Kế hoach bài dạy lớp 1 - Trường Tiểu học Gia Phú - Tuần học 15 năm 2009

Kế hoach bài dạy lớp 1 - Trường Tiểu học Gia Phú - Tuần học 15 năm 2009

Học vần

Bài 60: om - am

I.Mục tiêu:

 - Học sinh đọc được: om, am , làng xúm , rừng tràm, từ và câu ứng dụng: Mưa tháng .trái bòng.

 - Học sinh viết được: om, am , làng xúm , rừng tràm.

 - Luyện nói từ 2- 4 câu theo chủ đề: “Nói lời cảm ơn”. Đối HS (Khá - giỏi) nói 4 - 5 câu xoay quanh chủ đề thông qua tranh vẽ trong SGK và dựa vào các CH gợi ý của GV.

II.Đồ dùng dạy học:

 - Tranh minh hoạ cho từ khoá ; từ , câu ứng dụng và phần luyện nói

 - Bộ mô hình Tiếng Việt

III. Cỏc hoạt động dạy và học: Tiết 1(40 phút)

 

doc 13 trang Người đăng haihoa92 Ngày đăng 29/07/2019 Lượt xem 85Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoach bài dạy lớp 1 - Trường Tiểu học Gia Phú - Tuần học 15 năm 2009", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 15
 Thứ hai ngày 30 tháng 11 năm 2009
Học vần
bài 60: om - am 
I.Mục tiêu: 
 - Học sinh đọc được: om, am , làng xúm , rừng tràm, từ và câu ứng dụng: Mưa tháng .........................trái bòng.
 - Học sinh viết được: om, am , làng xúm , rừng tràm.
 - Luyện nói từ 2- 4 câu theo chủ đề: “Nói lời cảm ơn”. Đối HS (Khá - giỏi) nói 4 - 5 câu xoay quanh chủ đề thông qua tranh vẽ trong SGK và dựa vào các CH gợi ý của GV. 
II.Đồ dùng dạy học:
 - Tranh minh hoạ cho từ khoá ; từ , câu ứng dụng và phần luyện nói
 - Bộ mô hình Tiếng Việt
III. Cỏc hoạt động dạy và học: Tiết 1(40 phút)
Nội dung dạy học
Phương pháp, hình thức tổ chức 
Hoạt động của thày
Hoạt động của trò
I.Bài cũ:(5)
 ang, uông, nhà rông, thái bình..... II.Bài mới: (30’)
1.Giới thiệu bài:
om - am
2. Dạy vần: ** om 
a. Phát âm, nhận diện 
-Phân tích vần om
b.Đánh vần, ghép vần
 o - m - om 
c. luyện đọc tiếng.
 xóm
d. Luyện đọc từ.
 làng xóm 
 ** am
 tràm
 rừng tràm
e. Luyện đọc trơn
om- xóm - làng xóm
am- tràm-rừng tràm
* nghỉ giữa giờ
3. Viết bảng con: (6’)
om - làng xóm
- làng xóm , rừng tràm
 4. Đọc từ ứng dụng
: ( 6’)
chòm râu quả trám
đom đóm trái cam
5. Củng cố- Dặn dò: (2’)
1.Luyện đọc: (16’)
a. Đọc bảng tiết 1: 
b. Đọc câu ứng dụng:
Mưa tháng.......
.......... rám trái bòng
c.Luyện đọc sách giáo khoa. 
* nghỉ giữa giờ
2. Luyện viết vở:( 7’)
 ôn - ơn - con chồn sơn ca
3. Luyện nói: (7’)
Chủ đề: Nói lời cảm ơn
III. Củng cố - dặn dò.
( 2’) 
- HS đọc,viết vần, từ..
- GV nhận xét, đánh giá.
* GV viết om : vần om (được cấu tạo bởi từ o và m)
- So sánh: om với on (giống và khác nhau ở điểm nào?)
- GV phát âm mẫu:
 *? Vần om gồm có mấy âm?
? Muốn ghép vần om ta ghép âm gì trước, âm gì sau:
- GV đánh vần mẫu.
*GV hỏi:+Có vần om muốn ghép tiếng xóm ta làm TN?
