Phiếu bài tập – Tuần 22 lớp 1

Phiếu bài tập – Tuần 22 lớp 1

Phần 1: Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D. Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

1.Số liền sau của 18 là:

A. 17 B. 19 C. 20 D. 21

2.Số liền trước số 10 là:

A. 9 B. 8 C. 7 D. 6

 

doc 3 trang Người đăng Nobita95 Ngày đăng 11/11/2016 Lượt xem 2224Lượt tải 25 Download
Bạn đang xem tài liệu "Phiếu bài tập – Tuần 22 lớp 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường tiểu học
Cát Quế B Phiếu bài tập – tuần 22
 Lớp 1B
Họ và tên: .
Điểm
Lời phê của thầy cô giáo
Phần 1: Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D. Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
1.Số liền sau của 18 là:
A. 17
B. 19
C. 20
D. 21
2.Số liền trước số 10 là:
A. 9
B. 8
C. 7
D. 6
3.Hai mươi còn gọi là:
A. Hai mươi chục
B. Hai chục
C. Hai chục chục
D. 20 chục
4.Số ở giữa của 17 và 19 là :
A. 16
B. 20
C. 18
D. 19
5.Số mười ba viết là:
A. 31
B. 13
C. 133
D. 103
Bài 1
a/Đọc các số sau: 19 ; 15
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
b/Viết các số sau: mười bảy, mười hai
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Bài 2
a/ Đặt tính rồi tính:
5 + 13
18 - 4
10 + 4
19 - 6
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
b/Tính
10 + 3 + 2 = ..
16 + 2 + 1 = ..
4 cm + 5 cm + 10 cm = ..
9 cm – 2 cm – 4 cm = ..
Bài 3
 Bài giải 
Nhà em nuôi 15 con gà mái và 4 con gà trống.Hỏi nhà em nuôi tất cả mấy con gà?
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
 Bài giải 
Bài 4(1điểm)
Túm tắt
 Cú : 13 cỏi kẹo
 Thờm : 4 cỏi kẹo
 Cú tất cả : . cỏi kẹo
 ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Bài 5: Sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé: 19 ; 10; 13; 9 ; 5; 16
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

Tài liệu đính kèm:

  • docPhieu HT toan Tuan 2 moi nhat.doc