Giáo án Tổng hợp môn học khối 1 - Tuần học 20 năm 2012

Giáo án Tổng hợp môn học khối 1 - Tuần học 20 năm 2012

TẬP ĐỌC: NGƯỜI CÔNG DÂN SỐ 1

I. Mục tiờu

1.Mục tiờu chung :

-Biết đọc đúng ngữ điệu văn bản kịch, phân biệt được lời tác giả với lời nhân vật ( Anh Thành, anh Lê ).

-Hiểu được tâm trạng day dứt, trăn trở tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành. (Trả lời được c.hỏi 1,2 và câu hỏi 3 ( Không cần giải thích lý do )

2.Mục tiờu riờng :

*HSKG :HS K, giỏi phân vai đọc diễn cảm vở kịch, thể hiện được tính cách nhân vật (BT4)

*Tớch hợp GDMT :

II. Đồ dùng dạy - học

. Tranh ảnh minh họa

. Bảng phụ viết sẵn đoạn kịch để luyện đọc diễn cảm

III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu

 

doc 24 trang Người đăng haihoa92 Ngày đăng 29/07/2019 Lượt xem 84Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tổng hợp môn học khối 1 - Tuần học 20 năm 2012", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 20
THỨ HAI
NS : 23.12
ND : 28.12
TẬP ĐỌC: NGƯỜI CễNG DÂN SỐ 1
I. Mục tiờu
1.Mục tiờu chung :
-Biết đọc đúng ngữ điệu văn bản kịch, phân biệt được lời tác giả với lời nhân vật ( Anh Thành, anh Lê ).
-Hiểu được tâm trạng day dứt, trăn trở tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành. (Trả lời được c.hỏi 1,2 và câu hỏi 3 ( Không cần giải thích lý do )
2.Mục tiờu riờng :
*HSKG :HS K, giỏi phân vai đọc diễn cảm vở kịch, thể hiện được tính cách nhân vật (BT4)
*Tớch hợp GDMT :
II. Đồ dựng dạy - học
. Tranh ảnh minh họa
. Bảng phụ viết sẵn đoạn kịch để luyện đọc diễn cảm
III. Cỏc hoạt động dạy - học chủ yếu
A. Mở đầu
- GV giới thiệu chủ điểm “Người cụng dõn”, tranh minh họa chủ điểm.
B. Bài mới
1.Giới thiệu bài : 1’
Vở kịch “Người cụng dõn số 1”
2. Hướng dẫn HS luyện đọc : 12’
a. Cho HS đọc phần nhõn vật + cảnh trớ
- GV đọc diễn cảm trớch đoạn vở kịch
- GV viết lờn bảng cỏc từ ngữ khú đọc: Phắc-tuya; Sa-xơ-lu Lụ-ba
b. Cho HS đọc tiếp nối từng đoạn
- GV chia 3 đoạn
- Cho HS đọc đoạn tiếp nối - kết hợp giải nghĩa 1 số từ khú ở lượt 2.
- Cho HS luyện đọc theo cặp
- Cho HS đọc cả bài
3. Tỡm hiểu bài : 11’
- Cho HS hoạt động theo nhúm 4
- GV giao việc: Cỏc nhúm đọc thầm phần rồi cựng nhau trao đổi, trả lời cõu hỏi.
- GV điều khiển lớp đối thoại, nờu nhận xột, thảo luận, tổng kết
Đoạn 1
? Anh Lờ giỳp anh Thành việc gỡ?
? Những cõu núi nào của anh Thành cho thấy anh luụn nghĩ tới dõn, tới nước?
Đoạn 2
? Tỡm những chi tiết thể hiện sự thiếu ăn nhập khi núi chuyện giữa 2 anh?
- GV chốt lại : Anh Lờ lo việc làm cho anh Thành, cũn anh Thành luụn nghĩ đến việc cứu dõn cứu nước.
4. Đọc diễn cảm : 7’
