Kế hoach bài dạy lớp 1 - Tuần học 13

Kế hoach bài dạy lớp 1 - Tuần học 13

Học vần

Bài 51 : ôn tập

I. Mục tiêu: - Đọc được các vần có kết thúc bằng n, từ ngữ và câu ứng dụng từ bài 44 đến bài 51.

 -Viết được các vần , các từ ngữ ứng dụng , từ bài 44 đến bài 51

 - Nghe hiểu và kể lại được một đoạn truyện theo tranh truyện kể : Chia phần (HS khá - giỏi kể được 2-3 đoạn truyện theo tranh)

II- Đồ dùng dạy hoc: + Giỏo viờn: Bảng ụn, Tranh ảnh minh cõu ứng dụng và truyện kể Chia phần + Học sinh: SGK, vở tập viết, bảng con, phấn trắng.

III. Hoạt động dạy học chủ yếu: Tiết 1(35 phút)

 

doc 10 trang Người đăng haihoa92 Ngày đăng 29/07/2019 Lượt xem 77Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoach bài dạy lớp 1 - Tuần học 13", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 13
 Thứ hai ngày 16 tháng 11 năm 20099
Học vần
Bài 51 : ôn tập
I. Mục tiêu: - Đọc được cỏc vần cú kết thỳc bằng n, từ ngữ và cõu ứng dụng từ bài 44 đến bài 51.
 -Viết được cỏc vần , cỏc từ ngữ ứng dụng , từ bài 44 đến bài 51 
 - Nghe hiểu và kể lại được một đoạn truyện theo tranh truyện kể : Chia phần (HS khá - giỏi kể được 2-3 đoạn truyện theo tranh)	
II- Đồ dựng dạy hoc: + Giỏo viờn: Bảng ụn, Tranh ảnh minh cõu ứng dụng và truyện kể Chia phần + Học sinh: SGK, vở tập viết, bảng con, phấn trắng.
III. Hoạt động dạy học chủ yếu: tiết 1(35 phút)
Nội dung dạy học
Phương pháp, hình thức tổ chức
Hoạt động của thày
Hoạt động của trò
I) Bài cũ : 5’
- HS đọc và viết bảng con cuộn dây , ý muốn , con lươn , vườn nhãn
II) Bài mới : 35’
1. Giới thiệu bài :
2. Ôn tập:
a. Các vần vừa học.
* Bảng ôn 
n
a
an
ă
ăn
â
ân
o
on
ô
ôn
ơ
ơn
u
un
e
en
 ê
ên
i
in
iê
 iên
 yê
 yên
 uô
uôn
 ươ
 ươn
 c. Đọc từ ngữ ứng dụng :
cuồn cuộn con vượn thôn bản
d.Tập viết từ ứng dụng:
“cuồn cuộn; thôn bản”
3) Củng cố: ? Các em vừa ôn mấy vần
-HS đọc ,viết bảng các từ trên:
 - GV nhận xét , đánh giá.
* Gv ghi ở góc bảng
- GV treo bảng ôn đã được phóng to.
* GV hoàn thiện bảng ôn theo HS
- GV chỉ cho HS đánh vần, đọc trơn, bất kỳ vần..( không theo thứ tự..)
- HD HS so sánh các vần trên giống và khác nhau ở điểm nào?
- GV lưu ý luật chính tả
+Vần nào không viết được với k, gh, ngh...
* GV viết từ ứng dụng 
- GV đọc và giảng “cuồn cuộn 
thôn bản”
* GV viết mẫu kết hợp HD HS cách viết.
* GV tổ chức cho HS viết lại các vần vừa ôn và bảng con.
- GV NX..
- H đọc, viết bảng con và đọc SGK
* HS TL nhớ lại các vần đã học trong tuần có m ở cuối.
- HS nêu tên các vần...
- HS khác nhận xét.
-HS đọc các vần vừa học trong tuần
*HS nhẩm thầm (2 phút) tự ghép các chữ ở cột dọc với chữ ở dòng ngang để thành vần
- HS đọc vần ( mỗi em 1 vần )nối tiếp cho đến hết.
