Kế hoach bài dạy lớp 1 - Trường Tiểu học Gia Phú - Tuần học 5 năm 2009

Kế hoach bài dạy lớp 1 - Trường Tiểu học Gia Phú - Tuần học 5 năm 2009

Học vần

Bài 19: S – r (2 tiết)

I. Mục tiêu

 - HS đọc được: s, r, sẻ, rễ; từ và cõu ứng dụng: Bộ tụ cho rừ chữ và số.

 - HS viết được: s, r, sẻ, rễ.

 - Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề: rổ, rỏ. Đối HS (Khá - giỏi) luyện nói 4 - 5 câu xoay quanh chủ đề “rổ, rỏ ” thông qua tranh vẽ trong SGK và dựa vào các CH gợi ý của GV.

II. Đồ dùng dạy học: + GV : - Bộ ghép chữ tiếng việt, tranh minh hoạ từ khoá;tranh minh hoạ câu ứng dụng;phần luyện nói.

 + HS : Hộp đồ dùng TV, bảng phấn

 

doc 21 trang Người đăng haihoa92 Ngày đăng 29/07/2019 Lượt xem 82Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kế hoach bài dạy lớp 1 - Trường Tiểu học Gia Phú - Tuần học 5 năm 2009", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ tư ngày 23 tháng 9 năm 2009 
Học vần 
Bài 19: S – r (2 tiết)
I. Mục tiêu
 - HS đọc được: s, r, sẻ, rễ; từ và cõu ứng dụng: Bộ tụ cho rừ chữ và số.
 - HS viết được: s, r, sẻ, rễ.
 - Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề: rổ, rỏ. Đối HS (Khá - giỏi) luyện nói 4 - 5 câu xoay quanh chủ đề “rổ, rỏ ” thông qua tranh vẽ trong SGK và dựa vào các CH gợi ý của GV. 
II. Đồ dùng dạy học: + GV : - Bộ ghép chữ tiếng việt, tranh minh hoạ từ khoá;tranh minh hoạ câu ứng dụng;phần luyện nói.
 + HS : Hộp đồ dựng TV, bảng phấn
III. Hoạt động dạy học chủ yếu Tiết 1(40 phút)
	 Nội dung dạy học chủ yếu
Phương pháp, hình thức tổ chức
Hoạt động của thày
Hoạt động của trò
A/ Kiểm tra bài cũ: (5’)
- Đọc viết:: x, ch, xe, chú;- Đọc: SGK:
B/ Bài mới: (15’)
1.Giới thiệu bài: s - r
2. Dạy chữ ghi âm:
** s - s
 a. Nhận diện chữ s
+So sỏnh s với âm x
 b. Phỏt õm,Đ/v tiếng: 
 s
 sẻ
sẻ
 ** r , rễ
 (Tương tự như quy trỡnh dạy chữ s)
Nghỉ giữa giờ (2’)
c. Hướng dẫn viết: (7’)
s - r - sẻ – rễ
4. Đọc từ ứng dụng: (5’)
su su rổ rá
 chữ số cá rô 
C, Củng cố: (2’)
A/ Bài cũ: (2’)
- Đọc: s r 
 sẻ rễ
 sẻ rễ
B. Bài mới: 
1. luyện đọc: (15’)
a. luyện đọc bảng :
 s - r - sẻ - rễ
 su su rổ rá...
b.Luyện đọc câu ứng dụng: 
Bé tô cho rõ chữ và số.
c.Luyện đọc trong SGK
Nghỉ giữa giờ (2’)
2. luyện viết: (7’)
s - r - sẻ - rễ
3. Luyện nói theo chủ đề: (5) rổ, rá
C. Củng cố-dặn dò: (2’)
- GV nhận xét, đánh giá.
* GV viết: s , tô chữ trờn bảng s 
+ Chữ s gồm mấy nét?
 * GV phát âm mẫu s.(Uốn đầu lưỡi về phía vòm họng hơi thoát ra sát nhẹ, không có tiếng thanh) 
* GV ? cú õm s để ghộp tiếng sẻ
ta làm thế nào? 
* GV ghi : sẻ và đọc sẻ
+Tiếng sẻ gồm âm nào ghép với âm nào?
*Gv cho hs quan sát tranh và hỏi:
? BT vẽ gì.