- Mời 3 HS đọc theo cỏch phõn vai
- GV hướng dẫn HS đọc như gợi ý 2a
- GV đưa bảng phụ cú đoạn 1 để luyện đọc ( GV nhắc HS cỏch đọc)
- GV đọc mẫu
- Cho HS thi đọc phõn vai
- GV nhận xột, khen nhúm đọc hay
5. Củng cố - dặn dũ
- Em hóy nờu ý nghĩa của trớch đoạn kịch?
- Nhận xột tiết học
- Dặn HS về nhà đọc trước màn 2 của vở kịch.
- HS lắng nghe - Quan sỏt
- HS lắng nghe
- 1 HS đọc to
- Lắng nghe- đọc thầm theo SGK
- HS luyện đọc từ ngữ khú
- HS đỏnh dấu vào SGK
- HS đọc tiếp nối - Giải nghĩa từ khú
- 2 HS đọc cho nhau nghe
- 2 HS đọc cả bài
- Chia nhúm
- Nhận việc và thực hiện
- Cỏc nhúm hoạt động
- Nhúm trưởng nờu cõu hỏi , HS tỏng nhúm thảo luận trả lời, ghi chộp. Đại diện nhúm trả lời
- Tỡm việc làm ở Sài Gũn
- Chỳng ta là đồng bào
- Chỳng ta là cụng dõn nước Việt.
- HS trả lời và giải thớch
- 3 em đọc theo 3 vai khỏc nhau
- Vài HS luyện đọc đoạn 1
- Cho HS đọc theo nhúm 3 cả bài
- Lớp nhận xột
- Tõm trạng day dứt, trăn trở tỡm con đường cứu nước (Xem mục đớch yờu cầu)
- Lắng nghe
- Ghi chộp
THỨ BA
NS : 23.12
ND : 29.12
CHÍNH TẢ: NGHE-VIẾT: NHÀ YấU NƯỚC NGUYỄN TRUNG TRỰC
I. Mục tiờu
1.Mục tiờu chung :
-Viết đúng bài chính tả, trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.
-Làm được BT2, BT3a/b, hoặc BT CT phương ngữ do Gv soạn.
2.Mục tiờu riờng :
*HSKG :
*Tớch hợp GDMT :
II. Đồ dựng dạy - học
. Vở bài tập
Bảng phụ chộp những dũng thơ của bài tập
III. Cỏc hoạt động dạy - học chủ yếu
1. Giới thiệu bài : 1’
2. Hướng dẫn HS nghe viết : 18’
a. Hướng dẫn chớnh tả
. GV đọc thong thả bài chớnh tả
? Bài chớnh tả cho em biết điều gỡ?
. GV luyện cho HS viết những từ ngữ dễ sai: tờn riờng, nổi dậy, khảng khỏi
b. GV đọc cho HS viết chớnh tả
c. Tổ chức chấm, chữa
. GV đọc lại một lượt
. GV chấm 5 đến 7 bài
. GV nhận xột chung
3. Làm bài tập chớnh tả : 14’
a. Bài tập 2: 8’
- Cho HS đọc yờu cầu bài tập
- Cho HS làm bài tập theo cặp
- Dỏn 3 tờ phiếu cú sẵn bài tập 1, cho HS trỡnh bày kết quả bằng thi tiếp sức.
b. Bài tập 3: 6’
- GV chọn cõu a cho HS làm
- GV giao việc: làm bài cỏ nhõn vào vở bài tập
- GV nhận xột, chốt lại ý đỳng
4. Củng cố - dặn dũ
- Nhận xột tiết học
- Dặn HS học thuộc lũng 2 cõu đố
- HS lắng nghe
- Cả lớp theo dừi trong SGK
- HS đọc thầm lại bài chớnh tả
. Ca ngợi nhà yờu nước Nguyễn Trung Trực.
- HS luyện viết ở bảng con
- HS gấp SGK
- HS dũ soỏt lỗi
- HS đổi vở, mở SGK tự chấm bài bạn
- 1 HS đọc, 1 HS khỏc nhắc lại.
- HS làm bài theo cặp
- HS lờn ghi kết quả (trong nhúm 3 bạn tiếp sức nhau)
- HS dọc bài tập
- HS làm bài, phỏt biểu
- Cả lớp bổ sung
- Lắng nghe
- Ghi chộp
THỨ TƯ
NS : 24.12
ND : 30.12
