Bài giảng Thủ công Lớp 1 - Bài 15: Gấp mũ ca nô

Bài giảng Thủ công Lớp 1 - Bài 15: Gấp mũ ca nô

Thủ công Gấp mũ ca lô (tiết 1)

 Bước1: Tạo tờ giấy hình vuông

Bước 2: Gấp thân mũ

Bước 3: Gấp vành mũ

 

pptx 9 trang Người đăng hungdq21 Ngày đăng 06/06/2022 Lượt xem 227Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Thủ công Lớp 1 - Bài 15: Gấp mũ ca nô", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GẤP MŨ CA NÔ 
B ư ớc1: Tạo tờ giấy hình vuông 
Hình 1 
Hình 2 
Hình 3 
Thủ công 
Gấp mũ ca lô 
(tiết 1) 
B ư ớc1: Tạo tờ giấy hình vuông 
Hình 1 
Hình 2 
Hình 3 
Thủ công 
Gấp mũ ca lô 
(tiết 1) 
Hình 3 
Hình 4 
Thủ công 
Gấp mũ ca lô (tiết 1) 
↶ 
 Hình 5 
Hình 6 
B ư ớc 2: Gấp thân mũ 
Hình 3 
Hình 4 
Thủ công 
Gấp mũ ca lô (tiết 1) 
↶ 
 Hình 5 
Hình 6 
B ư ớc 2: Gấp thân mũ 
↶ 
↷ 
↶ 
Hình 7 
Hình 8 
Hình 9 
↷ 
Hình 10 
Hình 11 
Thủ công 
Gấp mũ ca lô (tiết 1) 
B ư ớc 3: Gấp vành mũ 
↶ 
↷ 
↶ 
Hình 7 
Hình 8 
Hình 9 
↷ 
Hình 10 
Hình 11 
Thủ công 
Gấp mũ ca lô (tiết 1) 
B ư ớc 3: Gấp vành mũ 
B ư ớc 1: Tạo tờ giấy hình vuông 
Hình 1 
Hình 2 
Hình 3 
B ư ớc 2: Gấp thân mũ 
Hình 4 
Hình 5 
Hình 6 
Thủ công 
Gấp mũ ca lô (tiết 1) 
B ư ớc 3: Gấp vành mũ 
↶ 
↶ 
↷ 
↷ 
Hình 7 
Hình 8 
Hình 9 
 Hình 10 
Hình 11 
↶ 
KẾT THÚC 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_thu_cong_lop_1_bai_15_gap_mu_ca_no.pptx