- GV gỉảng tranh..
*GV viết r cho HS so sánh r với s có gì giống và khác?
 - GV phát âm: r
 - GV nêu: có r muốn có tiếng rễ em ghép thêm âm gì?
* GV HD HS quan sát chữ mẫu 
- GV HD quy trình viết chữ: lưu ý HS điểm đặt bút, dừng bút , độ cao , độ rộng của chữ.
* GV GT tiếng, từ khoá qua tranh. 
- GV y/c HS đọc và tìm tiếng có âm mới
- GVgạch chân tiếng chứa âm mới
- GV đọc mẫu và giải nghĩa từ 
- GV nhận xét , đánh giá.
* GV y/c 1HS đọc lại bài trên bảng
- Thi tìm tiếng chứa âm s, r ..
- GV nhận xét.
Tiết 2 (40phút)
* GV yêu cầu HS đọc và phân tích cấu tạo chữ :
* GV chỉ HS đọc theo thứ tự và đọc không theo thứ tự..
*GV GT nội dung tranh 
 ? Bức tranh vẽ gì.
- GV đọc câu ứng dụng và giảng thích 
* GV đọc mẫu
 - GV HD HS đọc theo từng phần
 - GV chỉnh sửa , nhận xét..
*GV GT nội dung bài viết 
- GV HD cách TB bài viết.
- GV HD HS viết bài vào vở 
- GV nhắc HS tư thế ngồi viết
- GV chấm điểm , nhận xét
* HD hs QS tranh và TL theo CH;
+Trong tranh vẽ gì? (vẽ chiếc rổ và chiếc rá)
+Rổ dùng làm gì? (rổ dùng để đựng rau..)
+Rá dùng làm gì?( rá thường dùng để vo gạo )
+ Dành cho(HS Khỏ - giỏi)
- Rổ, rá khác nhau như thế nào? (rổ có những chiếc mắt to hơn rá)
- Ngoài rổ, rá em còn biết những loại nào khác đan bằng mây tre?( làn, túi , ..)
+ Rổ rá có thể làm bằng gì nếu không có mây tre?( làm bằng nhựa , ..)
* GV hướng dẫn HS về học bài và viết tiếng từ có âm đã học và làm BTTV
- Chuẩn bị bài ở nhà.
- 4-5 HS đọc, lớp viết bảng 
- HS đọc Từ, tiếng và cõu ứng dụng SGK..
*HS TL: s giống gì?
* 2-3 HS phát âm s
 - HS ghép s và đọc s
 - HS đọc theo dãy bàn..
* HS phân tích sẻ
- HS ghép sẻ
- HS đánh vần : sẻ
- HS đọc sẻ (cá nhân, bàn..)
* HS QS tranh vẽ : 
- HS đọc: s - sẻ - sẻ
*HS ghép r , rễ
-HS đọc cá nhân , tổ..
Hỏt mỳa tập thể 
* HS QS chữ mẫu
- HS viết trên không trung
- HS viết bảng con..
*1HS đọc tiếng, từ
- HS đọc cá nhân, 
- HS đọc bài + PT...( cá nhân, lớp)
- 1 HS đọc toàn bài.
* Cả lớp ghép tiếng có âm mới..
*1HS đọc bài trên bảng lớp 
*HS cá nhân, tổ nhóm..(theo thứ tự và không theo thứ tự..)
*HS QS tranh và đọc câu ứng dụng,HS nêu tiếng có âm vừa học 
-HS đọc cá nhân, đồng thanh.
*HS mở SGK , đọc bài 
- HS đọc cá nhân..
- Thi đọc trong tổ..
Hỏt mỳa tập thể 
*HS đọc nội dung bài viết.
- HS viết bài vào vở theo HD của GV.
*HS quan sát tranh 
- HS thảo luận nhóm theo câu hỏi gợi ý 
- Đại diện các nhóm lên trình bày, nói câu đơn
 ngắn gọn, đủ ý.
 -lớp NX, bổ sung(hs tự đặt câu hỏi)
- HS khác nhận xét..
* Chơi trũ chơi: Tỡm nhanh tiếng cú õm đứng đầu mới học
*HS đọc lại bài.
- Cả lớp đọc.. 