LUYỆN TỪ VÀ CÂU : CÂU GHẫP
I. Mục tiờu
1.Mục tiờu chung :
-Nắm được sơ lược khái niệm : Câu ghép là do nhiều vế caau ghép lại ; mỗi vế câu ghép thường có cấu tạo giồng câu đơn và thể hiện một ý có quan hệ chặt che với ý của những vế câu khác (ND ghi nhớ).
-Nhận biết được câu ghép, xác định được các vế trong câu ghép ( BT1, mục III); thêm dược một vế câu vào chỗ trống để tạo thành câu ghép (BT3)
2.Mục tiờu riờng :
*HSKG : HS K, giỏi thực hiện được y/c của BT2 (Trả lời được c.hỏi , giải thích lý do).
*Tớch hợp GDMT :
II. Đồ dựng dạy - học
. Bảng phụ ghi đoạn văn mục I để nhận xột
. Bỳt xạ, giấy khổ to.
III. Cỏc hoạt động dạy - học chủ yếu
1. Giới thiệu bài : 1’ (nờu mục đớch yờu cầu)
2. Nhận xột : 15’
a. Cho HS đọc yờu cầu bài tập (cõu 1)
- Cho cả lớp đọc thầm lại đoạn văn, lần lượt thực hiện những yờu cầu của GV
- Cho HS làm vào vở bài tập
- GV mở bảng phụ, cho HS phỏt biểu
- GV nhận xột và chốt lại ý đỳng
b. Cho HS tiếp tục làm cõu 2
- Cho HS làm bài cỏ nhõn vào vở bài tập
- GV chốt lại cõu đỳng
c. Cho HS làm cõu 3 (tương tự như cõu 2)
- GV chốt lại: khụng thể tỏch mỗi cụm C-V trong cõu ghộp trờn thành cõu đơn được vỡ.
? Như vậy đặc điểm cơ bản của cõu ghộp là gỡ?
3. Phần ghi nhớ : 3’
- Gọi HS đọc nội dung Ghi nhớ
- Cho HS đọc khụng nhỡn sỏch
4. Luyện tập : 17’
a. Bài tập 1: 8’
Sau khi nắm được yờu cầu của đề:
- Cho HS làm vào vở bài tập
. Chọn 2 em làm trờn phiếu, trỡnh bày kết quả
- GV chốt lại: 5 cõu ghộp
b. Bài tập 2 : 3’
- Cho HS nắm yờu cầu
- Cho HS suy nghĩ, phỏt biểu
- GV nhận xột, chốt lại ý đỳng
(Khụng thể tỏch được vỡ mỗi vế cõu thể hiện 1 ý cú quan hệ rất chặt chẽ với ý của vế khỏc)
c. Bài tập 3 : 7’
- Cho HS nắm vững yờu cầu bài tập
- Cho HS làm bài độc lập vào vở bài tập
- Phỏt phiếu cho 3 HS làm, sau đú dỏn lờn bảng và trỡnh bày kết quả.
- GV nhận xột, chốt lại ý đỳng và cú thể chọn những vế hay của HS để chữa.
4. Củng cố - dặn dũ
- HS nhắc lại nội dung cần ghi nhớ
- Nhận xột tiết học
- Về nhà học thuộc phần Ghi nhớ
- HS lắng nghe
- 2 HS đọc nối tiếp
- Đọc thầm sau đú: 
. Đỏnh số thứ tự cỏc cõu
. Xỏc định CN- VN từng cau
- HS phỏt biểu
- HS đọc to yờu cầu
- Cả lớp làm vào vở bài tập, phỏt biểu
- HS đọc to yờu cầu
- HS làm bài, phỏt biểu
- HS lắng nghe
- Trả lời
- HS đọc Ghi nhớ ở SGK
- 2 -3 HS nhắc lại khụng nhỡn sỏch.
- 1 HS đọc yờu cầu đề
- Cả lớp làm vào vở bài tập
- 2 em làm trờn phiếu, dỏn, trỡnh bày.
- HS đọc yờu cầu bài tập 2
- HS phỏt biểu
- Cả lớp bổ sung
- Lắng nghe
- 1 HS đọc to yờu cầu, HS khỏc nhắc lại
- cả lớp làm bài
- Lớp nhận xột, bổ sung
- 2 HS nhắc lại
- HS lắng nghe
KỂ CHUYỆN: CHIẾC ĐỒNG HỒ
