Bài giảng Thủ công Lớp 1 - Bài 12: Gấp các đoạn thẳng cách đều

Bài giảng Thủ công Lớp 1 - Bài 12: Gấp các đoạn thẳng cách đều

Môn

Môn : Thủ công

Bài 12 – Gấp các đoạn thẳng cách đều.

Chú ý : - Mỗi lần gấp đều lật mặt giấy .

 - Khoảng cách các nếp gấp ( bằng 1 ô ).

 - Sau mỗi nếp gấp dùng ngón tay cái miết mạnh cho

đường gấp thật phẳng.

 

pptx 18 trang Người đăng hungdq21 Ngày đăng 06/06/2022 Lượt xem 141Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Thủ công Lớp 1 - Bài 12: Gấp các đoạn thẳng cách đều", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lớp 1 
Kiểm tra bài cũ : 
Môn : Thủ công 
-Kẻ đường dấu giữa 
-Kẻ đường dấu gấp 
Kiểm tra bài cũ : 
Môn : Thủ công 
- Gấp theo hình vẽ 
a 
b 
Môn : Thủ công 
Bài 12 – Gấp các đoạn thẳng cách đều. 
1.Quan sát và nhận xét : 
Môn : Thủ công 
Bài 12 – Gấp các đoạn thẳng cách đều. 
2. Gấp mẫu : 
a/Gấp nếp gấp thứ nhất. 
Môn : Thủ công 
Bài 12 – Gấp các đoạn thẳng cách đều. 
H1 
H2 
2. Gấp mẫu : 
b/Gấp nếp gấp thứ hai. 
Môn : Thủ công 
Bài 12 – Gấp các đoạn thẳng cách đều. 
H3 
H4 
2. Gấp mẫu : 
d/Gấp các nếp gấp tiếp theo. 
Môn : Thủ công 
Bài 12 – Gấp các đoạn thẳng cách đều. 
Chú ý : - Mỗi lần gấp đều lật mặt giấy . 
 - Khoảng cách các nếp gấp ( bằng 1 ô ). 
 - Sau mỗi nếp gấp dùng ngón tay cái miết mạnh cho 
đường gấp thật phẳng. 
Môn : Thủ công 
Bài 12 – Gấp các đoạn thẳng cách đều. 
Giải lao 
Môn : Thủ công 
Bài 12 – Gấp các đoạn thẳng cách đều. 
1.Quan sát nhận xét : 
2.Gấp mẫu : 
3. Thực hành : 
Môn : Thủ công 
Bài 12 – Gấp các đoạn thẳng cách đều. 
1.Quan sát nhận xét : 
2.Gấp mẫu : 
3. Thực hành : 
4.Nhận xét, đánh giá : 
Môn : Thủ công 
Bài 12 – Gấp các đoạn thẳng cách đều. 
5.Củng cố, dặn dò : 
Môn : Thủ công 
Bài 12 – Gấp các đoạn thẳng cách đều. 
H1 
H2 
-Gấp nếp gấp thứ nhất. 
5.Củng cố, dặn dò : 
Môn : Thủ công 
Bài 12 – Gấp các đoạn thẳng cách đều. 
H3 
H4 
-Gấp nếp gấp thứ hai. 
5.Củng cố, dặn dò : 
Môn : Thủ công 
Bài 12 – Gấp các đoạn thẳng cách đều. 
H5 
H6 
-Gấp nếp gấp thứ ba. 
5.Củng cố, dặn dò : 
Môn : Thủ công 
Bài 12 – Gấp các đoạn thẳng cách đều. 
-Gấp các nếp gấp tiếp theo. 
1.Quan sát nhận xét : 
2.Gấp mẫu : 
3. Thực hành : 
4.Nhận xét, đánh giá : 
5.Củng cố, dặn dò : 
Môn : Thủ công 
Bài 12 – Gấp các đoạn thẳng cách đều. 
TẠM BIỆT ,HẸN GẶP LẠI CÁC EM! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_thu_cong_lop_1_bai_12_gap_cac_doan_thang_cach_deu.pptx