- GV HDHS ghép:
*GV : ? BT trên vẽ hình ảnh gì? GV ghi bảng : làng xóm
- GV giảng từ: làng xóm 
- GVchỉnh sửa ..
**Vần am (quy trình tt như vần om)- HD HS so sánh 2 vần: om – am
- GV HD HS ghép và Đ/v tiếng, từ 
*GV HD HS đọc..
- GV nhận xét
*GV HD quy trình viết 
- GV vừa giảng vừa viết
- GV HD HS viết
* GVGT từ, đọc từ ứng dụng
- HD HS đọc PT tiếng có vần mới
-Tiếng ôn có trong từ nào?.. 
- GV đọc + giải thích từ.
*GV tổ chức trò chơi mỗi em tìm 1 tiếng, từ chứa vần mới học: 
- GVnhận xét , đánh giá.
Tiết 2(40 phút)
* GV chỉ HS đọc theo thứ tự và đọc không theo thứ tự..
*GV GT bài ứng dụng qua tranh 
+Tranh vẽ cảnh gì? 
+ Trong bài tiếng nào có vần mới? 
- GV đọc mẫu bài ứng dụng
- GVnhận xét , đánh giá.
* GV đọc mẫu và HD HS đọc theo từng phần - GV nhận xét, 
* GV nhắc HS ngồi đúng tư thế , hướng dẫn HS cách trình bày bài và cách cầm bút , đặt vở...- GV chấm 1 số vở và nhận xét.
* GV HD hs QS tranh và TLCH: 
+Trong tranh vẽ gì ? 
+Khi nhận quà từ người khác em nhận như thế nào? và phải nói gì ?
+ Em đã nói lời cảm ơn bao giờ chưa ? Khi nào?
- HS (Khá - giỏi) 
+Tại sao em em phải nói lời cảm ơn ? 
- GV nhận xét..
* HS về tìm chữ có vần vừa học và ghi vào vở ly và đọc lại bài.
* Xem bài sau.
- HS đọc bài và viết bảng con ( mỗi tổ viết một từ)
- HS đọc bài SGK
*HS phát âm (cá nhân , tổ)
 -HS phân tích vần.
* HS ghép vần om
- HS đánh vần 
-HS đọc (cá nhân, tổ)
*HS ghép xóm
 - HS Đ/v: xóm
-HS đọc trơn xóm 
*HS đọc: làng xóm
- HS đọc+ PT làng xóm
- HS đọc:om- xóm - làng xóm 
* HS so sánh vần .
- HS ghép ,đọc+PT vần, tiếng, từ..
*HS đọc(cá nhân, tổ):
- HS khác nhận xét.
+ Hát múa tập thể
* HS viết bảng con
- HS lưu ý tư thế ngồi viết
- HS viết bảng..
*HS tìm tiếng và gạch chân tiếng chứa vần mới: - Luyện đọc, phân tích từ.
*HS tìm tiếng , từ chứa vần vừa học.
* HS đọc bài trên bảng lớp theo GV chỉ
- HS khác nhận xét.
*HS QStranh + TLCH..
- HS tìm tiếng có vần mới + PT tiếng : Tiếng có vần mới: trám, rám
- HS luyện đọc ...
*HS mở SGK , đọc bài 
- Thi đọc trong tổ..
+ Hát múa tập thể
* HS đọc lại nội dung bài viết và viết bài vào vở 
*HS đọc tên chủ đề luyện nói
- HS quan sát tranh 
- HS thảo luận nhóm theo câu hỏi gợi ý 
- Đại diện các nhóm lên trình bày
- HS nhận xét.
* 1 HS đọc bài.
- Lớp đọc toàn bài.
Thứ ba ngày 1 tháng 12 năm 2009 
Học vần 
Bài 61 : ăm - âm
I.Mục tiêu: 
 - Đọc được : ăm , õm , nuụi tằm , hỏi nấm ; từ và cỏc cõu ứng dụng: Con suối sau nhà rì rầm chảy . Đàn dê cắm cúi gặm cỏ bên sườn đồi .
 - Viết được: ăm, õm, nuụi tằm, hỏi nấm .
