Thiết kế bài dạy môn học lớp 1 - Tuần thứ 5

Thiết kế bài dạy môn học lớp 1 - Tuần thứ 5

TUẦN 5

Thứ hai ngày 20 tháng 9 năm 2010

Buổi sáng :

 *********

TIẾNG VIỆT : BÀI 17 u - ư

I. MỤC TIÊU:

- HS đọc viết được u, ư, nụ, thư.

 - Đọc được tiếng, từ và câu ứng dụng: thứ tư bé hà thi vẽ.

 - Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề: thủ đô.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 - Sử dụng tranh minh hoạ trong SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 

doc 27 trang Người đăng viethung99 Ngày đăng 07/11/2019 Lượt xem 416Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Thiết kế bài dạy môn học lớp 1 - Tuần thứ 5", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 5 
Thứ hai ngày 20 tháng 9 năm 2010
Buổi sáng :
 *********
Tiếng việt : Bài 17 u - ư
I. Mục tiêu:
- HS đọc viết được u, ư, nụ, thư.
 - Đọc được tiếng, từ và cõu ứng dụng: thứ tư bộ hà thi vẽ.
 - Luyện núi từ 2-3 cõu theo chủ đề: thủ đụ.
II. Đồ dùng dạy học:	
 - Sử dụng tranh minh hoạ trong SGK.
III. Các hoạt động dạy học: 
Tiết 1 Bài 17: u – ư
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
1. Kiểm tra bài cũ:
-Gọi hs đọc,viết cỏc õm, từ ngữ đó học ở bài trước 
- GV nhận xét chung .
2. Bài mới:
Hoạt động 1: Dạy õm và chữ ghi õm.
*Nhận diện chữ
 - Ghi bảng chư u và núi: đõy là chữ “ u” 
-Hỏi : Chữ u gồm những nột nào kết hợp?
 *Phỏt õm và đỏnh vần
 - Đọc mẫu “u”
 - Viết bảng “ nụ” gọi hs phõn tớch và ghộp vào bảng cài.
 - Đỏnh vần như thế nào?
 - Gợi ý cho hs đỏnh vần.
 - Chỉnh sửa cỏch phỏt õm cho hs.
Dạy âm ư (Tiến hành tương tự).
Chú ý. So sánh u với ư
Cho HS nghỉ giữa tiết
Hoạt động 2: *Hướng dẫn viết chữ
 - Viết mẫu và hướng dẫn cỏch viết 
u, nụ.
- Hướng dẫn HS phân tích quy trình viết từng con chữ và cho HS viết vào bảng con.
- Viết mẫu, nêu quy trình viết
- Cho HS tập tô chữ trên không, bảng con
- GV KT, NX và chỉnh sửa
3. Củng cố - Dặn dò:
+ Nhận xét chung tiết học
- 5 H đọc ,2 H lên bảng viết .
- Nột xiờn phải và hai nột múc ngược 
-Đọc từng em
-HS phân tích
-Ghộp tiếng và đọc
- nờ –u- nu-nặng-nụ
- Giống nhau đều cú chữ u. Khỏc nhau chữ ư cú thờm nột múc.
* HS chú ý theo dõi
- HS dùng ngón trở để tô
- HS tập viết chữ trên bảng con
Tiết 2 : luyện tập
Hoạt động 1: Luyện đọc.
- Đọc lại bài tiết 1 ( bảng lớp)
- Giáo viên theo dõi và chỉnh sửa cụ thể cho HS đọc sai
Hoạt động 2: Luyện viết.
- Hướng dẫn cách tô chữ trong vở
- KT cách cầm bút, tư thế ngồi viết
- Giao việc
- GV quan sát và giúp đỡ những HS yếu
+ Chấm điểm một số bài viết
- Nhận xét chung bài viết của HS, chữa một số lỗi sai phổ biến
Cho HS nghỉ giữa tiết
Hoạt động 3 : Luyện nói.
 - Cho HS đọc tên bài luyện nói.
-Treo tranh và gợi ý
+Tranh vẽ những gỡ? 
+Chựa một cột ở đõu?