- HS nhận xét bảng ôn : 
- HS toàn bảng ôn ( GV chỉ không theo thứ tự)
* HS đọc các từ ứng dụng ( cá nhân , đồng thanh)
-HS kết hợp phân tích từ theo yêu cầu của GV.
* HS tập viết bảng con theo HD của GV...
* HS thi viết vần vừa ôn..
? Căc em vừa ôn vần kết thúc bằng âm gì.
1. Luyện tập
a. Luyện đọc bảng lớp
b. Đọc câu ứng dụng:
 Gà mẹ dẫn đàn con ra bãi cỏ . Gà con vừa chơi vừa chờ mẹ rẽ cỏ , bới giun.
c. Đọc bài trong SGK
- GV HD HS đọc từ, bài thơ ứng dụng
2. Luyện viết 
cuồn cuộn; thôn bản 
3. Kể chuyện
 Chia phần
* ý nghĩa câu chuyện: Trong cuộc sống biết nhường nhịn nhau thì vẫn hơn.
III) Củng cố, dặn dò
Tiết 2( 40 phút)
- GV chỉ bảng cho HS đọc (Theo thứ tự và k0 theo thứ tự)
* Bức tranh vẽ gì?
- GV ghi bài ứng dụng:
+ Bài đọc trên trình bày trong mấy câu ? tiếng nào có vần vừa ôn? Tiếng nào chứa chữ hoa?
- GV đọc mẫu và giảng nội dung.
* Gv HD HS đọc từ và câu...
- GV NX..
* GV hướng dẫn HS t thế ngồi, cách cầm bút, đặt vở.
- HD cách trình bày bài.
*GV kể 2 lần (Lần 2 theo tranh) 
- Tranh 1: có hai người đi săn , từ sáng đến tối họ chỉ săn được ba con sóc nhỏ 
- Tranh 2: Họ chia đi chia lại. chia mãi nhưng phần của hai người không đều nhau. Lúc đầu họ còn vui vẻ , sau họ đâm ra bực mình nói nhau chẳng ra gì .
 - Tranh 3: Anh kiếm củi lấy số sóc vừa săn được ra chia.
- Tranh 4: Thế là số sóc được chia đều . Thật công bằng . Cả ba người vui vẻ chia tay , ai về nhà nấy. 
- GV bổ sung, nhận xét.
* Gv HD HS về học bài.. 
- HS về tự tìm chữ có vần vừa học và ghi vào vở ly và đọc lại bài.
- Chuẩn bị bài sau:
- HS đọc bài trên bảng ( cá nhân , đồng thanh
* HS quan sát tranh ..
- HS nêu tiếng có vần vừa ôn.
- HS đọc tiếng, từ có vần vừa ôn
- .HS đọc câu ứng dụng.
-1 HS đọc toàn bài.
- Lớp đọc.
* HS đọc bài( theo từng phần)
- HS khác nhận xét.
* HS đọc nội dung bài viết
-HS viết bài vào vở.
*HS đọc tên câu chuyện: Chia phần
- HS quan sát tranh
- HS nghe chuyện
- HS kể lại từng đoạn câu chuyện trong nhóm
- HS các nhóm kể lại từng đoạn chuyện theo tranh.
- HS khá giỏi kể 2, 3 đoạn chuyện......
- HS khác nhận xét.
* 1 HS đọc bài.
Học vần
Bài 51 : ôn tập
I.Mục tiêu: - Đọc được cỏc vần cú kết thỳc bằng n, từ ngữ và cõu ứng dụng từ bài 44 - bài 51.
 -Viết được cỏc vần , cỏc từ ngữ ứng dụng , từ bài 44 đến bài 51 
 - Nghe hiểu và kể lại được một đoạn truyện theo tranh truyện kể : Chia phần (HS khá - giỏi kể được 2-3 đoạn truyện theo tranh)	
II- Đồ dựng dạy hoc: + Giỏo viờn: Bảng ụn, Tranh ảnh minh cõu ứng dụng và truyện kể Chia phần + Học sinh: SGK, vở tập viết, bảng con, phấn trắng.
