Bài giảng Toán học Lớp 1 - Bài: Luyện tập chung (Trang 114)

Bài giảng Toán học Lớp 1 - Bài: Luyện tập chung (Trang 114)

 Chọn ý đúng nhất ghi vào bảng con.

DÃY A

1/ Một người đi xe đạp trong 2,5 giờ với vận tốc 12km/giờ. Quãng đường người đó đi được là:

DÃY B

2/ Một xe lửa đi được quãng đường 105km với vận tốc 35 km/ giờ. Thời gian xe lửa đã đi là:

Bài 1:a)

a)Quãng đường AB dài 180 km. Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 54 km/giờ, cùng lúc đó một xe máy đi từ B đến A với vận tốc 36 km/ giờ. Hỏi kể từ lúc bắt đầu đi, sau mấy giờ ô tô gặp xe máy?

 

pptx 13 trang Người đăng hungdq21 Ngày đăng 07/06/2022 Lượt xem 322Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán học Lớp 1 - Bài: Luyện tập chung (Trang 114)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 
 Môn : TOÁN 
Luyện tập chung 
2 
 Chọn ý đúng nhất ghi vào bảng con. 
Toán : 
 1/ Một người đi xe đạp trong 2,5 giờ với vận tốc 12km/giờ. Quãng đường người đó đi được là: 
a. 24 km 
b. 30km 
c. 6 km 
d. 18 km 
 2/Một xe lửa đi được quãng đường 105km với vận tốc 35 km/ giờ. Thời gian xe lửa đã đi là: 
b. 4 giờ 
c. 3,5 giờ 
a. 3 giờ 
d. 5 giờ 
DÃY A 
DÃY B 
b. 
a. 
Luyện tập chung 
3 
Luyện tập chung 
Toán : 
Bài 1 :a) 
 a)Quãng đường AB dài 180 km. Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 54 km/giờ, cùng lúc đó một xe máy đi từ B đến A với vận tốc 36 km/ giờ. Hỏi kể từ lúc bắt đầu đi, sau mấy giờ ô tô gặp xe máy? 
54km/giờ 
gặp nhau 
AB dài 180 km 
54 km/giờ 
 36 km/ giờ 
B 
A 
 180 km 
t = ? giờ 
sau mấy giờ ô tô gặp xe máy 
36km/ giờ 
4 
Bài 1 :a) 
B 
A 
54km/giờ 
36km/ giờ 
 180 km 
gặp nhau 
t= ? giờ 
90 km: 1 giờ 
180 km: ?giờ 
: 
Luyện tập chung 
Toán : 
Bài giải : 
Sau mỗi giờ , cả ô tô và xe máy đi được quãng đường là: 
 54 + 36 = 90 (km) 
Thời gian đi để ô tô gặp xe máy là: 
 180 : 90 = 2 ( giờ) 
Đáp số : 2 giờ 
Bài giải 
Tổng vận tốc 2 xe là: 
 54 + 36 = 90 (km/ giờ) 
Thời gian để ô tô gặp xe máy là: 
 180 : 90 = 2 ( giờ) 
 Đáp số: 2 giờ 
v= v 1 + v 2 
t= s : v 
5 
Muốn tính thời gian gặp nhau của hai chuyển 
 động ngược chiều ta làm như sau: 
 Bước 1 : Tìm tổng vận tốc 
v = v 1 + v 2 
Bước 2 : Tìm thời gian 
t = s : v 
Luyện tập chung 
Toán : 
6 
 Quãng đường AB dài 276 km. Hai ô tô khởi hành cùng một lúc, một xe đi từ A đến B với vận tốc 42km/giờ, một xe đi từ B đến A với vận tốc 50 km/giờ. Hỏi kể từ lúc bắt đầu đi, sau mấy giờ hai ô tô gặp nhau? 
276 km 
42km/giờ 
50 km/giờ 
sau mấy giờ hai ô tô gặp nhau? 
Toán : 
Luyện tập chung 
Bài 1 : b) 
s : 276 km 
v 1 : 42 km/ giờ 
v 2 : 50 km/ giờ 
t : ? 
Tóm tắt 
 Muốn tính thời gian gặp nhau của hai chuyển động ngược chiều ta làm như sau: 
 Bước 1 : Tìm tổng vận tốc 
v = v 1 + v 2 
Bước 2 : Tìm thời gian 
t = s : v 
s : 276 km 
v 1 : 42 km/giờ 
v 2 : 50 km/giờ 
t : ? 
Tóm tắt 
Bài 1 : b) 
7 
Toán : 
Luyện tập chung 
Bài 1 :b) 
 Bài giải 
 Tổng vận tốc của 2 xe là: 
 42 + 50 = 92 (km/ giờ) 
Thời gian để hai ô tô gặp nhau là: 
276 : 92 = 3 ( giờ) 
Đáp số : 3 giờ 
s : 276 km 
v 1 : 42 km/ giờ 
v 2 : 50km/ giờ 
t : ? 
Tóm tắt 
8 
Bài 2: 
 Một ca nô đi từ A đến B với vận tốc 12 km/giờ. Ca nô khởi hành lúc 7 giờ 30 phút và đến B lúc 11 giờ 15 phút. Tính độ dài quãng đường AB. 
7 giờ 30 phút 
 11 giờ 15 phút 
A 
B 
12km/giờ 
? km 
12 km/giờ 
7 giờ 30 phút 
11 giờ 15 
Tính độ dài quãng đường AB 
A 
B 
phút 
Luyện tập chung 
Toán : 
9 
Luyện tập chung 
Bài 2: 
Tóm tắt: 
7 giờ 30 phút 
 11 giờ 15 phút 
A 
B 
12km/giờ 
?km 
 s 
v x t 
Thời điểm đến thời điểm đi 
10 
Bài 2: 
 Bài giải 
 Thời gian ca nô đi từ A đến B là: 
 11 giờ 15 phút – 7 giờ 30 phút = 3 giờ 45 phút = 3,75 giờ 
 Quãng đường đi được của ca nô là: 
 12 x 3,75 = 45 ( km) 
 Đáp số: 45 km 
Luyện tập chung 
11 
Luyện tập chung 
Bài 3 : 
 Một con ngựa chạy đua trên quãng đường 15 km hết 20 phút . Tính vận tốc của con ngựa đó với đơn vị là m/ phút. 
 Tóm tắt : 
s: 15 km 
t: 20 phút 
v: m/phút? 
= 15 000 m 
 Chọn ý đúng nhất: 
 Vận tốc chạy của ngựa là: 
 a . 750 m/phút b. 0,75 m/phút 
 c. 300km/phút d. Tất cả đều đúng 
 15 : 20 = 0,75 ( km/phút) 
 0,75 km/phút = 750 m/ phút 
15 km 
20 phút 
vận tốc 
m/ phút 
a. 
12 
Luyện tập chung 
Bài 4 : 
 Hai thành phố A và B cách nhau 135 km. Một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 42 km/ giờ . Hỏi sau khi khởi hành 2 giờ 30 phút xe máy còn cách B bao nhiêu ki -lô-mét? 
42 km/giờ 
Xe máy 
 ? km 
2 giờ 30 phút 
135 km 
 135 km 
42 km/ giờ 
2 giờ 30 phút 
cách B 
bao nhiêu ki- lô-mét? 
A 
B 
C 
13 
Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc 
Thân ái chào các em học sinh 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_hoc_lop_1_bai_luyen_tap_chung_trang_114.pptx