy quan hệ số liền trước , số liền sau của một số ).
Bài 3: HS tự làm 
Hoạt động 2 :Hướng dẫn làm bài 4
Bài 4 : Hướng dẫn HS Dùng bút chì và thước nối các điểm để được 2 hình vuông (Hình vuông nhỏ có 2 cạnh nằm trên 2 cạnh của hình vuông lớn )
Hoạt động 3 : Củng cố 
-Cho hs đếm 1 đến 100
Nhận xét tiết học .Dặn dò HS ôn bài và làm VBTT. 
___________________________________________
THỦ CÔNG 
CẮT DÁN HÌNH VUÔNG (tiết 2)
I. Mục tiêu:
- HS biết cách kẻ , cắt và dán hình vuông .
- Hs cắt , dán được hình vuông .Cã thĨ kỴ ,c¾t ®­ỵc h×nh vu«ng theo c¸ch ®¬n gi¶n .§­êng kỴ t­¬ng ®èi th¼ng,H×nh d¸n tu¬ng ®èi ph¼ng.
II. Chuẩn bị: 
- Chuẩn bị 1 hình vông mẫu bằng giấy màu trên nền tờ giấy trắng kẻ ô.
- 1 tờ giấy kẻ ô có kích thước lớn .
- Bút chì , thước kẻ , kéo , hồ dán .
III. Các hoạt động:
Hoạt động 1: Học sinh thực hành 
- Gv nhắc lại 2 cách cắt hình vuông để HS nhớ lại .
- Gv nhắc lại mặt trái tờ giấy màu để thực hành .
 Thực hiện quy trình kẻ hình vuông có độ dài các cạnh là 7 ô, theo 2 cách đã học ở tiết1. Sau khi kẻ xong hình vuông thì cắt rời hình và dán sản phẩm vào vở thủ công .
Trong lúc HS thực hành , Gv theo dõi , giúp đỡ những em còn lúng túng khó hoàn thành sản phẩm .
Hoạt động 2: Nhận xét , dặn dò 
- Gv nhận xét về tinh thần học tập của HS , về sự chuẩn bị đồ dùng học tập và kĩ năng kẻ , cắt , dãn hình .
- HS chuẩn bị giấy màu , 1 tờ giấy vở có kẻ ô , thước kẻ , kéo , bút chì , hồ dán để học bài “ Cắt , dán hình tam giác “.
___________________________________________
Thứ s¸u ngày19 tháng 03 năm 2010
chÝnh t¶
C©u ®è
I. Mục tiêu:
- Nh×n s¸ch hoỈc b¶ng chÐp l¹i ®ĩng bµi c©u ®è vỊ con ong ; 16 ch÷ trong kho¶ng 8- 10 phĩt.
- ®iỊn ®ĩng c¸c ch÷ ch, tr, v, d.hoỈc gi vµo chç trèng.
Bµi tËp 2 a hoỈc b
II. Chuẩn bị: Bảng phụ.
III. Các hoạt động:
Hoạt động 1: Khởi động: Hát
Kiểm tra bài. GV chấm vở một số hS về nhà chép lại. Viết những từ từ nhiều HS viết sai .Nhận xét
Bài mới:
Giới thiệu bài + ghi tựa.
 Hướng dẫn HS nghe- chép:
-GV treo bảng phụ
-Yêu cầu HS đọc .
Giáo viên đọc cho HS nghe và viết vào vở. Giáo viên quan sát, uốn nắn cách ngồi, cách cầm bút của học sinh. Nhắc học sinh viết tên bài vào trang. Chữ đầu đoạn văn lùi vào 1 ô. Sau dấu chấm phải viết hoa.
-Soát lỗi.
-Giáo viên đọc đoạn văn cho học sinh soát lỗi, đánh vần những chữ khó viết.
-Giáo viên thu vở và chấm một số bài.
Hướng dẫn học sinh làm bài tập chính tả:
-Bài 2: Điền chữ ch- tr
HS quan sát tranh, làm miệng, làm vào vở
-Bài 3: Điền chữ v- d- gi:
Tương tự như trên
-Giáo viên sửa bài, nhận xét
-Chấm bài
 Củng cố, dặn dò: 
-Nhận xét tiết học
-Khen các em viết đẹp, có tiến bộ.
-Dặn học sinh nhớ cách sửa lỗi chính tả mà các em viết sai trong bài. 
________________________________________
KĨ chuyƯn
TRÍ KHÔN
I. Mục tiêu: 
-kĨ l¹i ®­ỵc mét ®o¹n c©u chuyƯn dùa theo tranh vµ gỵi ý d­íi tranh.
- HiĨu néi dung cđa c©u cuyƯn : TrÝ kh«n cđa con ng­êi giĩp con ng­êi lµm chđ ®­ỵc mu«n loµi.