 - Nghe, hiểu và kể lại theo tranh chuyện kể : Chia phần
II. Đồ dùng dạy học
- Bảng ôn trang 104 SGK.Tranh minh hoạ câu ứng dụng, truyện kể Chia phần
III. Hoạt động dạy học chủ yếu: tiết 1(35 phút)
Nội dung dạy học
Phương pháp, hình thức tổ chức
Hoạt động của thày
Hoạt động của trò
I) Bài cũ : 5’
- HS đọc và viết bảng con cuộn dây , ý muốn , con lươn , vườn nhãn
II) Bài mới : 35’
1. Giới thiệu bài :
2. Ôn tập:
a. Các vần vừa học.
* Bảng ôn 
n
a
an
ă
ăn
â
ân
o
on
ô
ôn
ơ
ơn
u
un
e
en
 ê
ên
i
in
iê
 iên
 yê
 yên
 uô
uôn
 ươ
 ươn
 c. Đọc từ ngữ ứng dụng :
cuồn cuộn con vượn thôn bản
d.Tập viết từ ứng dụng:
“cuồn cuộn; thôn bản”
3) Củng cố: ? Các em vừa ôn mấy vần
-HS đọc ,viết bảng các từ trên:
 - GV nhận xét , đánh giá.
* Gv ghi ở góc bảng
-GV treo bảng ôn đã được phóng to.
* GV hoàn thiện bảng ôn theo HS
- GV chỉ cho HS đánh vần, đọc trơn, bất kỳ vần..( không theo thứ tự..)
- HD HS so sánh các vần trên giống và khác nhau ở điểm nào?
- GV lưu ý luật chính tả
+Vần nào không viết được với k, gh, ngh...
* GV viết từ ứng dụng 
- GV đọc và giảng “cuồn cuộn 
thôn bản”
* GV viết mẫu kết hợp HD HS cách viết.
* GV tổ chức cho HS viết lại các vần vừa ôn và bảng con.
- GV NX..
- H đọc, viết bảng con và đọc SGK
* HS TL nhớ lại các vần đã học trong tuần có m ở cuối.
- HS nêu tên các vần...
- HS khác nhận xét.
-HS đọc các vần vừa học trong tuần
*HS nhẩm thầm (2 phút) tự ghép các chữ ở cột dọc với chữ ở dòng ngang để thành vần
- HS đọc vần ( mỗi em 1 vần )nối tiếp cho đến hết.
- HS nhận xét bảng ôn : 
- HS toàn bảng ôn ( GV chỉ không theo thứ tự)
* HS đọc các từ ứng dụng ( cá nhân , đồng thanh)
-HS kết hợp phân tích từ theo yêu cầu của GV.
* HS tập viết bảng con theo HD của GV...
* HS thi viết vần vừa ôn..
? Căc em vừa ôn vần kết thúc bằng âm gì.
1. Luyện tập
a. Luyện đọc bảng lớp
b. Đọc câu ứng dụng:
 Gà mẹ dẫn đàn con ra bãi cỏ . Gà con vừa chơi vừa chờ mẹ rẽ cỏ , bới giun.
c. Đọc bài trong SGK
- GV HD HS đọc từ, bài thơ ứng dụng
2. Luyện viết 
lỡi liềm xâu kim 
3. Kể chuyện
 Chia phần
* ý nghĩa câu chuyện: Trong cuộc sống biết nhường nhịn nhau thì vẫn hơn.
III) Củng cố, dặn dò
Tiết 2( 40 phút)
- GV chỉ bảng cho HS đọc (Theo thứ tự và k0 theo thứ tự)
* Bức tranh vẽ gì?
- GV ghi bài ứng dụng:
+ Bài đọc trên trình bày trong mấy câu ? tiếng nào có vần vừa ôn? Tiếng nào chứa chữ hoa?
- GV đọc mẫu và giảng nội dung.
* Gv HD HS đọc từ và câu...
- GV NX..
* GV hướng dẫn HS t thế ngồi, cách cầm bút, đặt vở.
