Giáo án Tổng hợp môn học khối 1 - Tuần học 1

Giáo án Tổng hợp môn học khối 1 - Tuần học 1

 Bài 1: THƯỜNG THỨC MĨ THUẬT

XEM TRANH THIẾU NHI ( Đề tài môi trường )

I- MỤC TIÊU.

- HS tiếp xúc, làm quen với tranh của thiếu nhi, của họa sĩ về đề tài của môi trường.

- HS biết cách mô tả, nhận xét hình ảnh, màu sắc trong tranh.

- HS có ý thức bảo vệ môi trường.

II- THIẾT BỊ DẠY- HỌC.

 GV: - Sưu tầm 1 số tranh về bảo vệ môi trường.

 - Tranh của họa sĩ vẽ về đề tài môi trường.

 HS: - Sưu tầm tranh ảnh về môi trường.

 - Giấy vẽ hoặc vở Tập vẽ, bút chì, tẩy, màu,.

III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC.

 

doc 42 trang Người đăng haihoa92 Ngày đăng 29/07/2019 Lượt xem 95Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tổng hợp môn học khối 1 - Tuần học 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn 1
 Bài 1: THƯỜNG THỨC MĨ THUẬT
XEM TRANH THIẾU NHI ( Đề tài môi trường )
I- MỤC TIÊU.
- HS tiếp xúc, làm quen với tranh của thiếu nhi, của họa sĩ về đề tài của môi trường.
- HS biết cách mô tả, nhận xét hình ảnh, màu sắc trong tranh.
- HS có ý thức bảo vệ môi trường.
II- THIẾT BỊ DẠY- HỌC.
 GV: - Sưu tầm 1 số tranh về bảo vệ môi trường.
 - Tranh của họa sĩ vẽ về đề tài môi trường.
 HS: - Sưu tầm tranh ảnh về môi trường.
 - Giấy vẽ hoặc vở Tập vẽ, bút chì, tẩy, màu,...
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
- Giới thiệu bài mới. Tranh vẽ của thiếu nhi rất đỗi quen thuộc đối với chúng ta
HĐ1: Xem tranh.
- GV treo 1 số bức tranh về đề tài môi trường và gợi ý.
- GV y/c HS chia nhóm và phát phiếu học tập
- GV y/c các nhóm trình bày.
 + Tranh vẽ hoạt động gì ?
+ Hình ảnh nào là chính, hình ảnh nào là phụ?
+ Hình dáng, động tác của hình ảnh chính như thế nào ?
+ Diễn ra ở đâu ?
+ Trong tranh được sử dụng những màu nào?
+ Màu nào được sử dụng nhiều nhất ?
- GV tóm tắt.
+ Xem tranh, tìm hiểu tranh là tiếp xúc với cái đẹp để yêu thích cái đẹp.
+ Xem tranh cần có những nhận xét của riêng mình...
HĐ2: Nhận xét, đánh giá.
- GV nhận xét chung về tiết học.
- Khen gợi, biểu dương 1 số HS và các nhóm tích cực phát biểu XD bài.
- GV động viên HS yếu...
* Dặn dò: 
- Về nhà quan sát 1 số đồ vật có trang trí Về nhà quan sát 1 số đồ vật có trang trí đường diềm.
- Nhớ đưa vở, bút chì, tẩy, màu,... để học Về nhà quan sát 1 số đồ vật có trang trí đường diềm.
- 
- HS lắng nghe.
- HS quan sát tranh và lắng nghe.
- HS chia nhóm và thảo luận.
- Đại diện nhóm trình bày.
N1: Tranh vẽ về đề tài vệ sinh môi trường.
N2: + Hình ảnh chính là các cô, các chú, các anh, chị,..đang làm vệ sinh
