Giáo án Tổng hợp môn học lớp 1 - Tuần 12

Giáo án Tổng hợp môn học lớp 1 - Tuần 12

Học vần

Bài : ôn - ơn

I/MỤC TIÊU:

-Học sinh đọc và viết được ôn, ơn, con chồn, sơn ca.

-Đọc được câu ứng dụng: Sau cơn mưa, cả nhà cá bơi đi bơi lại bận rộn .

-Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : Mai sau khôn lớn.

II/CHUẨN BỊ:

-Tranh minh họa từ khóa, câu ứng dụng và phần luyện nói.

-Bộ đồ dùng học Tiếng việt.

III/CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 

doc 18 trang Người đăng haihoa92 Ngày đăng 29/07/2019 Lượt xem 106Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tổng hợp môn học lớp 1 - Tuần 12", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 12
Chủ đề: Lá lành đùm lá rách
THỨ
MÔN
TÊN BÀI
HAI
Chào cờ
Học vần
Học vần
Toán
Oân – ơn
Oân - ơn
Luyện tập
BA
Học vần
Học vần
Toán
Đạo đức
En – ên
En – ên
Phép cộng trong phạm vi 6
Giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập
TƯ
Học vần
Học vần
Toán
In – un
In – un
Phép trừ trong phạm vi 6
NĂM
Toán
Học vần
Học vần
Luyện tập
Iên – yên
Iên – yên
SÁU
Học vần
Học vần
HĐTT
Uôn – ươn
Uôn – ươn
Sinh hoạt lớp
Thứ hai ngày 16 tháng 11 năm 2009
Học vần
Bài : ôn - ơn
I/MỤC TIÊU:
-Học sinh đọc và viết được ôn, ơn, con chồn, sơn ca.
-Đọc được câu ứng dụng: Sau cơn mưa, cả nhà cá bơi đi bơi lại bận rộn . 
-Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : Mai sau khôn lớn.
II/CHUẨN BỊ:
-Tranh minh họa từ khóa, câu ứng dụng và phần luyện nói.
-Bộ đồ dùng học Tiếng việt.
III/CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
A/Kiểm tra bài cũ: ân - ăn
-
B/Bài mới:
1/Giới thiệu bài : ôn -ơn
2/Hướng dẫn tìm hiểu bài :
*Hoạt động 1 :Dạy vần mới:
a/Học vần ân :
 +Nhận diện vần :
 -Phân tích vần ôn.
 -Cài vần ôn.
 -Đánh vần và đọc ôn.
 +Ghép chữ và đọc tiếng :
 •Có vần ôn muốn có tiếng chồn ta ghép thêm âm và dấu gì?
 -Cài tiếng chồn.
 -Phân tích tiếng chồn.
 -Đánh vần và đọc : chồn.
 -Cho hs xem tranh, giảng tranh và ghi từ khóa lên bảng.
 -Đọc từ khóa con chồn.
 -Đọc lại phần bảng ghi vần ôn.
 +Luyện viết : ôn - con chồn.
 -HS viết bảng con.
b/Học vần ơn (tương tự)
*Hoạt động 2 : Luyện đọc từ ứng dụng:
 ôn bài cơn mưa
 khôn lớn mơn mởn
 -Tìm tiếng có vần mới.
 -Đọc vần, âm, tiếng, từ.
 -Giảng từ.
 -Đọc cả bài
TIẾT 2
*Hoạt động 3 :Luyện tập:
 a/Luyện đọc :
 -Đọc trên bảng lớp
 -Đọc Sgk
 -Đọc câu ứng dụng: Sau cơn mưa, cả nhà cá bơi đi bơi lại bận rộn.
Tìm những tiếng viết hoa? 
Trong câu có những dấu câu nào?
 b/Luyện viết ôn, ơn, con chồn, sơn ca.
 - HS viết từng dòng vào vở.
 c/Luyện nói:
 -Cho hs xem tranh 
Trong tranh vẽ gì?