II. Chuẩn bị:
-Tranh minh hoạ truyện trong SGK
- Bảng ghi gợi ý 4 đoạn của chuyện .
III. Các hoạt động dạy và học :
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Bài cũ : yêu cầu xem tranh kể lại câu chuyện “Cô bé trùm khăn đỏ ”
2. Bài mới : Giới thiệu bài “Trí khôn”
- GV kể lần 1 (tóm tắt nội dung)
- Kể lần 2, kết hợp cho HS quam sát tranh vẽ 
- Hướng dẫn HS kể lại nội dung câu chuyện theo nội dung câu hỏi
+ Tranh 1 : Hổ thấy gì ?
+ Tranh 2 : Hổ và Trâu nói gì với nhau ?
+ Tranh 3 : Hổ nói gì với người ? 
+ Tranh 4: Câu chuyện kết thúc như thế nào ?
- Trò chơi giữa tiết 
+ Gọi HS nhìn tranh kể lại toàn bộ câu chuyện 
+ Câu chuyện này cho em biết điều gì ?
- Cá nhân nhắc tên câu chuyện 
- Thấy bác nông dân và Trâu đang cày ruộng
- Trâu kia! Anh to lớn sao phải kéo cày ?
- Hổ hỏi : Trí khôn của anh đâu ?
- Hổ bị trói và bị đốt cháy 
- Múa hát 
- Ba em kể 
- Con Hổ to lớn nhưng rất ngốc nghếch không biết trí khôn là gì ?
- Con người nhỏ bé nhưng có trí khôn
- Con người thông minh tài trí nên buộc các con vật to xác như trâu và hổ phải phục tùng và sợ hãi 
3. Củng cố : Giáo dục HS qua câu chuyện. Em thích nhân vận nào ? Vì sao ?
4. Dặn dò : Ôn lại câu chuyện, chuẩn bị câu chuyện “Sư tử và Chuột”
TOÁN 
Tiết 108: LUYỆN TẬP CHUNG
I. Mục tiêu:
- BiÕt ®ọc , viết , so sánh các số có hai chữ số 
- BiÕt gi¶ito¸n cã mét phÐp céng. .
II. Chuẩn bị:Đồ dùng phục vụ trò chơi.
Hoạt động 1:GV hướng dẫn HS làm bài 1 , 2, 3
BaØi 1 : Cho HS tự làm bài rôì sửabài .
Bài 2: Cho HS tự làm bài rồi sửa bài .
Gv có thể cho 9 đọc , viết nhều số khác nữa.
Bài 3 : Cho HS tự làm bài rồi chữa baì . Khi chữa bài có thể tập cho HS nêu cách nhận biết , trong hai số đã cho số đã cho số nào lớn hơn ( hoặc bé hơn ) số kia .
Chẳng hạn : 45 <47 vì hai số này đều có 4 chục , mà 5 < 7 nên 45 < 47
Hoạt động 2 : Hướng dẫn hs làm bài 4 ,5
BÀi 4 : Cho HS đọc thầm đề toán rồi nêu tóm tắt đề toán , chẳng hạn :
Có :	10 cây cam
Có : 	8 cây chanh 
Tất cả có  cây ?
Cho HS tự giải bài toán rồi chữa bài 
Bài 5 : Cho HS tự làm bài .( số lớn nhất có hai chữ số là 99)
 có thể hỏi số bé nhất có hai chữ số là số nào ? Số lớn nhất có một chữ số là số nào 
Hoạt động 3 : Củng cố 
Hs đếm số từ 1 đến 100
Nhận xét tiết học .Dặn dò HS làm VBTT.
___________________________________________
 ThĨ dơc
________________________________________________
SINH HOẠT 
I. Mục tiêu:
- Kiểm điểm các hoạt động thi đua trong tuần.
- Rút ra ưu điểm, khuyết điểm.
- Đề ra phương hướùng tuần tới.
II. Chuẩn bị: nội dung sinh hoạt
III. Các hoạt động:
 Hoạt động1: Khởi động : Hát
Hoạt động2: Kiểm điểm các hoạt động trong tuần:
1/Họctập:
2/Vệsinh:
3/Truybài:..
4/Tácphong
5/:Xếphàng:.
6/Chuyêncần:
 GV tổng kết: ..
Tuyêndương:.....
Nhắcnhở:
Nhận xét chung:
 Hoạt động 3 : Đề ra phương hướng tuần tới.
- Đi học đều, đúng giờ, nghỉ học phải cólý do chính đáng
- Vệ sinh lớp học và cá nhân sạch sẽ.
- Mang vở theo đúng thời khóa biểu.

Tài liệu đính kèm:

  • docGA 1 TUAN 27 CKT.doc