Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài 4: So sánh số (Tiết 3) - Đặng Thị Thu

Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài 4: So sánh số (Tiết 3)  - Đặng Thị Thu

 Tập viết dấu = .

 Tìm hình thích hợp.

 Câu nào đúng?

a) Số lá màu vàng nhiều hơn số lá màu xanh.

b) Số lá màu vàng bằng số lá màu xanh.

pptx 6 trang Người đăng hungdq21 Ngày đăng 08/06/2022 Lượt xem 433Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài 4: So sánh số (Tiết 3) - Đặng Thị Thu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 4 
BẰNG NHAU, DẤU = 
SO SÁNH SỐ 
(Tiết 3) 
GV: Đặng Thị Thu 
BẰNG NHAU, DẤU = 
 4 = 4 
Bốn bằng bốn 
5 = 5 
Năm bằng năm 
BẰNG NHAU, DẤU = 
1 
 Tập viết dấu = . 
2 
 Tìm hình thích hợp. 
3 
 Câu nào đúng? 
a) Số lá màu vàng nhiều hơn số lá màu xanh. 
b) Số lá màu vàng bằng số lá màu xanh. 
b) Số lá màu vàng bằng số lá màu xanh. 
4 
 >; <; = ? 
2 
4 
2 
4 
=> 
= 
2 
? 
2 
5 
7 
< 
2 
2 
8 
6 
? 
< 
2 
2 
3 
3 
? 
= 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_1_bai_4_so_sanh_so_tiet_3_dang_thi_thu.pptx