+ Hà Nội cũn gọi là gỡ? Mỗi nước cú mấy thủ đụ?
+ Em biết gỡ về thủ đụ Hà Nội?
- Tổ chức HS theo cặp 2 em cạnh nhau thảo luận luyện nói theo tranh
- Gợi ý để HS nói thành câu .
3. Củng cố - Dặn dò:
 - Gv nhận xét giờ học.
* HS đọc ( cá nhân, nhóm, lớp)
- HS theo dõi
* HS tập tô chữ trong vở tập viết theo HD của GV
- HS chú ý theo dõi
* HS thảo luận nhóm theo yêu cầu của GV
- Các nhóm cử đại diện nêu kết quả thảo luận
Toán: SỐ 7
I.MỤC TIấU: 
 - Biết 6 thờm 1 dược 7, viết số 7.
 - Biết đếm từ 1 đến 7và so sỏnh cỏc số trong phạm vi 7.
 - Biết vi trớ của số 7 trong dóy số từ 1 đến 7.
 - Hs làm bt 1, 2, 3. Hs khỏ giỏi làm bt 4
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
 - Bộ đồ dựng dạy Toỏn 1.
 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
1. Kiểm tra bài cũ:
- Gọi hs đếm từ 1 đến 6.
- GV nhận xét ghi điểm .
2. Bài mới:
HĐ1: Giới thiệu số 7 và chữ số 7.
- Treo tranh cỏc bạn đang chơi và hỏi:
 ? Cú mấy bạn đang chơi? Thờm mấy bạn chạy tới? Cú tất cả bao nhiờu bạn?
- Cho hs đếm số.
 - Yờu cầu hs lấy 7 que tớnh.
? Cỏc nhúm đồ vật trờn cú số lượng là bao nhiờu?
Gv : Để ghi lại cỏc nhúm đồ vật cú số lượng là 7 ta dựng chữ số 7.
 - Cài số 7 lờn bảng và đọc mẫu “bảy”.
 - Viết bảng số 7 in và số 7 viết.
HĐ2: Thực hành
 * Bài 1: viết số:Viết mẫu số 7.
* Bài 2: Viết số thớch hợp
 ? cú mấy con bướm xanh? Mấy con bướm trắng? Cú tất cả mấy con?
- Hỏi tương tự với tranh bàn là, cõy viết . 
 * Bài 3:
- Đớnh bảng cỏc cột hỡnh vuụng.
- Yờu cầu hs nờu cỏch làm.
 ? Muốn làm được bài tập này em cần phải làm gỡ?
* Bài 4:
3. Củng cố - Dặn dò:
 - Gv nhận xét giờ học.
* 3 Hs đếm, nhận xột.
* 6 bạn đang chơi.
-1 bạn
- 7 bạn( hs nhắc lại 7 bạn)
- Lấy và lần lượt đếm xuụi , ngược, đồng thanh và theo tổ, cỏ nhõn...
- 7.
- Cài vào bảng cài và đọc từng em.
- Quan sỏt .
- Đọc từng em 
- Quan sỏt.
-Viết vàobảng con và vào vở. 
- Lần lượt trả lời và ghi số vào ụ trống.
* 5 con bướm xanh và 2 con bướm trắng. Cú tất cả 7 con.
* Đớnh số thớch hợp vào ụ trống.
- Đếm số.
* 4 hs lờn bảng làm, lớp nhận xột.
- Nờu cỏch làm, làm bài 
Buổi chiều :
 *********
gđ - bd : luyện đọc , viết u – Ư
I. Mục tiêu:
- Củng cố và rèn kĩ năng đọc dúng các âm u,  và các tiếng vừa ghép.
- Luyện kĩ năng viết đúng, đẹp các chữ u, và các tiếng vừa ghép.
- Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở sạch đẹp.
II. Đồ dùng dạy học:
 Sách giáo khoa TV1tập 1.
III. Các hoạt động dạy học: 
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
 1.Giới thiệu bài.
 2. Hướng dẫn đọc âm u, . Ghép tiếng.
- Gv viết lên bảng các âm n, m và phát âm mẫu.
- Gọi Hs đọc các âm trên.
- Thi đọc đúng âm n, m giữa các tổ. 