Mai sau lớn lên em thích làm gì?
Tại sao em thích nghề đó?
Bố mẹ em đang làm nghề gì?
Em đã nói cho bố mẹ em biết ý định tương lai ấy của em chưa?
Muốn trở thành người như em mong muốn, bây giờ em phải làm gì?
 -Luyện nói trước lớp.
3/Củng cố - Dặn dò :
 -Hệ thống lại bài.
 -Trò chơi : Gạch chân tiếng có vần vừa học.
 -Nhận xét tiết học.
-10 - 15HS
-Đọc bảng xoay, đọc Sgk, viết bảng con
-GV ghi bảng
-Quan sát và đàm thoại
-2HS
-Cả lớp
-Cá nhân, cả lớp
-2HS
-Cả lớp
-2HS
-20HS - Cả lớp
-Quan sát
-Cá nhân
-GV hướng dẫn
-Cả lớp
-GV ghi bảng
-Cá nhân
-Cá nhân
-GV ghi bảng
-Cá nhân, cả lớp
-GV hướng dẫn
-Cả lớp
-Quan sát và đàm thoại
-Cá nhân
-Đôi bạn
-Nhóm (5)
Rút kinh nghiệm
Toán
Bài: LUYỆN TẬP CHUNG
I/MỤC TIÊU: Học sinh được củng cố về:
-Phép cộng, phép trừ trong phạm vi các số đã học.
-Phép cộng và phép trừ với số 0.
-Viết phép tính thích hợp với tình huống trong tranh.
II/CHUẨN BỊ:
-GV : Các vật mẫu.
-HS : Bộ đồ dùng học Toán, bảng con, Sgk.
III/CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
A/Kiểm tra bài cũ:
-Đọc, viết, điền số, điền dấu các phép tính các phép tính trong phạm vi đã học.
B/Bài mới:
1/Giới thiệu bài: Luyện tập chung
2/Hướng dẫn tìm hiểu bài:
*Hoạt động 1: Củng cố về phép cộng, phép trừ trong phạm vi các số đã học.
 +Bài 1: Tính :
 - HS thi đua làm bài.
Hai số giống nhau trừ đi nhau cho ta kết quả là mấy?
Nêu tính chất một số cộng hoặc trừ đi 0.
 +Bài 2: Tính:(giảm cột 2)
 - HS thực hiện trên bảng xoay.
 - Nêu các bước tính.
 +Bài 3: >, <, = :
Trước khi điền dấu ta phải làm gì?
 -HS thi đua làm bài.
*Hoạt động 2: Viết phép tính thích hợp với tình huống trong tranh: 
 +Bài 4: Viết phép tính thích hợp:
 -GV treo tranh.
 -HS nhìn tranh nêu bài toán.
 -HS thực hiện viết phép tính :
 a/ 2 + 2 = 4
 b/ 4 - 1 = 3
3/Củng cố - Dặn dò:
 -Hệ thống lại bài.
 -Trò chơi: Xây nhà.
 -Nhận xét tiết học.
-10 - 15HS
-Đọc bảng xoay, nêu miệng, viết bảng con
-GV ghi bảng
-Nhóm (bàn)
-Cá nhân
-Nhóm (3)
-Nhóm(6)
-4HS
-2HS // lớp
-Nhóm
Rút kinh nghiệm
Thứ ba ngày 17 tháng 11 năm 2009
Học vần
Bài : en - ên
I/MỤC TIÊU:
-Học sinh đọc và viết được en, ên, lá sen, con nhện.
-Đọc được câu ứng dụng: Nhà Dế Mèn ở gần bãi cỏ non. Còn nhà Sên thì ở ngay trên tàu lá chuối. 
-Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : Bên phải, bên trái, bên trên, bên dưới.
II/CHUẨN BỊ:
-Tranh minh họa từ khóa, câu ứng dụng và phần luyện nói.
-Bộ đồ dùng học Tiếng việt.
III/CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
A/Kiểm tra bài cũ: ôn - ơn
-
B/Bài mới:
1/Giới thiệu bài : en - ên
2/Hướng dẫn tìm hiểu bài :