- HD cách trình bày bài.
*GV kể 2 lần (Lần 2 theo tranh) 
- Tranh 1: có hai người đi săn , từ sáng đến tối họ chỉ săn được ba con sóc nhỏ 
- Tranh 2: Họ chia đi chia lại. chia mãi nhưng phần của hai người không đều nhau. Lúc đầu họ còn vui vẻ , sau họ đâm ra bực mình nói nhau chẳng ra gì .
 - Tranh 3: Anh kiếm củi lấy số sóc vừa săn được ra chia.
- Tranh 4: Thế là số sóc được chia đều . Thật công bằng . Cả ba người vui vẻ chia tay , ai về nhà nấy. 
- GV bổ sung, nhận xét.
* Gv HD HS về học bài.. 
- HS về tự tìm chữ có vần vừa học và ghi vào vở ly và đọc lại bài.
- Chuẩn bị bài sau:
- HS đọc bài trên bảng ( cá nhân , đồng thanh
* HS quan sát tranh ..
- HS nêu tiếng có vần vừa ôn.
- HS đọc tiếng, từ có vần vừa ôn
- .HS đọc câu ứng dụng.
-1 HS đọc toàn bài.
- Lớp đọc.
* HS đọc bài( theo từng phần)
- HS khác nhận xét.
* HS đọc nội dung bài viết
-HS viết bài vào vở.
*HS đọc tên câu chuyện: Chia phần
- HS quan sát tranh
- HS nghe chuyện
- HS kể lại từng đoạn câu chuyện trong nhóm
- HS các nhóm kể lại từng đoạn chuyện theo tranh.
- HS khá giỏi kể 2, 3 đoạn chuyện......
- HS khác nhận xét.
* 1 HS đọc bài.
 Thứ tư ngày 25 tháng 11 năm 2009
Học vần
 Bài 57 : ang - anh
I.Mục tiêu:
 - Đọc được : ang , anh , cõy bàng , cành chanh ; từ và đoạn thơ ứng dụng: 
 Không có chân có cánh 
 Sao ....
 Sao gọi là ngọn gió?
 - Viết được : ang , anh , cõy bàng , cành chanh 
 - Luyện núi từ 2 - 4 cõu theo chủ đề : Buổi sỏng.Đối HS (Khá - giỏi) luyện nói 4 - 5 câu xoay quanh chủ đề thông qua tranh vẽ trong SGK và dựa vào các CH gợi ý của GV. 
II. Đồ dùng dạy học: 
 *Giỏo viờn: -Tranh để minh họa: cõy bàng , cành chanh, cõu ứng dụng
 - Tranh ảnh minh họa cõu ứng dụng, phần luyện núi.
 *Học sinh: SGK, vở tập viết, bảng con, phấn trắng.
III. hoạt động dạy học chủ yếu: 
Tiết 1(40 phút)
Nội dung dạy học
Phương pháp, hình thức tổ chức 
Hoạt động của thày
Hoạt động của trò
I.Bài cũ: (5')
HSđọc, viết bảng: quả chuông , con đường , luống rau , tường vôi
II.Bài mới (25’)
2. Dạy vần * ang
 a. Phát âm, nhận diện : - Phát âm: ang
- Nhận diện:
b. Đánh vần, ghép vần
c. Ghép, luyện đọc, phân tích tiếng.
* Ghép tiếng bàng
d.Ghép từ, luyện đọc, phân tích từ.
e. Luyện đọc trơn: ang, bàng, cây bàng
 **. anh
- anh - chanh - cành chanh
** Luyện đọc trơn toàn bài
ang - bàng - cây bàng 
anh - chanh - cành chanh
- GV nhận xét, đánh giá.
- GV nhận xét, đánh giá.
1. Giới thiệu bài
- GV viết ang 
- GV phát âm mẫu .
-Phân tích vần ang: Vần ang có âm a đứng trước, âm ng đứng sau.
- Đánh vần: a- ng - ang
- Ghép vần : ang
+Có vần ang, muốn ghép tiếng bàng ta làm như thế nào? 
