Bài giảng Toán Lớp 1 - Chủ đề 2: Các số đến 10 Các số 4, 5 (Tiết 2)

Bài giảng Toán Lớp 1 - Chủ đề 2: Các số đến 10 Các số 4, 5 (Tiết 2)

Chào mừng các em đến với tiết Toán

Khởi động

Luyện tập

1. Số?

2. Số?

3. Đếm và nói theo mẫu.

Bốn gồm ba và một

Bốn gồm hai và hai

Năm gồm một và bốn

Năm gồm hai và ba

Củng cố

pptx 12 trang Người đăng hungdq21 Ngày đăng 09/06/2022 Lượt xem 503Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 1 - Chủ đề 2: Các số đến 10 Các số 4, 5 (Tiết 2)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chào mừng các em đến với tiết Toán 
Khởi động 
Các số 4, 5 
 ( tiết 2 ) 
Chủ đề 2: Các số đến 10 
Luyện tập 
1. Số? 
? 
? 
? 
? 
? 
1 
2 
3 
4 
5 
Luyện tập 
2. Số? 
1 
4 
3 
2 
3. Đếm và nĩi theo mẫu. 
Đếm 
Nĩi 
? 
4 
Bốn gồm ba và một 
Bốn gồm hai và hai 
Luyện tập 
3. Đếm và nĩi theo mẫu. 
Đếm 
Nĩi 
? 
3 
Ba gồm hai và một 
Luyện tập 
3. Đếm và nĩi theo mẫu. 
Đếm 
Nĩi 
? 
2 
Hai gồm một và một 
Luyện tập 
3. Đếm và nĩi theo mẫu. 
Đếm 
Nĩi 
? 
5 
Năm gồm một và bốn 
Năm gồm hai và ba 
Củng cố 
Chào tạm biệt các con 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_1_chu_de_2_cac_so_den_10_cac_so_4_5_tiet.pptx