*Hoạt động 1 :Dạy vần mới:
a/Học vần en :
 +Nhận diện vần :
 -Phân tích vần en.
 -Cài vần en.
 -Đánh vần và đọc en.
 +Ghép chữ và đọc tiếng :
 •Có vần en muốn có tiếng sen ta ghép thêm âm gì?
 -Cài tiếng sen.
 -Phân tích tiếng sen.
 -Đánh vần và đọc : sen.
 -Cho hs xem tranh, giảng tranh và ghi từ khóa lên bảng.
 -Đọc từ khóa lá sen.
 -Đọc lại phần bảng ghi vần en.
 +Luyện viết : en - lá sen.
 -HS viết bảng con.
b/Học vần ên (tương tự)
*Hoạt động 2 : Luyện đọc từ ứng dụng:
 áo len mũi tên
 khen ngợi nền nhà
 -Tìm tiếng có vần mới.
 -Đọc vần, âm, tiếng, từ.
 -Giảng từ.
 -Đọc cả bài
TIẾT 2
*Hoạt động 3 :Luyện tập:
 a/Luyện đọc :
 -Đọc trên bảng lớp
 -Đọc Sgk
 -Đọc câu ứng dụng: Nhà Dế Mèn ở gần bãi cỏ non. Còn nhà Sên thì ở ngay trên tàu lá chuối.
Tìm những tiếng viết hoa? 
Trong câu có những dấu câu nào?
 b/Luyện viết en, ên, lá sen, con nhện.
 - HS viết từng dòng vào vở.
 c/Luyện nói:
 -Cho hs xem tranh 
Trong tranh vẽ con gì?
Con mèo (con chó ) đứng ở đâu ?
Quả bóng ở bên nào của cái bàn?
Trong lớp bên phải em là bạn nào?
Ra xếp hàng, đứng trước và đứng sau em là những bạn nào ?
Ra xếp hàng, bên trái tổ em là tổ nào ?
Em viết bằng tay phải hay tay trái ?
Em hãy kể cho các bạn nghe vị trí các vật yêu thích của em ở xung quanh em?
 -Luyện nói trước lớp.
3/Củng cố - Dặn dò :
 -Hệ thống lại bài.
 -Trò chơi : Gạch chân tiếng có vần vừa học.
 -Nhận xét tiết học.
-10 - 15HS
-Đọc bảng xoay, đọc Sgk, viết bảng con
-GV ghi bảng
-Quan sát và đàm thoại
-2HS
-Cả lớp
-Cá nhân, cả lớp
-2HS
-Cả lớp
-2HS
-20HS - Cả lớp
-Quan sát
-Cá nhân
-GV hướng dẫn
-Cả lớp
-GV ghi bảng
-Cá nhân
-Cá nhân
-GV ghi bảng
-Cá nhân, cả lớp
-GV hướng dẫn
-Cả lớp
-Quan sát và đàm thoại
-Cá nhân
-Đôi bạn
-Nhóm (5)
Rút kinh nghiệm
Toán
Bài: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 6
I/MỤC TIÊU:
-Tiếp tục củng cố, khắc sâu khái niệmphép cộng.
-Tự thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 6.
-Thực hành tính cộng đúng trong phạm vi 6.
II/CHUẨN BỊ:
-GV : Các vật mẫu.
-HS : Bộ đồ dùng học Toán, bảng con, Sgk.
III/CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
A/Kiểm tra bài cũ:
-Thực hiện tính cộng, điền số và so sánh các phép tính trong phạm vi các số đã học. 
B/Bài mới:
1/Giới thiệu bài: Phép cộng trong phạm vi 6
2/Hướng dẫn tìm hiểu bài:
*Hoạt động 1: Thành lập phép cộng :
 ªThành lập công thức 5 + 1 = 6; 1 + 5 = 6
 -Đính lần lượt 5 hình tam giác rồi thêm 1 tam giác
 -HS nhìn vật mẫu nêu bài toán.
 •5 tam giác thêm 1 tam giác được mấy tam giác?
 •Vậy 5 thêm 1 được mấy?Thêm là làm tính gì?
 -HS nêu phép tính 5 + 1 = 6