I. Mục tiờu
1.Mục tiờu chung :
-Kể được từng đoạn và toàn bộ câu chuyện dựa vào trnh moinh hoạ SGK; kể đúng và đầy đủ ND cau chuyện,
-Biết trao đổi về ý nghĩa của câu chuyện.
2.Mục tiờu riờng :
*HSKG :
*Tớch hợp GDMT :
II. Đồ dựng dạy - học
. Tranh minh họa
. Bảng phụ viết những từ ngữ cần giải thớch
III. Cỏc hoạt động dạy - học chủ yếu
1. Giới thiệu bài : 1’
2. GV kể chuyện : 7’
a. Lần 1: (khụng sử dụng tranh)
b. Lần 2: Vừa kể vừa chỉ tranh.
Kết hợp giải nghĩa từ tiếp quản, đồng hồ quả quýt.
3. Hướng dẫn HS kể chuyện : 26’
a. Cho HS kể theo cặp
b. Cho HS kể trước lớp
- Cho 4 nhúm lờn thi kể tiếp nối . Nhúm cuối cựng núi luụn ý nghĩa
- GV nhận xột - Bỡnh bầu người kể hay.
- GV chốt lại ý nghĩa cõu chuyện (xem mđyc)
4. Củng cố - dặn dũ
- Nhận xột tiết học
- Chuẩn bị tiết kể chuyện tuần 20
- HS lắng nghe
- HS lắng nghe
- HS quan sỏt tranh, nghe kể
- Từng cặp kể cho nhau nghe rồi trao đổi ý nghĩa cõu chuyện
- 4 cặp lờn thi
- Lớp nhận xột
- HS lắng nghe
- HS lắng nghe
THỨ NĂM
NS : 25.12
ND : 31.12
TẬP ĐỌC NGƯỜI CễNG DÂN SỐ 1 (Tiếp theo)
I. Mục tiờu
1.Mục tiờu chung :
-Biết đọc đúng một văn bản kịch, phân biệt được lời các nhân vật, lời tác giả.
-Hiểu ND, ý nghĩa : Qua việc Nguyễn Tất Thành quyết tâm đi tìm đường cứu nước, cứu dân, tác giả ca ngợi lòng yêu nước, tầm nhìn xa và quýet tâm cứu nước của ngưởi thanh niên Nguyễn Tất Thành. (Trả lời được câu hỏi 1,2 và câu hỏi 3 ( Không y/c giải thích lí do).
2.Mục tiờu riờng :
*HSKG : Học sinh khá giỏi biết đọc phân vai, diễn cảm đoạn kịch; giọng đọc thể hiện được tính cách của từng nhân vật ( Câu hỏi 4
*Tớch hợp GDMT :
II. Đồ dựng dạy - học
. Bảng phụ viết sẵn từ ngữ để luyện đọc
III. Cỏc hoạt động dạy - học chủ yếu
A. Bài cũ:
- Cho HS phõn vai, đọc diễn cảm đoạn kịch ở phần 1, trả lời cõu hỏi về nội dung của đoạn kịch.
B. Bài mới:
1. Giới thiệu bài: 1’
2. Hướng dẫn HS luyện đọc : 11’
- GV đọc diễn cảm đoạn kịch
- Mở bảng phụ để HS luyện dọc từ ngữ khú
- Nhiều HS đọc tiếp nối từng đoạn
. GV chia bài làm làm 2 đoạn
. Kết hợp cho HS giải nghĩa từ
- Cho HS luyện đọc theo cặp
- Cho HS đọc lại toàn bộ đoạn trớch
3. Tỡm hiểu bài: 7’
a. Đoạn 1: HS đọc đoạn 1
? Anh Lờ, anh Thành đều là những thanh niờn yờu nước, nhưng giữa họ cú gỡ khỏc nhau?
? Quyết tõm của anh Thành thể hiện qua chi tiết nào?
b. Đoạn 2: đọc đoạn 2
? Người cụng dõn số 1 trong đoạn kịch là ai? 
? Vỡ sao cú thể gọi như vậy?
4. Đọc diễn cảm: 7’
- Cho HS đọc phõn vai (GV hướng dẫn cỏch đọc)
- Luyện cho HS đọc diễn cảm đoạn 2
- GV hướng dẫn, đọc mẫu, cho HS luyện.
- Cho HS thi đọc
- GV nhận xột, khen những nhúm đọc hay.
5. Củng cố - dặn dũ