Nhận xét, cho điểm khuyến khích.
- Thi tìm tiếng có âm u,.
- Ghi bảng các tiếng hs vừa tìm đợc, gọi hs đọc lại các tiếng vừa tìm.
3. Hướng dẫn viết các tiếng vừa tìm đợc.
- Viết và hướng dẫn hs cách nối liền nét giữ các chữ. Cá thu, thứ tự; đu đủ, cử tạ .
? Tìm các con chữ có độ cao 5 ô li ? 
? Tìm các con chữ có độ cao 2 ô li ? 
? Tìm các con chữ có độ cao 3 ô li ? 
? Tìm các con chữ có độ cao 4 ô li ? 
Giao nhiệm vụ cho hs viết vào vở.
- Cho hs tự nhận xét lẫn nhau.
Thu vở chấm 1/2 lớp và nhận xét kĩ .
4. Củng cố dặn dò:
- Gọi hs đọc lại các tiếng vừa viết.
 Lắng nghe.
* Đọc nhẩm theo.
- Đọc cá nhân
- Đọc theo nhóm 2, cả lớp.
- Mỗi tổ 3 hs thi đọc.
- Tìm và ghép vào bảng gài.
- Đọc cá nhân, tổ cả lớp.
*Nhìn và viết vào bảng con: chữ u,
- Hs suy nghĩ trả lời
- Tập viết vào vở luyện các tiếng vừa tìm .
- Đổi vở để kiểm tra lẫn nhau.
* Đọc cá nhân, Cả lớp đồng thanh.
GĐ-BD Luyện viết số 7
I.MỤC TIấU: 
 - Học viết đúng mẫu, đẹp số 7.
 - Biết đếm từ 1 đến 7và so sỏnh cỏc số trong phạm vi 7.
 - Biết vị trớ của số 7 trong dóy số từ 1 đến 7. 
 - Làm bài tập ở VBT
 II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
 - Bộ đồ dựng dạy Toỏn 1.
 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
1.Giới thiệu bài.
 2. Hướng dẫn học sinh làm bài tập ở VBT .
Bài 1:
- Cho HS nêu yêu cầu bài 1
- Cho HS viết 1 dòng số 7 
Bài 2 :
- Điền số thích hợp vào ô trống 
- Cho HS điền – nêu kết quả .
Baứi 3 : Cho HS quan saựt tranh , hửụựng daón maóu 1 baứi .Cho HS laứm baứi 
Bài 4 : ( HS khá giỏi) điền dấu . = vào ô trống 
- HD HS làm 
- Đổi vở chữa bài của nhau 
? số liền sau số 7 là số nào ?
? số liền trước số 7 là số nào ?
3. Củng cố dặn dò:
 - Nhận xột tiết học. 
Lắng nghe.
* Viết 1 dòng số 7
*Lần lợt điền số thích hợp vào ô trống 
- Nhận xét 
* Nêu yêu cầu 
- HS tửù laứm baứi. 1 em sửỷa baứi chung cho caỷ lụựp .
* Đọc lại yêu cầu của bài tập .
- Các em nêu kết quả: 
7 > 6 ; 7 > 4 , 
5 < 7 , 2 < 7  
- Nêu : số liền sau số 7 là số 8
- Nêu : số liền trớc số 7 là số 6
ÔLTHể dục: ĐỘI HèNH ĐỘI NGŨ - TRề CHƠI VẬN ĐỘNG
I.MỤC TIấU
 - Biết cỏch tập hợp hàng dọc, dúng thẳng hàng dọc. 
 - Biết cỏch đứng nghiờm, đứng nghỉ.
 - Nhận biết đỳng hướng để xoay người theo ( cú thể cũn chậm).
 - Làm quen với trũ chơi: “ Qua đường lội ( Qua suối )”. 
 - Hs khỏ giỏi khi tham gia trũ chơi đi đỳng theo cỏc vạch hoặc ụ đó kẻ sẵn.
 II.ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN
 -GV: 1 cũi. Kẻ sõn cho trũ chơi.