 Thứ năm ngày 24 tháng 9 năm 2009
Học vần 
Bài 20: k- kh (2 tiết)
I. Mục tiêu: - HS đọc được :k, kh, kẻ, khế; từ và câu ứng dụng: Chị kha kẻ vở cho bé hà và bé lê.
 - HS viết được :k, kh, kẻ, khế.
 - Luyện nói từ 2 - 3 câu theo chủ đề: ù ù, vo vo, vù vù, ro ro, tu tu ; đối HS (Khá - giỏi) luyện nói 4 - 5 câu xoay quanh chủ đề “ù ù, vo vo, vù vù, ro ro, tu tu ”, thông qua tranh vẽ trong SGK và dựa vào các CH gợi ý của GV. 
II. Đồ dùng dạy học : + GV : - Bộ ghép chữ tiếng việt, tranh minh hoạ từ khoá ; câu ứng dụng: chị kha kẻ vở cho bé hà và bé lê. tranh minh hoạ phần luyện nói : ù ù, vo vo, vù vù, ro ro, tu tu + HS : hộp đồ dựng TV, bảng phấn
III. Hoạt động dạy học chủ yếu
tiết 1(40 phút)
	 Nội dung dạy học chủ yếu
Phương pháp, hình thức tổ chức
	Hoạt động của thày	
Hoạt động của trò
A/ Kiểm tra bài cũ: (5’)
- Đọc viết: Su su , rổ rá , chữ số , rễ lá
-Đọc: cõu ứng dụng SGK:
B/ Bài mới: 
1. Dạy chữ ghi âm: (15’)
k - kh
** k - k
a. Nhận diện chữ k
+So sỏnh k với âm b
b. Phỏt õm, Đ/v tiếng: 
 k
 kẻ
kẻ
 ** kh- khế
 (Tương tự như quy trỡnh dạy chữ s)
 Nghỉ giữa giờ (2’)
2. Hướng dẫn viết: (7’)
 k - kh - kẻ - khế
3. Đọc từ ứng dụng: (5’)
 kẽ hở khe đá
 kì cọ cá kho 
C, Củng cố: (2’)
1. luyện đọc: (15’)
a. luyện đọc bảng :
 k kh 
 kẻ khế
 kẻ khế
 kẽ hở khe đá
 kì cọ cá kho 
b. Luyện đọc câu ứng dụng: 
chị kha kẻ vở cho bé hà và bé lê 
c.luyện đọc trong SGK
 Nghỉ giữa giờ (2’)
2. luyện viết: (7’)
k - kh - kẻ - khế 
3.Luyện nói theo chủ đề: (5) ù ù, vo vo, vù vù, ro ro, tu tu
C. Củng cố-dặn dò: (2’)
- GV nhận xét, đánh giá.
* GV viết: k , tô chữ trờn bảng k 
+ Chữ k gồm mấy nét? 
+ GV phát âm mẫu k.
* GV ? cú õm k để ghộp tiếng kẻ
ta làm thế nào? 
* GV ghi : kẻ và đọc kẻ
+Tiếng kẻ gồm âm nào ghép với âm nào?
*Gv cho hs quan sát tranh và hỏi:
? BT vẽ gì.
- GV gỉảng tranh..
**GV viết kh - HS so sánh kh với k có gì giống và khác?
 - GV phát âm: kh
 - GV nêu: có kh muốn có tiếng khế em ghép thêm âm gì?
* GV HD HS quan sát chữ mẫu 
- GV HD quy trình viết chữ: lưu ý HS điểm đặt bút, dừng bút , độ cao , độ rộng của chữ.
* GV GT tiếng, từ khoá qua tranh. 
- GV y/c HS đọc và tìm tiếng có âm mới
- GVgạch chân tiếng chứa âm mới
- GV đọc mẫu và giải nghĩa từ 
- GV nhận xét , đánh giá.
* GV y/c 1HS đọc lại bài trên bảng
- Thi tìm tiếng chứa âm s, r ..
- GV nhận xét.
Tiết 2 (40phút)
* GV yêu cầu HS đọc và phân tích cấu tạo chữ :
- GV chỉ HS đọc theo thứ tự và đọc không theo thứ tự..
*GV GT nội dung tranh 
 ? Bức tranh vẽ gì.
