Bài giảng Tập đọc Lớp 1 - Tuần 4: Quyển vở của em

Bài giảng Tập đọc Lớp 1 - Tuần 4: Quyển vở của em

Quyển vở của em

Quyển vở này mở ra

Bao nhiêu trang giấy trắng

Từng dòng kẻ ngay ngắn

Như chúng em xếp hàng.

Lật từng trang, từng trang

Giấy trắng sờ mát rượi

Thơm tho mùi giấy mới

Nắn nót bàn tay xinh.

Ơi quyển vở mới tinh

Em viết cho sạch, đẹp

Chữ đẹp là tính nết

Của những người trò ngoan.

 QUANG HUY

ppt 21 trang Người đăng hungdq21 Ngày đăng 08/06/2022 Lượt xem 152Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tập đọc Lớp 1 - Tuần 4: Quyển vở của em", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài hát đã nhắc đến những đồ dùng học tập nào? 
Tập đọc 
Quyển vở của em 
Quang Huy 
Quyển vở của em 
Quyển vở này mở ra 
Bao nhiêu trang giấy trắng 
Từng dòng kẻ ngay ngắn 
Như chúng em xếp hàng. 
Lật từng trang, từng trang 
Giấy trắng sờ mát rượi 
Thơm tho mùi giấy mới 
Nắn nót bàn tay xinh. 
Ơi quyển vở mới tinh 
Em viết cho sạch, đẹp 
Chữ đẹp là tính nết 
Của những người trò ngoan. 
 QUANG HUY 
Luyện đọc từ ngữ  
ngay ngắn 
xếp hàng 
n ắn nót 
trò ngoan 
s ạch đẹp 
mát rượi 
Quyển vở này mở ra  Bao nhiêu trang giấy trắngTừng dòng kẻ ngay ngắnNhư chúng em xếp hàng.Lật từng trang, từng trangGiấy trắng sờ mát rượiThơm tho mùi giấy mớiNắn nót bàn tay xinh.Ơi quyển vở mới tinh  Em viết cho sạch, đẹpChữ đẹp là tính nếtCủa những người trò ngoan. 
Luyện đọc câu 
Quyển vở của em 
1 
2 
3 
5 
4 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Luyện đọc khổ thơ 
Quyển vở này mở ra 
Bao nhiêu trang giấy trắng 
Từng dòng kẻ ngay ngắn 
Như chúng em xếp hàng. 
Lật từng trang, từng trang 
Giấy trắng sờ mát rượi 
Thơm tho mùi giấy mới 
Nắn nót bàn tay xinh. 
Ơi quyển vở mới tinh 
Em viết cho sạch, đẹp 
Chữ đẹp là tính nết 
Của những người trò ngoan. 
Quyển vở của em 
1 
2 
3 
 Bạn nhỏ đã viết như thế nào để có những dòng chữ sạch đẹp? 
 Bạn nhỏ đã nắn nót bàn tay xinh . 
Nắn nót là như thế nào? 
 Là làm cẩn thận từng li, từng tí cho đẹp, cho chuẩn. 
Quyển vở của em 
Quyển vở này mở ra 
Bao nhiêu trang giấy trắng 
Từng dòng kẻ ngay ngắn 
Như chúng em xếp hàng. 
Lật từng trang, từng trang 
Giấy trắng sờ mát rượi 
Thơm tho mùi giấy mới 
Nắn nót bàn tay xinh. 
Ơi quyển vở mới tinh 
Em viết cho sạch, đẹp 
Chữ đẹp là tính nết 
Của những người trò ngoan. 
 QUANG HUY 
Tìm hiểu bài 
1. Mở vở ra bạn nhỏ thấy gì trên trang giấy trắng? 
2. Lật từng trang, bạn nhỏ cảm thấy thế nào? 
3. Nếu em là quyển vở em sẽ nói gì với các bạn nhỏ? 
+Mở vở ra bạn nhỏ thấy từng dòng kẻ ngay ngắn như học sinh xếp hàng . 
Ngay ngắn có nghĩa là gì? 
Ngay ngắn là được sắp xếp cho thẳng hàng, thẳng góc, không có chỗ nào bị lệch 
1 
3 
2 
2. Lật từng trang, bạn nhỏ cảm thấy thế nào? 
+Bạn nhỏ cảm thấy giấy trắng sờ mát rượi, mùi giấy thơm tho. 
3. Nếu em là quyển vở em sẽ nói gì với các bạn nhỏ? 
Nội dung : C ác em nên giữ gìn sách vở sạch đẹp, để rèn luyện bản thân trở thành một người trò ngoan. 
Học thuộc lòng 
từng trang, từng trang 
trắng sờ mát rượi 
tho mùi giấy mới 
nót bàn tay xinh. 
Lật 
Giấy 
Thơm 
Nắn 
Câu hỏi : Hãy nhìn vào quyển vở của mình, nhận xét xem các em đã giữ gìn sách vở thế nào? Chữ viết đã ngay ngắn chưa? 
Chúc các em chăm ngoan học tốt 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_tap_doc_lop_1_tuan_4_quyen_vo_cua_em.ppt