 - HS: Dọn vệ sinh sõn tập. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌc
 Nội dung
 Phơng pháp
1. Phần mở đầu:
 - Gv phổ biến nội dung và yờu cầu giờ học.
 - Cho hs tập hợp 2 hàng dọc. Sau đú cho hs chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc: 40 m.
 - Cho hs chơi trũ chơi: “ Diệt cỏc con vật cú hại.”
2. Phần cơ bản:
 * ễn tập hợp hàng dọc - dúng hàng - đứng nghiờm - đứng nghỉ, quay phải, quay trỏi: 3 lần.
 Xen kẽ giữa cỏc lần cú nhận xột và sửa chữa động tỏc.
 * Trũ chơi: “ Qua đường lội”: Gv nờu tờn trũ chơi, chỉ vào hỡnh vẽ - giải thớch cỏch chơi.
 Gv làm mẫu, cho HS lần lượt đi từ nhà sang bờ bờn kia và ngược lại.
3. Phần kết thỳc: 
 Gv cựng hs hệ thống lại bài.
 Gv nhận xột giờ học. 
- Hs đứng vỗ tay và hỏt.
- Hs đếm to nhịp 1 - 2;... và giậm chõn.
-Hs chạy theo hàng dọc.
-Hs ụn tập. Nhận xột.
-Hs thực hiện.
-Hs chơi .
-Hs giậm chõn tại chỗ.
-Hs đứng vỗ tay và hỏt.
Thứ ba ngày 21 tháng 9 năm 2010
Buổi sáng :
 *********
Tiếng việt : Bài 18 x - ch
I. Mục tiêu:
 - HS đọc viết được x, ch, xe, chú.
 - Đọc được tiếng, từ và cõu ứng dụng: xe ụ tụ chở cỏ về thị xó.
 - Luyện núi từ 2-3 cõu theo chủ đề: xe bũ, xe lu, xe ụ tụ
 -Hs khỏ giỏi đọc trơn.
II. Đồ dùng dạy học:	
 - Sử dụng tranh minh hoạ trong SGK.
III. Các hoạt động dạy học: 
Tiết 1 Bài 18: x – ch
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
1. Kiểm tra bài cũ:
-Gọi hs đọc,viết cỏc õm, từ ngữ đó học ở bài trước 
- GV nhận xét chung .
2. Bài mới:
Hoạt động 1: Dạy õm và chữ ghi õm.
*Nhận diện chữ
 -Ghi bảng chữ x và núi: đõy là chữ “ xờ” 
? Chữ x gồm những nột nào kết hợp?
*Phỏt õm và đỏnh vần
 - Đọc mẫu “xờ”.
 - Viết bảng “ xe” gọi hs phõn tớch và ghộp vào bảng cài.
 - Đỏnh vần như thế nào?
 - Gợi ý cho hs đỏnh vần.
 - Chỉnh sửa cỏch phỏt õm cho hs.
Dạy âm ch (Tiến hành tương tự).
Cho HS nghỉ giữa tiết
Hoạt động 2: Hướng dẫn viết chữ
 - Viết mẫu và hướng dẫn cỏch viết 
 x, xe.
 Chữ ch quy trỡnh tương tự x
 -Cho hs so sỏnh th và ch.
Hoạt động 3: Hướng dẫn đọc từ ứng dụng.
-Ghi bảng từ ứng dụng cho hs đọc.
3. Củng cố dặn dò:
- Nhận xét chung tiết học
- 5 H đọc ,2 H lên bảng viết .
* Lặp lại 
- nột cong hở phải và nột cong hở trỏi chạm lưng với nhau 
-Đọc từng em.
-x trước e sau .
-xờ-e-xe.
* HS chú ý theo dõi
- HS dùng ngón trở để tô
- HS tập viết chữ trên bảng con
-Đọc cỏ nhõn và đồng thanh.
Tiết 2 : luyện tập
Hoạt động 1: Luyện đọc.
- Đọc lại bài tiết 1 ( bảng lớp)
- Giáo viên theo dõi và chỉnh sửa cụ thể cho HS đọc sai
Hoạt động 2: Luyện viết.