 - Luyện núi từ 2 - 4 cõu theo chủ đề: Thứ, ngày, thỏng, năm. Đối HS (Khá - giỏi) luyện nói 4-5 câu theo câu hỏi gợi ý của GV. 
II.Đồ dùng dạy học:
 - GV: Tranh minh hoạ cho từ khoá ; từ , câu ứng dụng và phần luyện nói.
 - HS : Bộ mô hình Tiếng Việt; bảng phấn.....
III.Hoạt động dạy học chủ yếu:
Tiết 1(40phút)
Nội dung dạy học
Phương pháp, tổ chức 
HĐ GV
HĐHS
I.Bài cũ: (5’)
HS đọc bài trong SGK và viết bảng :làng xóm , đom đóm , trái cam , rừng tràm
II.Bài mới (30’)
1. Giới thiệu bài
2. Dạy vần * ăm
a. Phát âm, nhận diện :
-Phát âm: ăm
-Nhận diện: so sanh vần ăm với vần ăn
-Phân tích vần ăm
+Vần ăm có âm ă đứng trước, âm m đứng sau.
b. Đánh vần, ghép vần
- Đánh vần: ă - m -ăm
- Ghép vần : ăm
c. Ghép, luyện đọc, phân tích tiếng.
- Ghép tiếng tằm
- Luỵện đọc: tằm
d.Ghép từ, luyện đọc, phân tích từ.
-Luyện đọc: nuôi tằm
-Phân tích : 
+Từ nuôi tằm có tiếng nuôi đứng trước ,tiếng tằm đứng sau.
e. Luyện đọc trơn
ăm - tằm - nuôi tằm
 ** âm
âm
 nấm
 hái nấm
 * Luyện đọc trơn toàn bài
ăm - tằm - nuôi tằm
âm - nấm - hái nấm
3. Viết bảng con
- ăm , âm
- nuôi tằm , hái nấm
- GV nhận xét, đánh giá.
* GV giới thiệu bài, ghi bảng.
- GV viết ăm 
- GV phát âm mẫu .
* GV HD đánh vần 
- GV nhận xét
* GV giới thiệu tiếng: tằm 
+Có vần ăm, muốn ghép tiếng tằm ta làm như thế nào? (Thêm âm t trước vần ăm , thanh huyền trên âm ă)
* GV GT tranh để gợi từ khoá: nuôi tằm
- GV viết :từ nuôi tằm
GV nhận xét , đánh giá.
** Khi dạy vần âm ,các bước thực hiện tương tự vần ăm.
* GV HD quy trình viết và Lưu ý HS điểm đặt bút , dừng bút , độ cao , độ rộng của các chữ.
* GV viết từ ứng dụng
- GV viíet từ ứng dụng 
- HD HS đọc + ĐV tiếng có vần mới
- GV đọc + giải thích từ
Tiết2(40phút)
* GV chỉ HS đọc theo thứ tự và đọc không theo thứ tự..
*GV giới thiệu ND tranh. 
+Tranh vẽ gì? (vẽ đàn dê đang ăn cỏ )
* GV đọc mẫu và HD HS đọc theo từng phần
- GV nhận xét, cho điểm.
* GV nhắc HS ngồi đúng tư thế , hướng dẫn HS cách cầm bút , đặt vở.
- GV chấm điểm , nhận xét.
* GV HD hs QS tranh và TL theo CH:
+Hàng ngày , cô viết gì vào bảng khi bắt đầu tiết học? +Em hãy đọc thời khoá biểu của em?
+Ngày chủ nhật không phải đi học em thường làm gì ? 
+Em thích ngày nào nhất ? 
- GVnhận xét , đánh giá
*Về nhà tìm từ có vần đã học và làm BTTV , viết vở ly.
- Chuẩn bị bài sau: ôm - ơm
- HS đọc bài trong SGK và viết bảng con ( mỗi tổ viết một từ)
*-HS phát âm ( cá nhân , tổ)
*HS phân tích vần.
-HS đánh vần( cá nhân ).
-HS ghép vần ăm 
-HS đọc trơn (cá nhân, đồng thanh)
*-HS ghép tằm
-HS đọc cá nhân , tổ..