- Luỵện đọc: bàng
- GT Tranh: cây bàng
-Luyện đọc: cây bàng
+GV nhận xét
* HD HS nhận biết vần anh (TTự như vần ang) 
-HD HS so sánh vần ang với vần anh
- HS đọc bài trong SGK và viết bảng con ( mỗi tổ viết một từ)
-HS phát âm ( cá nhân , tổ)
-HS phân tích vần.
-HS đánh vần ( cá nhân ).
-HS ghép vần ang trên bộ thực  ... n lành
- Trò chơi: Tìm tiếng, từ chứa vần đã học. 
3. Luyện tập. (15’)
 a/ Luyện đọc bảng tiêt 1
b/ .Đọc câu ứng dụng Không có chân có cánh 
 Sao gọi là con sông 
 Không có lá có cành 
 Sao goi là ngọn gió 
c/ Luyện đọc sách giáo khoa.
3. Luyện viết vở: (7’)
- ang , anh , cây bàng ,cành chanh
4. Luyện nói: (7’) Chủ đề: buổi sáng
III. Củng cố - dặn dò. (3’)
*GV hướng dẫn HS viết bảng 
 (Lưu ý HS điểm đặt bút , dừng bút , độ cao , độ rộng của các chữ.)
- GV nhận xét
* GV GT từ ứng dụng. 
- GV giải nghĩa từ: buôn làng, hải cảng
* GV nhận xét...
Tiết 2:
* GVchỉ bảng cho HS đọc theo thứ tự và không theo thứ tự..
- GVnhận xét , đánh giá.
 *Tranh vẽ gì? (vẽ con sông , ngọn gió)
- GV giới thiệu nội dung tranh 
* GV đọc mẫu và HD HS đọc
- Gv chấm điểm , nhận xét.
* GV nhắc HS ngồi đúng tư thế , hướng dẫn HS cách cầm bút , đặt vở và viết bài vào vở.
* GV HD HS QS tanh và TL câu hỏi sau:
+ Trong tranh vẽ gì ? 
+ Đây là cảnh ở nông thôn hay thành phố ? 
+Trong tranh buổi sáng mọi người làm gì? 
 - HS (Khá - giỏi)
+Buổi sáng mọi người trong gia đình em thường làm gì ? 
+Em thích buổi sáng mưa hay nắng ?
- GV nhận xét , đánh giá.
 - HS về tự tìm chữ có vần vừa học và ghi vào vở ly và đọc lại bài.
- Làm bài ở vở BTTV.
- Xem bài sau:inh -ênh
- HS viết bảng con
* HS tìm tiếng và gạch chân tiếng chứa vần mới
- Luyện đọc, phân tích từ.
- Cả lớp đọc.
* HS tìm tiếng , từ chứa vần vừa học.
*HS đọc bài trên bảng lớp 
*HS quan sát tranh minh hoạ 
-HS tìm tiếng có vần ang, anh..và gạch chân 
-HS luyện đọc câu
-HS đọc cá nhân, lớp...
* HS mở SGK , đọc bài . 
- HS đọc từng phần
- Thi đọc trong tổ nhóm..
* HS viết bài trong vở tập viết in
*HS quan sát tranh 
- HS thảo luận nhóm theo câu hỏi gợi ý 
- Đại diện các nhóm lên trình bày 
- Hs đọc toàn bài....
 Thứ tư ngày 25 tháng 11 năm 2009
Học vần
 Bài 57 : ang - anh
I.Mục tiêu:
 - Đọc được : ang , anh , cõy bàng , cành chanh ; từ và đoạn thơ ứng dụng: 
 Không có chân có cánh 
 Sao ....
 Sao gọi là ngọn gió?
 - Viết được : ang , anh , cõy bàng , cành chanh 
 - Luyện núi từ 2 - 4 cõu theo chủ đề : Buổi sỏng.Đối HS (Khá - giỏi) luyện nói 4 - 5 câu xoay quanh chủ đề thông qua tranh vẽ trong SGK và dựa vào các CH gợi ý của GV. 
