Bài giảng Tiếng Việt Lớp 1 - Nghe viết: Gửi lời chào lớp một

Bài giảng Tiếng Việt Lớp 1 - Nghe viết: Gửi lời chào lớp một

Chào cô giáo kính mến,

Cô sẽ xa chúng em

Làm theo lời cô dạy,

Cô sẽ luôn ở bên.

Lớp Một ơi! Lớp Một!

Đón em vào năm trước,

Nay giờ phút chia tay,

Gửi lời chào tiến bước!

 

pptx 12 trang Người đăng hungdq21 Ngày đăng 08/06/2022 Lượt xem 375Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tiếng Việt Lớp 1 - Nghe viết: Gửi lời chào lớp một", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NGHE VIẾT: 
 Gửi lời chào lớp Một 
Sách học sinh Trang 170 
 (Khổ thơ 3 và 4) 
Chào cô giáo kính mến, 
Cô sẽ xa chúng em 
Làm theo lời cô dạy, 
Cô sẽ luôn ở bên. 
Lớp Một ơi! Lớp Một! 
Đón em vào năm trước, 
Nay giờ phút chia tay, 
Gửi lời chào tiến bước! 
kính mến 
t rước 
t iến bước 
Mở vở ô li 
Bắt đầu viết 
Ong 
non 
việc 
học 
TRÒ CHƠI 
 Câu 1: Lời chào không gửi đến vật nào trong bài thơ ? 
A. trống trường 
B. bảng đen 
C. cửa sổ 
D. chỗ ngồi 
 Câu 2: Lời chào trong bài thơ là của ai ? 
A. c ô giáo 
B. bạn nhỏ 
C. bảng đen 
D. cửa sổ 
C. h òa nhã với bạn bè 
 Câu 3: Theo em, muốn được cô giáo “luôn ở bên”, bạn nhỏ cần làm gì? 
A. học tốt 
B. hiếu thảo 
D. l àm theo lời cô dạy 
Hẹn 
g ặp lại 
l ớp 2/6 
c ác bạn 
 Nói 
1 câu về 
bức tranh bên: 
Cả nhà đang đi dạo. 
 Gia đình bé đi chơi ở công viên. 
 Cuối tuần, cả nhà lại đi chơi cùng nhau. 
Hẹn gặp lại 
 các em! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_tieng_viet_lop_1_nghe_viet_gui_loi_chao_lop_mot.pptx