 -Cài phép tính. -HS đọc phép tính.GV ghi bảng.
 +Giới thiệu phép cộng 1 + 5 = 6 (tương tự)
 -So sánh kết quả hai phép tính (5 + 1 = 6, 1 + 5 = 6)
 ªThành lập công thức 4 + 2 = 6; 2 + 4 = 6; 3 + 3 = 6 (tương tự)
 + Học thuộc bảng cộng trong phạm vi 6.
 *Hoạt động 2: Luyện tập:
 +Bài 1: Tính:
 - HS thực hiện vào bảng con.
 -Nêu cách đặt tính và tính.
 +Bài 2: Tính :
 - HS thi đua làm bài. - Nêu tính chất giao hoán của phép cộng.
 +Bài 3: Tính: (giảm dòng 2)
 - HS nêu kết quả ở bảng xoay. - Nêu các bước tính.
+Bài 4: Viết phéptính thích hợp:
 -GV treo tranh. -HS nhìn tranh nêu bài toán.
 -Viết phép tính .
 a/ 4 + 2 = 6 b/ 3 + 3 = 6
3/Củng cố - Dặn dò:
 -Trò chơi: Đính phép tính ứng với tranh vẽ.
 -Nhận xét tiết học. 
-10 - 15 HS
-Nêu miệng, đọc bảng xoay, viết bảng con.
-Gv ghi bảng
-Quan sát và hỏi đáp
-Cá nhân
-2HS
-Cả lớp -Cá nhân
-Cá nhân, cả lớp
-Giải các bài tập Sgk/65
-Cá nhân// cả lớp
-Nhóm (bàn)
-Cá nhân
-4HS
-Cá nhân // lớp
-Nhóm(4)
Rút kinh nghiệm
Đạo đức
Bài : GIỮ GÌN SÁCH VỞ , ĐỒ DÙNG HỌC TẬP
I/MỤC TIÊU:
1/Học sinh biết:
-Trẻ em có quyền được học hành.
-Giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập để chúng được bền đẹp, giúp cho các em học tập thuận lợi hơn,đạt kết quả tốt hơn.
-Để giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập,cần sắp xếp ngăn nắp, không làm điều gì gây hư hỏng chúng.
2/Học sinh có thái độ yêu quý sách vở,đồ dùng học tập và tự giác giữ gìn chúng.
3/Học sinh biết bảo quản, giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập hàng ngày.
II/CHUẨN BỊ:
-Vở bài tập Đạo đức.
-Tran ... g và phép trừ.
 +Bài 3: Tính: (giảm cột 3)
 - HS nêu kết quả ở bảng xoay. - Nêu các bước tính.
 +Bài 4: Viết phéptính thích hợp:
 -GV treo tranh. -HS nhìn tranh nêu bài toán.
 -Viết phép tính .
 a/ 6 - 1 = 5 b/ 6 - 2 = 4
3/Củng cố - Dặn dò:
 -Trò chơi: Xây nhà. -Nhận xét tiết học. 
-10 - 15 HS
-Nêu miệng, đọc bảng xoay, viết bảng con.
-GV ghi bảng
-Quan sát và hỏi đáp
-Cá nhân
-2HS
-Cả lớp
-Cá nhân, cả lớp
-Cá nhân, cả lớp
-Cá nhân// cả lớp
-Nhóm (bàn)
-Cá nhân
-4HS
-Cá nhân // lớp
-Nhóm(4)
Rút kinh nghiệm
Thứ năm ngày 19 tháng 11 năm 2009
Học vần
Bài : iên - yên
I/MỤC TIÊU:
-Học sinh đọc và viết được iên, yên, đèn điện, con yến.
-Đọc được câu ứng dụng: Sau cơn bão, Kiến đen lại xây nhà. Cả đàn kiên nhẫn chở lá khô về tổ mới. 
-Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : Biển cả.
II/CHUẨN BỊ:
-Tranh minh họa từ khóa, câu ứng dụng và phần luyện nói.
-Bộ đồ dùng học Tiếng việt.
III/CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
A/Kiểm tra bài cũ: in - un
