Bài giảng Toán Lớp 1 - Tiết 1, Bài: Phép trừ số có hai chữ số cho số có một chữ số - Năm học 2021-2022 - Phạm Thị Thương

Bài giảng Toán Lớp 1 - Tiết 1, Bài: Phép trừ số có hai chữ số cho số có một chữ số - Năm học 2021-2022 - Phạm Thị Thương

* Khám phá

* Thực hành

- Bài 4. Một xe buýt chở 29 hành khách. Đến bến đỗ có 5 hành khách xuống xe. Hỏi trên xe buýt còn lại bao nhiêu hành khách?

* Củng cố

* Dặn dò

pptx 12 trang Người đăng Khải Nguyễn Ngày đăng 24/07/2023 Lượt xem 132Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 1 - Tiết 1, Bài: Phép trừ số có hai chữ số cho số có một chữ số - Năm học 2021-2022 - Phạm Thị Thương", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GV : Phạm Thị Thương 
MÔN TOÁN LỚP 1a2 
CHÀO MỪNG 
QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ 
 Đặt tính rồi tính 
2 
8 
4 
1 
+ 
Ôn lại kiến thức cũ 
6 
9 
6 
0 
3 
0 
+ 
9 
0 
 28 + 41 
 60 +30 
 Khám phá 
7 
6 
5 
Chục 
Đơn vị 
- 
7 
6 
5 
7 
1 
- 
7 
1 
Hạ 7 ,viết 7 . 
6 trừ 5 bằng 1 , 
 viết 1 . 
76 – 5 = ? 
 76 – 5 = 71 
 Thứ ba ngày 23 tháng 3 năm 2021 
 Toán 
Phép trừ số có hai chữ số cho số có một chữ số ( Tiết 1) 
 Khám phá 
3 
4 
4 
Chục 
Đơn vị 
- 
3 
4 
4 
3 
0 
- 
3 
0 
Hạ 3, viết 3 
4 trừ 4 bằng 0 , 
 viết 0 . 
34 – 4 = ? 
34 - 4 = 30 
 Thứ ba ngày 23 tháng 3 năm 2021 
 Toán 
Phép trừ số có hai chữ số cho số có một chữ số ( Tiết 1) 
Thực hành 
Bài 1. Tính : 
19 
 4 
3 5 
 2 
- 
- 
3 3 
5 
1 
6 6 
 1 
- 
6 5 
78 
 5 
- 
7 3 
93 
 3 
- 
9 0 
 Thứ ba ngày 23 tháng 3 năm 2021 
 Toán 
Phép trừ số có hai chữ số cho số có một chữ số ( Tiết 1) 
Thực hành 
Bài 2. Đặt tính rồi tính 
46 
 4 
- 
42 
75 
 3 
- 
7 2 
9 9 
 9 
- 
1 
8 
5 
- 
1 
3 
9 0 
 18 - 5 
46 - 4 
 75 - 3 
 99 - 9 
 Thứ ba ngày 23 tháng 3 năm 2021 
 Toán 
Phép trừ số có hai chữ số cho số có một chữ số ( Tiết 1) 
Thực hành 
Bài 3. Tìm chỗ đỗ cho xe ô tô. 
 Thứ ba ngày 23 tháng 3 năm 2021 
 Toán 
Phép trừ số có hai chữ số cho số có một chữ số ( Tiết 1) 
Bài 4. Một xe buýt chở 29 hành khách. Đến bến đỗ có 5 hành khách xuống xe. Hỏi trên xe buýt còn lại bao nhiêu hành khách? 
29 
+ 
= 
5 
24 
? 
- 
= 
? 
? 
Củng cố 
 Thứ ba ngày 23 tháng 3 năm 2021 
 Toán 
Phép trừ số có hai chữ số cho số có một chữ số ( Tiết 1) 
Tính : 
14 
 4 
26 
 3 
- 
- 
23 
0 
1 
 Thứ ba ngày 23 tháng 3 năm 2021 
 Toán 
Phép trừ số có hai chữ số cho số có một chữ số ( Tiết 1) 
Dặn dò 
-GV nhận xét tiết học 
-Về nhà học bài làm bài đầy đủ. 
Chúc các em chăm ngoan, học giỏi. 
CHÀO TẠM BIỆT 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_1_tiet_1_bai_phep_tru_so_co_hai_chu_so_ch.pptx