- Hướng dẫn cách tô chữ trong vở
- KT cách cầm bút, tư thế ngồi viết
- Giao việc
- GV quan sát và giúp đỡ những HS yếu
+ Chấm điểm một số bài viết
- Nhận xét chung bài viết của HS, chữa một số lỗi sai phổ biến
Cho HS nghỉ giữa tiết
Hoạt động 3 : Luyện nói.
 -  ... sinh làm bt 1, bài 2 (dũng 2), bài 3( dũng 3), bài 4 ( cột 1, 2).
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
 - GV: Bộ đồ dựng dạy Toỏn 1. 
 - HS: Bộ đồ dựng học Toỏn 1 .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY: 
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
1. Kiểm tra bài cũ:
- Gọi hs đếm từ 1 đến 9.
- Gv nhận xột, cho điểm.
2. Bài mới:
 HĐ1: Giới thiệu số o.
- Hướng dẫn thực hiện trờn que tớnh
- Cho hs quan sỏt tranh trong sỏch và hỏi: 
? Lỳc đầu trong bể cú mấy con cỏ? Lấy đi một con thỡ cũn mấy con ?
? Lấy đi một con nữa thỡ cũn mấy con? Lấy đi một con nữa thỡ cũn lại bao nhiờu con cỏ?
 Gv : Để chỉ khụng cú, khụng cũn ta dựng chữ số 0.
- Cài số 0 lờn bảng và đọc mẫu “khụng”.
Giới thiệu số 0 in và số 0 viết.
* Giới thiệu số 0 trong dóy số
Gv đớnh bảng cỏc bỡa cú đớnh chấm trũn từ o đến 9.
- cho hs đếm từ 0 đến 9 và ngược lại.
HĐ2: Thực hành
 * Bài 1: viết số: - Viết mẫu số 0.
 * Bài 2: Viết số thớch hợp.
 * Bài 3:
 - Yờu cầu hs nờu cỏch làm.
 - Nhận xột.
 *Bài 4:>, <, =
 3. Củng cố - Dặn dò:
 - Gv nhận xét giờ học.
* Hs đếm, nhận xột.
- Lấy bốn que tớnh lần lượt bớt cho tới lỳc khụng cũn que nào cả.
- ba con cỏ.
+ cũn hai con cỏ.
+ cũn một con cỏ.
+ khụng cũn con nào cả.
- Đọc từng em.
- Quan sỏt.
- Đớnh số thớch hợp dưới cỏc bỡa.
- Viết vào bảng con và vào vở.
- Làm trờn bảng lớp.
- Làm theo nhúm vào phiếu bài tập.
- Làm vào bảng con mỗi tổ 1 cột.
Thứ sáu ngày 24 tháng 9 năm 2010
Buổi sáng :
 *********
Tiếng việt : Bài 21 Ôn tập
I. Mục tiêu:
- HS đọc viết một cỏch chắc chắn những õm đó học trong tuần: u, ư, x, ch, r, s, k, kh và cỏc từ ngữ ứng dụng từ bài 17-21. 
 - Nghe hiểu và kể lại một đoạn truyện theo tranh truyện kể thỏ và sư tử.
 - Hs khỏ giỏi kể được từ 2-3 đoạn truyện theo tranh.
II. Đồ dùng dạy học:	
 - Sử dụng tranh minh hoạ trong SGK.
III. Các hoạt động dạy học: 
Tiết 1 
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
1. Kiểm tra bài cũ:
- Cho HS đọc, viết: kẻ, khế.
- GV nhận xét chung .
2. Bài mới:
Hoạt động 1: Dạy õm và chữ ghi õm đã học.
*Cỏc chữ và õm vừa học
- Chỉ bảng và gọi hs đọc theo thứ tự và khụng thứ tự.
 *Ghộp chữ thành tiếng
-Chỉ bảng ụn cho hs đọc.
-Chỉnh sửa cỏch phỏt õm cho hs.
 Cho HS nghỉ giữa tiết
 Hoạt động 2: Hướng dẫn đọc từ ứng dụng.
-Viết bảng từ ứng dụng và gọi hs đọc.
Hoạt động 3: Hướng dẫn viết chữ
-Viết mẫu xe chỉ, củ sả.