-
B/Bài mới:
1/Giới thiệu bài : iên - yên
2/Hướng dẫn tìm hiểu bài :
*Hoạt động 1 :Dạy vần mới:
a/Học vần iên :
 +Nhận diện vần :
 -Phân tích vần iên.
 -Cài vần iên.
 -Đánh vần và đọc iên.
 +Ghép chữ và đọc tiếng :
 •Có vần iên muốn có tiếng điện ta ghép thêm âm và dấu gì?
 -Cài tiếng điện.
 -Phân tích tiếng điện.
 -Đánh vần và đọc : điện.
 -Cho hs xem tranh, giảng tranh và ghi từ khóa lên bảng.
 -Đọc từ khóa đèn điện.
 -Đọc lại phần bảng ghi vần iên.
 +Luyện viết : iên - đèn điện.
 -HS viết bảng con.
b/Học vần yên (tương tự)
*Hoạt động 2 : Luyện đọc từ ứng dụng:
 cá biển yên ngựa
 viên phấn yên vui
 -Tìm tiếng có vần mới.
 -Đọc vần, âm, tiếng, từ.
 -Giảng từ.
 -Đọc cả bài
TIẾT 2
*Hoạt động 3 :Luyện tập:
 a/Luyện đọc :
 -Đọc trên bảng lớp
 -Đọc Sgk
 -Đọc câu ứng dụng: Sau cơn bão, Kiến đen lại xây nhà. Cả đàn kiên nhẫn chở lákhô về tổ mới.
Tìm những tiếng viết hoa? 
Trong câu có những dấu câu nào?
 b/Luyện viết iên, yên, đèn điện, yên ngựa.
 - HS viết từng dòng vào vở.
 c/Luyện nói:
 -Cho hs xem tranh 
Trong tranh vẽ gì?
Em thường thấy, nghe nói biển có những gì?
Bên những bãi biển thường có gì?
Nước biển mặn hay ngọt? Người ta dùng nước biển để làm gì?
Những ngọn núi ở ngoài biển được gọi là gì?
Người nào thường sinh sống ở biển?
Em có thích biển không? Em đã được bố mẹ cho đi biển lần nào chưa? Vào dịp nào?
Hãy kể cho cả lớp cùng nghe chuyến đi biển đó.
 -Luyện nói trước lớp.
3/Củng cố - Dặn dò :
 -Hệ thống lại bài.
 -Trò chơi : Gạch chân tiếng có vần vừa học.
 -Nhận xét tiết học.
-10 - 15HS
-Đọc bảng xoay, đọc Sgk, viết bảng con
-GV ghi bảng
-Quan sát và đàm thoại
-2HS
-Cả lớp
-Cá nhân, cả lớp
-2HS
-Cả lớp
-2HS
-20HS - Cả lớp
-Quan sát
-Cá nhân
-GV hướng dẫn
-Cả lớp
-GV ghi bảng
-Cá nhân
-Cá nhân
-GV ghi bảng
-Cá nhân, cả lớp
-GV hướng dẫn
-Cả lớp
-Quan sát và đàm thoại
-Cá nhân
-Đôi bạn
-Nhóm (5)
Rút kinh nghiệm
Toán
Bài: LUYỆN TẬP 
I/MỤC TIÊU: Học sinh được củng cố khắc sâu về:
-Các phép tính cộng, phép tính trừ trong phạm vi 6 cùng các bảng tính đã học.
-Quan hệ thứ tự giữa các số.
II/CHUẨN BỊ:
-GV : Các vật mẫu.
-HS : Bộ đồ dùng học Toán, bảng con, Sgk.
III/CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
A/Kiểm tra bài cũ:
-Đọc bảng cộng, trừ trong phạm vi 6.
-Đọc, viết, điền số, điền dấu các phép tính số 0 trong phép trừ.
B/Bài mới:
1/Giới thiệu bài: Luyện tập
2/Hướng dẫn tìm hiểu bài:
*Hoạt động 1: Củng cố về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 6.
 +Bài 1: Tính :
 - HS nêu cách đặt tính và tính.
 - Khi đặt tính ta phải chú ý điều gì?
 +Bài 2: Tính:(giảm dòng 2)
