Thiết kế bài dạy các môn khối 1 - Tuần học 16

Thiết kế bài dạy các môn khối 1 - Tuần học 16

Môn : Đạo đức

Bài : TRẬT TỰ TRONG GIỜ HỌC (T1)

I-Mục tiêu:

 - Nêu được các biểu hiện của giữ gìn trật tự khi nghe giảng,khi ra vào lớp

- Biết được lợi ích của việc của giữ gìn trật tự khi nghe giảng,khi ra vào lớp

- Thực hiện giữ gìn trật tự khi nghe giảng,khi ra vào lớp

* HS khá,giỏi :Biết nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện.

II-Đồ dùng dạy học:

 GV : - Tranh ảnh bài đạo đức

 HS : - Vở bài tập

 III-Hoạt động daỵ-học:

1.Khởi động: Hát tập thể.

2.Kiểm tra bài cũ:

 - Đi học như thế nào gọi là đi học đều và đúng giờ

 - Đi học đi học đều và đúng giờ có lợi gì

 -Nhận xét bài cũ.

 

doc 21 trang Người đăng haihoa92 Ngày đăng 01/08/2019 Lượt xem 133Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Thiết kế bài dạy các môn khối 1 - Tuần học 16", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 16
Thứ hai ngày 30 tháng 11 năm 2009 
Môn : Đạo đức
Bài : TRẬT TỰ TRONG GIỜ HỌC (T1)
I-Mục tiêu:
 - Nêu được các biểu hiện của giữ gìn trật tự khi nghe giảng,khi ra vào lớp
- Biết được lợi ích của việc của giữ gìn trật tự khi nghe giảng,khi ra vào lớp
- Thực hiện giữ gìn trật tự khi nghe giảng,khi ra vào lớp
* HS khá,giỏi :Biết nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện.
II-Đồ dùng dạy học:
 GV : - Tranh ảnh bài đạo đức
 HS : - Vở bài tập
 III-Hoạt động daỵ-học:
1.Khởi động: Hát tập thể.
2.Kiểm tra bài cũ: 
 - Đi học như thế nào gọi là đi học đều và đúng giờ
 - Đi học đi học đều và đúng giờ có lợi gì
 -Nhận xét bài cũ.
 3.Bài mới:
 Hoạt đông của GV
 Hoạt đông của HS
1-Hoạt động 1: Giới thiệu bài:
- Ghi tựa : TRẬT TỰ TRONG GIỜ HỌC
2-Hoạt động2: BT1
+ tiến hành: Hướng dẫn Hs quan sát tranh và thảo luận theo nhóm việc ra vào lớp của các bạn nhỏ trong tranh của BT1.
-Gv hỏi:
.Em có suy nghĩ gì về việc làm của các bạn trong tranh?
.Nếu em có mặt ở đó em sẽ làm gì?
+Kếùt luận: Chen lấn, xô đẩy nhau khi ra, vào lớp làm ồn ào mất trật tự và có thể gây vấp ngã.
3-Hoạt động 3: 
 +Thi xếp hàng và ra vào lớp giữa các tổ.
 + tiến hành: 
 -Thành lập ban giám khảo gồm: Gv,cán bộ lớp.
 -Nêu Y/c của cuộc thi :
 .Tổ trưởng biết điều khiển các bạn (1đ).
 .Ra vào lớp trật tự , không chen lấn xô đẩy(1đ).
 .Đi cách đều, đeo cặp gọn gàng(1đ).
 .Đi nhẹ nhàng không lê dép(1đ).
-Tiến hành cuộc thi.
-Gv nhận xét và cho điểm thi đua các tổ.
→Tuyên dương cho tổ có số điểm cao nhất.
4-Hoạt động 4: 
 .Các em vừa học bài gì ?
.Về nhà thực hiện bài vừa học.
 . Về nhà chuẩn bị các BT còn lại
 .Gv nhận xét & tổng kết tiết học. 
-Hs làm theo Y/c của Gv → thảo luận→ nhận xét về việc làm của các bạn nhỏ trong tranh → đại diện nhóm trình bày→ cả lớp trao đổi tranh luận.