II. Đồ dùng dạy học: 
 *Giỏo viờn: -Tranh để minh họa: cõy bàng , cành chanh, cõu ứng dụng
 - Tranh ảnh minh họa cõu ứng dụng, phần luyện núi.
 *Học sinh: SGK, vở tập viết, bảng con, phấn trắng.
III. hoạt động dạy học chủ yếu: 
Tiết 1(40 phút)
Nội dung dạy học
Phương pháp, hình thức tổ chức 
Hoạt động của thày
Hoạt động của trò
I.Bài cũ: (5')
HSđọc, viết bảng: quả chuông , con đường , luống rau , tường vôi
II.Bài mới (25’)
2. Dạy vần * ang
 a. Phát âm, nhận diện : - Phát âm: ang
- Nhận diện:
b. Đánh vần, ghép vần
c. Ghép, luyện đọc, phân tích tiếng.
* Ghép tiếng bàng
d.Ghép từ, luyện đọc, phân tích từ.
e. Luyện đọc trơn: ang, bàng, cây bàng
 **. anh
- anh - chanh - cành chanh
** Luyện đọc trơn toàn bài
ang - bàng - cây bàng 
anh - chanh - cành chanh
- GV nhận xét, đánh giá.
- GV nhận xét, đánh giá.
1. Giới thiệu bài
- GV viết ang 
- GV phát âm mẫu .
-Phân tích vần ang: Vần ang có âm a đứng trước, âm ng đứng sau.
- Đánh vần: a- ng - ang
- Ghép vần : ang
+Có vần ang, muốn ghép tiếng bàng ta làm như thế nào? 
- Luỵện đọc: bàng
- GT Tranh: cây bàng
-Luyện đọc: cây bàng
+GV nhận xét
* HD HS nhận biết vần anh (TTự như vần ang) 
-HD HS so sánh vần ang với vần anh
- HS đọc bài trong SGK và viết bảng con ( mỗi tổ viết một từ)
-HS phát âm ( cá nhân , tổ)
-HS phân tích vần.
-HS đánh vần ( cá nhân ).
-HS ghép vần ang trên bộ thực hành.
-HS đọc trơn (cá nhân, lớp)
*HS ghép bàng 
- Hs ĐV bàng 
* HS quan sát tranh để gợi từ khoá: cây bàng
-HS đọc và nêu tiếng mới: 
-HS đọc bài trên bảng lớp.
( cá nhân , tổ)
*Khi dạy vần anh ,các bước thực hiện tương tự vần ang
-HS so sánh hai vần vừa học.
* HS đọc(cá nhân, đồng
 thanh)
- HS khác nhận xét , đánh giá.
Nội dung dạy học
Phương pháp, hình thức tổ chức 
Hoạt động của thày
Hoạt động của trò
3. Viết bảng con:(6’)
- ang , anh - cây bàng , cành chanh
4. Đọc từ ứng dụng : (5’) 
 buôn làng hải cảng bánh chưng hiền lành
- Trò chơi: Tìm tiếng, từ chứa vần đã học. 
3. Luyện tập. (15’)
 a/ Luyện đọc bảng tiêt 1
b/ .Đọc câu ứng dụng Không có chân có cánh 
 Sao gọi là con sông 
 Không có lá có cành 
 Sao goi là ngọn gió 
c/ Luyện đọc sách giáo khoa.
3. Luyện viết vở: (7’)
- ang , anh , cây bàng ,cành chanh
4. Luyện nói: (7’) Chủ đề: buổi sáng
III. Củng cố - dặn dò. (3’)
*GV hướng dẫn HS viết bảng 
 (Lưu ý HS điểm đặt bút , dừng bút , độ cao , độ rộng của các chữ.)
- GV nhận xét
* GV GT từ ứng dụng. 
- GV giải nghĩa từ: buôn làng, hải cảng
* GV nhận xét...
Tiết 2:
* GVchỉ bảng cho HS đọc theo thứ tự và không theo thứ tự..
- GVnhận xét , đánh giá.