 - HS thực hiện trên bảng xoay.
 - Nêu các bước tính.
 +Bài 3: >, <, = :
Trước khi điền dấu ta phải làm gì?
 -HS thi đua làm bài.
 +Bài 4: Điền số: 
 -Dựa vào các bảng cộng, trừ trong các phạm vi đã học hs điền số vào các phép tính.
*Hoạt động 3: Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng phép tính : 
 +Bài 5: Viết phép tính thích hợp:
 -GV treo tranh.
 -HS nhìn tranh nêu bài toán.
 -HS thực hiện viết phép tính :
 6 - 2 = 4
3/Củng cố - Dặn dò:
 -Hệ thống lại bài.
 -Trò chơi: Xây nhà.
 -Nhận xét tiết học.
-10 - 15HS
-Đọc bảng xoay, nêu miệng, viết bảng con
-GV ghi bảng
-Cá nhân //lớp
-Cá nhân 
-Nhóm(6)
-Nhóm (bàn)
-4HS
-2HS // lớp
-Nhóm
Rút kinh nghiệm
Thứ sáu ngày 20 tháng 11 năm 2009
Học vần
Bài : uôn - ươn
I/MỤC TIÊU:
-Học sinh đọc và viết được uôn, ươn, chuồn chuồn, vươn vai.
-Đọc được câu ứng dụng: Mùa thu, bầu trời như cao hơn. Trên giàn thiên lí, lũ chuồn chuồn ngẩn ngơ bay lượn. 
-Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : Chuồn chuồn, châu chấu, cào cào.
II/CHUẨN BỊ:
-Tranh minh họa từ khóa, câu ứng dụng và phần luyện nói.
-Bộ đồ dùng học Tiếng việt.
III/CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA H. SINH
A/Kiểm tra bài cũ: iên - yên
-
B/Bài mới:
1/Giới thiệu bài : uôn - ươn
2/Hướng dẫn tìm hiểu bài :
*Hoạt động 1 :Dạy vần mới:
a/Học vần uôn :
 +Nhận diện vần :
 -Phân tích vần uôn.
 -Cài vần uôn.
 -Đánh vần và đọc uôn.
 +Ghép chữ và đọc tiếng :
 •Có vần uôn muốn có tiếng chuồn ta ghép thêm âm và dấu gì?
 -Cài tiếng chuồn.
 -Phân tích tiếng chuồn.
 -Đánh vần và đọc : chuồn.
 -Cho hs xem tranh, giảng tranh và ghi từ khóa lên bảng.
 -Đọc từ khóa chuồn chuồn.
 -Đọc lại phần bảng ghi vần uôn.
 +Luyện viết : uôn - chuồn chuồn.
 -HS viết bảng con.
b/Học vần ươn (tương tự)
*Hoạt động 2 : Luyện đọc từ ứng dụng:
 cuộn dây con lươn
 ý muốn vườn nhãn
 -Tìm tiếng có vần mới.
 -Đọc vần, âm, tiếng, từ.
 -Giảng từ.
 -Đọc cả bài
TIẾT 2
*Hoạt động 3 :Luyện tập:
 a/Luyện đọc :
 -Đọc trên bảng lớp
 -Đọc Sgk
 -Đọc câu ứng dụng: Mùa thu, bầu trời như cao hơn. Trên giàn thiên lí, lũ chuồn chuồn ngẩn ngơ bay lượn. 
Tìm những tiếng viết hoa? 
Trong câu có những dấu câu nào?
 b/Luyện viết uôn, ươn, chuồn chuồn, vươn vai.
 - HS viết từng dòng vào vở.
 c/Luyện nói:
 -Cho hs xem tranh 
Trong tranh vẽ gì?
Em có biết những loại chuồn chuồn nào không? Hãy kể tên các loại chuồn chuồn đó?
Em có biết câu tục ngữ, ca dao nào nói vềchuồn chuồn không?
Em đã trông thấy cào cào, châu chấu chưa?
Cào cào, châu chấu sống ở đâu?
Em có biết mùa nào thì có nhiều cào cào, châu chấu?
