Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài 1: Các số 0, 1, 2, 3, 4, 5 - Nguyễn Thị Hoa Thúy

Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài 1: Các số 0, 1, 2, 3, 4, 5 - Nguyễn Thị Hoa Thúy

Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài 1: Các số 0, 1, 2, 3, 4, 5 - Nguyễn Thị Hoa Thúy

Tập viết số

Số?

Số?

TRÒ CHƠI CỦNG CỐ

CON SỐ MAY MẮN

DẶN DÒ

Xem lại bài đã học

Hoàn thành

Xem bài mới: Luyện tập (tr. 10)

 

pptx 27 trang Người đăng hungdq21 Ngày đăng 09/06/2022 Lượt xem 474Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài 1: Các số 0, 1, 2, 3, 4, 5 - Nguyễn Thị Hoa Thúy", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TOÁN 1 
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TIẾN 
NGUYỄN THỊ HOA THÚY 
KHỞI ĐỘNG 
Em hãy nêu tên hai nhân vật đồng hành. 
Em hãy cài kết quả vào bảng cài. 
? 
3 
9 
Đây là trang sách số mấy? 
Mi 
Nam 
CÁC SỐ 0, 1, 2, 3, 4, 5 
Bài 1 
Sách Toán_trang 8 
1 
2 
3 
4 
5 
Ǯ 
1 
Ǯ 
2 
Ǯ 
3 
Ǯ 
4 
Ǯ 
5 
0 
Ǯ 
0 
1 
Tập viết số 
2 
Số? 
a) 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
1 
3 
5 
4 
2 
1 
b) 
? 
2 
? 
1 
? 
0 
3 
Số? 
0 
1 
? 
? 
4 
5 
2 
3 
TRÒ CHƠI CỦNG CỐ 
CON SỐ MAY MẮN 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
? 
4 
? 
2 
? 
3 
1 
2 
? 
2 
0 
1 
? 
3 
DẶN DÒ 
Xem lại bài đã học 
Hoàn thành 
bài  
Xem bài mới: Luyện tập (tr. 10) 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_1_bai_1_cac_so_0_1_2_3_4_5_nguyen_thi_hoa.pptx