Bài giảng Tiếng Việt Lớp 1 - Bài 1: Tôi là học sinh lớp 1

Bài giảng Tiếng Việt Lớp 1 - Bài 1: Tôi là học sinh lớp 1

TÔI LÀ HỌC SINH LỚP 1

 Tôi tên là Nam, học sinh lớp 1A, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn. Ngày đầu đi học, mặc bộ đồng phục của trường, tôi hãnh diện lắm.

 Hồi đầu năm học, tôi mới học chữ cái. Thế mà bây giờ, tôi đã đọc được truyện tranh. Tôi còn biết làm toán nữa. Tôi cĩ thêm nhiều bạn mới.

 Ai cũng bảo từ khi đi học, tôi chững chạc hẳn lên.

 (Trung Sơn)

 

pptx 33 trang Người đăng hungdq21 Ngày đăng 08/06/2022 Lượt xem 347Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tiếng Việt Lớp 1 - Bài 1: Tôi là học sinh lớp 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MÁI TRƯỜNG TUỔI THƠ 
CHÀO MỪNG CÁC CON ĐẾN VỚI MƠN :TIẾNG VIỆT 
Lớp báo cáo sĩ số lớp. 
- Khởi động. 
- Hát vui. 
Thứ hai ngày 11 tháng 01 năm 2021 
TIẾNG VIỆT 
MÁI TRƯỜNG TUỔI THƠ 
 Từ khi em đi học, em thích và khơng thích những gì? 
1 
 Các em đã học một học kì, các em thấy đi học cĩ vui khơng? 
 Em thân nhất với bạn nào trong lớp? 
Đi học mang lại cho em những gì? 
 Đồ ăn ở trường cĩ ngon khơng? 
Em cĩ thay đổi gì so với đầu năm học? 
 Tĩm lại vào bài học mới để biết được mình cĩ giống như bạn Nam trong bài khơng nhé! 
Thứ hai ngày 11 tháng 01 năm 2021 
TIẾNG VIỆT 
 Bài 1: TƠI LÀ HỌC SINH LỚP 1 
TIẾT 1 
Mời bạn nhắc... lại bài. 
MÁI TRƯỜNG TUỔI THƠ 
2 
Đọc 
TÔI LÀ HỌC SINH LỚP 1 
 Tôi tên là Nam, học sinh lớp 1A, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn. Ngày đầu đi học, mặc bộ đồng phục của trường, tôi hãnh diện lắm. 
 Hồi đầu năm học, tôi mới học chữ cái. Thế mà bây giờ, tôi đã đọc được truyện tranh. Tôi còn biết làm toán nữa. Tôi c ĩ thêm nhiều bạn mới. 
 Ai cũng bảo từ khi đi học, tôi chững chạc hẳn lên. 
 (Trung Sơn) 
MÁI TRƯỜNG TUỔI THƠ 
Theo dõi bài đọc tiếp nối theo câu. 
 TÔI LÀ HỌC SINH LỚP 1 
 Tôi tên là Nam, học sinh lớp 1A, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn. Ngày đầu đi học, mặc bộ đồng phục của trường, tôi hãnh diện lắm. 
 Hồi đầu năm học, tôi mới học chữ cái. Thế mà bây giờ, tôi đã đọc được truyện tranh. Tôi còn biết làm toán nữa. Tôi còn thêm nhiều bạn mới. 
 Ai cũng bảo từ khi đi học, tôi chững chạc hẳn lên. 
 (Trung Sơn) 
Trong bài cĩ mấy đoạn 
Đoạn 1 
 Tôi tên là Nam, học sinh lớp 1A, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn. Ngày đầu đi học, mặc bộ đồng phục của trường, tôi hãnh diện lắm. 
Đoạn 2 
 Hồi đầu năm học, tôi mới học chữ cái. Thế mà bây giờ, tôi đã đọc được truyện tranh. Tôi còn biết làm toán nữa. Tôi còn thêm nhiều bạn mới. 
 Ai cũng bảo từ khi đi học, tôi chững chạc hẳn lên. 
 (Trung Sơn) 
 Chia nhĩm luyện đọc đoạn. 
 Đại diện nhĩm đọc tiếp nối đoạn. 
TÔI LÀ HỌC SINH LỚP 1 
Đoạn 1 
Tôi tên là Nam, học sinh lớp 1A, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn. Ngày đầu đi học, mặc bộ đồng phục của trường, tôi hãnh diện lắm. 
Đoạn 1 
 Hồi đầu năm học, tôi mới học chữ cái. Thế mà bây giờ, tôi đã đọc được truyện tranh. Tôi còn biết làm toán nữa. Tôi còn thêm nhiều bạn mới. 
 Ai cũng bảo từ khi đi học, tôi chững chạc hẳn lên. 
 (Trung Sơn) 
MÁI TRƯỜNG TUỔI THƠ 
2 
Nghe bạn..... đọc lại cả bài. 
TÔI LÀ HỌC SINH LỚP 1 
 Tôi tên là Nam, học sinh lớp 1A, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn. Ngày đầu đi học, mặc bộ đồng phục của trường, tôi hãnh diện lắm. 