*1HS đọc nuôi tằm 
- HS đọc cá nhân, 
-HS phân tích từ nuôi tằm
- HS đọc bài trên bảng lớp.
( cá nhân , đồng thanh)
*HS so sánh hai vần 
*HS đọc bài trên bảng lớp.
-HS đọc (cá nhân, Tổ)
*HS viết bảng con
- GV nhận xét, sửa lỗi.
- HS tìm tiếng , từ chứa vần vừa học.
* HS tìm tiếng và gạch chân tiếng chứa vần mới
-Luyện đọc, phân tích từ.
* HS tìm tiếng có vần vừa học...
*-HS đọc bài trên bảng lớp 
*HS quan sát tranh minh hoạ 
- HS tìm tiếng có vần mới: rầm , cắm , gặm
- HS luyện đọc câu
- HS đọc cá nhân, đồng thanh.
*HS mở SGK , đọc bài . 
- HS đọc cá nhân..
- Thi đọc trong tổ..
* HS viết bài vào vở theo HD của GV.
-HS viết bài trong vở tập viết in
*HS quan sát tranh 
- HS thảo luận nhóm theo câu hỏi gợi ý 
- Đại diện các nhóm lên trình bày
*HS đọc lại bài.
4. Đọc từ ứng dụng :
tăm tre mầm non
đỏ thắm đường hầm
III. Củng cố- Dặn dò: 
Trò chơi: Tìm tiếng, từ chứa vần đã học.
1.Luyện đọc: 
 a. Đọc bảng tiết 1:
ăm âm
tằm nấm
 nuôi tằm hái nấm
tăm tre mầm non
đỏ thắm đường hầm
b..Đọc câu ứng dụng
 Câu ứng dụng: 
 Con suối sau nhà rì rầm chảy . Đàn dê cắm cúi gặm cỏ bên sừơn đồi.
2. Luyện đọc sách giáo khoa.
3. Luyện viết vở
-ăm , âm
- nuôi tằm , hái nấm
4. Luyện nói
Chủ đề: Thứ , ngày , tháng , năm
III. Củng cố - dặn dò.
 Thứ tư ngày 2 tháng 12 năm 2009
 Học vần 
Bài 62: ôm - ơm
I.Mục tiêu: - Đọc được : ụm, ơm, con tụm, đúng rơm; từ và đoạn thơ ứng dụng: 
 Vàng mơ như trái chín
 Chùm giẻ treo nơi nào 
 Gió đưa hương thơm lạ
 Đường tới trường xôn xao
 - Viết được : ụm , ơm , con tụm , đúng rơm 
 - Luyện núi từ 2 – 4 cõu theo chủ đề : Bữa cơm. Đối HS (Khá - giỏi) Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề, theo CH gợi ý của GV. 
II.Đồ dùng dạy học:
 - GV: Tranh minh hoạ cho từ khoá ; từ , câu ứng dụng và phần luyện nói.
 - HS : Bộ mô hình Tiếng Việt; bảng phấn.....
III.Hoạt động dạy học chủ yếu: Tiết1:(40phút)
Nội dung dạy và học
Phương pháp tổ chức
Hoạt động của Gv
Hoạt động của trò
I. Bài cũ (5’)
HS đọc bài trong SGK và viết bảng :hái nấm , số năm , tăm tre , mầm non
II.Bài mới (30’)
1. Giới thiệu bài: ôm , ơm
 2. Dạy vần: 
* ôm
a. Phát âm, nhận diện :
*Phát âm: ôm
b. Đánh vần, ghép vần
c. Ghép, luyện đọc, phân tích tiếng.
*Ghép tiếng : tôm
d.Ghép từ, luyện đọc, phân tích từ.
 con tôm
-Luyện đọc con tôm
e. Luyện đọc trơn
ôm - tôm - con tôm
2.** ơm
 ơm 
 rơm
 đống rơm
2. 3. Luyện đọc trơn 
ôm - tôm - con tôm
ơm - rơm - đống rơm
Nghỉ 2' : Cất mô hình
3. Viết bảng con
-ôm , ơm
- con tôm , đống rơm
4. Đọc từ ứng dụng :
 chó đốm sáng sớm chôm chôm 
 mùi thơm
III. Củng cố- Dặn dò: 
- Trò chơi: Tìm tiếng, từ chứa vần đã học.