 *Tranh vẽ gì? (vẽ con sông , ngọn gió)
- GV giới thiệu nội dung tranh 
* GV đọc mẫu và HD HS đọc
- Gv chấm điểm , nhận xét.
* GV nhắc HS ngồi đúng tư thế , hướng dẫn HS cách cầm bút , đặt vở và viết bài vào vở.
* GV HD HS QS tanh và TL câu hỏi sau:
+ Trong tranh vẽ gì ? 
+ Đây là cảnh ở nông thôn hay thành phố ? 
+Trong tranh buổi sáng mọi người làm gì? 
 - HS (Khá - giỏi)
+Buổi sáng mọi người trong gia đình em thường làm gì ? 
+Em thích buổi sáng mưa hay nắng ?
- GV nhận xét , đánh giá.
 - HS về tự tìm chữ có vần vừa học và ghi vào vở ly và đọc lại bài.
- Làm bài ở vở BTTV.
- Xem bài 58: inh -ênh
- HS viết bảng con
* HS tìm tiếng và gạch chân tiếng chứa vần mới
- Luyện đọc, phân tích từ.
- Cả lớp đọc.
* HS tìm tiếng , từ chứa vần vừa học.
*HS đọc bài trên bảng lớp 
*HS quan sát tranh minh hoạ 
-HS tìm tiếng có vần ang, anh..và gạch chân 
-HS luyện đọc câu
-HS đọc cá nhân, lớp...
* HS mở SGK , đọc bài . 
- HS đọc từng phần
- Thi đọc trong tổ nhóm..
* HS viết bài trong vở tập viết in
*HS quan sát tranh 
- HS thảo luận nhóm theo câu hỏi gợi ý 
- Đại diện các nhóm lên trình bày 
- Hs đọc toàn bài....
 Thứ năm ngày 26 tháng 11 năm 2009
Học vần
 Bài58: inh – ênh 
I.Mục tiêu: - Đọc được : inh , ờnh , mỏy vi tớnh , dũng kờnh ; từ và cỏc cõu ứng dụng 
 - Viết được : inh , ờnh , mỏy vi tớnh , dũng kờnh ; 
 - Luyện núi từ 2 – 4 cõu theo chủ đề : Mỏy cày, mỏy nổ, mỏy khâu, mỏy tớnh. .Đối HS (Khá - giỏi) luyện nói 4 - 5 câu xoay quanh chủ đề thông qua tranh vẽ trong SGK và dựa vào các CH gợi ý của GV. 
II. Đồ dùng dạy học: 
 *Giỏo viờn: -Tranh để minh họa: mỏy vi tớnh ,dũng kờnh , cõu ứng dụng
 - Tranh ảnh minh họa cõu ứng dụng, phần luyện núi.
 *Học sinh: SGK, vở tập viết, bảng con, phấn trắng.
III.Hoạt động dạy học chủ yếu: 
Tiết 1(40 phút)
Nội dung dạy học
Phương pháp, hình thức tổ chức 
Hoạt động của thày
Hoạt động của trò
I.Bài cũ: (5')
HS đọc, viết bảng: cành chanh , cây bàng , hải cảng , hiền lành
II.Bài mới (25’)
2. Dạy vần * inh
 a. Phát âm, nhận diện : - Phát âm: inh
- Nhận diện:
b. Đánh vần, ghép vần
c. Ghép, luyện đọc, phân tích tiếng.
* Ghép tiếng tính 
d.Ghép từ, luyện đọc, phân tích từ.
e. Luyện đọc trơn: inh – tính- máy vi tính 
 **. ênh
- ênh - kênh – dòng kênh
** Luyện đọc trơn toàn bài
inh – tính- máy vi tính
ênh - kênh - dòng kênh
3. Viết bảng con:(6’)
- inh , ênh - máy vi tính , dòng kênh
4. Đọc từ ứng dụng : (5’) 
đình làng bệnh viện 
thông minh ễnh ương 
3. Luyện tập. (15’)
 a/ Luyện đọc bảng tiết 1
b/ .Đọc câu ứng dụng:
 Cái gì cao lớn lênh khênh
Đứng mà không tựa ngã kềnh ngay ra. 
c/ Luyện đọc sách giáo khoa.
