Bài giảng Học vần Lớp 1 - Bài 42: ao eo

Bài giảng Học vần Lớp 1 - Bài 42: ao eo

I, Nội dung

Sau bài học, các con:

- Biết cách đọc và viết ao eo

- Vận dụng bài học để sử dụng 1 cách hiệu quả

II,Chuẩn bị

- Sách giáo khoa Tiếng Việt 1

- Chuẩn bị đầy đủ sách vở, dụng cụ học tập.

pptx 6 trang Người đăng Khải Nguyễn Ngày đăng 25/07/2023 Lượt xem 972Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Học vần Lớp 1 - Bài 42: ao eo", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ao thu lạnh lẽo nước trong veo. 
Ao 
eo 
MÁI TRƯỜNG TUỔI THƠ 
eo 
Thứ tư, ngày 1 tháng 12 năm 2021 
Tiếng Việt 
ao 
eo 
l 
eo 
l ẽo 
dao 
chào 
sáo 
đẽo 
dẻo 
kẹo 
ao 
ao 
ao 
eo 
eo 
eo 
ngoâi sao 
quaû taùo 
caùi keïo 
MÁI TRƯỜNG TUỔI THƠ 
ao beøo 
Thứ tư, ngày 1 tháng 12 năm 2021 
Tiếng Việt 
ao 
eo 
ao 
ao 
eo 
eo 
Thứ tư, ngày 1 tháng 12 năm 2021 
Tiếng Việt 
ao 
eo 
l 
eo 
l ẽo 
d ao 
ch ào 
s áo 
đ ẽo 
d ẻo 
k ẹo 
ngôi s ao 
quả t áo 
cái k ẹ o 
ao b èo 
MÁI TRƯỜNG TUỔI THƠ 
Thứ tư, ngày 1 tháng 12 năm 2021 
Tiếng Việt 
ao 
eo 
	Trên cây cao, đàn chào mào bay đi, bay lại. Mấy chú sáo đen vui ca véo von. Còn chim ri vẫn chăm chỉ. Chú tha rơm khô về khéo léo làm tổ. 
ao 
eo 
MÁI TRƯỜNG TUỔI THƠ 
ao 
ao 
ao 
eo 
eo 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_hoc_van_lop_1_bai_42_ao_eo.pptx