1.Luyện đọc: (15’)
 a. Đọc bảng tiết 1:
ôm ơm
tôm rơm
con tôm đống rơm 
chó đốm sáng sớm
 chôm chôm 
 b.Đọc câu ứng dụng
Vàng mơ  chín
Nhành giẻ .. nơi nào 
Gió đưa . thơm lạ 
Đường tới ... xôn xao.
c. Luyện đọc sách giáo khoa(6’)
Nghỉ 2 phút
2. Luyện viết vở: (6’)
- ôm , ơm 
- con tôm , đống rơm
3. Luyện nói (6’)
Chủ đề: Bữa cơm
III. Củng cố - dặn dò.
- HS đọc bài ... ếng, từ, câu ứng dụng
* GV đọc mẫu bài
- HD HS đọc theo từng phần và đọc nối tiếp..
- GV chấm điểm , nhận xét.
* GV nhắc HS ngồi đúng tư thế , hướng dẫn HS cách cầm bút , đặt vở.
* GV HD hs QS tranh và TL theo CH:
+Trong tranh vẽ gì? 
+Anh chị em trong nhà còn
 gọi là anh chị em gì ?
+ Anh chị em trong nhà phải đối xử với nhau như thế nào ?
- Dành cho HS khá - giỏi:
+Khi anh chị em trong nhà biết thương yêu nhau thì bố mẹ thấy thế nào ?
+ Em hãy kể tên anh chị em của em cho các bạn trong lớp nghe ? ( HS tự kể )
- GVnhận xét , đánh giá
* GV hướng dẫn HS chuẩn bị bài ở nhà. im , um
- HS đọc bài trong SGK và viết bảng con ( mỗi tổ viết một từ)
*HS phát âm ( cá nhân , tổ)
- HS so sánh..
- HS phân tích vần.
*-HS đánh vần 
-HS ghép vần em 
-HS đọc trơn (cá nhân, đồng thanh)
*HS ghép tem trên bộ thực hành.
-HS đọc cá nhân ,đọc đồng thanh.
* HS quan sát tranh Con tem
-HS đọc cá nhân, đồng thanh
- HS PT từ con tem
*HS đọc bài trên bảng lớp.( cá nhân , đồng thanh)
** Khi dạy vần êm các bước thực hiện tương tự vần em
-HS so sánh hai vần vừa học.
-HS đọc cá nhân, tổ)
*HS viết bảng con
*HS tìm tiếng và gạch chân tiếng chứa vần mới
-Luyện đọc, phân tích từ.
* HS đọc bài trên bảng lớp 
*HSQS tranh và HS tìm tiếng có vần mới: đêm, mềm
- HS luyện đọc câu
( cá nhân, đồng thanh)
*HS mở SGK , đọc bài 
- HS đọc cá nhân..
- Thi đọc trong tổ..
* HS viết bài vào vở theo HD của GV.
-HS viết bài trong vở tập viết in
*HS quan sát tranh 
- HS thảo luận nhóm theo câu hỏi gợi ý 
- Đại diện các nhóm lên trình bày
* 1 HS đọc toàn bài.
Tuần 16
Thứ hai ngày 7 tháng 12 năm 2009
Học vần 
Bài 64 : im - um
I.Mục tiêu: 
 - Đọc được : im , um , chim cõu , chựm khăn; từ và đoạn thơ ứng dụng 
 Khi đi em hỏi 
 Khi về em chào 
 Miệng em chúm chím
 Mẹ có yêu không nào ?
 -Viết được : im , um , chim cõu , chựm khăn 
 - Luyện núi từ 2 - 4 cõu theo chủ đề : Xanh , đỏ , tớm , vàng. Đối HS (Khá - giỏi) luyện núi 4-5 câu theo CH gợi ý của GV. 
II.Đồ dùng dạy học:
 - GV: Tranh minh hoạ cho từ khoá ; từ , câu ứng dụng và phần luyện nói.
 - HS : Bộ mô hình Tiếng Việt; bảng phấn.....