- GV đọc câu ứng dụng và giảng thích 
* GV đọc mẫu
 - GV HD HS đọc theo từng phần
 - GV chỉnh sửa , nhận xét..
*GV GT nội dung bài viết 
- GV HD cách TB bài viết.
- GV HD HS viết bài vào vở 
- GV nhắc HS tư thế ngồi viết
- GV chấm điểm , nhận xét
* HD hs QS tranh và TL theo CH;
- Trong tranh vẽ gì?( cối xay , tàu hoả..)
- Các vật,con vật này có tiếng kêu ntn?
(cái cối xay kêu ù ù, tiếng gió kêu vù vù, tiếng tàu hoả kêu tu tu....) 
- Em còn biết tiếng kêu của các con vật nào khác không?
+ Dành cho(HS Khỏ - giỏi)
- Tiếng kêu nào mà khi nghe thấy người ta phải chạy vào nhà ngay?(Tiếng sấm: ùng ùng)
- Tiếng kêu nào khi nghe thấy người ta rất vui?( tiếng sáo diều)
* GV hướng dẫn HS về học bài và viết tiếng từ có âm đã học và làm BTTV
- Chuẩn bị bài ở nhà.
- 4-5 HS đọc, lớp viết bảng (mỗi tổ 1 từ)
- HS đọc SGK..
*HS TL: k giống gì?
* 2-3 HS phát âm k 
 - HS ghép k và đọc k
 - HS đọc theo dãy bàn..
* HS phân tích kẻ
- HS ghép kẻ
- HS đánh vần : kẻ
- HS đọc kẻ (cá nhân, bàn..)
* HS QS tranh vẽ : 
- HS đọc: k - kẻ - kẻ
**HS ghép kh , khế
- HS đọc cá nhân , tổ..
Hỏt mỳa tập thể 
* HS QS chữ mẫu
- HS viết trên không trung
- HS viết bảng con..
*1HS đọc tiếng, từ
- HS đọc cá nhân, 
- HS đọc bài + PT...( cá nhân, lớp)
- 1 HS đọc toàn bài.
* Cả lớp ghép tiếng có âm mới..
*1HS đọc bài trên bảng lớp 
- HS cá nhân, tổ nhóm..(theo thứ tự và không theo thứ tự..)
*HS QS tranh và đọc câu ứng dụng,HS nêu tiếng có âm vừa học 
-HS đọc cá nhân, đồng thanh.
*HS mở SGK , đọc bài 
- HS đọc cá nhân..
- Thi đọc trong tổ..
Hỏt mỳa tập thể
*HS đọc nội dung bài viết.
- HS viết bài vào vở theo HD của GV.
*HS quan sát tranh 
- HS thảo luận nhóm theo câu hỏi gợi ý 
- HS liên hệ với thực tế và tự trả lời theo ý hiểu của bản thân.
- Đại diện các nhóm lên trình bày, nói câu đơn,
 ngắn gọn, đủ ý.
 - lớp NX, bổ sung(HS Khỏ- giỏi, tự đặt câu hỏi)
- HS khác nhận xét..
*Chơi trũ chơi:Tỡm tiếng cú õm đứng đầu mới học
*HS đọc lại bài.
- Cả lớp đọc.. 
Thứ sáu ngày 25 tháng 9 năm 2009
Học vần
Bài 21: Ôn tập
I. Mục tiêu: - HS đọc và viết được chắc chắn âm và chữ vừa học trong tuần : u, ư, s, ch, x, r, k, kh; cỏc từ và cõu ứng dụng từ bài 17 đến bài 21.
 - Nghe, hiểu và kể được một đoạn truyện theo tran truyện kể: “Thỏ và sư tử”.	
II. Đồ dùng dạy học : + GV : - Bảng ôn trang 44 SGK; tranh minh hoạ câu ứng dụng xe ô tô chở khỉ và sư tử về sở thú và tranh minh hoạ cho truyện kể “ Thỏ và sư tử”.
 + HS : - Hộp đồ dựng TV, bảng phấn
III. Hoạt động dạy học chủ yếu
Tiết1(40phút)
Nội dung dạy học
Phương pháp, hình thức tổ chức 
Hoạt động của thày
Hoạt động của trò
A. Kiểm tra bài cũ: (5)'
- Đọc ,viết : khe khẽ, kẽ hở , rổ su su, sư tử. 