? Toàn bộ trớch đoạn kịch (phần 1+2) núi lờn điều gỡ? Nếu HS núi khụng được thỡ GV chốt lại (theo mục đớch yờu cầu)
- Nhận xột tiết học
- Dặn HS về nhà đọc lại cả 2 trớch đoạn.
- 3 HS cựng đọc phõn vai
- Em đọc lời dẫn trả lời cõu hỏi.
- HS lắng nghe
- HS lắng nghe, dũ theo SGK
- HS luyện đọc từ ngữ khú
- HS đỏnh dấu và đọc đoạn nối tiếp
- 2 HS giải nghĩa từ
- 2 HS đọc hco nhau nghe
- 2 HS đọc cả bài trư ...  chieỏn sú thi ủua toaứn quoỏc laàn thửự I?
Giaựo vieõn nhaọn xeựt baứi cuừ.
3. Giụựi thieọu baứi mụựi: Neõu MT baứi:
Chieỏn thaộng lũch sửỷ ẹieọn Bieõn Phuỷ 4. Phaựt trieồn caực hoaùt ủoọng: 
v	Hoaùt ủoọng 1: Taùo bieồu tửụùng cuỷa chieỏn dũch ẹieọn Bieõn Phuỷ.
Muùc tieõu: Hoùc sinh naộm sụ lửụùc dieón bieỏn, yự nghúa cuỷa chieỏn dũch ẹieọn Bieõn Phuỷ.
Phửụng phaựp: Thaỷo luaọn, giaỷng giaỷi.
Giaựo vieõn neõu tỡnh theỏ cuỷa Phaựp tửứ sau thaỏt baùi ụỷ chieỏn dũch Bieõn giụựi ủeỏn naờm 1953. Vỡ vaọy thửùc daõn Phaựp ủaừ taọp trung 1 lửụùng lụựn vụựi nhieàu vuừ khớ hieọn ủaùi ủeồ xaõy dửùng taọp ủoaứn cửự ủieồm kieõn coỏ nhaỏt ụỷ chieỏn trửụứng ẹoõng Dửụng taùi ẹieọn Bieõn Phuỷ nhaốm thu huựt vaứ tieõu dieọt boọ ủoọi chuỷ lửùc cuỷa ta, giaứnh laùi theỏ chuỷ ủoọng chieỏn trửụứng vaứ coự theồ keỏt thuực chieỏn tranh. (Giaựo vieõn chổ treõn baỷn ủoà ủũa ủieồm ẹieọn Bieõn Phuỷ)
Noọi dung thaỷo luaọn:
ẹieọn Bieõn Phuỷ thuoọc tổnh naứo? ễÛ ủaõu? Coự ủũa hỡnh nhử theỏ naứo?
Taùi sao Phaựp goùi ủaõy laứ “Phaựo ủaứi khoồng loà khoõng theồ coõng phaự”.
Muùc ủớch cuỷa thửùc daõn Phaựp khi xaõy dửùng phaựo ủaứi ẹieọn Bieõn Phuỷ?
đ Giaựo vieõn nhaọn xeựt đ chuyeồn yự.
Trửụực tỡnh hỡnh nhử theỏ, ta quyeỏt ủũnh mụỷ chieỏn dũch ẹieọn Bieõn Phuỷ.
Thaỷo luaọn nhoựm baứn.
Chieỏn dũch ẹieọn Bieõn Phuỷ baột ủaàu vaứ keỏt thuực khi naứo?
Neõu dieón bieỏn sụ lửụùc veà chieỏn dũch ẹieọn Bieõn Phuỷ?
đ Giaựo vieõn hửụựng daón hoùc sinh tỡm hieồu theo caực yự sau:
+ ẹụùt taỏn coõng thửự nhaỏt cuỷa boọ ủoọi ta.
+ ẹụùt taỏn coõng thửự hai cuỷa boọ ủoọi ta.
+ ẹụùt taỏn coõng thửự ba cuỷa boọ ủoọi ta.
+ Keỏt quaỷ sau 56 ngaứy ủeõm ủaựnh ủũch.
đ Giaựo vieõn nhaọn xeựt + choỏt (chổ treõn lửụùt ủoà).
Giaựo vieõn neõu caõu hoỷi:
+ Chieỏn thaộng ẹieọn Bieõn Phuỷ coự theồ vớ vụựi nhửừng chieỏn thaộng naứo trong lũch sửỷ choỏng ngoaùi xaõm cuỷa daõn toọc?
+ Chieỏn thaộng coự aỷnh hửụỷng nhử theỏ naứo ủeỏn cuoọc ủaỏu tranh cuỷa, nhaõn daõn caực daõn toọc ủang bũ aựp bửực luực baỏy giụứ?
đ Ruựt ra yự nghúa lũch sửỷ.