-2Hs nhắc lại.
-Hs lắng nghe y/c của cuộc thi.
- Từng tổ thực hiện hoạt động.
k-g
tb
Rút kinh nghiệm
 ========================================
 Môn : Học vần
 Bài : ET - ÊT
I. Mơc tiªu:
 - Đọc được : et,êt,bánh tét ,dệt vải ; từ và câu ứng dụng
 - Viết được : et,êt,bánh tét ,dệt vải (1/2 số dòng quy dịnh ở vở tập viết)
 - Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề : Chợ tết
 - HS khá,
 + Đọc :trơn
 + Viết : cả bài 
 + luyện nói cả bài xoay quanh chủ đề học tập qua các bức tranh SGK
II. §å dïng d¹y - häc:
	- GV :Tranh minh ho¹ vµ SGK.
 - GV : SGK.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 
1. Ho¹t ®éng 1: Bµi cị
- Cho HS viết tiếng: cột cờ,cái vợt
- Đọc SGK
- Cho điểm
- Nhận xét
2. Ho¹t ®éng 2: Bµi míi
a/Dạy vần ET:
Cho HS thảo luận trả lời câu hỏi : bức tranh vẽ gì?
 (Rút ra vần ET
 - Viết bảng ET
 - Cho HS đọc
 - Cho HS phân tích,cài bảng
 - Cho HS so sánh ET và OT
 - Tìm tiếng cĩ âm ET
 - Viết tiếng Tét– Y/C HS :
 + Nêu vị trí
 + Cho HS phân tích
 + Đọc trơn
 - Cho Hs đọc lai
HD học sinh viết : et,tét,bánh tét
 + viết mẫu
 + Cho HS viết bảng
 + Nhận xét
b/Dạy vần :ÊT
(Thực hiện như dạy vần ET)
 c/Đọc từ
 - Cho HS đọc từ ứng dụng
 +Tìm tiếng có vần vừa học
 +Cho Hs đọc thầm
 + Cho Hs đọc
 + GV đọc mẫu
 + Giải nghĩa
 + Cho Hs đọc lại
3. Ho¹t ®éng 3:
a/Đọc:
Cho HS mở SGK đọc
 (từ và câu ứng dụng)
Sửa sai – nhận xét
b/Nói:
Cho HS quan sát hỏi :
Cho HS đọc tên chủ đề
+ Tranh vẽ gì.
+ chợ tét thường bán gì?
+ Đi chợ tết có vui không?
+ chợ tết khác chợ thường thế nào?
+ Em có thích tết không?tại sao?
+ Tế đến em thường có được những gì?
 + . .
Gớp ý – nhận xét
- Gi¸o viªn liªn hƯ gi¸o dơc häc sinh. 
- Gi¸o viªn nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸.
c/Viết:
Cho Hs viết tập viết 
Chấm-Nhận xét
4. Ho¹t ®éng 4:
Cho HS đọc lại bài
Về xem lại bài
Chuẩn bị tiết sau
Nhận xét tiết học
- Viết bảng con
- 2 HS đọc (1HS/1trang)
- Vẽ bánh tét
- HS đọc cá nhân,nhĩm
- cài bảng
- HS so sánh
- tờ trước-et sau
- tờ- et-tét
- bánh tét
- cá nhân,nhĩm,lớp
- HS quan sát
- Viết bảng con:
 + et,tét
 + bánh tét
 - Cá nhân,nhóm,lớp
Nét chữ con rết
Sấm sét kết bạn
-Cá nhân, nhóm ,đồng thanh
- Thảo luận tranh SGK theo nhóm
- Viết vào vở tập viết
- Vài HS đọc
TB-K
Y(tr142)
Tb-y
k-g
k-g
Tb-y
k-g
TB-Y
y(tr144)
tb-y
k-g
k-g
k- g
 RÚT KINH NGHIỆM
 ==========================================================
 	 Thứ ba ngày 01 tháng 12 năm 2009 
 Môn : Học vần
 Bài : UT - ƯT
I. Mơc tiªu:
- Đọc được : ut,ưt,bút chì,mứt gừng; từ và câu ứng dụng
 - Viết được ut,ưt,bút chì,mứt gừng (1/2 số dòng quy dịnh ở vở tập viết)
 - Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề : Ngón út,em út,sau rốt