3. Củng cố dặn dò:
- Nhận xét chung tiết học
* Hs đọc viết. Nhận xột.
-Đọc đồng thanh và cỏ nhõn.
-Ghộp õm thành tiếng và đọc.
-HS đọc.
* Đọc cỏ nhõn và đồng thanh.
* Lần lượt viết vào bảng con.
Tiết 2 : luyện tập
Hoạt động 1: Luyện đọc.
- Đọc lại bài tiết 1 ( bảng lớp)
- Giáo viên theo dõi và chỉnh sửa cụ thể cho HS đọc sai
Hoạt động 2: Luyện viết.
- Hướng dẫn cách tô chữ trong vở
- KT cách cầm bút, tư thế ngồi viết
- Giao việc
- GV quan sát và giúp đỡ những HS yếu
+ Chấm điểm một số bài viết
- Nhận xét chung bài viết của HS, chữa một số lỗi sai phổ biến
Cho HS nghỉ giữa tiết
Hoạt động 3 : Luyện nói.
 -Kể chuyện lần một.
-Kể lại cõu chuyện cú kốm theo tranh minh họa.
- Tổ chức HS theo cặp 2 em cạnh nhau thảo luận luyện nói theo tranh
-Thi đua kể chuyện theo tranh.
3. Củng cố - Dặn dò:
 - Gv nhận xét giờ học.
* HS đọc ( cá nhân, nhóm, lớp)
- HS theo dõi
* HS tập tô chữ trong vở tập viết theo HD của GV
- HS chú ý theo dõi
* HS thảo luận nhóm theo yêu cầu của GV
- Các nhóm cử đại diện nêu kết quả thảo luận
-H thi đua kể chuyện theo tranh.
Tự nhiên và xã hội: VỆ SINH THÂN thể
I.MỤC TIấU: 
 - Biết được việc nờn làm và việc khụng nờn làm để để giữ vệ sinh thõn thể luụn sạch sẽ.
 - Biết cỏch rửa mặt, rửa tay chõn sạch sẽ.
 - Cú ý thức tự giỏc làm vệ sinh cỏ nhõn hàng ngày.
 - Hs khỏ giỏi nờu được cảm giỏc khi bị mẩn ngứa, ghẻ, chấy rận, đau mắt, mụn nhọt.
 + Biết cỏch đề phũng cỏc bệnh về da.
II.ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC
 - SGK, vở bài tập TNXH lớp 1.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY và HỌC
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
1. Kiểm tra bài cũ:
? Em đó làm gỡ đểỷ giữ gỡn tai và mắt?
- Gv nhận xột, đỏnh giỏ.
2. Bài mới:
Hoạt động 1: Làm việc theo cặp.
 - Cho hs quan sỏt tranh bài 5 . GV gợi ý: 
 ? Hàng ngày em đó làm gỡ để giữ gỡn thõn thể quần ỏo sạch sẽ?
 Gv nhận xột.
Hoạt động 2: Làm việc với SGK.
 Gv hd HS qs Tr. 12+ 13, chỉ ra việc làm của bạn trong từng hỡnh. Nờu rừ việc làm đú đỳng hay sai? Tại sao?
Kết luận: Tắm gội bằng nước sạch, thay quần ỏo thường xuyờn..
Hoạt động 3: Thảo luận cả lớp:
Gv nờu y/c: ? Hóy nờu cỏc việc cần làm trước, trong và sau khi tắm? Nờn rửa tay khi nào?
 Cho hs kể những việc khụng nờn làm nhưng nhiều người vẫn mắc phải.
 *Kết luận: 
Gv kết luận toàn bài, nhắc nhở hs cú ý thức tự giỏc làm vệ sinh cỏ nhõn hàng ngày.
3. Củng cố - Dặn dò:
- Gv nhận xét giờ học.
 - Dặn hs thường xuyờn thực hiện vệ sinh thõn thể, quần ỏo sạch sẽ.
* Hs trả lời và nhận xột.
* HS trao đổi theo cặp và trỡnh bày trước lớp.
* HS quan sỏt, nhận xột.
- HS trỡnh bày trước lớp, lớp nhận xột.
* Hs trả lời cõu hỏi.
