Kế hoạch bài học lớp 1 - Tuần học 9

Kế hoạch bài học lớp 1 - Tuần học 9

Học Vần: Bài 35: uôi- ươi

I- Mục tiêu:

-Hs đọc được: uôi, ươi, nải chuối, múi bưởi ;từ và câu ứng dụng

- Viết được : uôi, ươi, nải chuối, múi bưởi

- Luyện nói 2-3 câu theo chủ đề: Chuối ,bưởi, vú sữa

II- Đồ dùng:

 Bộ ghép chữ, tranh sgk

III- Hoạt động dạy học:

 

doc 13 trang Người đăng viethung99 Ngày đăng 22/11/2019 Lượt xem 249Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bài học lớp 1 - Tuần học 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 9: 	 Thứ 2 ngày19 tháng 10 năm 2009
	Học Vần:	Bài 35: uôi- ươi
I- Mục tiêu:
-Hs đọc được: uôi, ươi, nải chuối, múi bưởi ;từ và câu ứng dụng
- Viết được : uôi, ươi, nải chuối, múi bưởi
- Luyện nói 2-3 câu theo chủ đề: Chuối ,bưởi, vú sữa
II- Đồ dùng:
 Bộ ghép chữ, tranh sgk
III- Hoạt động dạy học:
HĐGV
HĐHS
1.Kiểm tra:
- Gọi hs đọc bài 35, nhận xét
- đọc theo y/c
2. Bài mới:
- HĐ1: Giới thiệu bài
- lắng nghe
HĐ2:Dạy vần
Vần uôi:
a. Nhận diện:
- Ghi vần uôi lên bảng, y/c hs cho biết vần uôi do những âm gì ghép lại?
- quan sát trả lời
- Hãy so sánh uôi với ui?( giới thiệu cho hs âm đôi uô)
- so sánh giống nhau, khác nhau
- Cho hs ghép vần uôi
- cả lớp ghép theo y/c
b. Đánh vần:
- Hướng dẫn và cho hs phát âm, đánh vần: uô, - i- uôi
- tập đánh vần
c. Ghép tiếng: chuối
- Hd hs ghép thêm âm ch để được tiếng chuối.
- ghép tiếng chuối
- Ghi bảng tiếng chuối rồi hd hs đánh vần, đọc trơn: chờ- uôi- chuôi= sắc= chuối
- tập đánh vần, đọc theo hd
- Cho hs phân tích tiếng chuối .
Vần ươi: quy trình tương tự vần uôi
- phân tích tiếng
d. Hướng dẫn viết bảng con: uôi, ươi, nải chuối, múi bưởi
- Hd hs viết chữ u, ô, ư, ơ nối liền với chữ i, và chú ý viết đúng khoảng cách giữa các tiếng
- viết theo hdẫn
HĐ3: Đọc từ ứng dụng
- Ghi sẵn các từ ở sgk lên bảng, y/c hs đọc nhẩm, gọi hs khá đọc, phân tích
- đọc theo y/c
- Đọc mẫu, giải thích các từ ứng dụng
- lắng nghe
Tiết 2: Luyện tập
HĐ1: Luyện đọc:
- Chỉ bảng, gọi hs đọc bài, chủ yếu luyện cho hs yếu
- đọc theo y/c
-Hd hs nhận xét tranh sgk, đọc câu ứng dụng.
- q/s tranh, đọc câu ứng dụng
- Đọc mẫu, gọi hs đọc cn- n- cl
- đọc theo y/c
HĐ2: Luyện viết:
- Cho hs mở vtv, đọc bài viết rồi viết theo mẫu.
- Đọc, viết bài 35 vtv
- Theo dõi giúp đỡ hs viết và chấm một số bài, n/x
HĐ3: Luyện nói:
- Cho hs đọc tên bài luyện nói, y/c hs quan sát tranh, gv nêu các câu hỏi để hs tập nói .
- tập nói theo hd được 2-3 câu
* Cũng cố: cho hs tìm tiếng, từ có vần uôi, ươi.
- tìm và nêu
IV- Nhận xét giờ học:
	Toán: Luyện Tập
I- Mục tiêu
- Biết phép cộng với số 0, thuộc bảng cộng và biết cộng trong phạm vi các số đã học