 - HS khá,
 + Đọc :trơn
 + Viết : cả bài 
 + luyện nói cả bài xoay quanh chủ đề học tập qua các bức tranh SGK
II. §å dïng d¹y - häc:
	- Tranh minh ho¹ vµ SGK.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 
1. Ho¹t ®éng 1: Bµi cị
- Cho HS viết tiếng: nét chữ,con rết
- Đọc SGK
- Cho điểm
- Nhận xét
2. Ho¹t ®éng 2: Bµi míi
a/Dạy vần :UT
Cho HS thảo luận trả lời câu hỏi : bức tranh vẽ gì?
 (Rút ra vần: UT)
 - Viết bảng : UT
 - Cho HS đọc
 - Cho HS phân tích,cài bảng
 - Cho HS so sánh: UT và ET
 - Tìm tiếng cĩ âm: ÔT
 - Viết tiếng Bút– Y/C HS :
 + Nêu vị trí
 + Cho HS phân tích
 + Đọc trơn
 - Cho Hs đọc lai
HD HS viết : ut,bút,bút chì
 + viết mẫu
 + Cho HS viết bảng
 + Nhận xét
b/Dạy vần ƯT
(Thực hiện như dạy vần UT)
c/ Đọc từ
- Cho HS đọc từ ứng dụng
 +Tìm tiếng có vần vừa học
 +Cho Hs đọc thầm
 + Cho Hs đọc
 + GV đọc mẫu
 + Giải nghĩa
 + Cho Hs đọc lại
3. Ho¹t ®éng 3:
a/Đọc:
Cho HS mở SGK đọc
 (từ và câu ứng dụng)
Sửa sai – nhận xét
b/Nói:
Cho HS quan sát hỏi :
Cho HS đọc tên chủ đề
+ Tranh vẽ gì.
+ ngón út là ngón thứ mấy?như thế nào so với các ngón khác
+ sao gọi là em út ?
+ Em là em thứ mấy?
+ sao gọi là sau rốt?
+ các tranh này có gì giống nhau
+ Cho HS nói lại tranh
 + . .
Gớp ý – nhận xét
- Gi¸o viªn liªn hƯ gi¸o dơc häc sinh. 
- Gi¸o viªn nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸.
c/Viết:
Cho Hs viết tập viết 
Chấm-Nhận xét
4. Ho¹t ®éng 4:
Cho HS đọc lại bài
Về xem lại bài
Chuẩn bị tiết sau
Nhận xét tiết học
- Viết bảng con
- 2 HS đọc (1HS/1trang)
- Vẽ bút chì
- HS đọc cá nhân,nhĩm
- cài bảng
- HS so sánh
- bờ trước- ut- sau
- bờ-ut-bút
- bút chì
- cá nhân,nhĩm,lớp
- HS quan sát
- Viết bảng con:
 + ut,bút 
 + bút chì
 - Cá nhân,nhóm,lớp
 Chim cút sứt răng
Sút bóng nứt nẻ
-Cá nhân, nhóm ,đồng thanh
- Thảo luận tranh SGK theo nhóm
- Viết vào vở tập viết
- Vài HS đọc
TB-K
Y(tr144)
Tb-y
k-g
k-g
Tb-y
k-g
TB-Y
y(tr142)
y
tb
k-g
k-g
tb
k-g
k-g
k-g
RÚT KINH NGHIỆM:
..........................................................................................................................................
.......................................................................
 ======================================
 Môn : To¸n 
 Bài : LUYỆN TẬP 
I. Mơc tiªu:
- Thực hiện được phép tính trừ trong phạm vi 10
- Viết được phép tính với hình vẽ
- BT cần làm :Bài :1,Bài :2:(C:1,2),Bài :3
II. §å dïng d¹y - häc:
	- GV : Bé ®å dïng häc to¸n, SGK to¸n
	- HS : Bé ®å dïng häc to¸n, SGK to¸n
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU:
1. Khởi động: Ổn định tổ chức . 
 2. Kiểm tra bài cũ:
 - Cho 2 HS lên bảng tính,lớp làm bảng (10-5=? 10-2-4=? ) 
 - GV Nhận xét, ghi điểm
 - Nhận xét KTBC:
 3. Bài mới:
 HOẠT ĐỘNG CỦA GV