Buổi chiều :
 *********
ôl Tiếng việt : luyện đọc , viết k -kh
I. Mục tiêu:
- Củng cố và rèn kĩ năng đọc dúng các âm k,kh và các tiếng vừa ghép.
- Luyện kĩ năng viết đúng, đẹp các chữ k,kh và các tiếng vừa ghép.
- Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở sạch đẹp.
II. Đồ dùng dạy học:
 Sách giáo khoa TV1tập 1.
III. Các hoạt động dạy học: 
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
 1.Giới thiệu bài.
 2. Hớng dẫn đọc âm k,kh . Ghép tiếng.
- Gv viết lên bảng các âm x,ch và phát âm mẫu.
- Gọi Hs đọc các âm trên.
- Thi đọc đúng âm k,khgiữa các tổ. 
Nhận xét, cho điểm khuyến khích.
- Thi tìm tiếng có âm k,kh.
- Ghi bảng các tiếng hs vừa tìm đợc, gọi hs đọc lại các tiếng vừa tìm.
3. Hớng dẫn viết các tiếng vừa tìm đợc.
- Viết và hớng dẫn hs cách nối liền nét giữ các chữ: kẽ hở, kì cọ, cá kho, khe đá.
? Tìm các con chữ có độ cao 5 ô li ? 
? Tìm các con chữ có độ cao 4 ô li ? 
? Tìm các con chữ có độ cao 2 ô li ? 
Giao nhiệm vụ cho hs viết vào vở.
- Cho hs tự nhận xét lẫn nhau.
Thu vở chấm 1/2 lớp và nhận xét kĩ .
4. Củng cố dặn dò:
- Gọi hs đọc lại các tiếng vừa viết.
 Lắng nghe.
* Đọc nhẩm theo.
- Đọc cá nhân
- Đọc theo nhóm 2, cả lớp.
- Mỗi tổ 3 hs thi đọc.
- Tìm và ghép vào bảng gài.
- Đọc cá nhân, tổ cả lớp.
Nhìn và viết vào bảng con: 
- HS suy nghĩ trả lời
- Tập viết vào vở luyện các tiếng vừa tìm .
- Đổi vở để kiểm tra lẫn nhau.
* Đọc cá nhân, Cả lớp đồng thanh.
ÔLTOáN Luyện viết số 8, 9, 0
I- Mục tiêu:
 - HS bieỏt ủoùc, viết dợc các số 8, 9, 0. 
 - Biết vị trí các số 8,9,0 trong dãy số từ 0 đến 9.
 - Làm các bài tập ở VBT
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
1.Củng cố kiến thức đã học.
- ẹeỏm xuoõi vaứ ủeỏm ngửụùc tửứ 1 ủeỏn 9 
2. Hướng dẫn học sinh làm bài tập ở VBT .
Baứi 1.
- GV hửụựng daón viết các số 8,9,0.
- GV uoỏn naộn sửỷa sai cho HS yeỏu. 
Baứi 2 :
- GV hửụựng daón maóu 1 baứi roài y/c laứm baứi.
Baứi 3 : 
- Hửụựng daón tửụng tửù.Cho HS laứm baứi 
Baứi 4 
- GV hửụựng daón maóu ,cho hoùc sinh laứm baứi .
Baứi 5, 6 
- Toồ chửực laứm theo hỡnh thửực troứ chụi.
-GV nhaọn xeựt, tuyeõn dửụng HS laứm baứi toỏt.
3. Cuỷng coỏ, daởn doứ: - Nhaọn xeựt tieỏt hoùc. 
* HS ủeỏm 
* Học viết vào vở ô li
* HS tửù laứm baứi. 1 em sửỷa baứi chung cho caỷ lụựp .
- Tửù laứm baứi vaứ chửừa baứi. 
*Học làm vào vở VBT
-Nhận xét chữa bài
*Học làm vào vở VBT
-Nhận xét chữa bài
*HS tham gia chụi TC.