II- Đồ dùng:
Bảng phụ
III- Hoạt động dạy học:
HĐGV
HĐHS
1. Kiểm tra
- Gọi 2 hs lên bảng thực hiện các phép tính sau
 3+1= 4+1= 5+0= 
-Gv nhận xét- cho điểm
2. Bài mới
HĐ1: Giới thiệu bài
HĐ2: Hướng dẫn hs luyện tập
Bài 1: Tính
- Gọi hs đọc y/c bài 1
- Y/c hs làm fbài vào vở
- Gọi 3 hs lên bảng chữa bài
- Gv nhận xét –cho điểm
Bài 2: Tính 
- Cho hs đọc y/c
- Cho hs làm bài vào bảng con mỗi nhóm 2 phép tính
- Gv nhận xét- sữa sai
- Gv củng cố về khi đổi chỗ các số trong phép cộng thì kết quả không thay đổi
Bài 3: .=
- Cho hs nêu y/c rồi làm bài vào vở
- Gọi 2 hs lên bảng chữa bài
- GV nhận xét- củng cố về cách so sánh các số
Bài 4: Viết kết quả phép tính( dành cho hs khá- giỏi)
- Gv nêu y/c và treo bảng phụ kẻ sẵn nội dung bài 4
-Hd hs làm bài trên bảng
- Gọi 2 hs lên bảng chữa bài
- GV nhận xét- sữa sai
IV. Nhận xét giờ học
- 2 hs lên bảng-chữa bài
- lắng nghe
- đọc y/c
- làm bài vào vở
- 3 hs chữa bài
- đọc y/c
- các nhóm làm bài vào bảng con theo y/c
- lắng nghe
- nêu y/c và làm bài vào vở
- chữa bài-nhận xét
- lắng nghe
- 2hs lên –chữa bài
Dạy bù thứ 3 Chiều thứ 2 ngày 19 tháng 10 năm 2009
	Học Vần: 	Bài 36: ay- â- ây 
I- Mục tiêu:
- Đọc được:ay,â - ây, máy bay, nhảy dây, từ và câu ứng dụng .
- Viết được: ay,â - ây, máy bay, nhảy dây
- Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề: Chạy ,bay,đi bộ,đi xe
II- Đồ dùng:
 Bộ ghép chữ, tranh sgk
III- Hoạt động dạy học:
HĐGV
HĐHS
1.Kiểm tra:
- Gọi hs đọc bài 35, nhận xét
- đọc theo y/c
2. Bài mới:
 HĐ1: Giới thiệu bài
- lắng nghe
HĐ2:Dạy vần
Vần ay:
a. Nhận diện:
- Ghi vần ay lên bảng, y/c hs cho biết vần ay do những âm gì ghép lại?
- quan sát trả lời
- Hãy so sánh ay với ai?
- so sánh giống nhau, khác nhau
- Cho hs ghép vần ay
- cả lớp ghép theo y/c
b. Đánh vần:
- Hướng dẫn và cho hs phát âm, đánh vần: ay,â- y- ay
- tập đánh vần
c. Ghép tiếng: bay
- Hd hs ghép thêm âm b để được tiếng bay.
- ghép tiếng bay
- Ghi bảng tiếng bay rồi hd hs đánh vần, đọc trơn: bờ- ay- bay.
- tập đánh vần, đọc theo hd
- Cho hs phân tích tiếng bay.
Vần â- ây: quy trình tương tự vần ay
- phân tích tiếng
d. Hướng dẫn viết bảng con: ay, â- ây, máy bay, nhảy dây
- Hd hs viết chữ a, â nối liền với chữ y, và chú ý viết đúng khoảng cách giữa các tiếng
- viết theo hdẫn
HĐ3: Đọc từ ứng dụng
- Ghi sẵn các từ ở sgk lên bảng, y/c hs đọc nhẩm, gọi hs khá đọc, phân tích
- đọc theo y/c
- Đọc mẫu, giải thích các từ ứng dụng
- lắng nghe
Tiết 2: Luyện tập
HĐ1: Luyện đọc: 
-Chỉ bảng, gọi hs đọc bài, chủ yếu luyện cho hs yếu
- đọc theo y/c
-Hd hs nhận xét tranh sgk, đọc câu ứng dụng.
