Bài giảng Toán Lớp 1 (Chân trời sáng tạo) - Bài: Số 8 (Tiết 1)- Lê Thị Mỹ Hòa

Bài giảng Toán Lớp 1 (Chân trời sáng tạo) - Bài: Số 8 (Tiết 1)- Lê Thị Mỹ Hòa

Cách viết số 8

Có bao nhiêu chiếc xe?

1. Nói các cách tách – gộp 8

1. Nói các cách tách – gộp 8

BẢNG TÁCH – GỘP 8

LUYỆN TẬP

3. Mỗi con vật có mấy chân?

pptx 23 trang Người đăng hungdq21 Ngày đăng 09/06/2022 Lượt xem 888Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 1 (Chân trời sáng tạo) - Bài: Số 8 (Tiết 1)- Lê Thị Mỹ Hòa", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN CHÂU PHÚ 
TRƯỜNG TIỂU HỌC A THỊ TRẤN CÁI DẦU 
MÔN TOÁN LỚP 1 
SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO 
GIÁO VIÊN: LÊ THỊ MỸ HÒA 
Chuẩn bị 
https://hanhtrangso.nxbgd.vn / 
Toán 
Ôn lại kiến thức đã học: 
5 
7 
< 
> 
< 
= 
6 
3 
> 
7 
7 
= 
 Số 8 ( Thời lượng 2 tiết) 
TOÁN 
-Đếm, lập số, đọc, viết số 8 
- Nhận biết được thứ tự dãy số từ 1 đến 8 
- So sánh các số trong phạm vi 8 
- Phân tích, tổng hợp số. Giới thiệu bảng tách - gộp 8 
8 
 Số 8 ( Tiết 1) 
tám 
TOÁN 
S/42-43 
Cách viết số 8 
8 
8 
8 
8 
8 
5 
6 
7 
8 
1 
2 
Đếm số 
qua ngón tay 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
8 
Số? 
1 
4 
5 
7 
8 
6 
2 
3 
Số? 
1 
2 
? 
5 
6 
7 
8 
4 
7 
7 
5 
6 
3 
3 
2 
3 
? 
4 
? 
6 
? 
5 
? 
6 
? 
8 
? 
8 
? 
6 
? 
4 
? 
5 
? 
4 
? 
2 
? 
4 
? 
5 
1 
Có bao nhiêu chiếc xe? 
1 
2 
4 
5 
6 
3 
7 
8 
8 
4 
4 
8 
4 
4 
1. Nói các cách tách – gộp 8 
LUYỆN TẬP ( Tiết 2) 
1. Nói các cách tách – gộp 8 
LUYỆN TẬP 
Cách 1 
Cách 2 
Cách 3 
Cách 4 
1. Nói các cách tách – gộp 8 
Tách 
Gộp 
LUYỆN TẬP 
8 
7 
1 
8 
7 
1 
1 
1 
8 
8 
7 
7 
1. Nói các cách tách – gộp 8 
Tách 
Gộp 
LUYỆN TẬP 
8 
6 
2 
6 
2 
8 
8 
2 
2 
8 
6 
6 
1. Nói các cách tách – gộp 8 
Tách 
Gộp 
LUYỆN TẬP 
8 
5 
3 
5 
3 
8 
8 
3 
3 
8 
5 
5 
1. Nói các cách tách – gộp 8 
Tách 
Gộp 
LUYỆN TẬP 
8 
4 
4 
8 
4 
4 
8 
7 
1 
 và 
6 
2 
 và 
5 
3 
 và 
4 
4 
 và 
LUYỆN TẬP 
BẢNG TÁCH – GỘP 8 
2. >, <, = 
8 
? 
5 
4 
? 
7 
6 
? 
6 
> 
< 
= 
LUYỆN TẬP 
3. Mỗi con vật có mấy chân? 
? 
2 
? 
4 
? 
6 
? 
8 
LUYỆN TẬP 
2 chân 
4 chân 
6 chân 
8 chân 
Giờ học kết thúc 
Cảm ơn các con đã lắng nghe và theo dõi . 
Chào tạm biệt các con! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_1_chan_troi_sang_tao_bai_so_8_tiet_1_le_t.pptx