Bài giảng Kể chuyện Lớp 1 - Tuần 8 - Bài: Dê con nghe lời mẹ

Bài giảng Kể chuyện Lớp 1 - Tuần 8 - Bài: Dê con nghe lời mẹ

Trước khi đi, Dê mẹ dặn con thế nào?

Dê mẹ hát thế nào?

Chuyện gì đã xảy ra sau đó?

- Sói đang làm gì?

- Giọng hát của nó như thế nào?

- Bầy Dê con đã làm gì?

 

pptx 11 trang Người đăng hungdq21 Ngày đăng 06/06/2022 Lượt xem 306Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Kể chuyện Lớp 1 - Tuần 8 - Bài: Dê con nghe lời mẹ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỚP 1 
Kể chuyện 
Kể chuyện 
Dê con nghe lời mẹ 
Can tranh 4 sgk trang117 
Khi Dê mẹ về thì Dê con làm gì? 
Can tranh 4 sgk trang117 
Kể chuyện 
Dê con nghe lời mẹ 
Kể chuyện 
Trước khi đi, Dê mẹ dặn con thế nào? 
Dê mẹ hát thế nào? 
Chuyện gì đã xảy ra sau đó? 
Tranh 1. 
Kể chuyện 
Dê con nghe lời mẹ 
- Sói đang làm gì? 
- Giọng hát của nó như thế nào? 
- Bầy Dê con đã làm gì? 
Tranh 2. 
Kể chuyện 
Dê con nghe lời mẹ 
Kể chuyện 
Dê con nghe lời mẹ 
Tranh 3. 
Kể chuyện 
* Khi Dê mẹ về thì Dê con đã làm gì? 
* Dê mẹ khen các con như thế nào? 
Tranh 4. 
Kể chuyện 
Dê con nghe lời mẹ 
Kể chuyện 
Dê con nghe lời mẹ 
Liên hệ lớp 
Các con có biết vì sao Dê con không mắc mưu Sói không? 
Câu chuyện khuyên chúng ta điều 
Vì Dê con biết nghe lời mẹ nên không mắc mưu Sói.Sói bị thất bại, tiu nghỉu bỏ đi 
Phải biết nghe lời người lớn 
? 
? 
Kể chuyện 
Dê con nghe lời mẹ 
a. 
Học tập Sói vì Sói gian ác. 
b. 
c. 
Học tập Dê con vì Dê con nghe lời mẹ. 
Học tập Dê mẹ vì Dê mẹ thương con. 
Học tập Dê con vì Dê con nghe lời mẹ. 
Qua câu chuyện này các con học tập được ai? 
Vì sao? 
Kể chuyện 
Dê con nghe lời mẹ 
Chào tạm biệt 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_ke_chuyen_lop_1_tuan_8_bai_de_con_nghe_loi_me.pptx