- q/s tranh, đọc câu ứng dụng
- Đọc mẫu, gọi hs đọc cn- n- cl
- đọc theo y/c
HĐ2: Luyện viết:
- Cho hs mở vtv, đọc bài viết rồi viết theo mẫu.
- Đọc, viết bài 36 vtv
- Theo dõi giúp đỡ hs viết và chấm một số bài, n/x
HĐ3: Luyện nói:
- Cho hs đọc tên bài luyện nói, y/c hs quan sát tranh, gv nêu các câu hỏi để hs tập nói .
- tập nói theo hd được 2-3 câu 
* Cũng cố: cho hs tìm tiếng, từ có vần ui, ưi.
- tìm và nêu
IV- Nhận xét giờ học:
Toán : Luyện tập chung
I- Mục tiêu:
- Làm được phép cộng các số trong phạm vi đã học, cộng với số không
II- Đồ dùng:
Tranh nội dung bài tập 4 sgk.
III- Hoạt động dạy học:
HĐGV
HĐHS
1.Kiểm tra:
- Gọi hs đọc thuộc các bảng cộng trong phạm vi 5
2. Bài mới:
HĐ1: Giới thiệu bài 
HĐ2: Hd hs làm bài tập
- Y/c hs mở sgk trang 53
Bài 1: tính
- Cho hs nêu y/c rồi làm bài vào bảng con một lần 2 phép tính.( gv đọc để hs làm)
- Cho hs n/x và kết luận đ- s
- k/l chung, củng cố cách viết phép tính theo hàng dọc.
Bài 2: Tính
- Hd hs làm tương tự bài 1 nhưng thực hiện theo hàng ngang và cách thực hiện tính với 2 dấu phép tính.
Bài 4: Viết phép tính thích hợp
- Gắn tranh lên bảng, cho hs tư. Nêu bài toán và viết phép tính.
- Gọi một vài hs đọc bài toán và phép tính , lớp n/x, k/l
=> Kết luận chung , củng cố
* Củng cố chung toàn bài.
IV- Nhận xét giờ học:
- đọc theo y/c
- lắng nghe
- mở sgk
- làm bài theo y/c
- chữa bài, n/x
- làm bài theo hd
 - nêu và làm bài
- chữa bài
	 Thứ 3 ngày 20 tháng 10 năm 2009
 Nghỉ 20-10
	 Thứ 4 ngày 21 tháng 10 năm 2009
Học Vần: Bài 37: Ôn tập
I- Mục tiêu:
- Đọc được các vần có kết thúc bằng i/y;từ ngữ, câu ứng dụng từ bài 32 đến bài 37
- Viết được các vần, từ ngữ ứng dụng từ bài 32 đến bài 37
- Nghe hiểu và kể được một đoạn truyện theo tranh truyện kể: Cây khế
II- Đồ dùng:
Bộ ghép chữ, tranh sgk
III- Hoạt động dạy học:
HĐGV
HĐHS
1.Kiểm tra:
- cho hs viết bảng con: bé gái, máy bay
- nghe và viết
2. Bài mới:
 HĐ1: giới thiệu bài
HĐ2: Nhận diện vần đã học
- Y/c hs quan sát tranh sgk, cho biết tranh vẽ gì?
- q/s, trả lời
- Kết luận, ghi bảng vần ai, ay cho hs phân tích
- phân tích theo y/c
HĐ3: Hướng dẫn ôn tập
- Kẻ sẵn bảng như sgk, chỉ bảng, gọi hs đọc
- đọc theo y/c
- Y/c hs ghép âm ở cột dọc với vần, ở hàng ngang tạo thành tiếng
- tự ghép nhẩm rồi nêu miệng
- Cho hs đọc các vần trong bảng ôn
- đọc cn- n- cl
- Đọc từ ứng dụng: ghi sẵn các từ lên bảng, gọi hs khá đọc, phân tích
- đọc, phân tích từ
+ Đọc mẫu, giải thích từ
- lắng nghe
- Gọi hs đọc: ch- n- cl
- Viết từ ứng dụng: cho hs viết bảng con từ: tuổi thơ, mây bay
- viết bảng con
Tiết 2: Luyện tập
HĐ1: Luyện đọc
- Chỉ bảng, gọi hs đọc bài