3. Luyện viết vở: (7’)
- inh - ênh - máy vi tính -dòng kênh
4. Luyện nói: (7’) 
 Chủ đề: máy cày , máy nổ , máy khâu , máy tính
III. Củng cố - dặn dò. (3’)
- GV nhận xét, đánh giá.
1. Giới thiệu bài
- GV viết inh
- GV phát âm mẫu .
-Phân tích vần inh
: Vần inh
 có âm i đứng trước, âm nh đứng sau.
- Đánh vần: i- nh - inh
- Ghép vần : inh
+Có vần inh
, muốn ghép tiếng tính ta làm như thế nào? 
- Luỵện đọc: tính 
- GT Tranh: máy vi tính
-Luyện đọc: máy vi tính +GV nhận xét
* HD HS nhận biết vần anh (TTự như vần ang) 
-HD HS so sánh vần inh
 với vần ênh
*GV hướng dẫn HS viết bảng 
 (Lưu ý HS điểm đặt bút , dừng bút , độ cao , độ rộng của các chữ.)
- GV nhận xét
* GV GT từ ứng dụng. 
- GV giải nghĩa từ. đình làng, ễnh ương
* GV nhận xét...
Tiết 2:
* GVchỉ bảng cho HS đọc theo thứ tự và không theo thứ tự..
- GVnhận xét , đánh giá.
*Tranh vẽ gì? 
- GV giới thiệu nội dung tranh 
* GV đọc mẫu và HD HS đọc
- Gv chấm điểm , nhận xét.
* GV nhắc HS ngồi đúng tư thế , hướng dẫn HS cách cầm bút , đặt vở và viết bài vào vở.
* GV HD HS QS tranh và TL câu hỏi sau:
+Em kể tên các loại máy mà Em biết trong bức tranh trên ? 
+Máy cày dùng để làm gì ? 
+Máy nào dùng may quần áo ? 
+Khi tính toán ta cần laọi máy nào trong các loại máy trên ?
- HS (Khá - giỏi) 
+Máy nổ dùng làm gì ?
+Em đã sửa dụng máy tính bao giờ chưa ? 
- GV nhận xét , đánh giá.
 - HS về tự tìm chữ có vần vừa học và ghi vào vở ly và đọc lại bài.
- Làm bài ở vở BTTV.
- Xem bài sau
- HS đọc bài trong SGK và viết bảng con ( mỗi tổ viết một từ)
-HS phát âm ( cá nhân , tổ)
-HS phân tích vần.
-HS đánh vần ( cá nhân ).
-HS ghép vần inh
 trên bộ thực hành.
-HS đọc trơn (cá nhân, lớp)
*HS ghép tính - Hs ĐV tính
* HS quan sát tranh để gợi từ khoá: tính
-HS đọc và nêu tiếng mới: 
-HS đọc bài trên bảng lớp.
( cá nhân , tổ)
*Khi dạy vần ênh ,các bước thực hiện tương tự vần inh
-HS so sánh hai vần vừa học.
* HS đọc(cá nhân, đồng
- HS viết bảng con
* HS tìm tiếng và gạch chân tiếng chứa vần mới
- Luyện đọc, phân tích từ.
- Cả lớp đọc.
* HS tìm tiếng , từ chứa vần vừa học.
*HS đọc bài trên bảng lớp 
*HS quan sát tranh minh hoạ 
-HS tìm tiếng có vần inh, ênh..và gạch chân .
-HS luyện đọc câu
-HS đọc cá nhân, lớp...
* HS mở SGK , đọc bài . 
- HS đọc từng phần
- Thi đọc trong tổ nhóm..
* HS viết bài trong vở tập viết in
*HS quan sát tranh
- HS chỉ trên bảng lớp 
- HS thảo luận nhóm theo câu hỏi gợi ý 
- Đại diện các nhóm lên trình bày 
- Hs đọc toàn bài....

Tài liệu đính kèm:

  • dochv t13.doc