Bài giảng môn Học vần Lớp 1 - Bài 90: Ôn tập

Bài giảng môn Học vần Lớp 1 - Bài 90: Ôn tập

Đi đến nơi nào

Lời chào đi trước

Lời chào dẫn bước

Chẳng sợ lạc nhà

Lời chào kết bạn

Con đường bớt xa

 

ppt 11 trang Người đăng hungdq21 Ngày đăng 08/06/2022 Lượt xem 213Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng môn Học vần Lớp 1 - Bài 90: Ôn tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Học vần lớp 1 
 Bài 90: Ôn tập 
Chào mừng các Thầy , Cô giáo và các em học sinh 
. 
c 
ch 
ă 
ăc 
. 
õ 
õc 
. 
o 
oc 
. 
ụ 
ục 
. 
u 
uc 
. 
ư 
ưc 
. 
iờ 
iờc 
. 
u ụ 
u ục 
. 
ươ 
ươc 
. 
a 
ac 
ach 
ờ 
. 
ờch 
i 
. 
ich 
a 
c 
ac 
a 
ch 
ach 
thác nước 	 chúc mừng 	 ích lợi 
Thứ tư ngày 14 thỏng 1 năm 2009 
Tiếng Việt : 
Bài 83 : ễn tập 
u 
ơ 
ụ 
o 
õ 
ă 
a 
p 
. 
. 
p 
e 
ăc 
ờ 
õc 
i 
oc 
iờ 
ục 
ươ 
uc 
p 
Đi đ ến nơi nào 
Lời chào đi trước 
Lời chào dẫn bước 
Chẳng sợ lạc nh à 
Lời chào kết bạn 
Con đư ờng bớt xa 
E 
Thứ tư ngày 14 thỏng 1 năm 2009 
Tiếng Việt : 
Bài 83 : ễn tập 
. 
c 
ch 
ă 
ăc 
. 
õ 
õc 
. 
o 
oc 
. 
ụ 
ục 
. 
u 
uc 
. 
ư 
ưc 
. 
iờ 
iờc 
. 
u ụ 
u ục 
. 
ươ 
ươc 
. 
a 
ac 
ach 
ờ 
. 
ờch 
i 
. 
ich 
a 
c 
ac 
a 
ch 
ach 
thác nước 	 
chúc mừng 	 
 ích lợi 
Thứ tư ngày 14 thỏng 1 năm 2009 
Tiếng Việt : 
Bài 83 : ễn tập 
Đi đ ến nơi nào 
Lời chào đi trước 
Lời chào dẫn bước 
Chẳng sợ lạc nh à 
Lời chào kết bạn 
Con đư ờng bớt xa 
Truyện cổ tớch : ANH CHÀNG NGỐC V À CON NGỖNG V À NG 
ý nghĩa câu truyện : 
Nhờ sống tốt bụng , chàng Ngốc đó gặp được điều tốt đẹp , được lấy cụng chỳa làm vợ . 
Thứ tư ngày 14 thỏng 1 năm 2009 
Tiếng Việt : 
Bài 83 : ễn tập 
Thi viết tiếng có vần mới học 
Trò chơi :Ai nhanh ai đ úng 
. 
c 
ch 
ă 
ăc 
. 
õ 
õc 
. 
o 
oc 
. 
ụ 
ục 
. 
u 
uc 
. 
ư 
ưc 
. 
iờ 
iờc 
. 
u ụ 
u ục 
. 
ươ 
ươc 
. 
a 
ac 
ach 
ờ 
. 
ờch 
i 
. 
ich 
a 
c 
ac 
a 
ch 
ach 
thác nước 	 
chúc mừng 	 
 ích lợi 
Thứ tư ngày 14 thỏng 1 năm 2009 
Tiếng Việt : 
Bài 83 : ễn tập 
Đi đ ến nơi nào 
Lời chào đi trước 
Lời chào dẫn bước 
Chẳng sợ lạc nh à 
Lời chào kết bạn 
Con đư ờng bớt xa 
Anh chàng ngốc và con ngỗng vàng . 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_hoc_van_lop_1_bai_90_on_tap.ppt