- đọc theo /c
- Đọc câu ứng dụng ( đoạn thơ)
- đọc theo hs
+ đọc mẫu rồi hd hs đọc
HĐ2: Luyện viết
- Viết vào vở bài 37
- mở vở, đọc bài và viết
HĐ3: Kể chuyện
- Kể chuyện, minh hoạ theo tranh
- lắng nghe
- Hd hs tập kể từng đoạn theo tranh
- tập kể theo hd
* Nêu ý nghĩa câu chuyện, cho hs liên hệ thực tế
- nghe và tự liên hệ
* Ghi một số từ mới lên bảng, gọi hs đọc để củng cố bài
- đọc theo y/c
IV- Nhận xét giờ học:
Toán
Kiểm tra định kỳ( đề trường ra chung)
Luyện Tiếng Việt: Ôn bài 36: ay- ây
I- Mục tiêu:
- Cũng cố, rèn luyện và nâng cao kỹ năng đọc, viết các tiếng có vần ay, ây
II- Hoạt động dạy học:
HĐGV
HĐHS
HĐ1: Luyện đọc cũng cố
- Y/c hs mở sgk luyện đọc theo bàn bài 36.
- đọc theo y/c
- Đi các bàn kiểm tra hs đọc, gọi một số hs yếu, tb đọc bài.
- đọc theo y/c
- Cho cả lớp đọc đồng thanh
- đọc cả lớp
HĐ2: Cho hs làm bài tập bài 36 trong vbt
- đọc y/c và làm bài
Bài 1: nối
- gọi hs khá đọc y/c của bài và các từ, đã cho, lớp đọc thầm
- đọc theo y/c
- y/c hs quan sát tranh, n/x nội dung tranh rồi làm bài
- làm bài1
- Gọi hs nêu cách nối
- chữa bài, n/x
- Kết luận chung, cho hs đọc các từ nối được.
- đọc theo /c
Bài 2: nối
- quan sát, n/x
- nêu y/c của bài và làm bài
- làm bài 2
- gọi 1 hs lên chữa bài
- cho hs n/x, kết luận, đọc câu đã nối xong
- đọc theo y/c
Bài 3: viết
- cho hs đọc từ cần viết rồi viết bài
- đọc, viết bài 3
- Chấm một số bài, n/x
Tiết 2: Luyện viết vở ô ly
HĐ1: tập viết bảng con
- Lần lượt đọc các từ cho hs viết:
- nghe và viết
máy cày, gà gáy, vây cá, thợ xây
- Nhận xét, sửa sai cho hs nếu có
- Treo bảng ghi bài viết mẫu, gọi 1 hs đọc to, lớp đọc nhẩm
- đọc theo y/c
HĐ2: Viết bài
- Y/c hs viết bài theo mẫu các từ trên và câu:suối chảy qua khe đá.
- viết bài
- cho hs đổi vở, kiểm tra lẫn nhau
- đổi vở, kt theo bàn, n/x
- Chấm một số bài, n/x
 Thứ 5 ngày 22 tháng 10 năm 2009
Học Vần: Bài 38: eo-ao
I- Mục tiêu:
- Đọc được : eo,ao,chú mèo, ngôi sao; từ ngữ và một đoạn thơ ứng dụng
- Viết được: eo,ao,chú mèo, ngôi sao
- Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề :Gió, mây, mưa, bão ,lũ
II- Đồ dùng:
- Bộ ghép chữ, tranh sgk
III- Hoạt động dạy học:
HĐGV
HĐHS
1.Kiểm tra:
- Gọi hs đọc bài 37, nhận xét
- đọc theo y/c
2. Bài mới:
- HĐ1: Giới thiệu bài
- lắng nghe
HĐ2:Dạy vần
Vần eo:
a. Nhận diện:
- Ghi vần eo lên bảng, y/c hs cho biết vần eo do những âm gì ghép lại?
- quan sát trả lời
- Hãy so sánh eo với oi?
- so sánh giống nhau, khác nhau
- Cho hs ghép vần eo
- cả lớp ghép theo y/c
b. Đánh vần:
- Hướng dẫn và cho hs phát âm, đánh vần:ê-o=eo
- tập đánh vần
c. Ghép tiếng: mèo
- Hd hs ghép thêm âm m để được tiếng mèo.