+ Hình ảnh phụ: cây cối, nhà cửa,...
N3: Có sự thay đổi về hình dáng như: đứng, cúi, ngồi, khom,...
N4: Ở sân trường, đường phố, xóm làng,...
N5: Màu xanh, màu vàng,...
N6: HS trả lời theo cảm nhận riêng.
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe nhận xét, đánh giá.
- HS lắng nghe dặn dò.
Bài 2: VẼ TRANG TRÍ
VẼ TIẾP HỌA TIẾT VÀ VẼ MÀU VÀO ĐƯỜNG DIỀM
I- MỤC TIÊU.
- HS tìm hiểu cách trang trí đường diềm đơn giản.
- HS vẽ tiếp họa tiết và vẽ màu vào đường diềm.
- HS thấy được vẽ đẹp của các đồ vật được trang trí đường diềm.
II- THIẾT BỊ DẠY- HỌC.
 GV: - Một số đồ vật có trang trí đường diềm.
 - Một số bài vẽ của HS lớp trước.
 - Hình gợi ý cách vẽ.
 HS: Vở Tập vẽ 3, bút chì, tẩy, màu, thước,...
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
- Giới thiệu bài mới.Trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều đồ vật được trang trí bằng những họa tiết rất đẹp
HĐ1: Hướng dẫn HS quan sát và n.xét.
- GV cho HS xem 1 số bài trang trí đường diềm và gợi ý.
+ Họa tiết đưa vào trang trí đường diềm ?
+ Những họa tiết giống nhau vẽ như thế nào.
+ Màu sắc ?
- GV tóm tắt.
- GV cho HS xem 2 mẫu đường diềm đã chuẩn bị và gợi ý.
+ Em có nhận xét gì về 2 đường diềm ?
+ Các họa tiết được sắp xếp như thế nào ?
+ Được vẽ màu như thế nào ?
HĐ2: Hướng dẫn HS cách vẽ họa tiết.
- GV y/c HS quan sát hình ở vở Tập vẽ 3.
- GV vẽ minh họa bảng và hướng dẫn .
+ Cách phác trục để vẽ họa tiết đối xứng cho đều và cân đối.
+ Vẽ họa tiết giống với họa tiết có sẵn.
+ Những họa tiết giống nhau vẽ bằng nhau.
+ Vẽ màu theo ý thích.
HĐ3: Hướng dẫn HS thực hành.
- GV nêu y/c vẽ bài.
- GV bao quát lớp, nhắc nhở HS vẽ tiếp họa tiết sao cho cân đối và bằng nhau, vẽ màu giống nhau hoặc vẽ màu xen kẻ,...
- GV giúp đỡ HS yếu, động viên HS khá,giỏi
HĐ4: Nhận xét, đánh giá.
- GV chọn bài vẽ đẹp, chưa đẹp để n.xét.
- GV gọi 2 đến 3 HS nhận xét.
- GV nhận xét.
* Dặn dò.
- Về nhà quan sát 1 số quả.
- HS quan sát và trả lời câu hỏi.
+ Hoa, lá, các con vật,...
+ Họa tiết giống nhau vẽ bằng nhau...
+ Vẽ màu làm nổi bật họa tiết,...
- HS lắng nghe.
- HS quan sát và trả lời.
+ HS trả lời theo cảm nhận riêng.
+ HS trả lời.
+ Vẽ có màu đậm, màu nhạt,...
- HS quan sát.
- HS quan sát và lắng nghe.
- HS vẽ tiếp họa tiết vào đường diềm.
- Vẽ màu theo ý thích.
- HS đưa bài lên để nhận xét.
- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe dặn dò.
Tuaàn 3
Bài 3: VẼ THEO MẪU
VẼ QUẢ
I- MỤC TIÊU.
- HS biết phân biệt màu sắc, hình dáng 1 vài loại quả.
- HS biết cách vẽ và vẽ được hình 1 vài loại quả và vẽ màu theo ý thích.
- HS cảm nhận được vẽ đẹp của các loại quả.
