Kế hoach bài dạy lớp 1 - Trường Tiểu học Gia Phú - Tuần học 10 (chi tiết)

Kế hoach bài dạy lớp 1 - Trường Tiểu học Gia Phú - Tuần học 10 (chi tiết)

Học vần

Bài 44 : on - an

I.Mục tiêu :

 - Học sinh đọc được: on, an, mẹ con, nhà sàn, từ và câu ứng dụng: Gấu mẹ dạy con chơi đàn. Còn Thỏ mẹ dạy con nhảy múa.

 - Học sinh viết được: on, an, mẹ con, nhà sàn.

 - Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề: “Bé và bạn bè”. Đối HS (Khá - giỏi) luyện nói 4 - 5 câu xoay quanh chủ đề thông qua tranh vẽ trong SGK và dựa vào các CH gợi ý của GV.

II. Đồ dùng dạy học: *Giỏo viờn: -Tranh để minh họa: mẹ con, nhà sàn, cõu ứng dụng

 -Tranh ảnh minh họa cõu ứng dụng, phần luyện núi.

 *Học sinh: SGK, vở tập viết, bảng con, phấn trắng.

III.Hoạt động dạy học chủ yếu: Tiết 1(40 phút)

 

doc 5 trang Người đăng haihoa92 Ngày đăng 29/07/2019 Lượt xem 89Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoach bài dạy lớp 1 - Trường Tiểu học Gia Phú - Tuần học 10 (chi tiết)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Thứ tư ngày 4 tháng 11 năm 2009
 Học vần
Bài 44 : on - an
I.Mục tiêu : 
 - Học sinh đọc được: on, an, mẹ con, nhà sàn, từ và câu ứng dụng: Gấu mẹ dạy con chơi đàn. Còn Thỏ mẹ dạy con nhảy múa. 
 - Học sinh viết được: on, an, mẹ con, nhà sàn.
 - Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề: “Bé và bạn bè”. Đối HS (Khá - giỏi) luyện nói 4 - 5 câu xoay quanh chủ đề thông qua tranh vẽ trong SGK và dựa vào các CH gợi ý của GV. 
II. Đồ dựng dạy học: *Giỏo viờn: -Tranh để minh họa: mẹ con, nhà sàn, cõu ứng dụng
 -Tranh ảnh minh họa cõu ứng dụng, phần luyện núi.
 *Học sinh: SGK, vở tập viết, bảng con, phấn trắng.
III.Hoạt động dạy học chủ yếu: Tiết 1(40 phút)
Nội dung dạy học
Phương pháp, hình thức tổ chức 
Hoạt động của thày
Hoạt động của trò
I.Bài cũ:(5)
- ao bèo , cá sấu , kì diệu , chú cừu 
II.Bài mới: (30’)
1.Giới thiệu bài:
on - an
2. Dạy vần: ** on 
a. Phát âm, nhận diện 
-Phân tích vần on 
b.Đánh vần, ghép vần
 o- n - on 
c. luyện đọc tiếng.
 con
d. Luyện đọc từ.
mẹ con
 ** an
 sàn
 nhà sàn
e. Luyện đọc trơn
on - con - mẹ con
an - sàn - nhà sàn
* nghỉ giữa giờ
3. Viết bảng con: (6’)
on - an - mẹ con -nhà sàn
4. Đọc từ ứng dụng
: ( 6’)
rau non thợ hàn 
hòn đá bàn ghế
5. Củng cố- Dặn dò: (2’)
1.Luyện đọc: (16’)
a. Đọc bảng tiết 1: 
on - con - mẹ con
an - sàn - nhà sàn...	
b. Đọc câu ứng dụng:
Gấu mẹ dạy con chơi đàn . Còn thỏ mẹ thì dạy con nhảy múa.
c.Luyện đọc sách giáo khoa.
2. Luyện viết vở:( 7’)
 on - an - mẹ con -nhà sàn
3. Luyện nói: (7’)
Chủ đề: Bé và bạn bè
III. Củng cố - dặn dò.
( 2’)
- HS đọc,viết vần, từ..
- GV nhận xét, đánh giá.
* GV viết on : nờu: vần on (được cấu tạo bởi từ o và n)
- So sỏnh: on với oi (giống và khác nhau ở điểm nào?)
- GV phát âm mẫu:
*? Vần on gồm có mấy âm?
? Muốn ghép vần on ta ghép âm gì trước, âm gì sau:
- GV đánh vần mẫu.
*GV hỏi:+Có vần on muốn ghép tiếng con ta làm TN?
- GV HDHS ghép:
*GV : ? BT trên vẽ hình ảnh gì? GV ghi bảng : mẹ con
- GV giảng từ: mẹ con
- GVchỉnh sửa ..
**Vần an(quy trình tt như vần on)
- HD HS so sánh 2 vần: on - an
- GV HD HS ghép và Đ/v tiếng, từ 
*GV HD HS đọc..
- GV nhận xét.
*GV HD quy trình viết 
- GV vừa giảng vừa viết