 HOẠT ĐỘNG CỦA HS 
HOẠT ĐỘNG 1 : Thực hành .
*Bài 1: Tính 
 - Cho lần lượt 5 HS lên bảng 
 GV nhận xét bài của HS.
*Bài 2: số
- Cho lần lươt 3 HS lên bảng lớp tính bảng con
 - Nhận xét
*Bài 3: 
GV HD tình huống tranh :
- Cho1 Hs lên bảng ghi,lớp làm bảng cài
- Nhận xét
HOẠT ĐỘNG 2 : 
Về xem lại bài
Chuẩn bị tiết sau
 - Nhận xét tiết học
10-2=8 10-4=6 10-3=7 10-7=3 10-5=5
10-9=1 10-6=4 10-1=9 10-0=10 10-10=0
b/Tính dọc (Thực hiện như câu a)
10-6=4 2+7=9
10-2=8 4+3=7
5+5=10 8-2=6
8-7=1 10+0=10
( Cột 4 về nhà)
a/
7
+
3
=
10
b/
10
-
2
=
8
kg(C:3,4)
RÚT KINH NGHIỆM
..........................................................................................................................................
..
 ======================================
 Môn : Thủ công 
 Bài : Gấp cái quạt (T2)
I.Mơc tiªu:
- Biết cách gấp cái quạt
- Gấp và dán nối được cái quạt bằng giấy,Các nếp gấp có thể chưa đều,chưa thẳng theo đường kẻ
- HS khá,giỏi :
+ gấp và dán nối được cái quạt bằng giấy
+ Đường dán nối tương đối chắc cắn.Các nếp gấp đều ,phẳng,thẳng
II. §å dïng:
 1.Giáo viên:
Mẫu vẽ những kí hiệu gấp hình (mẫu vẽ được phóng to)
 2.Học sinh:
 _ Giấy nháp trắng
 _ Bút chì
III.Hoạt động dạy học: 
 1.Khởi động : Hát tập thể
 2.Kiểm tra bài cũ : -Kiểm tra đồ dùng học tập của hs
 -Nhận xét kiểm tra bài kì trước
3.Bài mới :
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
PHHS
 Giới thiệu bài : Ghi đề bài.
Hoạt động1: 
- GV nêu lại cách để gấp cái quạt.
 + Bước 1: Gấp các nếp gấp cách đều.
+ Bước 2: Gấp đôi, lấy dấu giữa, dùng chỉ buộc giữa và bôi hồ.
+ Bước 3: Ép chắc 2 phần vào nhau đến khi hồ khô mở ra.
Hoạt động 2 : Thực hành 
- Cho HS thực hành gấp quạt trên giấy 
- tiến hành gấp
+ Gv theo dõi giúp đỡ.
+ kèm HS yếu
- Cho HS trình bày sản phẩm
- Nh ... g 3:
a/Đọc:
Cho HS mở SGK đọc
 (từ và câu ứng dụng)
Sửa sai – nhận xét
b/Nói:
Cho HS quan sát hỏi :
Cho HS đọc tên chủ đề
+ Tranh vẽ gì.
+ Đặt cho bạn một tên?
+ Các bạn ấy chơi có vui không?
+ Em có được đi vui chơi như bé không?
+ KHi chơi như thế ta chú ý điều gì?
+ Cho HS nói lại tranh
 + . .
Gớp ý – nhận xét
- Gi¸o viªn liªn hƯ gi¸o dơc häc sinh. 
- Gi¸o viªn nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸.
c/Viết:
Cho Hs viết tập viết 
Chấm-Nhận xét
4. Ho¹t ®éng 4:
Cho HS đọc lại bài
Về xem lại bài
Chuẩn bị tiết sau
Nhận xét tiết học
- Viết bảng con
- 2 HS đọc (1HS/1trang)
- Vẽ con chuột
- HS đọc cá nhân,nhĩm
- cài bảng
- HS so sánh
- chờ trước- uôt- sau
- chờ – uôt-chuốt
- chuột nhắc
- cá nhân,nhĩm,lớp
- HS quan sát
- Viết bảng con:
 + uôt , chuột 
 + chuột nhắc
 - Cá nhân,nhóm,lớp
 Trắng muốt vượt lên
Tuốt lúa ẩm ướt
-Cá nhân, nhóm ,đồng thanh
- Thảo luận tranh SGK theo nhóm