II- THIẾT BỊ DẠY- HỌC:
 - GV: - Một vài loại quả sẵn có ở địa phương,...
 - Tranh, ảnh 1 số loại quả. Bài vẽ của HS năm trước.
 HS: Giấy vẽ hoặc vở thực hành.
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
- Giới thiệu bài mới: Các em đã được biết rất nhiều loại quả có nhiều hình dáng với vẻ đẹp khác nhau
HĐ1: Hướng dẫn HS quan sát, n.xét.
- GV giới thiệu 1 số loại quả và gợi ý.
+ Tên các loại quả ?
+ Đặc điểm, hình dáng ?
+ Màu sắc của các loại quả ?
- GV tóm tắt.
-GV cho HS xem bài vẽ của HS năm trước và gợi ý: bố cục, hình ảnh, màu sắc,...
HĐ2: Hướng dẫn HS cách vẽ.
- GV y/c HS nêu các bước tiến hành vẽ theo mẫu.
- GV đặt mẫu vẽ và hướng dẫn.
+ So sánh, ước lượng chiều cao, chiều ngang của vật mẫu.
+ Phác hình dáng quả.
+ Vẽ chi tiết, hoàn chỉnh hình.
+ Vẽ màu theo ý thích.
HĐ3: Hướng dẫn HS thực hành.
- GV y/c HS chia nhóm.
- GV bao quát các nhóm, nhắc nhở các nhóm quan sát kỉ mẫu để vẽ. Vẽ bố cục sao cho cân đối,..vẽ màu theo ý thích.
- GV giúp đỡ HS yếu, động viên HS khá, giỏi.
HĐ4: Nhận xét, đánh giá.
- GV y/c các nhóm lên trình bày sản phẩm.
- GV gọi 2 đến 3 HS nhận xét.
- GV nhận xét.
* Dặn dò:
- Quan sát các hoạt động của trường,...
- Đưa Vở, bút chì,tẩy, màu,.../.
- HS quan sát và nhận xét.
+ Quả cam, quả ổi, quả xoài,...
+ Có dạng hình tròn,...
+ Quả xoài có màu vàng, quả ổi có
 màu xanh,...
- HS lắng nghe.
- HS quan sát và nhận xét.
- HS nêu các bước tiến hành vẽ theo mẫu.
- HS quan sát và lắng nghe.
- HS chia nhóm.
- HS đặt mẫu vẽ, vẽ bài theo nhóm
- Vẽ màu theo ý thích.
- Đại diện nhóm lên trình bày s/p.
- HS nhận xét về bố cục, hình ảnh , màu sắc,...
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe dặn dò.
Tuaàn 4	Bài 4: Vẽ tranh
ĐỀ TÀI TRƯỜNG EM
I- MỤC TIÊU.
- HS biết tìm, chọn nội dung phù hợp.
- HS vẽ được tranh đề tài Trường em.
- HS thêm yêu mến trường lớp.
II- THIẾT BỊ DẠY -HỌC.
 GV: - SGK, SGV, một số tranh ảnh về trường học.
 - Hình gợi ý cách vẽ
 - Bài vẽ của HS lớp trước về đề tài nhà trường.
 HS: - SGK, sưu tầm tranh ảnh về trường học.
 - Giấy vẽ hoặc vở thực hành, bút chì, tẩy, màu,...
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
- Giới thiệu bài mới.
HĐ1:Tìm và chọn nội dung đề tài.
- GV y/c HS xem tranh, ảnh về đề tài nhà trường và đặt câu hỏi.
+ Những bức tranh này có nội dung gì ?
+ Có những hình ảnh nào ?
+ Màu sắc trong tranh ?
- GV nhận xét.
- GV y/c HS nêu 1 số nội dung về đề tài trường em ?
- GV tóm tắt.
HĐ2: Hướng dẫn HS cách vẽ.
- GV y/c HS nêu các bước tiến hành vẽ tranh?
- GV hướng dẫn vẽ tranh ở bộ ĐDDH.
HĐ3: Hướng dẫn HS thực hành.