GĐ-BD: Củng cố các âm ghép và luyện nói theo chủ đề
I. Mục tiêu:
- Củng cố và rèn kĩ năng đọc đúng các âm ghép th,kh,ch và luyện nói theo theo chủ đề rổ rátrong bài 19
- Luyện kĩ năng viết đúng, đẹp các chữ ghép,kh, ch ,th và các tiếng với các âm đó.
- Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở sạch đẹp.
II. Đồ dùng dạy học:
 Sách giáo khoa TV1tập 1.
III. Các hoạt động dạy học: 
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
 1.Giới thiệu bài.
 2. Hướng dẫn đọc âm kh, ch, th,Ghép tiếng.
- Gv viết lên bảng các âm kh, ch, th và phát âm mẫu.
- Gọi Hs đọc các âm trên.
- Thi đọc đúng âm th ,ch,kh giữa các tổ. 
Nhận xét, cho điểm khuyến khích.
- Thi tìm tiếng có âm th ,kh,ch
- Ghi bảng các tiếng hs vừa tìm được, gọi hs đọc lại các tiếng vừa tìm.
3. Hướng dẫn viết các tiếng vừa tìm đợc.
- Viết và hướng dẫn hs cách nối liền nét giữ các chữ
- Cho hs tự nhận xét lẫn nhau.
4. Luyện nói theo chủ đề
Treo tranh và gợi ý: 
?Tranh vẽ những gỡ? 
?Rổ, rỏ dựng để làm gỡ?
5. Củng cố dặn dò:
- Gọi hs đọc lại các tiếng vừa viết.
 Lắng nghe.
* Đọc nhẩm theo.
- Đọc cá nhân
- Đọc theo nhóm 2, cả lớp.
- Mỗi tổ 3 hs thi đọc.
- Tìm và ghép vào bảng gài.
- Đọc cá nhân, tổ cả lớp.
-Nhìn và viết vào bảng con: 
-Nờu tờn bài. 
-Núi theo sự gợi ý của GV.
* Đọc cá nhân, Cả lớp đồng thanh.
 sinh hoạt tập thể: sinh hoạt lớp
I. Mục tiêu: 
 - ẹaựnh giaự caực hoaùt ủoọng trong tuaàn, ủeà ra keỏ hoaùch tuaàn tụựi.
 - HS bieỏt nhaọn ra maởt maùnh vaứ maởt chửa maùnh trong tuaàn ủeồ coự hửụựng phaỏn ủaỏu trong tuaàn tụựi; coự yự thửực nhaọn xeựt, pheõ bỡnh giuựp ủụừ nhau cuứng tieỏn boọ.
 - Giaựo duùc hoùc sinh yự thửực toồ chửực kổ luaọt, tinh thaàn laứm chuỷ taọp theồ.
II. lên lớp :
 Nội dung 
Hoaùt ủoọng Giaựo vieõn 
Hoaùt ủoọng Hoùc sinh 
1.OÅn ủũnh toồ chửực.
2.Nhaọn xeựt chung tuaàn qua. 
3.Keỏ hoaùch tuaàn 6.
Cuỷng coỏ - daởn doứ:
* Yeõu caàu caỷ lụựp haựt baứi do caực em thớch .
* ẹaựnh giaự coõng taực tuaàn 5 .
- Yeõu caàu lụựp trửụỷng baựo caựo tỡnh hỡnh chung caỷ lụựp .
- Nhaọn xeựt ủaựnh giaự chung hoaùt ủoọng tuaàn 5. Khen nhửừng em coự tinh thaàn hoùc taọp toỏt vaứ nhửừng em coự coỏ gaộng ủaựng keồ ủoàng thụứi nhaộc nhụỷ nhửừng em coứn vi phaùm 
-Nhaọn xeựt chung.
* Thi ủua hoùc toỏt giửừa caực toồ vụựi nhau
-Tieỏp tuùc thi ủua chaờm soực caõy vaứ hoa theo khu vửùc quy ủũnh .
-Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
* Haựt ủoàng thanh.
- Lụựp trửụỷng baựo caựo .
- Nghe , ruựt kinh nghieọm cho tuaàn sau .
* Caỷ lụựp theo doừi boồ sung yự kieỏn xaõy dửùng keỏ hoaùch tuaàn 6.

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAN 5 Lop 1CKTKN Van QT.doc