- GV HD HS viết
* GVGT từ, đọc từ ứng dụng
- HD HS đọc PT tiếng có vần mới
-Tiếng hàn có trong từ nào? 
- GV đọc + giải thích từ.
*GV tổ chức trò chơi mỗi em tìm 1 tiếng, từ chứa vần mới học: 
- GVnhận xét , đánh giá.
Tiết 2(40 phút)
* GV chỉ HS đọc theo thứ tự và đọc không theo thứ tự..
*GV GT bài ứng dụng qua tranh 
+Tranh vẽ cảnh gì? 
+ Trong bài tiếng nào có vần mới? 
- GV đọc mẫu bài ứng dụng
- GVnhận xét , đánh giá.
* GV đọc mẫu và HD HS đọc theo từng phần - GV nhận xét, 
* GV nhắc HS ngồi đúng tư thế , hướng dẫn HS cách trình bày bài và cách cầm bút , đặt vở...
- GV chấm 1 số vở và nhận xét.
* GV HD hs QS tranh và TLCH: 
+Trong tranh vẽ gì ?( vẽ bé đang cùng bạn nói chuyện )
+ Các bạn đang làm gì ? 
+ Bạn của em là những ai ? 
- HS (Khá - giỏi)
 +Em và các bạn thường chơi trò gì ? 
+Em và các bạn thường giúp nhau những việc gì ? ( thường cùng nhau học bài , hướng dẫn bạn tập đọc , xếp sách vở....) 
- GV nhận xét..
* HS về tự tìm chữ có vần vừa học và ghi vào vở ly và đọc lại bài.- Làm bài ở vở BTTV.
- Xem bài sau
- HS đọc bài và viết bảng con ( mỗi tổ viết một từ)
- HS đọc bài SGK
*HS phát âm (cá nhân , tổ)
 -HS phân tích vần.
* HS ghép vần on
- HS đánh vần 
-HS đọc trơn (cá nhân, tổ)
*HS ghép con 
- HS Đ/v: con 
-HS đọc trơn con 
*HS QS và TL: mẹ con
- HS đọc+ phân tích từ mẹ con
-HS đọc: on-con-mẹ con
* HS so sánh vần .
- HS ghép ,đọc+PT vần, tiếng, từ..
*HS đọc(cá nhân, tổ):
 Hát múa
* HS viết bảng con
- HS lưu ý tư thế ngồi viết
- HS viết bảng..
*HS tìm tiếng và gạch chân tiếng chứa vần mới: 
- Luyện đọc, phân tích từ.
*HS tìm tiếng , từ chứa vần vừa học.
* HS đọc bài trên bảng lớp theo GV chỉ
- HS khác nhận xét.
*HS quan sát tranh minh hoạ + TLCH..
- HS tìm tiếng có vần mới + PT tiếng : Tiếng có vần mới: con , đàn , con
- HS luyện đọc ...
*HS mở SGK , đọc bài 
- Thi đọc trong tổ..
* HS đọc lại nội dung bài viết và viết bài vào vở 
*HS đọc tên chủ đề luyện nói
- HS quan sát tranh 
- HS thảo luận nhóm theo câu hỏi gợi ý 
- Đại diện các nhóm lên trình bày
- HS nhận xét.
* 1 HS đọc bài.
- Lớp đọc toàn bài.
 Thứ năm ngày 5 tháng 11 năm 2009
Học vần
Bài 45: ăn - â, ân
I.Mục tiêu: 
 - Học sinh đọc được: ân , ă- ăn , cái cân , con trăn, từ và câu ứng dụng: Bé chơi thân với bạn Lê. Bố bạn Lê là thợ lặn.
 - Học sinh viết được: ân , ă- ăn , cái cân , con trăn
 - Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề: “Nặn đồ chơi”. Đối HS (Khá - giỏi) luyện nói 4 - 5 câu xoay quanh chủ đề thông qua tranh vẽ trong SGK và dựa vào các CH gợi ý của GV
II.Đồ dùng dạy học:
 - GV : Tranh minh hoạ cho từ khoá ; từ , câu ứng dụng và phần luyện nói.
 - HS: Bộ mô hình Tiếng Việt
III.Hoạt động dạy học chủ yếu:	 Tiết 1(40 phút)
Nội dung dạy học
Phương pháp, hình thức tổ chức 
Hoạt động của thày
Hoạt động của trò
I.Bài cũ:(5)
- mẹ con , thợ hàn , nhà sàn , hòn đá
II.Bài mới: (30’)
1.Giới thiệu bài:
ân - ă , ăn
2. Dạy vần: ** ân 
a. Phát âm, nhận diện 
-Phân tích vần ân 
b.Đánh vần, ghép vần
 o- n - ân 
c. luyện đọc tiếng.
cân
d. Luyện đọc từ.
cái cân
 ** ă - ăn
 trăn
 con trăn
e. Luyện đọc trơn
ân - cân - cái cân
ăn - trăn -con trăn
3. Viết bảng con: (6’)
ân - ăn- cái cân- con trăn
4. Đọc từ ứng dụng
: ( 6’)