- GV nêu y/c vẽ tranh.
- GV bao quát lớp nhắc nhở HS vẽ hình ảnh chính nổi bật nội dung, vẽ màu theo ý thích.
-GV giúp đỡ HS yếu, động viên HS khá,giỏi
* Lưu ý: Không được dùng thước để vẽ.
HĐ4: Nhận xét, đánh giá.
- GV chọn 1 số bài đẹp,chưa đẹp để nh.xét
 - GV gọi 2 đến 3 HS nhận xét.
- GV nhận xét, đánh giá bổ sung.
* Dặn dò:
- Quan sát các loại quả.
- Đưa vở, giấy màu, hồ dán, đất sét, màu.../.
- HS quan sát và trả lời câu hỏi.
+ phong cảnh trường em, giờ ra chơi
trên sân trường,...
+ Người, nhà, sân trường, cột cờ,...
+ Có đậm, nhạt, màu sắc tươi vui,...
- HS lắng nghe.
- HS trả lời: đến trường, tan học, giờ học trên lớp,...
- HS lắng nghe.
-HS trả lời:
B1: Vẽ mảng chính, mảng phụ.
B2: Vẽ hình ảnh.
B3: Vẽ chi tiết hoàn chỉnh hình.
B4: Vẽ màu.
- HS quan sát và lắng nghe.
- HS vẽ bài sáng tạo, vẽ màu theo ý thích,...
- HS đưa bài lên để nhận xét.
- HS nhận xét về nội dung, hình ảnh,
màu sắc,...
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe dặn dò.
Tuaàn 5
Bài 5: TẬP NẶN TẠO DÁNG TỰ DO
NẶN HOẶC VẼ, XÉ DÁN HÌNH QUẢ
I- MỤC TIÊU.
- HS nhận biết hình, khối của 1 số quả.
- HS nặn được 1 vài quả gần giống với mẫu
II- THIẾT BỊ DẠY -HỌC.
 GV: - Sưu tầm tranh, ảnh 1 số loại quả có hình dáng, màu sắc đẹp.
 - Một vài loại quả thực như: quả cam, chuối, xoài, măng cụt,...
 - Bài tạo dáng của HS lớp trước.
 HS: - Đất nặn hoặc giấy màu.
 - Giấy hoặc vở Tập vẽ, màu vẽ các loại,...
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
- Giới thiệu bài mới.
HĐ1: Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét.
- GV cho HS xem 1 số loại quả và gợi ý.
+ Tên của quả ?
+ Đặc điểm, hình dáng của quả ?
+ Quả có màu gì ?
- GV tóm tắt.
- GV cho HS xem 1 số bài tạo dáng của HS.
HĐ2: Hướng dẫn HS cách tạo dáng.
- GV hướng dẫn cách nặn.
+ Chọn đất màu thích hợp.
+ Nhào đất nặn cho dẻo, mềm.
+ Nặn thành khối hình dáng của quả.
+ Nắn, gọt dần cho giống với mẫu.
+ Gắn, dính các chi tiết hoàn chỉnh quả.
HĐ3: Hướng dẫn HS thực hành.
- GV y/c HS chia nhóm.
- GV nêu y/c các nhóm đặt mẫu để nặn hoặc vẽ, xé dán hình quả.
- GV bao quát lớp, nhắc nhở các nhóm tạo dáng sao cho gần giống với mẫu, chọn màu theo ý thích,....
- GV giúp đỡ HS yếu, động viên HS khá, giỏi
HĐ4: Nhận xét, đánh giá.
- GV y/c các nhóm trình bày sản phẩm.
- GV gọi 2 đến 3 HS nhận xét.
- GV nhận xét.
* Dặn dò:
- Về nhà quan sát 1 số đồ vật có trang trí hình vuông.
- Đưa vở, bút chì, tẩy, màu,.../.
- HS quan sát và trả lời.
+ Quả cam, quả chuối, quả măng cụt
+ Dạng hình tròn,...
+ Màu vàng, màu xanh,...
- HS lắng nghe.
- HS quan sát và nhận xét.
- HS quan sát và lắng nghe.
