Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài 11: Phép trừ trong phạm vi 10 - Năm học 2021-2022

Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài 11: Phép trừ trong phạm vi 10 - Năm học 2021-2022

Mục Tiêu

- Biết cách tìm kết quả một phép trừ trong phạm vi 10.

- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép trừ trong phạm vi 10 đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.

- Phát triển các NL toán học.

 

pptx 7 trang Người đăng Khải Nguyễn Ngày đăng 24/07/2023 Lượt xem 122Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài 11: Phép trừ trong phạm vi 10 - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MÁI TRƯỜNG TUỔI THƠ 
Thứ hai ngày 22 tháng 11 năm 2021 
a) 
MÁI TRƯỜNG TUỔI THƠ 
b) 
MÁI TRƯỜNG TUỔI THƠ 
3 
5 
MÁI TRƯỜNG TUỔI THƠ 
3 
7 
MÁI TRƯỜNG TUỔI THƠ 
5 
2 
3 
2 
5 
MÁI TRƯỜNG TUỔI THƠ 
7 – 4 = 3 7 – 3 = 48 – 2 = 6 9 – 3 = 6 
6 – 3 = 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_1_bai_11_phep_tru_trong_pham_vi_10_nam_ho.pptx