Bài giảng Tập đọc Lớp 1 - Tuần 1 - Bài: Trường em

Bài giảng Tập đọc Lớp 1 - Tuần 1 - Bài: Trường em

Trường em

Trường học là ngôi nhà thứ hai của em.

 Ở trường, có cô giáo hiền như mẹ, có

Nhiều bè bạn thân thiết như anh em.

Trường học dạy em thành người tốt.

Trường học dạy em những điều hay.

 Em rất yêu mái trường của em.

 

pptx 17 trang Người đăng hungdq21 Ngày đăng 06/06/2022 Lượt xem 112Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tập đọc Lớp 1 - Tuần 1 - Bài: Trường em", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Company Logo 
www.themegallery.com 
 tập đọc 
lớp một 
Company Logo 
www.themegallery.com 
TẬP ĐỌC 
Trường em 
Company Logo 
www.themegallery.com 
Luyện đọc 
Hoạt động 1 
Company Logo 
www.themegallery.com 
Tr ư ờng em 
 Tr ư ờøng học là ngôi nhà thứ hai của em. 
 Ở tr ư ờng, có cô giáo hiền nh ư mẹ, có 
Nhiều bè bạn thân thiết nh ư anh em. 
Tr ư ờng học dạy em thành ng ư ời tốt. 
Tr ư ờng học dạy em những đ iều hay. 
 Em rất yêu mái tr ư ờng của em. 
h ai 
cô gi áo 
d ay 
 
h ay 
r ất 
m ai tr ư ờng 
Company Logo 
www.themegallery.com 
Tập đọc 
Trường em 
Luyện đ ọc : thứ hai, cô giáo, dạy, đ iều 
 hay, rất yêu, mái tr ư ờng. 
Từ ngữ : rất yêu. 
Company Logo 
www.themegallery.com 
Tập đọc 
Trường em 
 Tr ư ờøng học là ngôi nhà thứ hai của em. 
 Ở tr ư ờng, có cô giáo hiền nh ư mẹ, có 
nhiều bè bạn thân thiết nh ư anh em. 
 Tr ư ờng học dạy em thành ng ư ời tốt. 
 Tr ư ờng học dạy em những đ iều hay. 
 Em rất yêu mái tr ư ờng của em. 
Company Logo 
www.themegallery.com 
Tập đọc 
Trường em 
 Tr ư ờøng học là ngôi nhà thứ hai của em. 
 Ở tr ư ờng, có cô giáo hiền nh ư mẹ, có 
 nhiều bè bạn thân thiết nh ư anh em. 
 Tr ư ờng học dạy em thành ng ư ời tốt. 
 Tr ư ờng học dạy em những đ iều hay. 
 Em rất yêu mái tr ư ờng của em. 
Company Logo 
www.themegallery.com 
THƯ GIAÕN 
Company Logo 
www.themegallery.com 
ai 
ay 
Ôn vần 
Hoạt động 2 : Ôn vần 
Company Logo 
www.themegallery.com 
1.Tìm tiếng trong bài : 
	- Có vần ai 
	- Cĩ vần ay 
Company Logo 
www.themegallery.com 
Tập đọc 
Trường em 
 Tr ư ờøng học là ngôi nhà thứ hai của em. 
 Ở tr ư ờng, có cô giáo hiền nh ư mẹ, có 
 nhiều bè bạn thân thiết nh ư anh em. 
 Tr ư ờng học dạy em thành ng ư ời tốt. 
 Tr ư ờng học dạy em những đ iều hay. 
 Em rất yêu mái tr ư ờng của em. 
Company Logo 
www.themegallery.com 
2.Tìm tiếng ngoài bài : 
	- Có vần ai 
	- Cĩ vần ay 
Company Logo 
www.themegallery.com 
con nai 
máy bay 
ai 
ay ay 
Company Logo 
www.themegallery.com 
3. Nói câu chứa tiếng có vần ai hoặc ay 
T ai đ ể nghe bạn nói 
Tôi là m áy b ay chở khách 
Ớt rất cay 
ay 
Company Logo 
www.themegallery.com 
Củng cố 
Company Logo 
www.themegallery.com 
TỔNG KẾT 
Chuẩn bị tiết 2 
Company Logo 
www.themegallery.com 
CHĂM 
NGOAN 
HỌC GIỎI 
HỌC GIỎI 
CHÚC CÁC EM 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_tap_doc_lop_1_tuan_1_bai_truong_em.pptx