- HS chia nhóm.
- HS đặt mẫu vẽ và tạo dáng hình
 quả theo nhóm, chọn màu theo ý thích.
- Đại diện nhóm trình bày sản phẩm.
- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe dặn dò.
Tuaàn 6
Bài 6: VẼ TRANG TRÍ
VẼ TIẾP HỌA TIẾT VÀ VẼ MÀU HÌNH VUÔNG
I- MỤC TIÊU.
- HS biết thêm về trang trí hình vuông.
- HS vẽ tiếp họa tiết và vẽ màu hình vuô ... TIÊU:
 - HS nhận biết hình dáng, đặc điểm và màu sắc của 1 số con vật.
 - HS biết cách vẽ và vẽ được tranh về con vật, vẽ màu theo ý thích.
 - HS có ý thức chăm sóc và bảo vệ các con vật. 
II- THIẾT BỊ DẠY- HỌC:
 GV: - Chuẩn bị tranh ảnh 1 số con vật. Hình gợi ý cách vẽ.
 - Bài vẽ con vật của HS lớp trước.
 HS: - Tranh, ảnh 1 số con vật con vật.
 - Giấy vẽ hoặc vở thực hành, bút chì, tẩy, màu,...
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
5
phút
5
phút
20
phút
5
phút
- Giới thiệu bài mới.
HĐ1: Tìm và chọn nội dung đề tài.
- GV cho HS xem tranh và đặt câu hỏi:
+ Tên con vật ?
+ Hình dáng, màu sắc con vật ?
+ Các bộ phận chính của con vật ?
+ Em hãy kể 1 số con vật mà em biết ?
+ Em thích con vật nào nhất ? Vì sao ?
- GV tóm tắt:
HĐ2: Hướng dẫn HS cách vẽ.
- GV y/c nêu cách vẽ tranh con vật.
- GV vẽ minh hoạ và hướng dẫn.
+ Vẽ hình dáng con vật.
+ Vẽ thêm cảnh vật phù hợp.
+ Vẽ màu theo ý thích.
HĐ3: Hướng dẫn HS thực hành.
- GV nêu y/c vẽ bài.
- GV gọi 2 đến 3 HS và đặt câu hỏi:
+ Em chọn con vật nào để vẽ.
+ Để bức tranh sinh động ,em vẽ thêm hình ảnh nào nữa ?
- GV bao quát lớp, nhắc nhở HS nhớ lại đặc điểm, hình dáng, màu sắc con vật yêu thích để vẽ.
- GV giúp đỡ HS yếu, động viên HS K,G,
HĐ4: Nhận xét, đánh giá:
-GV chọn 1 số bài vẽ đẹp, chưa đẹp để n.xét 
- GV gọi 2 đến 3 HS nhận xét.
- GV nhận xét đánh giá bổ sung.
* Dặn dò: 
- Quan sát hình dáng của người thân, bạn bè.
- Đưa vở, đất nặn hoặc giấy màu, hồ dán,.../.
- HS quan sát và lắng nghe.
+ Con mèo, con gà, con chó,...
+ HS trả lời thao cảm nhận riêng.
+ Đầu, thân, chân,...
+ Con thỏ, con vịt, con lợn, con trâu.
+ HS trả lời theo cảm nhận riêng.
- HS lắng nghe.
- HS trả lời.
- HS quan sát và lắng nghe.
- HS vẽ con vật yêu thích.
- HS trả lời:
+ HS trả lời theo cảm nhận riêng.
+ Hình ảnh phụ: cây, nhà,...
- Vẽ màu theo ý thích.
- HS đưa bài lên để nhận xét.
- HS n.xét về cách sắp xếp hình vẽ, h.dáng con vật, h.ảnh phụ màu sắc và chọn ra bài vẽ đẹp nhất
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe dặn dò.
IV – Rút kinh nghiệm :
.
Ngày soạn:
Ngày giảng:
Phân trường Bản Chiếu:
Phân trường Lũng Cam:
Bài 32: Tập nặn tạo dáng tự do
NẶN HOẶC VẼ, XÉ DÁN HÌNH DÁNG NGƯỜI
I- MỤC TIÊU.
