Bài giảng Thủ công Lớp 1 - Bài 5: Xé, dán hình cây đơn giản

Bài giảng Thủ công Lớp 1 - Bài 5: Xé, dán hình cây đơn giản

Thủ công

Bài 5 : Xé, dán hình cây đơn giản

CÁC BƯỚC XÉ, DÁN HÌNH CÂY ĐƠN GIẢN :

Bước 1 : Vẽ, xé hình cây tán lá tròn và dài

Bước 2 : Vẽ, xé hình thân cây

Bước 3 : Dán hình

pptx 40 trang Người đăng hungdq21 Ngày đăng 06/06/2022 Lượt xem 286Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Thủ công Lớp 1 - Bài 5: Xé, dán hình cây đơn giản", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môn Thủ công 
Lớp 1 
Bài 5 : Xé, dán hình cây đơ n giản 
Thủ công 
Bài 5 : Xé, dán hình cây đơ n giản 
CÁC B Ư ỚC XÉ, DÁN HÌNH CÂY Đ Ơ N GIẢN : 
B ư ớc 1 : Vẽ, xé hình cây tán lá tròn và dài 
B ư ớc 2 : Vẽ, xé hình thân cây 
B ư ớc 3 : Dán hình 
B ư ớc 1 : Vẽ, xé hình tán lá cây tròn và tán lá dài 
6 ô 
6 ô 
 B ư ớc 1 : Vẽ, xé hình tán lá cây tròn và tán lá cây dài 
 B ư ớc 1 : Vẽ, xé hình tán lá cây tròn và tán lá cây dài 
 B ư ớc 1 : Vẽ, xé hình tán lá cây tròn và tán lá cây dài 
6 ô 
6 ô 
5ô 
8 ô 
 B ư ớc 1 : Vẽ, xé hình tán lá cây tròn và tán lá cây dài 
 B ư ớc 1 : Vẽ, xé hình tán lá cây tròn và tán lá cây dài 
5ô 
B ư ớc 2 : Vẽ, xé hình thân cây 
1 ô 
4 ô 
6 ô 
1 ô 
B ư ớc 2 : Vẽ, xé hình thân cây 
B ư ớc 2 : Vẽ, xé hình thân cây 
1 ô 
4 ô 
6 ô 
1 ô 
Các b ư ớc xé, dán hình cây đơ n giản 
 B ư ớc 1 : Vẽ, xé hình tán lá cây tròn và tán lá cây dài 
B ư ớc 2 : Vẽ, xé hình thân cây 
5ô 
8 ô 
 6 ô 
 6 ô 
1 ô 
4 ô 
6 ô 
1 ô 
. 
. 
. 
B ư ớc 3 : Dán hình 
Các b ư ớc xé, dán hình cây đơ n giản 
 B ư ớc 1 : Vẽ, xé hình tán lá cây tròn và tán lá cây dài 
B ư ớc 2 : Vẽ, xé hình thân cây 
5ô 
8 ô 
 6 ô 
 6 ô 
1 ô 
4 ô 
6 ô 
1 ô 
. 
. 
. 
B ư ớc 3 : Dán hình 
Trò chơi 
1 
3 
4 
5 
2 
Có mấy b ư ớc xé, dán hình tán lá cây tròn và tán lá dài ? 
Thân cây có màu sắc gì? 
 Kể tên những cây xanh trong tr ư ờng của bạn. 
Đố bạn biết cây xanh có ích lợi gì ? 
Chúng mình cần l ư u ý đ iều gì khi dán hình ? 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_thu_cong_lop_1_bai_5_xe_dan_hinh_cay_don_gian.pptx