III.Hoạt động dạy học chủ yếu:
Tiết 1 (40phút)
Nội dung dạy học
Phương pháp, hình thức tổ chức 
HĐộng của thày 
HĐộng của trò
I.Bài cũ: (5')
HS đọc bài trong SGK và viết bảng : con tem , sao đêm , trẻ em , ghế đệm
II.Bài mới : (30')
1. Giới thiệu bài: im , um
2. Dạy vần
2. 1 .im
a. Phát âm, nhận diện :
-Phát âm: im
-Nhận diện:
-Phân tích vần im
b. Đánh vần, ghép vần
- Đánh vần: i- m - im
- Ghép vần : im
c. Ghép, luyện đọc, phân tích tiếng.
 chim
d.Ghép từ, luyện đọc, phân tích từ.
 chim câu
e. Luyện đọc trơn
 im - chim - chim câu 
2. 2. um
 um - trùm- trùm khăn
2. 3. Luyện đọc trơn toàn 
um - trùm - trùm khăn
im - chim - chim câu
Nghỉ 2' : Cất mô hình
3 Viết bảng con: 5’
im , um - chim câu , trùm khăn
4 Đọc từ ứng dụng :
con nhím tủm tỉm
 trốn tìm mũm mĩm
III. Củng cố- Dặn dò: (2')
1.Luyện đọc: (15')
 a. Đọc bảng tiết 1:
 im um
chim trùm
con chim trùm khăn..
b .Đọc câu ứng dụng
 Khi đi em hỏi 
 Khi về em chào ...
 Mẹ có yêu không nào?
2. Luyện đọc sách giáo khoa. (7')
3. Luyện viết vở: (7')
im , um
chim câu , chúm chím
4. Luyện nói: (5')
 Chủ đề: 
Xanh , đỏ , tím , vàng
III. Củng cố - dặn dò. 2’
GV nhận xét, đánh giá.
- GV giới thiệu bài, ghi bảng.
- GV viết im trên 
- GV phát âm mẫu .
- HD HS so sánh vần im với vần in giống và khác NTN?
* GV đánh vần mẫu.
- HD HS đánh vần..
* GV giới thiệu tiếng: chim và viết tiếng mới 
+Có vần im, muốn ghép tiếng chim ta làm như thế nào? 
* GV HD HS quan sát tranh để gợi từ khoá:chim câu
- GV nhận xét
 ** Quy trình dạy vần êm
( Tương tự như vần em)
-So sánh vần um và vần im
+Giống nhau và khác nhau NTN? : 
- GV nhận xét , đánh giá.
*GV HD quy trình viết bảng
Lưu ý HS điểm đặt bút , dừng bút ...
- GV nhận xét, sửa lỗi.
* GV viết từ ứng dụng
- GV giải nghĩa từ.
-Tiếng nhím có trong từ nào? (con nhím).
- GVnhận xét , đánh giá.
Tiết2(40phút)
* GV chỉ HS đọc theo thứ tự và đọc không theo thứ tự..
- GVnhận xét , đánh giá.
*GV giới thiệu nội dung tranh:
+Tranh vẽ gì? 
 - GV HD HS đọc tiếng, từ, câu ứng dụng
* GV đọc mẫu bài
- HD HS đọc theo từng phần và đọc nối tiếp..
- GV chấm điểm , NX.
* GV nhắc HS ngồi đúng tư thế , hướng dẫn HS cách cầm bút , đặt vở.
* GV HD hs QS tranh và TL theo CH:
 + Trong tranh vẽ g?
 + Quả gấc có màu gì ?
 +Chiếc lá có màu gì ?
 +Quả cà có màu gì?
 - Dành cho HS khá - giỏi:
+Em hãy kể các vật có màu xanh , đỏ , tím , vàng có ở trong lớp học và ở sân trường? 
+Tất cả các màu trên được gọi chung là gì ?
- GVnhận xét , đánh giá
* GV hướng dẫn HS chuẩn bài
-Về nhà tìm từ có vần đã họcvà làm BTTV, viết vởly. .
- chuẩn bị bài ở nhà. im , um.
- HS đọc bài trong SGK và viết bảng con ( mỗi tổ viết một từ)
*3 - 4 HS phát âm , tổ..