- Đọc cõu ứng dụng SGK
B. Bài mới (35)'
1. Giới thiệu bài: ễn tập
2.Ô n tập: ( 15’)
a. ễn cỏc chữ, õm, vần vừa học trong tuần
b. Ghộp chữ thành tiếng
- xe, xi, xa, xu, xư.
- ke, ki.
- re, ri, ra, ru, rư.
- se, si, sa, su, sư.
-che,chi,cha,..
- khe, khi, khu, khư
3. Đọc từ ứng dụng 
xe chỉ	 kẻ ô
củ sả	rổ khế
Nghỉ giữa giờ (2’)
4. Tập viết từ ngữ ứng dụng: (5)'
xe chỉ	 củ sả	
2. Củng cố- d ... : y - y - y tá (cá nhân, bàn..)
*HS ghép tr, tre
- HS ĐV tre
- HS đọc tre.
-HS đọc cá nhân , tổ..
- HS qs tranh và nêu ND từ khoá: tre ngà.
Hỏt mỳa tập thể
* HS QS chữ mẫu
- HS viết trên không trung
- HS viết bảng con..
*HS tìm tiếng chứa âm mới học
- HS lên bảng gạch chân tiếng chứa âm mới học.
- HS đọc tiếng, từ +kết hợp phân tích tiếng
- HS đọc đồng thanh.
- 1 HS đọc toàn bài.
* Cả lớp ghép tiếng có âm mới..
*1HS đọc bài trên bảng lớp 
- HS cá nhân, tổ nhóm..(theo thứ tự và không theo thứ tự..)
*HS QS tranh và đọc câu ứng dụng,HS nêu tiếng có âm vừa học 
-HS đọc cá nhân, đồng thanh.
*HS mở SGK , đọc bài 
- HS đọc cá nhân..
- Thi đọc trong tổ..
Hỏt mỳa tập thể
*HS đọc nội dung bài viết.
- HS viết bài vào vở theo HD của GV.
*HS quan sát tranh 
- HS thảo luận nhóm theo câu hỏi gợi ý 
- HS liên hệ với thực tế và tự trả lời 
- Đại diện các nhóm lên trình bày, 
 - lớp NX, bổ sung
- HS khác nhận xét..
* Chơi trũ chơi: Tỡm nhanh tiếng cú õm đứng đầu mới học
*HS đọc lại bài.
tuần 7
Thứ hai ngày 5 tháng 10 năm 2009
Học vần 
Bài 27: Ôn tập
I. Mục tiêu: - HS đọc và viết được chắc chắn âm và chữ vừa học trong tuần : p, ph, nh, g, gh ,tr ,q , qu, gi, ng, ngh, y, tr; cỏc từ ngữ và cõu ứng dụng từ bài 22 đến bài 27.
 - Nghe, hiểu và kể lại một đoạn truyện theo tranh truyện kể : tre ngà; đối HS (Khá - giỏi) kể được 2 - 3 đoạn truyện theo tranh và dựa vào các CH gợi ý của GV. 
II. Đồ dùng dạy học: + GV : - CBị Bảng ôn trang 56 SGK; tranh minh hoạ câu ứng dụng: quê bé hà có nghề xẻ gỗ, phố bé nga có nghề giã giò; tranh minh hoạ cho truyện kể: Tre ngà.
 + HS : hộp đồ dựng TV, bảng phấn
III. Hoạt động dạy học chủ yếu
Tiết 1(40 phút)
Nội dung dạy học
Phương pháp, hình thức tổ chức 
Hoạt động của thày
Hoạt động của trò
A. Kiểm tra bài cũ: (5)'
- Đọc ,viết : y tá , y sĩ , trí nhớ , tre ngà. 
- Đọc SGK
B. Bài mới(35)'
1. Giới thiệu bài :
2. Ôn tập:
a. Các chữ và âm đã học.
b. Ghép chữ thành tiếng. * Bảng ôn 1
- pho, phô, pha, ..
- nho, nhô, nha, ..
-gio, giô, gia, ....
- tro, trô, tra, tre, trê.
- go, gô, ga.
- ngo, ngô, nga. 
-ghe, ghê
* Bảng ôn 2...
