Bài giảng Học vần Lớp 1 - Bài 37: ăm ăp - Năm 2020-2021

Bài giảng Học vần Lớp 1 - Bài 37: ăm ăp - Năm 2020-2021

I, Nội dung

Sau bài học, các con:

- Biết cách đọc và viết ăm ăp

- Vận dụng bài học để sử dụng 1 cách hiệu quả

II,Chuẩn bị

- Sách giáo khoa Tiếng Việt 1

- Chuẩn bị đầy đủ sách vở, dụng cụ học tập.

 

pptx 25 trang Người đăng Khải Nguyễn Ngày đăng 25/07/2023 Lượt xem 728Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Học vần Lớp 1 - Bài 37: ăm ăp - Năm 2020-2021", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chào mừng các th ầy, cô giáo về thăm lớp dự giờ với lớp 1C 
Th ứ năm ngày 22 tháng 10 năm 2020 
 KIỂM TRA BÀI CŨ. 
Ve vµ gµ. 
 C¶ mïa hÌ, ve chØ ham móa ca. Ngã chÞ gµ ®¹p ®¹p, giò giò lóa, ve thá thÎ: 
 - Lµm th× cã g× thó vÞ nhØ? 
 Gµ ®¸p: 
 - ChÞ lµm ®Ó cã lóa cho lò nhá. 
Thứ năm ngày 22 tháng 10 năm 2020 
Tiếng Việt: 
Bài 37: ă m ă p 
ă Ă 
ăm 
ă 
m 
ă - mờ - ăm 
Thứ năm ngày 22 tháng 10 năm 2020 
Tiếng Việt: 
Bài 37: ăm ăp 
Làm quen 
ch ăm chỉ 
Thứ năm ngày 22 tháng 10 năm 2020 
Tiếng Việt: 
Bài 37: ăm ăp 
ăm 
ă 
m 
ch ăm 
ch 
ăm 
ă - mờ - ăm 
Ch - ăm - ch ăm 
Thứ năm ngày 22 tháng 10 năm 2020 
Tiếng Việt: 
Bài 37: ăm ăp 
Làm quen 
ch ăm chỉ 
Thứ năm ngày 22 tháng 10 năm 2020 
Tiếng Việt: 
Bài 37: ăm ăp 
ă m 
ă 
m 
ch ă m 
ch 
ă m 
ăp 
ă 
p 
ă - pờ - ăp 
Thứ năm ngày 22 tháng 10 năm 2020 
Tiếng Việt: 
Bài 37: ăm ăp 
Làm quen 
c ặp da 
Thứ năm ngày 22 tháng 10 năm 2020 
Tiếng Việt: 
Bài 37: ăm ăp 
ăp 
ă 
p 
c ặp 
c 
ặp 
ă - pờ - ăp 
c – ăp - cắp - nặng- cặp 
Thứ năm ngày 22 tháng 10 năm 2020 
Tiếng Việt: 
Bài 37: ăm ăp 
1. Làm quen 
 c ặp da 
Thứ năm ngày 22 tháng 10 năm 2020 
Tiếng Việt: 
Bài 37: ăm ăp 
ăp 
ă 
p 
c ặp 
c 
ặp 
Thứ năm ngày 22 tháng 10 năm 2020Tiếng Việt:Bài 37: ăm ăp 
ă m 
ă 
m 
ch ă m 
ch 
ă m 
ch ăm chỉ 
ăp 
ă 
p 
c ặp 
c 
ặp 
 c ặp da 
Thư giãn 
Thứ năm ngày 22 tháng 10 năm 2020 
Tiếng Việt: 
Bài 37: ăm ăp 
Thứ năm ngày 22 tháng 10 năm 2020Tiếng Việt:Bài 37: ăm ăp  
Tìm các tiếng có chứa vần ăm ? 
Tìm các tiếng có chứa vần ăp ? 
Thứ năm ngày 22 tháng 10 năm 2020Tiếng Việt:Bài 37: ăm ăp 
Tìm các tiếng ngo ài bài có chứa vần ăm ? 
Thứ năm ngày 22 tháng 10 năm 2020 
Tiếng Việt: 
Bài 37: ăm ăp 
Tìm các tiếng ngo ài bài có chứa vần ăp ? 
Thứ năm ngày 22 tháng 10 năm 2020 
Tiếng Việt: 
Bài 37: ăm ăp 
3. Tập viết - §äc l¹i c¸c vÇn, tiÕng võa häc. 
Thứ năm ngày 22 tháng 10 năm 2020 
Tiếng Việt: 
Bài 37: ăm ăp 
Tập đọc 
Ve và gà (2) 
Mùa thu qua. Cỏ lá khô cả. Nhà ve chả có gì. Ve 
 gặp gà, ngỏ ý: 
Chị cho ve tí gì nhé? 
Gà cho ve và thủ thỉ: 
Ve chăm múa và chăm làm nữa thì sẽ chả lo gì. 
Phỏng theo La Phông-ten (Minh Hoà kể) 
Thứ năm ngày 22 tháng 10 năm 2020 
Tiếng Việt: 
Bài 37: ă m ă p 
Luyện đọc từ khó 
cỏ lá chả có gì 
thủ thỉ chăm làm 
chăm múa chả lo gì 
Tập đọc 
Ve và gà (2) 
Mùa thu qua. Cỏ lá khô cả. Nhà ve chả có gì. Ve 
 gặp gà, ngỏ ý: 
Chị cho ve tí gì nhé? 
Gà cho ve và thủ thỉ: 
Ve chăm múa và chăm làm nữa thì sẽ chả lo gì. 
Phỏng theo La Phông-ten (Minh Hoà kể) 
Dặn dò 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_hoc_van_lop_1_bai_37_am_ap_nam_2020_2021.pptx