- HS nhận biết hình dáng của người đang hoạt động.
- HS biết cách nặn hoặc vẽ, xé dán và nặn hoặc vẽ, xé dán được hình dáng người.
- Nhận biết vẻ đẹp của hình dáng con người khi hoạt động.
II- THIẾT BỊ DẠY - HỌC.
 GV: - Sưu tầm tranh ảnh về các dáng người,hoặc tượng,...
 - Bài thực hành của HS lớp trước. Đất nặn, giấy màu,...
 HS: - Đất nặn, các đồ dùng để nặn, vở, giấy màu, hồ dán,...
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC.
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
5
phút
5
phút
20
phút
5
phút
- Giới thiệu bài mới.
HĐ1: Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét.
- GV cho HS xem tranh ảnh 1 số dáng người và đặt câu hỏi:
+ Dáng người đang làm gì ?
+ Gồm những bộ phận chính nào ?
+ Màu sắc ?
- GV cho HS xem bài nặn của HS lớp trước.
- GV tóm tắt:
HĐ2:Hướng dẫn HS cách nặn, vẽ, xé dán.
1. Cách nặn: GV y/c HS nêu cách nặn 
- GV nặn minh họa và hướng.
C1: Nặn từng bộ phận rồi ghép,dính với
 nhau và tạo dáng.
C2: Từ 1 thỏi đất nặn thành dáng người.
2. Cách xé dán: GV y/c HS nêu cách xé,dán.
- GV minh họa.
+ Chọn màu giấy cho các bộ phận: đầu, mình
+ Xé các bộ phận và xé thêm hình ảnh phụ
+ Sắp xếp hình ảnh và dán hình phù hợp.
3. Cách vẽ: GV y/c HS nêu cách vẽ.
- GV hướng dẫn: Vẽ từng bước như h/dẫn.
HĐ3: Hướng dẫn HS thực hành.
- GV y/c HS chia nhóm.
- GV bao quát lớp,nhắc nhở các nhóm tìm và nặn theo chủ đề. Nặn bộ phận chính trước nặn chi tiết và tạo dáng cho sinh động,...
- GV giúp đỡ HS yếu, động viên HS K,G
HĐ4: Nhận xét, đánh giá.
- GV y/c các nhóm trình bày sản phẩm.
- GV gọi 2 đến 3 HS nhận xét.
- GV nhận xét, đánh giá bổ sung.
* Dặn dò: - Sưu tầm tranh thiếu nhi.
- Nhớ đưa vở,.../.
- HS quan sát và trả lời câu hỏi.
+ Đang chạy nhảy,đi,đứng,cúi,ngồi...
+ Đầu, mình, chân, tay, cổ,...
+ Tươi vui,...
- HS quan sát và trả lời .
- HS lắng nghe.
- HS trả lời:
- HS quan sát và lắng nghe.
- HS trả lời.
- HS quan sát và lắng nghe.
- HS trả lời.
- HS lắng nghe.
- HS ngồi theo nhóm 4.
- HS nặn, hoặc vẽ, xé dán, tạo dáng người theo nhóm, tìm và chọn nội dung, chủ đề, màu theo ý thích,...
- Đại diện nhóm trình bày sản phẩm
- HS nhận xét về nội dung, hình ,...
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe dặn dò.
IV – Rút kinh nghiệm :
.
Ngày soạn:
Ngày giảng:
Phân trường Bản Chiếu:
Phân trường Lũng Cam:
Bài 33: THƯỜNG THỨC MĨ THUẬT
XEM TRANH THIẾU NHI THẾ GIỚI
I- MỤC TIÊU.
- HS tìm hiểu nội dung các bức tranh.
- HS nhận biết được vẽ đẹp của các bức tranh qua bố cục, hình ảnh, màu sắc,...
- HS quí trọng tình cảm mệ con và bạn bè.
II- THIẾT BỊ DẠY - HỌC.
 GV: - Tranh ở vở Tập vẽ 3.