bạn thân khăn rằn
gần gũi dặn dò 
5. Củng cố- Dặn dò: (2’)
1.Luyện đọc: (16’)
a. Đọc bảng tiết 1: 
ân - cân - cái cân
ăn - trăn -con trăn...
b. Đọc câu ứng dụng:
Bé chơi thân với bạn Lê. Bố bạn Lê là thợ lặn.
c.Luyện đọc sách giáo khoa.
2. Luyện viết vở:( 7’)
ân - ăn- cái cân- con trăn
3. Luyện nói: (7’)
Chủ đề: Nặn đồ chơi
III. Củng cố - dặn dò.
( 2’)
- HS đọc,viết vần, từ..
- GV nhận xét, đánh giá.
* GV viết ân : nờu: vần ân (được cấu tạo bởi từ o và n)
- So sỏnh: ân với oi (giống và khác nhau ở điểm nào?)
- GV phát âm mẫu:
*? Vần ân gồm có mấy âm?
? Muốn ghép vần ân ta ghép âm gì trước, âm gì sau:
- GV đánh vần mẫu.
*GV hỏi:+Có vần ân muốn ghép tiếng cân ta làm TN?
- GV HDHS ghép:
*GV : ? BT trên vẽ hình ảnh gì? GV ghi bảng : cái cân
- GV giảng từ: cái cân
- GVchỉnh sửa ..
**Vần ă-ăn(quy trình tt như vần ân) - GV HD HS ghép ă và cho HS phát âm ă - ăn
- HD HS so sánh 2 vần: ân - ăn
- GV HD HS ghép ă và Đ/v tiếng, từ 
*GV HD HS đọc..
- GV nhận xét.
*GV HD quy trình viết 
- GV vừa giảng vừa viết
- GV HD HS viết
* GVGT từ, đọc từ ứng dụng
- HD HS đọc PT tiếng có vần mới
-Tiếng gần có trong từ nào?.. 
- GV đọc + giải thích từ.
*GV tổ chức trò chơi mỗi em tìm 1 tiếng, từ chứa vần mới học: 
- GVnhận xét , đánh giá.
Tiết 2(40 phút)
* GV chỉ HS đọc theo thứ tự và đọc không theo thứ tự..
*GV GT bài ứng dụng qua tranh 
+Tranh vẽ cảnh gì? 
+ Trong bài tiếng nào có vần mới? 
- GV đọc mẫu bài ứng dụng
- GVnhận xét , đánh giá.
* GV đọc mẫu và HD HS đọc theo từng phần - GV nhận xét, 
* GV nhắc HS ngồi đúng tư thế , hướng dẫn HS cách trình bày bài và cách cầm bút , đặt vở...
- GV chấm 1 số vở và nhận xét.
* GV HD hs QS tranh và TLCH: 
+ Trong tranh vẽ gì? ( vẽ các bạn nhỏ đang nặn đồ chơi )
+ Các bạn nặn những con vật gì ?( nặn con chim , con gà ...)
+ Đồ chơi thường được nặn bằng gì ?( được nặn bằng đất nặn )
- HS (Khá - giỏi)
+Em có được nặn đồ chơi bao giờ chưa? 
+Nặn những gì ? ( nặn con cá , quả chuối)....
- GV đọc bài thơ : Nặn đồ chơi - 
* HS về tự tìm chữ có vần vừa học và ghi vào vở ly và đọc lại bài.- Làm bài ở vở BTTV.
- Xem bài 43: Ôn tập.
- HS đọc bài và viết bảng con ( mỗi tổ viết một từ)
- HS đọc bài SGK
*HS phát âm (cá nhân , tổ)
 -HS phân tích vần.
* HS ghép vần ân - HS đánh vần 
-HS đọc trơn (cá nhân, tổ)
*HS ghép cân
- HS Đ/v: cân
-HS đọc trơn cân
*HS QS và TL: cái cân
- HS đọc+ phân tích từ cái cân
-HS đọc:ân-cân- cái cân
* HS ghép ă - ăn 
- HS so sánh vần .
- HS ghép ,đọc+PT vần, tiếng, từ..
*HS đọc(cá nhân, tổ):
* HS viết bảng con
- HS lưu ý tư thế ngồi viết
- HS viết bảng..
*HS tìm tiếng và gạch chân tiếng chứa vần mới: 
- Luyện đọc, phân tích từ.
*HS tìm tiếng , từ chứa vần vừa học.
* HS đọc bài trên bảng lớp theo GV chỉ
- HS khác nhận xét.
*HS quan sát tranh minh hoạ + TLCH..
- HS tìm tiếng có vần mới + PT tiếng : -Tiếng có vần mới: thân , lặn 
- HS luyện đọc ...
*HS mở SGK , đọc bài 
- Thi đọc trong tổ..
* HS đọc lại nội dung bài viết và viết bài vào vở 
*HS đọc tên chủ đề luyện nói
- HS quan sát tranh 
- HS thảo luận nhóm theo câu hỏi gợi ý 
- Đại diện các nhóm lên trình bày
- HS nhận xét.
* 1 HS đọc bài.
- Lớp đọc toàn bài.

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAN 10.doc