Chieỏn thaộng ẹieọn Bieõn Phuỷ vaứ hieọp ủũnh Giụ-ne-vụ ủaừ chaỏm dửựt chieỏn tranh ụỷ ẹoõng Dửụng (7-5-1954), ủaừ keỏt thuực 9 naờm khaựng chieỏn choỏng Phaựp, phaự tan caựch ủoõ hoọ cuỷa thửùc daõn Phaựp, hoứa bỡnh ủửụùc laọp laùi, mieàn Baộc hoaứn toaứn ủửụùc giaỷi phoựng, CMVN bửụực sang giai ủoaùn mụựi.
v	Hoaùt ủoọng 2: Laứm baứi taọp.
Muùc tieõu: Reứn kyừ naờng naộm sửù kieọn lũch sửỷ.
Phửụng phaựp: Thửùc haứnh , thaỷo luaọn.
Giaựo vieõn yeõu caàu hoùc sinh laứm baứi taọp theo nhoựm.
N1: Chổ ra nhửừng chửựng cửự ủeồ khaỳng ủũnh raống “taọp ủoaứn cửự ủieồm ẹieọn Bieõn Phuỷ” laứ “phaựo ủaứi” kieõn coỏ nhaỏt cuỷa Phaựp taùi chieỏn trửụứng ẹoõng Dửụng vaứo naờm 1953 – 1954.
N2: Toựm taột nhửừng moỏc thụứi gian quan troùng trong chieỏn dũch ẹieọn Bieõn Phuỷ.
N3: Neõu nhửừng sửù kieọn tieõu bieồu, nhửừng nhaõn vaọt tieõu bieồu trong chieỏn dũch ẹieọn Bieõn Phuỷ.
N4: Nguyeõn nhaõn thaộng lụùi cuỷa chieỏn dũch ẹieọn Bieõn Phuỷ.
đ Giaựo vieõn nhaọn xeựt.
v	Hoaùt ủoọng 3: Cuỷng coỏ. 
Muùc tieõu: Khaộc saõu kieỏn thửực.
Phửụng phaựp: Vaỏn ủaựp, ủoọng naừo.
Neõu yự nghúa lũch sửỷ cuỷa chieỏn dũch ẹieọn Bieõn Phuỷ?
Neõu 1 soỏ caõu thụ veà chieỏn thaộng ẹieọn Bieõn.
đ Giaựo vieõn nhaọn xeựt + tuyeõn dửụng.
5. Toồng keỏt - daởn doứ: 
Chuaồn bũ: OÂn taọp: Chớn naờm khaựng chieỏn baỷo veọ ẹoọc laọp daõn toọc “
Nhaọn xeựt tieỏt hoùc 
Haựt 
- 2 HS traỷ lụứi caõu hoỷi 
- Nhaọn xeựt, goựp yự 
- laộng nghe
Hoaùt ủoọng lụựp, nhoựm.
- Laộng nghe
- Hoùc sinh ủoùc SGK vaứ thaỷo luaọn nhoựm ủoõi.
Thuoọc tổnh Lai Chaõu, ủoự laứ 1 thung luừng ủửụùc bao quanh bụỷi rửứng nuựi.
- Phaựp taọp trung xaõy dửùng taùi ủaõy 1 taọp ủoaứn cửự ủieồm vụựi ủaày ủuỷ trang bũ vuừ khớ hieọn ủaùi.
Thu huựt lửùc lửụùng quaõn sửù cuỷa ta tụựi ủaõy ủeồ tieõu dieọt, ủoàng thụứi coi ủaõy laứ caực choỏt ủeồ aựn ngửừ ụỷ Baộc ẹoõng Dửụng.
Hoùc sinh thaỷo luaọn theo nhoựm baứn.
đ 1 vaứi nhoựm neõu (coự chổ lửụùc ủoà).
đ Caực nhoựm nhaọn xeựt + boồ sung.
Hoaùt ủoọng caự nhaõn.
Hoùc sinh neõu.
- Nhaọn xeựt, goựp yự
- Laộng nghe
Hoùc sinh laởp laùi
Hoaùt ủoọng nhoựm (4 nhoựm).
Caực nhoựm thaỷo luaọn đ ủaùi dieọn caực nhoựm trỡnh baứy keỏt quaỷ thaỷo luaọn.
đ Caực nhoựm khaực nhaọn xeựt laón nhau.
 Hoaùt ủoọng lụựp.
Thi ủua theo 2 daừy.
- Laộng nghe
Đạo đức :
EM YEÂU QUEÂ HệễNG (Tieỏt 1)
I. Muùc tieõu: 
1.Mục tiờu chung : 
Biết làm những việc phự hợp với khả năng để gúp phần tham gia xõy dựng quờ hương.
-Yờu mến, tự hào về quờ hương mỡnh, mong muốn được gúp phần xõy dựng quờ hương.
2.Mục tiờu riờng :
*HSKG : Biết được vỡ sao cần phải yờu quờ hương và tham gia xõy dựng quờ hương.
*Tớch hợp GDMT :
II. Chuaồn bũ: 
HS: Tranh, aỷnh veà Toồ quoỏc VN , caực baứi haựt noựi veà queõ hửụng 
GV: Baờng hỡnh veà Toồ quoỏc VN
