Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài 15: Vị trí, định hướng trong không gian - Năm học 2020-2021 - Lê Kim Nhiên

Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài 15: Vị trí, định hướng trong không gian - Năm học 2020-2021 - Lê Kim Nhiên

1, Cho các hình sau đây:

a, Nêu tên thứ tự các hình theo thứ tự từ trái sang phải.

b, Hình nào ở giữa hình tam giác và hình tròn?.

2. Ở khối lập phương A: mặt trước tô màu đỏ, mặt trước tô màu xanh, mặt bên phải tô màu vàng

Em cho biết khối lập phương B: mặt trước tô màu gì ?, Mặt trước tô màu gì ?, Mặt bên phải tô màu gì?.

 

pptx 15 trang Người đăng Khải Nguyễn Ngày đăng 22/07/2023 Lượt xem 160Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài 15: Vị trí, định hướng trong không gian - Năm học 2020-2021 - Lê Kim Nhiên", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO VIÊN : LÊ KIM NHIÊN 
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỚC LONG 1 
LỚP 1 2 KÍNH CHÀO THẦY CÔ 
Thứ sáu ngày 18 tháng 12 năm 2020 
Toán 
 Bài 15 
VỊ TRÍ, ĐỊNH HƯỚNG TRONG KHÔNG GIAN 
Thứ sáu ngày 18 tháng 12 năm 2020 
Toán 
 Bài 15 
VỊ TRÍ, ĐỊNH HƯỚNG TRONG KHÔNG GIAN 
Trước - sau - ở giữa 
Thứ sáu ngày 18 tháng 12 năm 2020 
Toán 
 Bài 15 
VỊ TRÍ, ĐỊNH HƯỚNG TRONG KHÔNG GIAN 
Trên - Dưới 
Thứ sáu ngày 18 tháng 12 năm 2020 
Toán 
 Bài 15 
VỊ TRÍ, ĐỊNH HƯỚNG TRONG KHÔNG GIAN 
1. Số ? 
- Toa ở trước toa 2. 
- Toa ở sau toa 3. 
- Toa ở giữa toa 1 và toa 3. 
 2 
 1 
 4 
Thứ sáu ngày 18 tháng 12 năm 2020 
Toán 
 Bài 15 
VỊ TRÍ, ĐỊNH HƯỚNG TRONG KHÔNG GIAN 
2. 
a) Đèn trên cùng màu gì ? 
b ) Đèn ở giữa màu gì ? 
c) Đèn dưới cùng màu gì ? 
Thứ sáu ngày 18 tháng 12 năm 2020 
Toán 
 Bài 15 
VỊ TRÍ, ĐỊNH HƯỚNG TRONG KHÔNG GIAN ( Tiết 2 ) 
1. Có một số bạn ngồi thành hai hàng để xem phim hoạt hình. 
Thứ sáu ngày 18 tháng 12 năm 2020 
Toán 
 Bài 15 
VỊ TRÍ, ĐỊNH HƯỚNG TRONG KHÔNG GIAN 
2. Các viên gạch được xếp hình dưới đây. Hỏi có bao nhiêu viên gạch ở: 
Hàng trên cùng ? 
Hàng dưới cùng ? 
Hàng giữa ? 
Cả ba hàng ? 
Thứ sáu ngày 18 tháng 12 năm 2020 
Toán 
 Bài 15 
VỊ TRÍ, ĐỊNH HƯỚNG TRONG KHÔNG GIAN ( tiết 2 ) 
Phải - Trái 
a) 
Bên phải là rùa. 
Bên trái là thỏ. 
Thứ sáu ngày 18 tháng 12 năm 2020 
Toán 
 Bài 15 
VỊ TRÍ, ĐỊNH HƯỚNG TRONG KHÔNG GIAN ( tiết 2 ) 
Phải - Trái 
b) Từ trái sang phải: thứ nhất là Mai, thứ hai là Nam và thứ ba là Rô- bốt . 
Thứ sáu ngày 18 tháng 12 năm 2020 
Toán 
 Bài 15 
VỊ TRÍ, ĐỊNH HƯỚNG TRONG KHÔNG GIAN ( tiết 2 ) 
1 . 
Bên phải là khối hình nào ? b ên trái là khối hình nào? 
Thứ sáu ngày 18 tháng 12 năm 2020 
Toán 
 Bài 15 
VỊ TRÍ, ĐỊNH HƯỚNG TRONG KHÔNG GIAN ( tiết 2 ) 
2. Từ trái sang phải, hình tam giác ở vị trí thứ mấy ? 
Từ phải sang trái, hình ở vị trí thứ ba là hình gì? 
Hình nào ở giữa hình tròn và hình tam giác? 
Thứ sáu ngày 18 tháng 12 năm 2020 
Toán 
 Bài 15 
VỊ TRÍ, ĐỊNH HƯỚNG TRONG KHÔNG GIAN ( tiết 2 ) 
1. 
Nêu tên thứ tự các hình theo thứ tự từ trái sang phải. 
Hình nào ở giữa hình tam giác và hình tròn? 
Thứ sáu ngày 18 tháng 12 năm 2020 
Toán 
 Bài 15 
VỊ TRÍ, ĐỊNH HƯỚNG TRONG KHÔNG GIAN ( tiết 2 ) 
2. Ơû khối lập phương A: mặt trước tô màu đỏ, mặt trên tô màu xanh, mặt bên phải tô màu vàng. 
A 
Thứ sáu ngày 18 tháng 12 năm 2020 
Toán 
 Bài 15 
VỊ TRÍ, ĐỊNH HƯỚNG TRONG KHÔNG GIAN ( tiết 2 ) 
Em cho biết khối lập phương B: mặt trước tô màu gì ?, M ặt trên tô màu gì ?, M ặt bên phải tô màu gì?. 
B 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxgiao_an_toan_lop_1_bai_15_vi_tri_dinh_huong_trong_khong_gian.pptx