í ới: lợn ỉ: ì ạch 
(ầm ĩ, béo ị ý chí, ỷ lại)
c. Đọc từ ứng dụng :
 nhà ga quả nho
 tre già ý nghĩ 
Nghỉ giữa giờ (2’)
d. Tập viết từ ứng dụng: 
 tre già quả nho
2. Củng cố- dặn dũ
 (2)'
3. Luyện tập
a. Luyện đọc bảng
* Đọc bảng tiết 1:
* Đọc câu ứng dụng
quê bé hà có nghề xẻ gỗ, phố bé nga có nghề giã giò.
* Đọc SGK:
 Nghỉ giữa giờ (2’)
2. Luyện viết 
tre già, quả nho 
3. Kể chuyện: 
tre ngà
* ý nghĩa câu chuyện: Truyền thống đánh giặc cứu nước của trẻ nước Nam.
C. Củng cố- dặn dũ
 (2)'
- GV nhận xét, đánh giá.
* GV giới thiệu bài, ghi bảng.
? Trong tuần vừa qua các em đã học âm nào? GV ghi góc bảng.
- GV gắn bảng ụn:
- GV chỉ âm cho HS đọc
- GV chỉnh sửa cỏch phỏt õm 
* GV HĐ Đọc cỏc tiếng do cỏc chữ ở cột dọc kết hợp với cỏc chữ ở dũng ngang của bảng ụn (bảng 1)
- lấy chữ ph ở cột dọc ghép với chữ o ở dòng ngang thì sẽ được tiếng gì?(pho)
?Trong tiếng ghép được, các chữ ở cột dọc đứng ở vị trí nào?
? Các chữ dòng ngang đứng ở vị trí nào? Nếu ghép chữ ở dòng ngang đứng trước và chữ ở cột dọc đứng sau có được không?
- GV lưu ý HS âm gh chỉ ghép e, ê, i
* GV HD HS đọc 
- GV nhận xét chỉnh sửa..
- GV giảng từ “nhà ga, ý nghĩ ”
* GV HD HS quan sát chữ mẫu 
- GV đọc HS viết bảng: 
- GV nhận xét
* GVgọi HS đọc bài.. 
- T/C HS ghép tiếng cos âm vừa ôn.
Tiết2(40phút)
* GV yêu cầu HS đọc và phõn tớch cấu tạo chữ.
- GV chỉ HS đọc theo thứ tự và đọc không theo thứ tự..
*GV giới thiệu nội dung tranh 
- Bức tranh vẽ gì?
- GV gạch chân các chữ trên..
- GV đọc + giảng tranh câu ứng dụng..
* GV đọc mẫu
 - GV HD HS đọc từ và câu ứng dụng...
 - GV NX, chỉnh sửa..
*GV giới thiệu nội dung bài viết 
- GV HD cách trình bày bài viết.
- GV HD HS viết bài trong vở 
- GV nhắc HS ngồi đúng tư thế , hướng dẫn HS cách cầm bút , đặt vở.
- GV chấm điểm , nhận xét.
*GVHD HS QS tranh , K/C theo tranh..
Tr 1: Có một em bé lên ba tuổi vẫn K0 biết nói, biết cười.
Tr 2: Bỗng một hôm có người rao: vua đang cần người đánh giặc.
Tr 3: Từ đó chú bỗng lớn nhanh như thổi.
Tr 4:Chú và ngựa đi đến đâu, giặc chết như rạ, trốn chạy tan tác.
Tr 5: Gậy sắt gãy, tiện tay, chú liền nhổ ngay cụm tre gần đó thay gậy, tiếp tục chiến đấu với kẻ thù.
Tr 6: Đất nước trở lại yên bình. Chú dừng tay, buông cụm tre xuống, Tre gặp đất trở lại tươi tốt lạ thường.vì tre đã nhuộm khói lửa chiến trận nên vàng óng....Ngựa sắt lại hí vang, móng đập đập xuống đá rồi nhún một cái, đưa chú bé bay thẳng về trời.
* Gv chỉ bảng ôn cho Hs theo dõi và đọc theo.
- HS thi tìm nhanh những chữ vừa học trong SGK hoặc trong báo, truyện rồi viết vào vở ly.
- HS đọc bài trong SGK và viết bảng con ( mỗi tổ viết một từ)
* HS nêu õm đã học.
