Bài giảng Toán Lớp 1 - Chủ đề 1: Các số từ 0 đến 10 - Bài 1: Các số 0, 1, 2, 3, 4, 5 - Năm học 2020- 2021 - Trịnh Thị Hằng

Bài giảng Toán Lớp 1 - Chủ đề 1: Các số từ 0 đến 10 - Bài 1: Các số 0, 1, 2, 3, 4, 5 - Năm học 2020- 2021 - Trịnh Thị Hằng

Bài giảng Toán Lớp 1 - Chủ đề 1: Các số từ 0 đến 10 - Bài 1: Các số 0, 1, 2, 3, 4, 5 - Năm học 2020- 2021 - Trịnh Thị Hằng

Có 1 con cá trong bình

Có 1 khối gỗ

Có 3 con cá trong bình

Có 3 khối gỗ

1. Tập viết số

pptx 27 trang Người đăng hungdq21 Ngày đăng 08/06/2022 Lượt xem 478Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 1 - Chủ đề 1: Các số từ 0 đến 10 - Bài 1: Các số 0, 1, 2, 3, 4, 5 - Năm học 2020- 2021 - Trịnh Thị Hằng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Lớp 1A 
Kính chào các thầy cô giáo! 
Năm học: 2020- 2021 
GV Trịnh Thị Hằng 
Chủ đề 1: Các số từ 0 đến 10 
Bài 1: Các số 0, 1, 2, 3, 4, 5 
Tiết 1 
Số 1 
Có 1 con cá trong bình 
Có 1 khối gỗ 
m ột 
Số 2 
Có 2 con cá trong bình 
Có 2 khối gỗ 
hai 
Số 3 
Có 3 con cá trong bình 
Có 3 khối gỗ 
ba 
Số 4 
Có 4 con cá trong bình 
Có 4 khối gỗ 
b ốn 
Số 5 
Có 5 con cá trong bình 
Có 5 khối gỗ 
năm 
Số 0 
Trong bình không có con cá 
Trong bình có 1 con cá 
không 
1. Tập viết số 
1. Tập viết số 
1 Tập viết số 
1. Tập viết số 
1. Tập viết số 
1 Tập viết số 
1 Tập viết số 
a) 
b ) 
2. Số ? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
Đáp án 
1 
Đố các bạn có bao nhiêu con mèo trong hình? 
Đố các bạn có bao nhiêu củ cà rốt trong hình? 
Đáp án 
3 
Đố các bạn có bao nhiêu con chó trong hình? 
Đáp án 
5 
Đáp án 
4 
Đố các bạn có bao nhiêu quả bóng trong hình? 
Đáp án 
2 
Đố các bạn có bao nhiêu con vịt trong hình? 
Đáp án 
1 
Đố các bạn có bao nhiêu con chim trong hình? 
Đáp án 
2 
Đáp án 
0 
Đáp án 
1 
Đố các bạn biết có bao nhiêu con cá trong bình? 
Chúng mình hãy cùng treo cờ theo số chấm có trên mặt thẻ số nhé 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
3. Số ? 
Xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o 
vµ c¸c em häc sinh vÒ dù tiÕt häc ! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_1_chu_de_1_cac_so_tu_0_den_10_bai_1_cac_s.pptx