Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài: Bé hơn. Dấu < - Nguyễn Thị Cẩm Vân

Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài: Bé hơn. Dấu < - Nguyễn Thị Cẩm Vân

GV mời HS nhận xét căn phòng: đồ chơi vứt bề bộn giữa nha.

Dẫn dắt: chúng ta cùng dọn dẹp phòng khách bằng cách trả lời tốt các thử thách để đồ chơi vào giỏ

Số bông hoa nhiều hơn số con bướm.

Số con cua ít hơn hay nhiều hơn số con gà trống.

 

pptx 17 trang Người đăng hungdq21 Ngày đăng 08/06/2022 Lượt xem 502Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài: Bé hơn. Dấu < - Nguyễn Thị Cẩm Vân", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH NHÂM 
Giáo viên : Nguyễn Thị Cẩm Vân 
Lớp : 1.7 
PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO THUẬN AN 
Môn Toán 
Thứ hai, ngày 25 tháng 10 năm 2021 
KHỞI ĐỘNG 
B. Sai 
A. Đúng 
Số quyển vở ít hơn số cái bút chì. 
B . Sai 
A. Đúng 
Số bông hoa nhiều hơn số con bướm. 
A . Ít hơn 
B. Nhiều hơn 
Số con cua ít hơn hay nhiều hơn số con gà trống. 
A . Ít hơn 
B. Nhiều hơn 
Số con sóc nhiều hơn hay ít hơn số con ếch. 
Bài 10 
LỚN HƠN, DẤU > 
BÉ HƠN, DẤU < 
BẰNG NHAU, DẤU = 
Thứ hai, ngày 25 tháng 10 năm 2021 
4 
1 
> 
bốn lớn hơn một 
dấu lớn hơn 
2 
5 
< 
hai bé hơn năm 
dấu bé hơn 
3 
3 
= 
ba bằng ba 
dấu bằng 
< 
= 
> 
< 
> 
= 
< 
> 
= 
< 
4. Vật n à o ghi số lớn hơn trong mỗi hình vẽ sau? 
Củng cố 
Bài 10 
LỚN HƠN, DẤU > 
BÉ HƠN, DẤU < 
BẰNG NHAU, DẤU = 
Thứ hai, ngày 25 tháng 10 năm 2021 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_1_bai_be_hon_dau_nguyen_thi_cam_van.pptx