 Baờng cassette baứi haựt “Vieọt Nam queõ hửụng toõi”
III. Caực hoaùt ủoọng:
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA HOẽC SINH
1. Khụỷi ủoọng: 
2. Baứi cuừ: 
Em ủaừ thửùc hieọn vieọc hụùp taực vụựi moùi ngửụứi ụỷ trửụứng, ụỷ nhaứ nhử theỏ naứo? Keỏt
 quaỷ ra sao?.
Nhaọn xeựt, ghi ủieồm
3. Giụựi thieọu: Neõu MT baứi Em yeõu queõ hửụng
4. Phaựt trieồn caực hoaùt ủoọng: 
v	Hoaùt ủoọng 1: Tỡm hieồu truyeọn “Caõy ủa laứng em “
Phửụng phaựp: ẹaứm thoaùi,thuyeỏt trỡnh,thaỷo luaọn.
Hoùc sinh ủoùc truyeọn “Caõy ủa laứng em “trang 28 / SGK
Trao ủoồi,TLCH
đ Keỏt luaọn:
- Baùn Haứ ủaừ goựp tieàn ủeồ chửừa cho caõy ủa khoỷi beọnh. Vieọc laứm ủoự theồ hieọn tỡnh yeõu queõ hửụng cuỷa Haứ .
v	Hoaùt ủoọng 2: Hoùc sinh laứm baứi taọp 1/ SGK.
Phửụng phaựp: Luyeọn taọp, thuyeỏt trỡnh.
Giaựo vieõn neõu yeõu caàu baứi taọp.
đ Keỏt luaọn :
- Trửụứng hụùp (a), (b), (c), (d), (e) theồ hieọn tỡnh yeõu queõ hửụng 
- GV yeõu caàu ủoùc ghi nhụự
Hoaùt ủoọng 3: Lieõn heọ thửùc teỏ 
Phửụng phaựp: Thaỷo luaọn, thuyeỏt trỡnh.
-- Neõu yeõu caàu cho hoùc sinh keồ ủửụùc nhửừng vieọc ủaừ laứm ủeồ theồ hieọn tỡnh yeõu 
 queõ hửụng cuỷa mỡnh 
 - GV gụùi yự :
+ Queõ baùn ụỷ ủaõu ? Baùn bieỏt nhửừng gỡ veà queõ hửụng mỡnh ?
+ Baùn ủaừ laứm ủửụùc nhửừng vieọc gỡ ủeồ theồ hieọn tỡnh yeõu queõ hửụng ?
đ Keỏt luaọn vaứ khen moọt soỏ HS ủaừ theồ hieọn tỡnh yeõu queõ hửụng baống nhửừng vieọc laứm cuù theồ 
Hoaùt ủoọng 4: Cuỷng coỏ.
 Phửụng phaựp: Trửùc quan, thaỷo luaọn.
-Yeõu caàu HS veừ tranh vaứ chuaồn bũ baứi haựt
5. Toồng keỏt - daởn doứ: 
Sửu taàm baứi haựt, baứi thụ ca ngụùi ủaỏt nửụực Vieọt Nam.
Chuaồn bũ:
Nhaọn xeựt tieỏt hoùc. 
Haựt 
2 hoùc sinh traỷ lụứi
- Nhaọn xeựt, goựp yự
- Laộng nghe
Hoaùt ủoọng lụựp, caự nhaõn, nhoựm 4.
- 1 em ủoùc.
- Hoùc sinh thaỷo luaọn theo caực caõu hoỷi SGK
- ẹaùi dieọn nhoựm traỷ lụứi .
- Lụựp nhaọn xeựt, boồ sung.
- Laộng nghe
-HS thaỷo luaọn ủeồ laứm BT 1
- ẹaùi dieọn nhoựm traỷ lụứi.
- Caực nhoựm khaực boồ sung.
- Theo doừi
- 2 HS ủoùc ghi nhụự
Hoaùt ủoọng caự nhaõn, lụựp.
- Hoùc sinh laứm baứi caự nhaõn.
Trao ủoồi baứi laứm vụựi baùn ngoài beõn caùnh.
Caỷ lụựp nhaọn xeựt vaứ boồ sung .
Hoaùt ủoọng nhoựm 4.
- HS veừ tranh noựi veà vieọc laứm maứ em mong muoỏn thửùc hieọn cho queõ hửụng hoaởc sửu taàm tranh, aỷnh veà queõ hửụng mỡnh 
- Caực nhoựm chuaồn bũ baứi haựt, baứi thụ , noựi veà tỡnh yeõu queõ hửụng .
- Laộng nghe
Kỹ thuật :
NUễI DƯỠNG GÀ
I- MỤC TIấU:
 1.Mục tiờu chung : 
HS cần: 
 - Nờu được mục đớch, ý nghĩa của việc nuụi dường gà.
 - Biết cỏch cho gà ăn, uống.
 - Cú ý thức nuụi dường, chăm súc gà.