 - Một vài bức tranh của thiếu nhi Việt Nam và thế giới có cùng đề tài.
 HS: Vở Tập vẽ 3, sưu tầm tranh của thiếu nhi.
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC.
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
15
phút
15
phút
5
phút
- Giới thiệu bài mới.
HĐ1: Hướng dẫn HS xem tranh.
1.Tranh Mẹ tôi của xvét-ta Ba- la- nô- va.
- GV y/c HS chia nhóm và quan sát tranh.
- GV phát phiếu học tập cho các nhóm và y/c các nhóm trình bày.
+ Trong tranh có những hình ảnh nào ?
+ Hình ảnh nào được vẽ nổi bật nhất ?
+ Tình cảm của mẹ đối với em bé biểu hiện như thế nào ?
+ Tranh vẽ cảnh diễn ra ở đâu ?
+ Trong tranh được sử dụng màu nào ?
+ Hình ảnh trong tranh được vẽ như thế nào ?
- GV yêu cầu các nhóm bổ sung cho nhau.
- GV tóm tắt.
2. Tranh Cùng giã gạo của Xa- rau- giu 
Thê prông krao.
- GV y/c HS quan sát tranh.
- GV phát phiếu học tập, y/c các nhóm thảo luận và trình bày.
+ Tranh vẽ cảnh gì ?
+Các dáng của những người giống nhau không. 
+ Tranh vẽ những hình ảnh nào ?
+ Hình ảnh nào là chính trong bức tranh ?
+ Trong tranh có những màu nào ?
+ Em có thích bức tranh này không ?
- GV y/c HS bổ sung cho các nhóm.
- GV tóm tắt.
 HĐ2: Nhận xét, đánh giá.
- GV nhận xét chung về tiết học. Biểu dương các nhóm tích cực phát biểu XD bài, động viên nhóm yếu,...
* Dặn dò: 
- Sưu tần tranh về các hoạt động mùa hè.
- Đưa vở, bút chì, tẩy, màu,.../.
- HS chia nhóm và quan sát tranh.
- HS thảo luận theo nhóm và trả lời.
N1: Có mẹ và bé, bình hoa, bàn,...
N2: Hình ảnh chính là mẹ và bé.
N3: mẹ vòng tay ôm bé vào lòng, thể hiện sự chăm sóc, yêu thương,...
N4: Tranh vẽ cảnh ở trong phòng,...
N5: Màu đỏ, hồng, nâu, xanh,...
N6: Hình vẽ ngộ nghĩnh,...
- HS bổ sung cho các nhóm.
- HS lắng nghe.
- HS quan sát tranh.
- HS thảo luận theo nhóm và trình bày.
+ Tranh vẽ cảnh giã gạo,...
+ Mỗi người 1 dáng vẽ khác nhau.
+ Người, nhà, cây cối, dòng sông,...
+ H.ảnh chính những người giã gạo.
+ Màu xanh, vàng, nâu,...
+ HS trả lời theo cảm nhận riêng.
- HS bổ sung cho các nhóm.
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe dặn dò.
IV – Rút kinh nghiệm :
.
Ngày soạn:
Ngày giảng:
Phân trường Bản Chiếu:
Phân trường Lũng Cam:
Bài 34: Vẽ tranh
ĐỀ TÀI MÙA HÈ
I- MỤC TIÊU.
- HS hiểu được nội dung đề tài.
- HS biết cách vẽ và vẽ được tranh theo đề tài.
- HS yêu thích các hoạt động trong mùa hè.
II- THIẾT BỊ DẠY -HỌC.
 GV: - Sưu tầm tranh ảnh về đề tài mùa hè.
 - Bài vẽ của HS các lớp trước. Hình gợi ý cách vẽ.
 HS: - Tranh ảnh về các hoạt động vui chơi trong mùa hè.
 - Giấy vẽ hoặc vở thực hành, bút chì, tẩy, màu,...
