Mẫu Đơn xin nhập học vào lớp 1

Mẫu Đơn xin nhập học vào lớp 1

ĐƠN XIN NHẬP HỌC VÀO LỚP 1

NĂM HỌC 2009 - 2010

 Kính gửi: Ông ( bà): Hiệu trưởng trường tiểu học .

 Họ tên học sinh: Nam, nữ .

 Ngày tháng năm sinh : .

 Nơi sinh : Dân tộc

 Địa chỉ thường trú : .-

 Họ tên cha: .Nghề nghiệp .Số ĐT

 Họ tên mẹ: .Nghề nghiệp .Số ĐT

 Đã hoàn thành chương trình mẫu giáo : 200 -200 .

 

doc 1 trang Người đăng thanhlinh213 Ngày đăng 31/10/2018 Lượt xem 1704Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Mẫu Đơn xin nhập học vào lớp 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN XIN NHẬP HỌC VÀO LỚP 1
NĂM HỌC 2009 - 2010
	Kính gửi: Ông ( bà): Hiệu trưởng trường tiểu học .
	Họ tên học sinh:Nam, nữ .
	Ngày tháng năm sinh : .
	Nơi sinh : Dân tộc 
	Địa chỉ thường trú : ..- 
 Họ tên cha:.Nghề nghiệp..Số ĐT
 Họ tên mẹ:..Nghề nghiệp...Số ĐT
	Đã hoàn thành chương trình mẫu giáo : 200 -200.
	Tại trường mẫu giáo :..
	Kết quả cuối năm:	+ Hạnh kiểm xếp loại:.
	+ Học lực xếp loại : 
	Xin đăng ký nhập học vào lớp 1 năm học: 2009 -2010
	Tại trường : ..	
Gia đình tôi cam đoan không xin thay đổi trường đã nhập học và nộp đầy đủ hồ sơ nhập học theo quy định.
Hồ sơ đính kèm:	.., Ngàythángnăm 200
	- 1/.	 PHỤ HUYNH HỌC SINH
	- 2/	 ( Họ tên, chữ ký)
- 3/..

Tài liệu đính kèm:

  • docDON XIN NHAP HOC VAO LOP 1.doc