-HS phân tích vần.
*HS đánh vần cá nhân, tổ.
-HS ghép vần im 
-HS đọc trơn (cá nhân, đồng thanh)
* HS ghép chim .
- HS ĐV và đọc cá nhân ,đọc đồng thanh.
*HS đọc từ + PT 
 chim câu
*HS đọc cá nhân, đồng thanh.
-HS phân tích ...
-HS đọc bài trên bảng ..
** Khi dạy vần um ,các bước thực hiện tương tự vần im
-HS so sánh hai vần vừa học.
*HS đọc(cá nhân, đồng thanh)
*HS viết bảng con
*HS tìm tiếng và gạch chân tiếng chứa vần mới
-Luyện đọc, phân tích từ.
HS: Tìm tiếng, từ chứa vần đã học.
* HS đọc bài trên bảng lớp 
*HS đọc - QS tranh; tìm tiếng có vần mới.
-HS luyện đọc câu
-HS đọc cá nhân, đồng thanh.
*HS mở SGK , đọc bài 
- HS đọc cá nhân..
- Thi đọc trong tổ..
* HS viết bài vào vở theo HD của GV.
-HS viết bài trong vở tập viết in
*HS quan sát tranh 
- HS thảo luận nhóm theo câu hỏi gợi ý 
- Đại diện các nhóm lên trình bày
* 1 HS đọc toàn bài.
 Thứ ba ngày 8 tháng 12 năm 2009
Học vần 
Bài 65: iêm – yêm
I.Mục tiêu: 
 - Đọc được : iờm , yờm , dừa xiờm , cỏi yếm; từ và cỏc cõu ứng dụng: Ban ngày sẻ 
mải đi kiếm ăn cho cả nhà . Tối đến , Sẻ mới có thời gian âu yếm đàn con .
 - Viết đọc : iờm , yờm , dừa xiờm , cỏi yếm 
 - Luyện núi từ 2 – 4 cõu theo chủ đề : Điểm mười. Đối HS (Khá - giỏi) luyện núi 4-5 câu theo CH gợi ý của GV. 
II.Đồ dùng dạy học:
 - GV: Tranh minh hoạ cho từ khoá ; từ , câu ứng dụng và phần luyện nói.
 - HS : Bộ mô hình Tiếng Việt; bảng phấn.....
III.Hoạt động dạy học chủ yếu:
	 Tiết1(40phút)
Nội dung dạy học
Phương pháp, hình thức tổ chức 
Hoạt động của thày 
Hoạt động của trò
I.Bài cũ: (5’)
HS đọc bài trong SGK và viết bảng : chim câu, chúm chím , mũm mĩm , tủm tỉm 
II.Bài mới: (30’)
1. Giới thiệu bài: 
2. Dạy vần: 
2. 1. iêm
a. Phát âm, nhận diện :
-Phát âm: iêm 
-Nhận diện:
-Phân tích vần iêm 
b. Đánh vần, ghép vần
- Đánh vần: i - ê - iêm
- Ghép : iêm
c. Ghép, luyện đọc, 
xiêm
d.Ghép từ, luyện đọc, 
dừa xiêm
e. Luyện đọc trơn
 iêm - xiêm - dừa xiêm
 2. 2. yêm
 yêm
 yếm
 cái yếm
2. 3. Luyện đọc trơn toàn bài
 iêm - xiêm - dừa xiêm 
yêm - yếm - cái yếm
Nghỉ 2' : Cất mô hình
3. Viết bảng con: (5’)
iêm , yêm
dừa xiêm , yếm dãi
3. Đọc từ ứng dụng : (5’)
 thanh kiếm âu yếm 
quý hiếm yếm dãi
III. Củng cố- Dặn dò: (2’)
 1.Luyện đọc: (15’)
 a. Đọc bảng tiết 1:
 iêm yêm
 xiêm yếm
dừa xiêm cái yếm 
quý hiếm âu yếm 
thanh kiếm yếm dãi 
b..Đọc câu ứng dụng
Ban ngày sẻ mải đi kiếm ăn cho cả nhà . Tối đến , Sẻ mới có thời gian âu yếm đàn con.
