Bài giảng Học vần Lớp 1 - Bài: Et êt it - Bùi Thị Kim Châu

Bài giảng Học vần Lớp 1 - Bài: Et êt it - Bùi Thị Kim Châu

Bé tô màu quả mít và chú vịt bầu. Rồi vừa chơi đất sét bé vừa hát:

Tết, tết, tết tới rồi.

Cả nhà vui rất vui.

 

pptx 21 trang Người đăng Khải Nguyễn Ngày đăng 25/07/2023 Lượt xem 603Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Học vần Lớp 1 - Bài: Et êt it - Bùi Thị Kim Châu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÀO MỪNG CÔ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI TIẾT HỌC 
GVHD: Bùi Thị Kim Châu 
SVTT: Nguyễn Đỗ Tường Vân 
DỌN SẠCH 
ĐẠI DƯƠNG 
4 
1 
2 
3 
5 
e t êt it 
et 
set 
s 
et 
Đất s e t 
- 
- 
êt 
têt 
t 
êt 
T êt tóc 
- 
- 
it 
mit 
m 
i t 
Quả mit 
- 
- 
et 
it 
êt 
đất sét 
t ết tóc 
q uả mít 
sét 
tết 
mít 
b ồ kết 
êt 
v ịt bầu 
it 
v ẹt mỏ đỏ 
et 
b ồ kết 
v ịt bầu 
vẹt mỏ đỏ 
Tìm tiếng chứa vần 
et 
it 
êt 
t hét, vẹt, tét,.. 
t ết, vệt, dệt,.. 
í t, vít, rít,.. 
Thư giãn 
Bé tô màu quả mít và chú vịt bầu. Rồi vừa chơi đ ất sét bé vừa hát: 
Tết, tết, tết tới rồi. 
Cả nhà vui rất vui. 
Bé tô màu quả mít và chú vịt bầu. Rồi vừa chơi đất sét bé vừa hát: 
1 
2 
3 
4 
Đọc vè chúc Tết 
et 
it 
êt 
Bồ kết 
Vịt bầu 
Vẹt mỏ đỏ 
Đất sét 
Tết tóc 
Quả mít 
CHÀO TẠM BIỆT 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_hoc_van_lop_1_bai_et_et_it_bui_thi_kim_chau.pptx