- Viết vào vở tập viết
- Vài HS đọc
TB-K
Y(tr148)
Tb-y
k-g
k-g
Tb-y
k-g
TB-Y
y(tr140)
y
tb
tb
tb
k-g
k-g
 RÚT KINH NGHIỆM
 ===================================
 Môn : To¸n 
 Bài : LUYỆN TẬP 
I. Mơc tiªu:
- Thực hiện được phép cộng,trừ trong phạm vi 10
- Viết được phép tính thích hợp với tóm tắt bài toán
- BT cần làm :Bài :1( c 1,2,3),Bài :2(phần 1), Bài :3(d1),Bài :4
II. §å dïng d¹y - häc:
	- GV : Bé ®å dïng häc to¸n, SGK to¸n
	- HS : Bé ®å dïng häc to¸n, SGK to¸n
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU:
1. Khởi động: Ổn định tổ chức . 
 2. Kiểm tra bài cũ:
 - Cho 2 HS lên bảng tính,lớp làm bảng (6+4=? 10+3=? ) 
 - GV Nhận xét, ghi điểm
 - Nhận xét KTBC:
 3. Bài mới:
 HOẠT ĐỘNG CỦA GV
 HOẠT ĐỘNG CỦA HS 
HOẠT ĐỘNG 1 : Thực hành .
*Bài 1: Tính
 - Cho lần lượt 5 HS lên bảng ,(C1,2,3)làm bảng con
 GV nhận xét bài của HS.
*Bài 2: Số
- Cho lần lươt từng HS lên bảng 
 - Nhận xét
*Bài 3: ,=
GV HD HS làm bài :
- Cho 3 Hs lên bảng ghi
- Nhận xét
*Bài 4: 
- Cho Hs đọc tóm tắt
- GV HD làm bài ở tóm tắt
- Cho1 Hs lên bảng ghi,lớp làm bảng cài
- Nhận xét
HOẠT ĐỘNG 2 : 
Về xem lại bài
Chuẩn bị tiết sau
 - Nhận xét tiết học
4+6=10 5+5=10
10-4=6 10-5=5
9+1=10 10+0=10
10-9=1 10-0=10
1+9=10 2+8=10 3+7=10
10-1=9 10-2=8 10-3=7
6+4=10 7+3=10 8+2=10
10-6=4 10-7=3 10-8=2
- Hs làm bài
( Điền lần lượt :3,5,2,10)
-Phần 2 về nhà
9=7+2 10=1+9 2+2>4-2
6-42+4 4+5=5+4
10 >3+4 87-1
6
+
4
=
10
k-g
(C4,5)
kg
(D1,2)
 RÚT KINH NGHIỆM:
 ===================================
 MÔN : MỸ THUẬT
 BÀI : VẼ LỌ HOA
I/. MỤC TIÊU :
 - Cảm nhận được vẻ đẹp của một số lọ hoa
- Biết cách vẽ lọ hoa
 - Vẽ được lọ hoa đơn giảnø và vẽ màu theo ý thích
* HS khá, giỏi : - Vẽ được lọ hoa có hình dáng cân đối,vẽ màu phù hợp
 II/. CHUẨN BỊ :
GV : Các tranh vẽ mẫu
HS : Vở bài tập vẽ
2. Học sinh:
 _ Vở tập vẽ 1
 _Màu vẽ (chì màu, sáp màu, bút dạ)
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
PHHS
 HOẠT ĐỘNG 1 : Giới thiệu các kiểu dáng của lọ hoa:
_GV cho HS xem những đồ vật đã chuẩn bị để các em nhận biết các kiểu dáng lọ hoa:
+Lọ hoa có hình dáng thế nào?
2.Hướng dẫn HS cách vẽ lọ hoa: 
 GV vừa hướng dẫn vừa làm mẫu
*Cách vẽ:
_Vẽ miệng lọ
_Vẽ nét cong của thân lọ
_Vẽ màu
3.Thực hành:
_Cho HS thực hành
_GV theo dõi để giúp HS
+Vẽ lọ hoa sao cho phù hợp với phần giấy trong Vở tập vẽ 1
+Vẽ màu vào lọ
*GV gợi ý HS:
 Có htể trang trí vào hình lọ hoa đã được vẽ hoặc xé dán
4. Nhận xét, đánh giá:
- Trình bày sản phẩm
_Hướng dẫn HS nhận xét những bài vẽ đẹp về:
+Hình vẽ
+Màu sắc
- Bình chọn bài đẹp
HOẠT ĐỘNG 2: 
Về xem lại bài,tập vẽ lại bài
Chuẩn bị tiết sau
 - Nhận xét tiết học
_Quan sát và trả lời
+Dáng thấp, tròn
+Dáng cao thon
+Cổ cao, thân phình to ở dưới
_Quan sát tranh