Muốn bắt được chuồn chuồn, cào cào, châu chấu em phải làm thế nào?
Bắt được chuồn chuồn em sẽ làm gì?
Có nên ra nắng để bắt chuồn chuồn, cào cào, châu chấu không? Vì sao ?
 -Luyện nói trước lớp.
3/Củng cố - Dặn dò :
 -Hệ thống lại bài.
 -Trò chơi : Gạch chân tiếng có vần vừa học.
 -Nhận xét tiết học.
-10 - 15HS
-Đọc bảng xoay, đọc Sgk, viết bảng con
-GV ghi bảng
-Quan sát và đàm thoại
-2HS
-Cả lớp
-Cá nhân, cả lớp
-2HS
-Cả lớp
-2HS
-20HS - Cả lớp
-Quan sát
-Cá nhân
-GV hướng dẫn
-Cả lớp
-GV ghi bảng
-Cá nhân
-Cá nhân
-GV ghi bảng
-Cá nhân, cả lớp
-GV hướng dẫn
-Cả lớp
-Quan sát và đàm thoại
-Cá nhân
-Đôi bạn
-Nhóm (5)
Rút kinh nghiệm
Hoạt động tập thể
SƠ KẾT TUẦN 12
I/ MỤC TIÊU:
- Rút kinh nghiệm ưu khuyết điểm trong tuần.
- Phương hứơng tuần 13. 
II/ CHUẨN BI :
- Sổ theo dõi thi đua của 4 tổ.
III/ TIẾN HÀNH :	
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
H. Đ CỦA H. SINH
Cả lớp hát bài: Lý cây xanh
A. Rút kinh nghiệm ưu khuyết điểm trong tuần:
 1/Nề nếp:
-Chuyên cần: ...........................................................................................
-Đồng phục: .............................................................................................
-Vệ sinh: ...................................................................................................
-Trật tự : ...................................................................................................
2/An toàn giao thông và an toàn trong giờ chơi: ...............................
3/Học tập: 
-................................................................................................................. 
-.................................................................................................................
-.................................................................................................................
-.................................................................................................................
C. Phương hướng tuần 13:
-Tiếp tục thực hiện nề nếp thi đua trong học sinh.
-Củng cố các vần có n ở cuối. Làm quen với các vần có ng ở cuối.
-Tiếp tục thành lập vàcủng cố các phép tính trừ trong phạm vi 7 , 8.
-Phụ đạo học sinh yếu.
-Rèn chữ giữ vở sạch đẹp.
-Bảo quản đồ dùng trường, lớp.
-Thực hiện theo chủ đề : Thương người như thể thương thân.
- Cả lớp.
- HS đứng trong lớp.
- GV điều khiển.
- Tuyên dương.
- Nhắc nhở HS thực hiện tốt hơn.
-GV nêu biện pháp khắc phục.
- HS thực hiện
–—
Nhận xét của tổ, khối
 Ngày .... tháng .... năm 2009
Bùi Thị Thú

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 12.doc