 Hồi đầu năm học, tôi mới học chữ cái. Thế mà bây giờ, tôi đã đọc được truyện tranh. Tôi còn biết làm toán nữa. Tôi còn thêm nhiều bạn mới. 
 Ai cũng bảo từ khi đi học, tôi chững chạc hẳn lên. 
 (Trung Sơn) 
TIẾT 2 
- Hát vui. 
Thứ hai ngày 11 tháng 01 năm 2021 
TIẾNG VIỆT 
Làm việc theo nhóm 
MÁI TRƯỜNG TUỔI THƠ 
 Các nhĩm đọc thầm cả bài để trả lời câu hỏi. 
TÔI LÀ HỌC SINH LỚP 1 
 Tôi tên là Nam, học sinh lớp 1A, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn. Ngày đầu đi học, mặc bộ đồng phục của trường, tôi hãnh diện lắm. 
 Hồi đầu năm học, tôi mới học chữ cái. Thế mà bây giờ, tôi đã đọc được truyện tranh. Tôi còn biết làm toán nữa. Tôi còn thêm nhiều bạn mới. 
 Ai cũng bảo từ khi đi học, tôi chững chạc hẳn lên. 
 (Trung Sơn) 
Bạn Nam học lớp mấy? 
Hồi đầu năm, Nam học gì? 
Bây giờ, Nam biết làm gì? 
3 
Đại diện nhĩm trả lời câu hỏi 
a) Bạn Nam học lớp mấy? 
 Bạn Nam học lớp 1. 
b) Hồi đầu năm,Nam học gì? 
 Hồi đầu năm học, Nam mới bắt đầu học chữ cái. 
c) Bây giờ, Nam biết làm gì? 
 Bây giờ, Nam đã đọc được truyện tranh, biết làm tốn. 
4 
 Các em mở vở tập viết và viết câu trả lời cho câu hỏi a ở mục 3 
Nam học lớp 1. 
TIẾT 3 
- Hát vui. 
Thứ hai ngày 11 tháng 01 năm 2021 
TIẾNG VIỆT 
5 
 Làm việc cá nhân. 
bổ ích mới hãnh diện 
 Các em mở vở tập viết và viết câu trả lời cho câu hỏi a ở mục 3. 
 Nam rất (.................) khi được cơ giáo khen. 
hãnh diện 
6 
 Làm việc cá nhân. 
 Quan sát tranh và dùng từ ngữ để nĩi theo tranh. 
 Các bạn chơi đá bóng rất hào hứng. Em rất chơi đá bóng cùng các bạn . 
 Em thích đọc sách. Đọc sách rất thú vị. 
 Các bạn chơi kéo co rất vui. Em rất thích chơi kéo co cùng các bạn. 
 Bạn nhảy múa rất hay. Em thích nhảy múa với bạn. 
- Lớp báo cáo sĩ số lớp: 
- Khởi động. 
- Hát vui. 
Thứ ba ngày 12 tháng 01 năm 2021 
TIẾNG VIỆT 
 Mời các bạn ......... Đọc lại bài “Tơi là học sinh lớp 1” 
TÔI LÀ HỌC SINH LỚP 1 
 Tôi tên là Nam, học sinh lớp 1A, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn. Ngày đầu đi học, mặc bộ đồng phục của trường, tôi hãnh diện lắm. 
 Hồi đầu năm học, tôi mới học chữ cái. Thế mà bây giờ, tôi đã đọc được truyện tranh. Tôi còn biết làm toán nữa. Tôi còn thêm nhiều bạn mới. 
 Ai cũng bảo từ khi đi học, tôi chững chạc hẳn lên. 
 (Trung Sơn) 
TIẾT 4 
7 
 Làm việc cá nhân. 
 Các em chú ý nghe cơ hướng dẫn và viết chính xác hai câu văn vào vở tập viết. 
+ Viết lùi đầu dòng vào 1 ô, viết hoa chữ cái đầu câu, kết thúc câu có dấu chấm. 
+ Viết bảng con chữ dễ sai chính tả: truyện tranh, làm, nữa. 
+ Phải ngồi đúng tư thế, cấm bút đúng cách. 
Nghe cơ đọc các em viết bài: 
7 
 Làm việc theo cặp đơi. 
. 
- Các em nghe đọc lại rà soát lỗi. 
 Các em đổi vở với nhau nhìn vào bài để rà soát lỗi cho bạn. 
Nộp bài 
 Nam đã đọc được truyện tranh. 
Nam cịn biết làm tốn nữa. 
 Làm việc theo cặp đơi. 
8 
 Hai bạn thảo luận rồi chọn âm phù hợp thay cho bơng hoa . 
 Đại diện nhĩm trình bày. 
a) S hay x ? học ... inh; ... inh đẹp; ... ách vở . 
b) tr hay ch ? ... anh ảnh; ... ữ cái; vui .... ơi . 
s 
x 
s 
tr 
ch 
ch 
9 
 Làm việc cá nhân. 
 Đọc các ý dưới đây rồi chọn ý phù hợp để nĩi về bản thân em. 
 Từ khi đi học lớp 1, em: 
 * Thức dậy sớm hơn 
 * Ăn sáng nhanh hơn 
 * Khơng khĩc nhè 
 * Khơng ngĩng bố mẹ đĩn về 
 * Thuộc thêm nhiều bài thơ 
 * Cĩ thêm nhiều bạn 
Củng cố 
- Bài văn muốn nĩi với chúng ta điều gì? 
Chúc các con chăm ngoan, học giỏi! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_tieng_viet_lop_1_bai_1_toi_la_hoc_sinh_lop_1.pptx