Bài giảng Tập viết Lớp 1 - Tuần 33 - Bài: Chú lính cứu hỏa

Bài giảng Tập viết Lớp 1 - Tuần 33 - Bài: Chú lính cứu hỏa

Trả lời câu hỏi

a.Trang phục của lính cứu hỏa gồm những gì?

-.Trang phục của lính cứu hỏa gồm quần áo chữa cháy, ủng, găng, mũ

b.Lính cứu hỏa dập tắt đám cháy bằng cách nào?

- Lính cứu hỏa dập tắt đám cháy bằng cách dùng vòi phun nước.

c.Em nghĩ gì về những người lính cứu hỏa?

- Em nghĩ những người lính cứu hỏa thật dũng cảm.

 

pptx 7 trang Người đăng hungdq21 Ngày đăng 06/06/2022 Lượt xem 140Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tập viết Lớp 1 - Tuần 33 - Bài: Chú lính cứu hỏa", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Các em chuẩn bị Sách giáo khoa Tiếng Việt, Vở bài tập Tiếng Việt, Vở ô ly, bút lên bàn họcMở bài: Lính cứu hỏa(trang 148) đọc thầm cho cô 
Trả lời câu hỏi 
3. 
a.Trang phục của lính cứu hỏa gồm những gì? 
b.Lính cứu hỏa dập tắt đám cháy bằng cách nào? 
-.Trang phục của lính cứu hỏa gồm quần áo chữa cháy, ủng, găng, mũ 
- Lính cứu hỏa dập tắt đám cháy bằng cách dùng vòi phun nước . 
c.Em nghĩ gì về những người lính cứu hỏa? 
- Em nghĩ những người lính cứu hỏa thật dũng cảm. 
Viết vào vở câu trả lời cho câu hỏi b và c ở mục 3 
4 . 
Lính cứu hỏa dùng vòi () 
Lính cứu hỏa dùng vòi phun nước dập tắt đám cháy 
Em nghĩ những người lính cứu hỏa (..) 
Em nghĩ những người lính cứu hỏa thật dũng cảm. 
5 . 
Chọn từ ngữ để hoàn thiện câu và viết vào vở 
sẵn sàng tính mạng chuyên dụng 
 tài sản đèn báo động 
a.Giống như xe cứu hỏa, xe cứu thương cũng có () 
a.Giống như xe cứu hỏa, xe cứu thương cũng có đèn 
báo hiệu. 
b. Chúng ta cần bảo vệ ( ..) của nhà trường. 
b. Chúng ta cần bảo vệ tài sản của nhà trường. 
 Ở nhà em giúp mẹ trông em. 
 Thứ năm ngày 6 tháng 5 năm 2021 Chính tả  Lính cứu hỏa  Chuông báo cháy vang lên. Xe cứu hỏa bật  đèn báo hiệu, rú còi , chạy như bay đến nơi có cháy. Các chú lính cứu hỏa dùng vòi phun nước dập tắt đám cháy.   
C©u 1: a .ĐiÒn iª hay yª?: 
 BÐ kÓ chu.......n rÊt hay. 
 V......n g¹ch ®Ó x©y nhµ. 
b.ĐiÒn ng hoÆc ngh : 
Đ µn thiªn .......a bay vÒ ph­¬ng Nam tr¸nh rÐt. Däc ®­êng ®i,chóng.........Ø.........¬i ë những hå n­íc lín. 
C©u 2: S¾p xÕp c¸c tõ ngữ thµnh c©u : 
 - ®Ñp, n­íc ta, nhiÒu, c¶nh, cã. 
C©u 3: .ViÕt mét c©u em ®· lµm gióp mÑ ë nhµ : 
 V iª n g¹ch ®Ó x©y nhµ 
BÐ kÓ chu yệ n rÊt hay. 
 еn thiªn ng a bay vÒ ph­¬ng Nam tr¸nh rÐt. Däc ®­êng ®i,chóng ngh Ø ng ¬i ë những hå n­íc lín. 
 - Nước ta cã nhiều cảnh đẹp 
 - Ở nhµ em gióp mẹ tr ô ng em. 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_tap_viet_lop_1_tuan_33_bai_chu_linh_cuu_hoa.pptx