- ghép tiếng mèo
- Ghi bảng tiếng mèo rồi hd hs đánh vần, đọc trơn: mờ-eo-meo-huyền=mèo
- tập đánh vần, đọc theo hd
- Cho hs phân tích tiếng mèo.
Vần ao: quy trình tương tự vần eo
- phân tích tiếng
d. Hướng dẫn viết bảng con: eo,ao,chú mèo, ngôi sao
- Hd hs viết chữ nối liền nhau, và chú ý viết đúng khoảng cách giữa các tiếng
- viết theo hdẫn
HĐ3: Đọc từ ứng dụng
- Ghi sẵn các từ ở sgk lên bảng, y/c hs đọc nhẩm, gọi hs khá đọc, phân tích
- đọc theo y/c
- Đọc mẫu, giải thích các từ ứng dụng
- lắng nghe
Tiết 2: Luyện tập
HĐ1: Luyện đọc:
- Chỉ bảng, gọi hs đọc bài, chủ yếu luyện cho hs yếu
- đọc theo y/c
-Hd hs nhận xét tranh sgk, đọc câu ứng dụng.
- q/s tranh, đọc câu ứng dụng
- Đọc mẫu, gọi hs đọc cn- n- cl
- đọc theo y/c
HĐ2: Luyện viết:
- Cho hs mở vtv, đọc bài viết rồi viết theo mẫu.
- Đọc, viết bài 37 vtv
- Theo dõi giúp đỡ hs viết và chấm một số bài, n/x
HĐ3: Luyện nói:
- Cho hs đọc tên bài luyện nói, y/c hs quan sát tranh, gv nêu các câu hỏi để hs tập nói .
- tập nói theo hd được 2-3 câu
* Cũng cố: cho hs tìm tiếng, từ có vần uôi, ươi.
- tìm và nêu
IV- Nhận xét giờ học:
Luyện Toán: Ôn tập các số trong phạm vi 5( tiếp)
I- Mục tiêu:
- Tiếp tục cũng cố và nâng cao kiến thức đã học về làm tính cộng , so sánh số và viết phép tính thích hợp trong phạm vi 5.
II- Hoạt động dạy học:
HĐGV
HĐHS
- Lần lượt ghi nội dung các bài tập lên bảng, cho hs nêu y/c rồi làm bài vào vở.
Bài 1:Tính
- đọc y/c, làm bài
3 + 0 + 1 = 0 + 2 + 2 =
- chữa bài theo y/c
5 + 0 + 0 = 0 + 0 + 5 =
- gọi 2 hs lên bảng chữa bài, 4 hs đứng tại chỗ nêu cách tính( dành cho hs yếu)
=> kết luận chung, cũng cố
Bài 2: , = ?
1 + 2 + 0 ....3 + 1 5 + 0 ....2 + 1 + 2
- cho hs nêu y/c, làm bài
- nêu y/c, làm bài vào vở
- Gọi 2 hs lên chữa bài, nêu cách so sánh
- chữa bài, n/x
=> k/l chung, cũng cố
Bài 3: số?
5 = 2 + 1 + ... 4 = ...+ 2 + 2
- làm và chữa bài theo y/c
....= 3 + 0 + 2 ...= 2 + 1 + 0
- H/d tương tự bài 2
Bài 3:Chọn rồi khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
- đọc y/c, làm bài
3 + ă = 5
- chữa bài, n/x
 A . 2 B . 1 C . 3
IV- Nhận xét giờ học:
 Thứ 6 ngày 23 tháng 10 năm 2009.
Tập viết: Tập viết tuần 7, tuần 8
I- Mục tiêu:
- Viết đúng các chữ ở vở tập viết 1 tập 1, kiểu chữ viết thường ,cỡ chữ theo vtv
II- Đồ dùng:
- Bảng phụ viết bài mẫu
III- Hoạt động dạy học:
HĐGV
HĐHS
1.Kiểm tra:
- đọc cho hs viết bảng con: cái chổi, lá mía
- nghe và viết
- nhận xét
2. bài mới:
HĐ1: giới thiệu bài
- lắng nghe
HĐ2: Hướng dẫn hs viết bảng con
- Treo bảng phụ , gọi hs đọc bài viết
- đọc theo y/c
- Hướng dẫn hs viết một số tiếng khó: kia, dưa, voi, chơi, cười, ngày...