2. Luyện đọc sách giáo khoa. (7’)
Nghỉ 2 phút
3. Luyện viết vở: (5’)
iêm , yêm 
dừa xiêm , cái yếm
4. Luyện nói: (5’)
Chủ đề: Điểm mười
III. Củng cố - dặn dò. (2’)
- GV nhận xét, đánh giá.
*GV giới thiệu bài, ghi bảng.
- GV viết iêm.
- GV phát âm mẫu .
- GV HD HS so sánh vần iêm với vần im giống và khác NTN?
* GV đánh vần mẫu.
* GV giới thiệu tiếng: xiêm 
+Có vần iêm, muốn ghép tiếng xiêm ta làm thế nào? 
*GV GT tranh để gợi từ khoá: dừa xiêm
- GV giảng dừa xiêm
- GV nhận xét...
** Quy trình dạy vần yêm
( Tương tự như vần iêm)
- HD HS so sánh vần yêm và vần iêm
- GV nhận xét , đánh giá.
*GV HD quy trình viết bảng
Lưu ý HS điểm đặt bút , dừng bút , độ cao , độ rộng của các chữ.
- GV nhận xét, sửa lỗi.
* GV viết từ ứng dụng
- GV giải nghĩa từ.
- GVnhận xét , đánh giá.
Tiết2(40phút)
* GV chỉ HS đọc theo thứ tự và đọc không theo thứ tự..
- GVnhận xét , đánh giá.
*GV giới thiệu nội dung tranh
+Tranh vẽ gì? ( sẻ mẹ đang âu yếm đàn con )
 - GV HD HS đọc tiếng, từ, câu ứng dụng
+Trong câu có dấu phảy ,dấu chấm khi đọc ta chú ý điều gì ? ( nghỉ lấy hơi rồi đọc tiếp)
* GV đọc mẫu bài
- HD HS đọc theo từng phần và đọc nối tiếp..
- GV chấm điểm , nhận xét.
* GV nhắc HS ngồi đúng tư thế , hướng dẫn HS cách cầm bút , đặt vở.
* GV HD hs QS tranh và TL theo CH:
 + Trong tranh vẽ gì? 
 +Các bạn trong tranh có vui không khi được cô chấm cho điểm mười? 
 +Khi nhận được điểm mười em muốn khoe với ai? 
- Dành cho HS khá - giỏi:
+Muốn cô chấm điểm mười em cần học tập NTN? (chăm ngoan , học giỏi... )
+Lớp ta bạn nào hay được điểm mười? 
- GVnhận xét , đánh giá
*Về nhà tìm từ có vần đã họcvà làm BTTV, viết vở ly. 
- chuẩn bị bài : uôm , ươm
- HS đọc bài trong SGK và viết bảng con ( mỗi tổ viết một từ)
* HS phát âm ( cá nhân , tổ)
- HS phân tích vần.
* HS đánh vần (cá nhân )
-HS ghép vần iêm 
-HS đọc trơn (cá nhân, tổ)
* HS ghép xiêm 
- HS đánh vần và đọc trơn (cá nhân , tổ).
*HS đọc và phân tích từ dừa xiêm
*HS đọc bài trên bảng lớp. (cá nhân, tổ)
** Khi dạy vần yêm ,các bước thực hiện tương tự vần iêm
-HS so sánh hai vần vừa học.
*HS đọc (cá nhân, tổ)
*HS viết bảng con
*HS tìm tiếng và gạch chân tiếng chứa vần mới
-Luyện đọc, phân tích từ.
* HS tìm tiếng , từ chứa vần vừa học.
* HS đọc bài trên bảng lớp 
*HS quan sát tranh minh hoạ 
-HS tìm tiếng và gạch chân tiếng có vần mới.
-HS luyện đọc câu
-HS đọc cá nhân, đồng thanh.
*HS mở SGK , đọc bài 
- HS đọc cá nhân..
- Thi đọc trong tổ.
* HS viết bài vào vở theo HD của GV.
-HS viết bài trong vở tập viết 
*HS quan sát tranh 
- HS thảo luận nhóm theo câu hỏi gợi ý 
- Đại diện các nhóm lên trình bày
* 1 HS đọc toàn bài.

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAN 14.doc