Bài giảng Học vần Lớp 1 - Bài 95: Ai-ay - Năm học 2021-2022 - Chu Thị Vân Anh

Bài giảng Học vần Lớp 1 - Bài 95: Ai-ay - Năm học 2021-2022 - Chu Thị Vân Anh

I, Nội dung

Sau bài học, các con:

- Biết cách đọc và viết âm ai-ay

- Vận dụng bài học để sử dụng 1 cách hiệu quả

II,Chuẩn bị

- Sách giáo khoa Tiếng Việt 1

- Chuẩn bị đầy đủ sách vở, dụng cụ học tập.

 

pptx 25 trang Người đăng Khải Nguyễn Ngày đăng 25/07/2023 Lượt xem 593Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Học vần Lớp 1 - Bài 95: Ai-ay - Năm học 2021-2022 - Chu Thị Vân Anh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ 
HỌC VẦN LỚP 1 
 Trường Tiểu học Đan Phượng 
Người thực hiện: Chu Thị Vân Anh 
KHỞI ĐỘNG 
BAY LÊN NÀO 
lòch baøn 
phích nöôùc 
kính maét 
chim chích 
aám tích 
baøn tính 
Thứ năm ngày 20 tháng 1 năm 2022 
Học vần 
Bài 95: 
 ai - ay 
ai 
ay 
ai 
a 
i 
ay 
a 
y 
y 
ai 
a 
ay 
a 
i 
gaø maùi 
1. Laøm quen 
Ñaùnh vaàn 
maùi 
m 
aùi 
maùy bay 
1. Laøm quen 
Ñaùnh vaàn 
maùy 
m 
aùy 
bay 
b 
ay 
maùy bay 
gaø maùi 
­ ai 
ay 
Caát ñoà duøng 
2. Tiếng nào có vần ai ? Tiếng nào có vần ay ? 
con nai 
vaùy ñaàm 
chuøm vaûi 
maùy caøy 
caùi chai 
nhaûy muùa 
 Các từ có tiếng 
 chứa âm ai 
 Các từ có tiếng chứa âm ay 
con nai 
cái chai 
chùm vải 
váy đầm 
máy cày 
nhảy múa 
 Noùi caâu chöùa tieáng coù vaàn ai , ay : 
chuøm vaûi 
vaùy ñaàm 
3. Taäp vieát 
 Thi tìm tieáng ngoaøi baøi coù vaàn ai , ay : 
ĐỘI ĐỎ 
ĐỘI XANH 
 NHÀ VÔ ĐỊCH 
 thöù hai 
haùi laù 
 baøi vôû 
 laùi xe 
 nguû say 
 thöù baûy 
 caøy ruoäng 
 baøn tay 
Dặn dò 
Chúc các thầy cô mạnh khỏe! 
Chúc các em chăm ngoan học giỏi! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_hoc_van_lop_1_bai_95_ai_ay_nam_hoc_2021_2022_chu_t.pptx