-HS đọc âm..
-HS chỉ chữ và đọc õm
*HS thảo luận nhúm ghộp cỏc chữ đó học thành tiếng cú nghĩa.
-HS chỉ và đọc các âm ở bảng ôn. (cá nhân , lớp)
*HS tự đọc tiếng ở bảng ghép ..(theo thứ tự cho đến hết...
- Hs đọc trơn từng tiếng.
* HS đọc từ ứng dụng
- HS khác nhận xét..
Hỏt mỳa tập thể
* HS QS chữ mẫu 
- HS tự viết bảng theo HD của GV..
- 1HS đọc bài.. 
* HS ghép các tiếng có âm vừa học và đọc tiếng đó.
* HS đọc bảng lớp 
- HS đọc từ và nêu tiếng có âm vừa ôn..
*HS QS tranh minh hoạ và đọc câu ứng dụng,HS nêu tiếng có âm vừa học 
- HS đọc cá nhân, đồng thanh.
*HS mở SGK , đọc bài 
- HS đọc cá nhân..
- Thi đọc trong tổ..
Hỏt mỳa tập thể
*HS đọc nội dung bài viết.
- HS viết bài vào vở theo HD của GV.
*HS quan sát tranh và nghe GV kể chuyện.
- HS kể chuyện theo nhóm
- Đại diện các nhóm lên trình bày
- Nhóm khác nhận xét..
- Cá nhân HS lên kể theo tranh (Mỗi em kể 1 đoạn truyện theo tranh..)
+ Đối (HS Khỏ - giỏi) HS kể 2 - 3 đoạn truyện theo tranh; hoặc kể toàn bộ câu chuyện.
*HS đọc lại bài.
- Cả lớp đọc..
- Làm vở bài tập TV
- Viết các âm từ, câu đã học 
- Chuẩn bị bài sau.
Thứ năm ngày 8 tháng 10 năm 2009
Học vần: 
Bài 29: ia
I. Mục tiờu: - Học sinh đọc được: ia, lỏ tớa tụ, từ ngữ và cõu ứng dụng: bộ Hà nhổ cỏ, chị Kha tỉa lỏ
 - Học sinh viết được: ia, lỏ tớa tụ.
 - Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề: “Chia quà”. Đối HS (Khá - giỏi) luyện nói 4 - 5 câu xoay quanh chủ đề “Chia quà” thông qua tranh vẽ trong SGK và dựa vào các CH gợi ý của GV.	
II. Đồ dựng dạy học *Giỏo viờn: - Tranh (hoặc mẫu vật): lỏ tớa tụ,tranh ảnh minh họa cõu ứng dụng, luyện núi:
 *Học sinh: SGK, vở tập viết, bảng con, phấn trắng.
III. Cỏc hoạt động dạy và học 
Tiết 1(40 phút)
Nội dung dạy học
Phương pháp, hình thức tổ chức 
Hoạt động của thày
Hoạt động của trò
I.Bài cũ:(5)
HS đọc bài trong SGK và viết bảng : Ô tô, quà quê
II.Bài mới: (30’)
1. Giới thiệu bài: ia
2. Dạy vần: *ia
 a. Phát âm, nhận diện :
 - Phát âm: ia
 - Phân tích vần ia
b. Đánh vần, ghép vần
 i - a - ia
c. Luyện đọc tiếng.
tía
d. Luyện đọc từ.
 lá tía tô
e. Luyện đọc trơn
ia - tía - lá tía tô
Nghỉ giữa giờ (2’)
3. Viết bảng con: (6’)
ia - tía - lá tía tô
4. Đọc từ ứng dụng :( 6’)
 tờ bỡa vỉa hố 
 lỏ mớa tỉa lỏ
5. Củng cố- Dặn dò: (2’)
- Trò chơi: Tìm tiếng, từ chứa vần đã học.
1.Luyện đọc: (16’)
a. Đọc bảng tiết 1: 
 ia
 tía
 lá tía tô
b..Đọc bài ứng dụng:
Bé Hà nhổ cỏ, chị Kha tỉa lá.
c.Luyện đọc sách giáo khoa.
