Bài giảng Tiếng Việt Lớp 1 - Các nét cơ bản

Bài giảng Tiếng Việt Lớp 1 - Các nét cơ bản

Lớp học trực tuyến

Khởi động

CÁC NÉT CƠ BẢN

NÉT KHUYẾT TRÊN

NÉT KHUYẾT DƯỚI

Nét khuyết trên

Nét khuyết dưới

Nét khuyết trên

pptx 9 trang Người đăng hungdq21 Ngày đăng 08/06/2022 Lượt xem 410Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tiếng Việt Lớp 1 - Các nét cơ bản", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC 
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯƠNG VĂN THÀNH 
Lớp học trực tuyến 
Môn : Tiếng Việt 
Lớp : 1/5 
Lớp học trực tuyến 
Khởi động 
CÁC NÉT CƠ BẢN 
NÉT KHUYẾT TRÊN 
NÉT KHUYẾT DƯỚI 
Nét khuyết trên 
Nét khuyết dưới 
Nét khuyết trên 
Nét khuyết dưới 
Thực 
hành 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_tieng_viet_lop_1_cac_net_co_ban.pptx