Bài giảng Toán học Lớp 1 - Bài: Mười ba, mười bốn, mười lăm

Bài giảng Toán học Lớp 1 - Bài: Mười ba, mười bốn, mười lăm

Luyện tập

Bài 1: Viết số

a)Mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm

b) Điền số thích hợp vào ô trống

Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống

Bài 3: Nối mỗi tranh với số thích hợp (theo mẫu)

Bài 4: Điền số vào dưới mỗi vạch của tia số

TRÒ CHƠI

Ai nhanh, ai đúng

Số đứng liền trước số 13 là:

Bạn trả lời sai

Cố gắng lên nhé!

 

pptx 13 trang Người đăng hungdq21 Ngày đăng 07/06/2022 Lượt xem 244Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán học Lớp 1 - Bài: Mười ba, mười bốn, mười lăm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TOÁN: 
Kiểm tra bài cũ : 
Bài 1: Đọc số, viết số 
a)Đọc số 
 10 11 12 
 mười mười một mười hai 
b) Viết số: 
Chục 
Đơn vị 
Viết số 
Đọc số 
TOÁN: 
Mười ba, mười bốn, mười lăm 
1 
3 
13 
Mười ba 
1 
4 
14 
Mười bốn 
1 
5 
15 
Mười lăm 
TOÁN: 
Mười ba, mười bốn, mười lăm 
Luyện tập 
Bài 1: Viết số 
a)Mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm 
 10 11 12 13 14 15 
10 
15 
15 
10 
b) Điền số thích hợp vào ô trống 
11 
14 
12 
13 
14 
11 
12 
13 
TOÁN: 
Mười ba, mười bốn, mười lăm 
Luyện tập 
Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống 
13 
14 
15 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
Bài 3: Nối mỗi tranh với số thích hợp (theo mẫu) 
TOÁN: 
Mười ba, mười bốn, mười lăm 
Bài 4 : Điền số vào dưới mỗi vạch của tia số 
0 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
2 
3 
5 
4 
1 
15 
Luyện tập 
Ai nhanh, ai đúng 
TRÒ CHƠI 
TOÁN : Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín. 
Số đứng liền trước số 13 là: 
Bạn trả lời đúng 
Xin chúc mừng! 
Bạn trả lời sai 
Cố gắng lên nhé! 
Submit 
Trả lời 
Clear 
Xóa 
B) 
14 
C) 
15 
A) 
12 
A) 
12 
Số đứng liền sau số 12 là: 
Bạn trả lời đúng 
Xin chúc mừng! 
Bạn trả lời sai 
Cố gắng lên nhé! 
Submit 
Trả lời 
Clear 
Xóa 
A) 
11 
C) 
14 
B) 
13 
B) 
13 
Số đứng liền trước số 10 là: 
Bạn trả lời đúng 
Xin chúc mừng! 
Bạn trả lời sai 
Cố gắng lên nhé! 
Submit 
Trả lời 
Clear 
Xóa 
A) 
12 
B) 
11 
C) 
9 
C) 
9 
TOÁN : Mười ba, mười bốn, mười lăm 
Chục 
Đơn vị 
Viết số 
Đọc số 
1 
3 
13 
Mười ba 
1 
 4 
14 
Mười bốn 
1 
 5 
15 
Mười lăm 
Bài 1 : Viết số 
Bài 2 : Điền số thích hợp vào ô trống 
Bài 3 : Nối mỗi tranh với số thích hợp 
Bài 4 : Điền số vào dưới mỗi vạch của tia số 
TOÁN: Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín. 
Về nhà Luyện đọc và viết các số từ 10 đến 15. 
Chuẩn bị bài sau. 
CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN-HỌC GIỎI 
XIN CHÀO VÀ HẸN GẶP LẠI 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_hoc_lop_1_bai_muoi_ba_muoi_bon_muoi_lam.pptx