Nghỉ giữa giờ (2’)
2. Luyện viết vở:( 7’)
ia - lá tía tô
3. Luyện nói: (7’)
Chia quà
III. Củng cố - dặn dò.
( 2’)
-Về nhà tìm từ có vần đã học và làm BTTV , viết vở ly.
- GV nhận xét, đánh giá.
* GV viết ia nờu: ia (được cấu tạo nờn từ i và a)
- So sỏnh: ia với a (giống nhau: chữ a; khỏc nhau: ia cú thờm i)
- GV phát âm mẫu .
*? Vần ia gồm có mấy âm?
- GV đánh vần mẫu.
- GV HD hs ghép vần:
? Muốn ghép vần ia ta ghép âm gì trước, âm gì sau:
*GV giới thiệu tiếng mới:
+Có vần ia muốn ghép tiếng tía ta làm TN?
- GV nhận xét
*GV giới thiệu tranh:
? BT vẽ gỡ? 
- GV giảng trang và rỳt ra từ khoỏ: lá tía tô 
- GV chỉnh sửa ..
*GV HD quy trình viết 
- GV vừa giảng vừa viết
- GV HD HS viết
* GVGT từ, đọc từ ứng dụng
- HD HS đọc PT tiếng có vần mới
- GV đọc + giải thích từ
*GV tổ chức trò chơi mỗi em tìm 1 tiếng, từ..
- GV NX , đánh giá.
Tiết 2(40 phút)
* GV chỉ HS đọc theo thứ tự và đọc không theo thứ tự..
*GV GT bài ứng dụng qua tranh 
+Tranh vẽ gì? 
+ Trong bài ứng dụng tiếng nào có vần mới..? 
- GV đọc bài ứng dụng
- GVnhận xét , đánh giá.
* GV đọc mẫu và HD HS đọc theo từng phần
- GV nhận xét, 
* GV nhắc HS ngồi đúng tư thế , hướng dẫn HS cách trình bày bài và cách cầm bút , đặt vở...
* GV HD hs QS tranh và TL CH:
+ Trong tranh vẽ gỡ?
+ Ai đang chia quà cho cỏc em nhỏ?
+ Bà chia những gỡ cho cỏc em nhỏ, cỏc em trong tranh vui hay buồn? 
+ Dành cho(HS Khỏ - giỏi)
+ Nét mặt của bà vui hay buồn?
+ Ở nhà em, ai hay chia quà cho cỏc em?
 + Khi em được chia quà, em tự chịu lấy phần ớt hơn. Vậy em là người như thế nào? (người biết nhường nhịn)
- GV gọi HS lên BT...
- GVnhận xét , đánh giá
* GV hướng dẫn HS chuẩn bị bài ở nhà
- HS đọc bài và viết bảng con ( mỗi tổ viết một từ)
- HS phát âm (cá nhân , tổ)
- HS phân tích vần.
* HS đánh vần 
- HS ghép vần ia
 -HS đọc trơn (cá nhân, đồng thanh)
*HS ghép tía
- HS Đ/v: tía
-HS đọc cá nhân ,đọc đồng thanh.
* HS QS tranh để gợi từ khoá:
-HS đọc :lá tía tô
-HS đọc(cá nhân, đồng thanh)
Hỏt mỳa tập thể 
* HS viết bảng con
- HS lưu ý tư thế ngồi viết
- HS viết bảng..
*HS tìm tiếng và gạch chân tiếng chứa vần mới: 
- Luyện đọc, phân tích từ.
*HS tìm tiếng , từ chứa vần vừa học.
* HS đọc bài trên bảng lớp theo GV chỉ
- HS khác nhận xét.
*HS quan sát tranh minh hoạ + TLCH..
- HS tìm tiếng có vần mới: tỉa
HS luyện đọc bài ứng dụng
-HS đọc cá nhân, tổ..
*HS mở SGK , đọc bài 
- HS đọc cá nhân..
- Thi đọc trong tổ..
Hỏt mỳa tập thể 
* HS đọc lại nội dung bài viết
- HS viết bài vào vở theo HD của GV.
*HS đọc tên chủ đề luyện nói
- HS quan sát tranh 
- HS thảo luận nhóm theo câu hỏi gợi ý 
- Đại diện các nhóm lên trình bày
- HS nhận xét.
* 1 HS đọc bài.
- Lớp đọc toàn bài.

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAN 5 da sua.doc