- Lần lượt chỉ vào các tiêng khó, cho hs nêu quy trình viết, sau đó gv kết luận, viết mẫu lên bảng.
- nêu quy trình, theo dõi gv viết
- Cho hs viết bảng con, n/x cách viết, sửa sai cho hs.
- viết bảng con
HĐ3: Hướng dẫn hs viết vở ô ly:
- Ch hs mở vở tv, đọc lại bài viết( 1 hs đọc to, cả lớp đọc)
- đọc theo y/c
- Hd hs cách trình bày, rồi cho hs viết
- viết theo hd
HĐ 4: Chấm, chữa bài
- chấm một số bài, nêu n/x để hs rút kinh nghiệm.
IV- Nhận xét giờ học:
Toán: Phép trừ trong phạm vi 3
I- Mục tiêu:
- Biết làm tính trừ trong phạm vi 3 
- Biết mỗi quan hệ giữa phép cộng và phép trừ
II- Đồ dùng:
- Bộ đồ dùng toán 1
III- Hoạt động dạy học:
HĐGV
HĐHS
1.Kiểm tra:
- Gọi hs đọc bảng cộng trong phạm vi 3
- đọc theo y/c
2. Bài mới:
HĐ1: Giới thiệu bài
HĐ2: Hình thành phép trừ trong phạm vi 3
1. Sử dụng bộ đồ dùng toán
- chia lớp thành 3 nhóm, y/c mỗi hs nhóm 1 lấy 3 hình tròn, n2 lấy 3 hình vuông, n3 lấy 3 hình tam giác.
- lấy hình theo y/c
- Y/c hs: tách 3 hình thành 2 phần tuỳ ý, rồi lấy bớt đi 1 phần rồi đếm số hình ở phần còn lại.
- thực hiện theo y/c
- Quan sát, gọi hs trả lời.
- trả lời
- Cho hs nêu các phép tính tương ứng để ghi bảng là hình thành xong bảng trừ
- nêu phép tính
2. Hướng dẫn sử dụng sgk
- Cho hs q/s hình vẽ trang54, nêu câu hỏi, trả lời: có tất cả mấy con ong, bay đi mấy con, còn lại mấy con?
- quan sát, trả lời
- Q/s hình chấm tròn, hình thành 4 phép tính như sgk để hiểu mối quan hệ giữa cộng và trừ
3. Viết các phép trừ trong phạm vi 3
- Cho hs viết bảng con các phép trừ bằng các n/x trên
- viết phép tính
=> N/x, cho hs đọc thuộc bảng trừ
- đọc theo y/c
HĐ3: Thực hành
Bài 1( đã viết ở bảng con)
Bài 2: tính
- Nêu t/c, cho hs làm vào bảng con( nhắc hs đặt tính thẳng hàng)
- làm bài theo y/c
- Gọi 3 hs lên làm trên bảng, n/x, k/l
Bài 3: Viết phép tính thích hợp
- Cho hs quan sát tranh, nêu bài toán rồi ghi phép tính vào vở
- Gọi 2 hs đọc bài toán, 1 hs lên bảng ghi phép tính
- làm và chữa bài theo y/c
=> Kết luận chung
* Củng cố: gọi hs đọc thuộc bảng trừ
- đọc theo y/c
IV- Nhận xét giờ học:
Luyện Tiếng Việt: Luyện viết chữ đẹp
I- Mục tiêu:
- Hs luyện viết chữ đúng mẫu, trình bày sạch đẹp bài... vở luyện chữ.
II- Hoạt động dạy học
HĐGV
HĐHS
HĐ1: luyện viết bảng con
Lần lượt đọc các từ trong vở cho hs viết
- nghe và viết bảng
- cho hs n/x, sửa sai( nếu có)
HĐ2: Luyện viết vào vở:
- Y/c hs mở vở, đọc bài viết( cn/cả lớp)
- đọc theo y/c
- Nhắc nhở hs cách trình bày rồi cho hs viết
- viết bài
- Chấm một số bài, n/x
IV- Nhận xét giờ học:

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 9 lop 1(4).doc