Bài giảng Học vần Lớp 1 (Chân trời sáng tạo) - Bài 1: A, a - Nguyễn Thị Thanh Hương

Bài giảng Học vần Lớp 1 (Chân trời sáng tạo) - Bài 1: A, a - Nguyễn Thị Thanh Hương

Bài giảng Học vần Lớp 1 - Bài 1: A, a - Nguyễn Thị Thanh Hương

Nhìn vào bức tranh em thấy gì?


ba


nhà

pptx 12 trang Người đăng hungdq21 Ngày đăng 08/06/2022 Lượt xem 371Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Học vần Lớp 1 (Chân trời sáng tạo) - Bài 1: A, a - Nguyễn Thị Thanh Hương", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC AN VIỄN 
MÔN TIẾNG VIỆT 
Giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Hương 
Bài 1: A a 
1. Sách Tiếng việt 1 
b à b a m á l á nh à 
Nhìn vào bức tranh em thấy gì? 
A 
l á b à g à b a  
Nhìn vào bức tranh em thấy gì? 
Em hãy tìm một tiếng có âm a vừa học? 
Em yêu quý ai nhất trong gia đình em? 
Hàng ngày ai giúp em học bài ? 
 Em hãy đọc thơ mà em yêu thích?” 
 TRÒ CHƠI 
Mở hoa đoán ý 
CHÀO CÁC EM ! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_hoc_van_lop_1_chan_troi_sang_tao_bai_1_a_a_nguyen.pptx