_HS thực hành:
+Vẽ lọ hoa
Tb-y
Tb
k-g
RÚT KINH NGHIỆM:
..........................................................................................................................................
 ===== =================================================== 
 Thứ sáu ngày 04tháng 12 năm 2009
 Môn : Học vần
 Bài : ƠN TẬP
I. Mơc tiªu:
 - Đọc được các vần kết thúc bằng âm t; các từ ngữ câu ứng dụng từ bài 68 đến bài 75
 - Viết được các vần từ ngữ ứng dụng từ bài 6 đến bài 75
 - Nghe hiểu và kể được một đoạn truyện theo tranh truyện kể : Chuuotj nhà và chuột đồng
 - Hs kha ,giỏi 
 + Đọc :trơn
 + Viết : cả bài 
 +kể được theo tranh cả bài
II. §å dïng d¹y - häc:
- GiÊy « ly hoỈc b¶ng phơ 
- Tranh minh ho¹ c¸c tiÕng 
- Tranh minh ho¹ phÇn truyện kể
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc:
1.Khởi động : Ổn định tổ chức
 2.Kiểm tra bài cũ :
 - Viết : tuốt luá, ẩm ướt
 -Đọc câu ứng dụng 
 -Nhận xét bài cũ.
 3.Bài mới :
1.Hoạt động 1: Giới thiệu bài :
-Hỏi :Tuần qua chúng ta đã học những vần gì cĩ âm T
-Gắn bảng ôn
2.Hoạt động 2 : Ôn tập
Treo bảng ôn 
 a.Cho hS ơn 
- Gv đọc âm hs chỉ chữ
- Cho Hs ghép chữ - Đọc âm(GV ghi bảng)
- Cho HS ghép vần
 b.Đọc từ ngữ ứng dụng :
 chót vót bát ngát Việt Nam
c.Tập viết từ ngữ ứng dụng :
 chót vót , bát ngát 
 3.Hoạt động 3:
 a. Luyện đọc :
 - Đọc SGK:
 +Đọc lại bảng ôn,từ ứng dụng
 +Đọc câu ứng dụng :
 Hỏi :Nhận xét tranh minh hoạ
 b.Kể chuyện : Chuột nhà và chuột đồng
+Mục tiêu: Kể lại được câu chuyện
+Cách tiến hành :
-Kể lần 1 tồn câu chuyện
-Kể lại lần 2 diễn cảm, có kèm theo tranh minh hoạ
- Cho HS kể trong nhĩm
- Cho HS thi kể
 (Kết hợp 4 tranh ở bảng lớp)
+ Ý nghĩa :Biết yêu quý những gì do chính tay mình làm ra.
 c.Luyện viết:
- Cho Hs viết vào vở tập viết
- Chấm- Nhận xét
4.Hoạt động 4: Củng cố dặn dò
Về xem lại bài
Chuẩn bị tiết sau
 - Nhận xét tiết học
-Nêu những vần đã học( cài bảng cài)
- Hs chỉ chữ
- 2 Hs lên bảng luân phiên
- Đọc : cá nhân, nhóm, cả lớp
- Viết bảng con: 
- Đọc lại bài tiết 1 (C nhân- đ thanh)
Thảo luận và trả lời 
- Đọc câu ứng dụng : (C nhân- đ thanh) .
 Đọc tên chuyện: Chuột nhà và chuột đồng
Lắng nghe 
- Thảo luận nhĩm
Cử đại diện thi tài
- Viết vở tập viết
y-tb
Tb-y
K-G
RÚT KINH NGHIỆM:
 ===================================
 Môn : To¸n
 Bài : LUYỆN TẬP CHUNG
I. Mơc tiªu:
- Biết đếm,so sánh,thứ tự các số từ 0 đến10 ; Biết làm tính cộng,trừ trong phạm vi 10
- Biết viết phép tính thích hợp với tóm tắt bài toán
- Bài tập cần làm :Bài :1,Bài :2, Bài :3(C4,5,6,7), Bài :4, Bài :5
II. §å dïng d¹y - häc:
	- GV : Bé ®å dïng häc to¸n, SGK to¸n
	- HS : Bé ®å dïng häc to¸n, SGK to¸n
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU:
1. Khởi động: Ổn định tổ chức . 