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC .
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
5
phút
5
phút
20
phút
5
phút
- Giới thiệu bài mới.
HĐ1: Tìm và chọn nội dung đề tài.
- GV treo 1 số bức tranh về đề tài hoạt động trong mùa hè và đặt câu hỏi.
+ Những bức tranh có nội dung gì ?
+ Hình ảnh nào là chính ?
+ Màu sắc trong tranh ?
- GV tóm tắt.
- GV y/c HS nêu 1 số hoạt động trong mùa
 hè ?
HĐ2: Hướng dẫn HS cách vẽ.
- GV y/c HS nêu các bước tiến hành vẽ tranh đề tài.
- GV tổ chức trò chơi: y/c HS lên bảng sắp xếp các bước vẽ tranh đề tài. 
- GV hướng dẫn ở bộ ĐDDH.
B1: vẽ mảng chính, mảng phụ.
B2: Vẽ hình ảnh.
B3: Vẽ chi tiết, hoàn chỉnh hình.
B4: Vẽ màu theo ý thích.
HĐ3: Hướng dẫn HS thực hành.
- GV nêu y/c vẽ bài.
- GV bao quát lớp, nhắc nhở HS tìm và chọn nội dung theo ý thích. Vẽ hình ảnh nổi bật nội dung đề tài, vẽ màu theo ý thích,...
- GV giúp đỡ HS yếu, động viên HS K,G,...
* Lưu ý: không được dùng thước,...
HĐ4: Nhận xét, đánh giá.
- GV chọn 1 số bài vẽ đẹp, chưa đẹp để n.xét
- GV gọi 2 đến 3 HS nhận xét.
- GV nhận xét, đánh giá bổ sung.
* Dặn dò: 
- Tìm và chọn bài đẹp để trưng bày s/phẩm.
- HS quan sát tranh và trả lời.
+ Thả diều, cắm trại, về thăm ông, bà
+ H.ảnh chính là các bạn thiếu nhi,...
+ Màu sắc tươi, sáng,...
- HS quan sát và lắng nghe.
- Đi câu cá, đá bóng, văn nghệ, đi tham quan, trồng cây,...
- HS trả lời:
- HS lên bảng để sắp xếp các bước tiến hành.
- HS quan sát và lắng nghe.
- HS vẽ bài: tìm và chọn nội dung phù hợp,... vẽ màu theo ý thích.
- HS đưa bài lên để nhận xét.
- HS nhận xét về nội dung, hình ảnh, màu sắc,...và chọn ra bài vẽ đẹp nhất.
- HS quan sát và lắng nghe.
- HS lắng nghe dặn dò.
IV – Rút kinh nghiệm :
.
Ngày soạn:
Ngày giảng:
Phân trường Bản Chiếu:
Phân trường Lũng Cam:
Bài 35: TRƯNG BÀY KẾT QUẢ HỌC TẬP
I- MỤC TIÊU.
- GV và HS thấy được kết quả giảng dạy, học tập trong năm.
- HS yêu thích học tập môn mĩ thuật và nâng dần trình độ 
 nhận thức và cảm thụ thẩm mĩ.
- Nhà trường thấy được kết quả và tcs dụng thiết thực
 của công tác quản lí dạy -học mĩ thuật.
II- HÌNH THỨC TỔ CHỨC.
- Chọn các loại bài vẽ đẹp.
- Trưng bày nơi thuận tiện cho nhiều người xem.
+ Dán các bài theo từng phân môn vào giấy việt trì.
+ Trình bày đẹp, có chủ đề, tên bài vẽ, tên hS dưới mỗi bài.
+ Chọn các bài vẽ đẹp làm đồ dùng dạy- học.
III- ĐÁNH GIÁ.
- Tổ chức cho HS xem và gợi ý để các em nhận xét, đánh giá.
- GV hướng dẫn cha, mẹ HS xem vào dịp tổng kết năm học của lớp.
- GV biểu dương 1 số HS có nhiều bàu vẽ đẹp,.../.
IV – Rút kinh nghiệm :
.

Tài liệu đính kèm:

  • docGIAO AN 3(2).doc