2.Mục tiờu riờng :
*HSKG :
*Tớch hợp GDMT :
II- CHUẨN BỊ:
 - Ảnh SGK, phiếu đỏnh giỏ kết quả học tập.
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của giỏo viờn 
Hoạt động của học sinh 
1- Ổn định:
2- Kiểm tra bài cũ: Thức ăn nuụi gà
- GV gọi HS trả lời:
+ Vỡ sao phải sử dụng nhiều loại thức ăn để nuụi gà? 
+ Thức ăn cú tỏc dụng gỡ?
- GV nhận xột đỏnh giỏ.
3- Bài mới:
a- Giới thiệu bài: GV nờu mục tiờu bài học.
b- Bài giảng: 
Hoạt động 1: Tỡm hiểu mục đớch ý nghĩa của việc nuụi dưỡng gà.
- Cho HS đọc thầm mục 1 SGK.
- GV hỏi: 
+ Ở gia đỡnh em cho gà ăn những loại thức ăn nào?
+ Ăn vào lỳc nào?
+ Lượng thức ăn dựng hàng ngày cho gà ra sao?
+ Cho gà ăn uống vào lỳc nào?
+ Cho ăn uống như thế nào?
- GV túm ý: Nuụi dưỡng gà gồm hai cụng việc chủ yếu là: cho gà ăn và cho gà uống, nhằm cung cấp nước và chất dinh dưỡng cần thiết cho gà. Nuụi dưỡng gà hợp lớ sẽ giỳp cho gà khoẻ mạnh, lớn nhanh, sinh sản tốt. Muốn nuụi gà đạt năng suất phải cho gà ăn uống đủ chất và hợp vệ sinh.
Hoạt động 2: Tỡm hiểu cỏch cho gà ăn uống.
- Yờu cầu HS đọc SGK và rả lời cõu hỏi mục 2 SGK.
+ Hóy nờu thức ăn và cỏch cho gà ăn uống ở từng thời kỡ:
● Thời kỡ gà con?
●Thời kỡ gà giũ.
● Thời kỡ đẻ trứng?
+ Vỡ sao gà giũ cần được ăn nhiều thức ăn cung cấp chất bột đường và chất đạm.
+ Theo em, cần cho gà đẻ trứng ăn những thức ăn nào để cung cấp nhiều chất đạm, chất khoỏng và vitamin?
- GV nhận xột và giải thớch: Nước là thành phần chủ yếu cấu tạo nờn cơ thể động vật. Nhờ cú nước cơ thể động vật hấp thu được cỏc chất dinh dưỡng hoà tan lấy từ tức ăn và tạo thành cỏc chất cần thiết cho sự sống của động vật.
- GV hỏi: Vỡ sao cần phải cung cấp đủ nước cho gà? Nước cho gà uống phải như thế nào?
- GV nhận xột, túm ý cỏch cho gà ăn uống.
- GV kết luận: Khi nuụi gà phải cho gà ăn, uống đủ lượng, đủ chất và hợp vệ sinh.
Hoạt động 3:
- GV yờu cầu HS làm bài tập (bài 21 trang 30 SGK).
- GV nờu đỏp ỏn để HS tự đối chiếu, tự đỏnh giỏ kết quả làm bài tập.
- Mời HS bỏo cỏo kết quả tự đỏnh giỏ.
- GV nhận xột đỏnh giỏ kết quả.
4- Củng cố, dặn dũ:
- GV nhận xột tớnh thần thỏi độ học tập của HS.
- Chuẩn bị tiết sau: Chăm súc gà
- Hỏt vui.
- 2 HS trả lời.
- HS theo dừi.
- HS cả lớp đọc thầm.
- HS lần lượt trả lời.
- HS lắng nghe.
- 1 HS đọc to, cả lớp đọc thầm theo.
- 2 HS ngồi cựng bàn trao đổi thảo luận.
- Đại diện cỏc nhúm trả lời, cỏc em khỏc nhận xột bổ sung.
- HS cả lớp lắng nghe.
- HS thảo luận nhúm đụi và trả lời.
- HS theo dừi.
- HS làm vào vở thực hành kĩ thuật 5.
- HS lần lượt nối tiếp nờu, cỏc em khỏc nhận xột bổ sung.

Tài liệu đính kèm:

  • docGIAO AN 5(2).doc