 2. Kiểm tra bài cũ:
 - Cho 2 HS lên bảng tính,lớp làm bảng (7+3=? 10-1-2=? ) 
 - GV Nhận xét, ghi điểm
 - Nhận xét KTBC:
3. Bài mới:
 HOẠT ĐỘNG CỦA GV
 HOẠT ĐỘNG CỦA HS 
HOẠT ĐỘNG I: Thực hành .
*Bài 1: Viết số theo mẫu
- Cho lần lươt từngHS lên bảng lớp 
 - Nhận xét
*Bài 2: Đọc cá số
- Cho từng HS đọc xuôi,ngược trước lớp
- Nhận xét
*Bài 3: Tính dọc
- Cholần lượt Hs lên bảng 
 + Lần I :3 HS
 + Lần II :4 HS
- Nhận xét
Bài 4: Số
- Cholần lượt 2 Hs lên bảng 
 - Nhận xét
*Bài :5
*Bài 4: 
- Cho Hs đọc tóm tắt
- GV HD làm bài ở tóm tắt
- Cho 2Hs lên bảng ghi,lớp làm bảng cài
- Nhận xét
HOẠT ĐỘNG 2 : 
Về xem lại bài
Chuẩn bị tiết sau
 - Nhận xét tiết học
- HS điền lần lượt;2,3,4,5,6,7,8,9,10
- Hs đọc 
 +xuôi từ 0 đến 10
 +ngược từ 10đến 0
- HS làm bài
10
-
4
=
6
- HS làm bài
k-g
(C 1,2,3)
k-g
RÚT KINH NGHIỆM:
..........................................................................................................................................
 ===================================
 MÔN : ÂM NHẠC
 BÀI : NGHE HÁT QUỐC CA
 I/. MỤC TIÊU :
 - Làm quen với bài hát Quốc ca
 - Biết khi chào cờ hát Quốc ca phải nghiêm trang
 - Biết nội dung câu chuyện Nai Ngọc
 - HS khá,giỏi :
 + nhớ và nhắc lại một vài chi tiết ở nội dung câu chuyện Nai Ngọc
1/. Giáo viên
GV : Máy hát, nhạc cụ, câu chuyện:Nai Ngọc
HS : 
2/. Học sinh
Nhạc cụ, sách hát
III/. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
 HOẠT ĐỘNG CỦA GV
 HOẠT ĐỘNG CỦA HS 
Ho¹t ®éng 1: Nghe Quèc ca
- Gv giíi thiƯu : Quèc ca lµ bµi h¸t chung cđa n­íc ta. Bµi Quèc ca ViƯt nam nguyªn lµ bµi TiÕn qu©n ca do nh¹c sü V¨n Cao s¸ng t¸c. Khi chµo cê h¸t quèc ca, tÊt c¶ mäi ng­êi ph¶i ®øng nghiªm, h­íng vỊ quèc k×.
- Gi¸o viªn h¸t cho c¸c líp nghe.
- Gi¸o viªn tËp cho c¶ líp ®øng nghiªm chµo cê, nghe quèc ca.
Ho¹t ®éng2 : KĨ chuyƯn ©m nh¹c Nai Ngäc
- GV kĨ cho häc sinh nghe c©u chuyƯn qua tranh ¶nh minh ho¹
- Sau đó hỏi
 + T¹i sao c¸c loµi vËt l¹i quªn c¶ viƯc ph¸ ho¹i n­¬ng d·y, mïa mµng.
 + T¹i sao ®ªm ®· khuya mµ d©n lµng kh«ng ai muèn vỊ.
- GV nhÊn m¹nh: TiÕng h¸t Nai Ngäc ®· cã søc m¹nh giĩp d©n lµng xua ®uỉi ®­ỵc c¸c loµi mu«n thĩ ®Õn ph¸ ho¹i m­¬ng d·y, lĩa ng«.
- Mäi ng­êi ®Ịu yªu tiÕng h¸t cđa Nai Ngäc.
Ho¹t ®éng 3:
Về xem lại bài:tập hát theo anh ,chị
Chuẩn bị tiết sau
 - Nhận xét tiết học
- Nghe giai ®iƯu
- Thùc hiƯn
- Thùc hiƯn 
- L¾ng nghe
TL:
TL:
- Thùc hiƯn
-L¾ng nghe
- ¤n bµi, s¸ng t¸c
k-g
k-g
RÚT KINH NGHIỆM:
..........................................................................................................................................
.
===== =======================================================
 KÍ DUYỆT BGH

Tài liệu đính kèm:

  • docL 1tuan 16 2 buoi cktkn.doc